Всеукраїнські конференції icon

Всеукраїнські конференції
Скачати 117.42 Kb.
НазваВсеукраїнські конференції
Дата26.06.2012
Розмір117.42 Kb.
ТипДокументи

План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (семінарів) молодих учених та студентів на 2012 рік

Всеукраїнські конференції

Назва конференції

Тема конференції (семінару) Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад, відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення (число, місяць, рік)

^ Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами конференції, семінару

Всього

В т.ч. іно-городніх

1

2

3

4

5

6

7

І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів

«Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології управління»


 1. Сучасна соціологія управління: основні тенденції розвитку.

 2. Соціологічне забезпечення управлінських рішень.

 3. Роль соціальних комунікацій в умовах прийняття управлінських рішень.

 4. Ефективність діяльності влади,і бізнесу і громадського сектору: проблеми оцінювання, міжнародний досвід та перспективи використання.

 5. Соціальна відповідальність: методики та експертиза стану.

 6. Кар’єрний потенціал та лідерські якості особистості в сучасній організації

 7. Практика і перспективи глобальної власті та управління у сучасному світі.

Донецький державний університет управління,

кафедра

соціології управління


завідувач кафедри

д. соц.н., професор Бурегаа В.В.


83015, м. Донецьк,

вул. Артема, 94

каб. 205


(062) 312-56-65


27 квітня 2012 р.

100

20

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Управління державної служби головного управління державної служби України в Донецькій області

Всеукраїнська

науково-практична конференція


«Соціальні та гуманітарні аспекти співробітниц-тва між Україною та ЄС в контексті Східного партнерства та стратегії «Европа-2020»


1. Співробітництво між Україною та ЄС в освіти, професій-ному навчанні, наукових досліджен-нях.

2. Участь України у створенні спільного Європейського простору свободи, безпеки і право-суддя.

3. Участь України в реалізації Східного партнерства та стратегії «Европа-2020».

4. Культурне спів-робітництво та міжкультурний діалог між Україною та ЄС.

Донецький держаний університет управління,

кафедра філософії і психології,


завідувач кафедри

д.держ.упр., проф., Діденко Н.Г.


83015, м. Донецьк,

вул. Артема, 94

каб. 312


(062) 312-58-26

(062) 335-23-77

5-6 квітня 2012 р.


70


30


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Порограма Ж.Монне, Донецька обласна державна адміністрація, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація європейських студій»


VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму»


 1. Актуальні напрямки фізичного виховання студентської молоді.

 2. Значення спортивного тренування та туризму в житті студентів.

 3. Оздоровлення і реабілітація студентів з послабленим здоров’ям засобами фізичного виховання.

 4. Вплив рухової активності студентів на формування особистості майбутніх фахівців.

 5. Історія розвитку фізичного виховання та спорту.

Донецький державний університет управління,

кафедра фізичного виховання


завідувач кафедри

к.б.н., доцент

Небесна В.В.


83015, м. Донецьк,

Проспект Б.Хмельницького 108, каб. 404


(062) 304-54-89

Лютий

2012 р.

120

40

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецьке обласне управління фізичного виховання та спорту

ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція

«Актуальні проблеми в праві та шляхи їх вирішення»

 1. Цивільне та сімейне право.

 2. Господарське право.

 3. Трудове право.

 4. Теорія та історія держави та права.

 5. Цивільний та господарський процес.

 6. Конституційне право.

 7. Право Європейського Союзу.

 8. Муніципальне право.

 9. Кримінальне та кримінально-виконавче право.

 10. Екологічне право.

 11. Аграрне право.

 12. Адміністративне право.

 13. Адміністративний та кримінальний процес.

 14. Земельне право.

 15. Фінансове право.

 16. Криміналістика та кримінологія.

 17. Нотаріат та адвокатура.

 18. Організація юридичної клінічної практики.

 19. Міжнародне право.

