Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка14/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

^ Основи тваринництва


Значення тваринництва в народному господарстві.

Зоотехнічна наука та її роль у прогресивному розвитку тваринництва. Основні досягнення науки і її зв’язок з зоологією та іншими шкільними дисциплінами.

Походження і еволюція сільськогосподарських тварин, їх предки. Поняття про породи.

Біологічні властивості тварин: спадковість, мінливість, ріст і розвиток, жива маса, конституція, екстер’єр, особливості травлення тощо.

Продуктивність сільськогосподарських тварин: молочна, м’ясна, вовнова (шерстяна), яєчна. Робоча продуктивність. Плодючість тварин і птиці.

Основні елементи племінної роботи. Методи розведення: чистопородне, міжпородне схрещування. Гібридизація.

Біологічні основи годівлі сільськогосподарських тварин. Хімічний склад кормів. Фактори, які впливають на хімічний склад кормів. Особливості травлення у різних тварин. Поживність і перетравність кормів .Оцінка поживності кормів. Корми. Класифікація кормів та їх приготування. Норми годівлі тварин і кормові раціони. Принципи складання раціонів.

Велика рогата худоба.

Господарське значення і біологічні особливості. Походження, основні породи і породні групи. Основи племінної роботи на фермі. Поняття про бонітування тварин. Розведення і міжпородне схрещування. Біологія і техніка розмноження великої рогатої худоби.

Фізіологія утворення молока. Доїння корів. Первинна обробка молока. Годівля і утримання великої рогатої худоби .Вирощування телят. Вирощування молодняка на м’ясо. Відгодівля і нагул худоби.

Свинарство. Господарське значення і біологічні особливості свиней. Основні породи. Племінна робота в свинарстві. Особливості розведення, годівлі і відгодівлі свиней. Вирощування молодняка. Утримання свиней на свинофермі.

Вівчарство. Господарське значення і біологічні особливості овець. Класифікація вовни та використання. Руно. Основні породи овець. Особливості розведення овець. Елементи племінної роботи у вівчарстві. Годівля і утримання овець.

Птахівництво. Господарське значення і біологічні особливості свійської птиці. Походження свійських птахів. Основні породи. Ознаки високої несучості курей. Особливості племінної роботи у птахівництві.

Лінії і кроси у птахівництві. Міжпородне схрещування свійської птиці і ефект гетерозису. Технологія вирощування молодняка. Корми для птиці. Технологія виробництва яєць і м’яса на птахофабриках.

Конярство. Господарське значення коней. Основні породи коней. Годівля і утримання коней.

Кролівництво. Господарське значення і біологічні особливості кролів. Породи кролів. Розведення, годівля і утримання кролів.

Хутрове звірівництво .Види домашніх хутрових звірів і біологічні особливості. Розведення, годівля та утримання хутрових звірів.

Ставкове рибництво. Значення ставкового рибництва. Біологічна характеристика коропа, карася, форелі. Типи рибних господарств. Ставки і їх категорії. Годівля риби. Догляд за ставками.

Основи зоогігієни. Поняття про зоогігієну. Зоогігієнічні вимоги до тваринницьких приміщень, води, кормів. Санітарно-гігієнічні вимоги до робітників ферм.

Небезпечні хвороби свійських тварин та їх профілактика.

Дослідна робота учнів з тваринами. Навчально-виховне значення дослідів тваринами для учнівської молоді. Тематика і методика проведення дослідів учнів з тваринництва у школі.


Рекомендована література

Основна:

1. Ващенко И. М. и. др. Основы сельского хозяйства. – Москва, Просвещение, 1987. – 320 с.

2. Ващенко И. М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. – Москва, Просвещение, 1991. – 431 с.

3. Маяковський В. С., Скиба Ю. А., Кузнєцова Т. В., Лагутенко О. Т. Основи сільського господарства. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 74 с.

4. Польський Б. М. та інші. Основи сільського господарства. – К.: Вища школа, 1991. – 270 с.

5. Польський Б. М. та інші. Практикум: Основи сільського господарства. – К.: Вища школа, 1992. – 261 с.

6. Рослинництво з основами програмування врожаю / О. Г. Жатов, Л. Т. Глущенко, Г. О. Жатова та ін.; За ред. О. Г. Жатова. – К.: Урожай, 1995. – 256 с.

Додаткова:

1. Рослинництво – лабораторно-практичні заняття / За ред. М. А. Бобро, С. П. Танчика, Д. М. Алімова. – К.: Урожай, 2001. – 390 с.

2. Твариннициво: Підручник / М. Г. Лановська, Р. М. Черненко, Г. Г. Шатковська. – 2-ге вид. – К.: Вища шк., 1998. – 336 с.

3. Тваринництво: Поради для фермерів / М. Г. Лановська, Р. М. Черненко, І. М. Гурський та ін.; За ред. М. Г. Лановської. – К.: Вища школа, 2001. – 167 с.

4. Кучерявий В. Ф. Овочівництво: Навчальний посібник. – К., 1999. – 328 с.


^ ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ


Генетика як наука. Матеріальні основи спадковості


Вступ. Генетика як наука.

Предмет генетики та її місце в системі природничих наук. Спадковість і мінливість як основні властивості живих систем. Завдання генетики. Основні її проблеми, вивчення на всіх рівнях організації живого. Методи генетики. Основні етапи розвитку генетики. Вклад вітчизняних вчених у розвиток генетики і селекції. Значення генетики для сільського господарства, медицини, біотехнологій і охорони природи. Роль генетики в підготовці вчителя біології. Вивчення основ генетики в шкільному курсі біології.

Матеріальні основи спадковості.

Матеріальні основи спадковості. Нуклеїнові кислоти і білки, їх будова. Механізм реплікацій ДНК та розподіл під час поділу клітин прокаріотів і еукаріотів ДНК як носія генетичної інформації. Організація хроматину в інтерфазі гетеро і еухроматин. Хромосоми, хімічний склад, будова, реплікація і розподіл. Нуклеосоми. Морфологія хромосом. Каріотип. Гомологічність хромосом. Клітинний цикл. Мітоз як механізм безстатевого розмноження еукаріот. Генетичні значення мітозу. Клони. Єндомітоз. Політенні хромосоми. Диференціальне забарвлювання хромосом і його значення для аналізу каріотипу.

Цитологічні основи статевого розмноження.

Цитологічні основи статевого розмноження. Мейоз-цитологічна основа утворення статевих клітин. Фази мейозу. Коньюгація гомологічних хромосом. Відмінності в поведінці хромосом у мейозі і мітозі. Гаплоїдне і диплоїдне число хромосом. Рекомбінація генетичного матеріалу у мейозі. Його етапи. Генетичне значення мейозу. Порушення мітозу і мейозу – їх генетичне значення. Нерегулярні типи статевого розмноження.


^ Закономірності спадковості і мінливості


Закономірності моногібридного схрещування.

Закономірності успадкування ознак і принципи спадковості. Особливості гібридологічного методу Г. Менделя. Моногібридне схрещування. Домінантність, рецесивність. Правило чистоти гамет. Поняття про гени і алелі. Гомозиготність і гетерозиготність. Генотип і фенотип, реципрокне схрещування. Аналізуюче схрещування. Закони одноманітності гібриду І покоління і закони розщеплення. Взаємодія алельних генів, неповне домінування і недомінування. Умови виконання І і другого закону Г. Менделя

Успадкування при дигібридному схрещуванню.

Успадкування при ди і полігібридному схрещуванні. Закон незалежного комбінування ознак. Цитологічні основи закону незалежного розподілу і вільного комбінування ознак і генів. Статистичний Х-фактор у законі Г. Менделя. Принципи спадковості які випливають із законів успадкування, відкритих Г. Менделем.

Успадкування при взаємодії генів.

Явище і суть взаємодії генів. Комплементарна взаємодія генів. Епістаз. Полімерія. Особливості успадкування кількісних ознак. Множинна дія гена. Дискретність і цілісність генотипу.

Успадкування зчеплене зі статтю.

Генетика статі. Зчеплене зі статтю успадкування. Біологія статі. Первинні, вторинні і залежні від статі ознаки. Аутосоми і статеві хромосоми. Гомо і гетерогаметна стать. Хромосомний механізм визначення статі. Типи визначення статі. Статевий хроматин. Співвідношення статей і проблема його регуляції. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості.

Хромосомна теорія спадковості. Характерні особливості зчепленого успадкування. Повне і неповне зчеплення. Кросинговер. Методика визначення частоти кросинговеру. Одинарний і множинний Кросинговер. Генетичні і цитологічні докази Кросинговеру. Групи зчеплення. Закон Т. Моргана. Визначення локалізації генів у хромосомах. Генетичні карти. Порівняння цитологічних і генетичних карт хромосом. Основні положення хромосомної теорії спадковості Т. Моргана.

Позахромосомне успадкування.

Позахромасомне успадкування. Мікроорганізми як об’єкти генетичних досліджень. Роль ядра і цитоплазми в спадковості. ДНК – вмісні структури клітини та їх відтворення. Методи вивчення цитоплазматичного успадкування. Пластидна спадковість. Успадкування через мітохондрії. Цитоплазматична чоловіча стерильність. Отримання подвійних гібридів кукурудзи на стерильній основі. Закономірності цитоплазматичного успадкування. Рекомбінація генетичного матеріалу у мікроорганізмів. Трансформація і трансдукція – прямі докази генетичної ролі ДНК. Лізогенія. Коньюгація у бактерій. Плазміди. Епісоми. Значення плазмід і епісом в генній інженерії.


^ Мінливість її причини і методи вивчення


Класифікація форм мінливості і їх значення в еволюції.

Мінливість її причини і методи вивчення. Класифікація форм мінливості. Спадкова мінливість як основа еволюції і селекції. Комбінативна мінливість, механізм її виникнення і значення в