Донецький державний університет управління,

Кафедри господарського права та теорії та історії держави та права


завідувачі кафедр

д.ю.н., професор Устименко В.А.

к.ю.н., професор Шестак В.С.


83015, м. Донецьк,

вул. Артема, 94

каб. 213,216


(062) 312-57-66

(062) 312-55-43

Листопад

2012 р.

100

20

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених

«Розвиток міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності за сучасних умов»


 1. Стан та особливості міжнародних економічних відносин на сучасному етапі розвитку глобальної економіки (за видами відносин, особливості фінансово-економічної кризи, проблема стабільності окремих економік, політико-правові, етнокультурні та інші чинники розвитку міжнародних економічних відносин, сучасна валютна система світу);

 2. Тенденції розвитку та сучасні механізми управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (тенденції ЗЕД України та інших країн, сучасні організаційні форми управління ЗЕД, особливості техніки зовнішньоекономічних операцій, механізми менеджменту ЗЕД);

 3. Світовий та вітчизняний досвід державного управління ЗЕД та реалізації зовнішньоекономічної політики країни (за напрямами державного регулювання ЗЕД, особливості багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі, стан та проблеми зовнішньоекономічної політики окремих країн);

 4. Сучасні особливості розвитку Європейського Союзу (особливості політичних, економічних, соціальних процесів в ЄС, вплив ЄС на стан світової економіки, сучасні проблеми та перспективи відносин ЄС та України)

Донецький державний університет управління,

кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


завідувач кафедри

д.е.н., професор Батченко Л.В.


83015, м. Донецьк,

Проспект

Б.Хмельницького, 108

каб. 202


(062) 338-42-96,

(062) 305-45-36

25-26 жовтня 2012 р.

100

50

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кафедра міжнародної економіки

Донецького національного університету

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України»


1. Механізми державного управління фінансовим ринком України.

2. Вплив процесу глобалізації на розвиток фінансових механізмів в Україні.

3. Удосконалення фінансових відносин підприємства.

4. Бюджетні відносини в системі державного управління і місцевого самоврядування.

5. Підвищення ефективності функціонування професійних учасників фінансового ринку України

Донецький державний університет управління,

кафедра «Фінанси»


завідувач кафедри

д.е.н., професор Поважний О.С.


83015, м. Донецьк,

Проспект

Б.Хмельницького, 108

каб. 302


(062)304-80-96

12-14 листопада 2012 р.

100

30

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецька міська Рада,

Управління у справах сім’ї та молоді

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«Україна у світовому інтеграційному просторі: економічна, соціальні, політичні, екологічні та правові проблеми»


1. Проблеми та перспективи інтеграції України у світову економіку.

2. Вплив глобалізації на розвиток національної економіки, її регіонів і підприємств.

3.Інтеграція України у ЄС: переваги та недоліки.

4. Інноваційно-інвестиційний вектор інтеграції України у світове господарство.

5. Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку України у міжнародному просторі.

6. Нормативно-правова база відносин України з ЄС.

7. Стратегія економічної, соціальної і екологічної політики України в межах СОТ.

Донецький державний університет управління,

кафедра економіки підприємства


завідувач кафедри

к.е.н., професор Жидченко В.Д.


83015, м. Донецьк,

вул.Челюскінців 163а,

каб. 802


(062)300-24-37

18.04.2012р.

120

50

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Міжнародні конференції


Назва заходу

Тема конференції(семінару)

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад, відповідальний за проведення, телефон

Термін проведення (число, місяць)

Кількість учасників від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

7

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених

«Менеджмент ХХІ століття: еволюційне та революційне»


 1. Сучасні напрямки розвитку науки менеджменту

 2. Державне управління

 3. Особливості підготовки конкурентоспроможних кадрів для ринкової економіки

 4. Соціальні аспекти управління

 5. Модернізація реального сектору економіки

 6. Фінансова система та економічний розвиток

 7. Маркетинг і логістика в системі менеджменту

 8. Інтелектуальна власність і розвиток бізнес-ідей.

Донецький державний університет управління,

Студентське наукове товариство


координатор СНТ

к.е.н., доцент

Казанська О.О.


83015, м. Донецьк,

Вул. Челюскінців, 163а

каб. 413


(062) 304-80-96

(062) 337-66-09

Травень

2012 р.

100

50


(Росія, Білорусь, Німеччина)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ІІІ Міжнародна

науково-практична конференція


«Сучасні інформаційні технології ефективного управління бізнесом»


 1. Інтеграційні процеси у світі та в Україні: міжнародні відносини, співпраця з Європейським Союзом, економіка, менеджмент, політика, історія, право;

 2. Освіта і культура в контексті Болонського процесу;

 3. Пріоритети в галузі розвитку інформаційних технологій на підприємствах промислового сектору;

 4. Підготовка фахівців і управлінців для промислового і адміністративного сектору регіону на базі сучасних інформаційних технологій;

 5. Набір IT-інструментів сучасного управлінця для ефективного ведення бізнесу.

Донецький державний університет управління,

кафедра інформаційних технологій


завідувач кафедри

д.держ.упр., доцент Полякова Л.П.


83015, м. Донецьк

вул. Челюскінців, 163а

каб. 707


(062) 300-27-68

17-18 лютого 2012 р.

100

Росія – 4

Казахстан – 2

Ізраїль – 2

Канада – 2

Білорусія – 2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

I Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів

«Європейська модель розвитку держави: стратегічні пріоритети та інноваційні рішення»


1. Управління регіональним розвитком в контексті євроінтеграційної стратегії.

2. Проблеми та перспективи формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки.

3. Реалізація конкурентної політики держави в окремих сферах економіки: загальнодержавний та регіональний аспекти.

4. Проблеми реформування в соціальній сфері.

Донецький державний університет управління,

кафедра менеджменту у невиробничій сфері


завідувач кафедри

д.е.н., професор Дорофієнко В.В.


83015, м. Донецьк,

вул. Челюскінців, 157

каб. 310


(062) 305-01-80

23-24 Березеня 2012 р.

100

Росія – 10

Латвія – 5

Чехія – 3

Естонія – 2

Польща – 2

Фінляндія – 2

Молдова - 2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ростовський державний будівельний університет (Ростов, Росія)

Самарський державний університет (Самара, Росія)

DF School of Business and Finance (Рига, Латвія)

Brno University of Technology (Брно, Чехія)

Estonian Business School (Таллин, Естонія)

Хельсинська школа економіки (Хельсинки, Фінляндія)

Академія економічних наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова)

Луганський національний аграрний університет (Луганськ, Україна)

Донецький інститут залізничного транспорту (Донецьк. Україна)

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (Макіївка, Україна)


Проректор з наукової роботи

Донецького державного

університету управління,

д.т.н., професор В.Л. Пілюшенко

Схожі:

Всеукраїнські конференції iconВсеукраїнські, регіональні (міжвузівські) конференції
Необхідна друкована продукція через видавництво зну (тираж, формат, кількість сторінок)
Всеукраїнські конференції iconМ. Й. Ядренка Турнір юних математиків проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурс
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади...
Всеукраїнські конференції iconМ. Й. Ядренка Турнір юних математиків проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурс
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади...
Всеукраїнські конференції iconЕкономіко-юридичний факультет
Етськими кафедрами: економічної теорії, економіки підприємства, галузевого права, теорії держави та права. Починаючи з 1999 року,...
Всеукраїнські конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Всеукраїнські конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Всеукраїнські конференції iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Всеукраїнські конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету конференції
Всеукраїнські конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету конференції
Всеукраїнські конференції icon114 від 8 грудня 2011 року
Тетяни Олександрівни Коломоєць були проведені IV всеукраїнські змагання з адміністративного права та процесу ім. В. С. Стефанюка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи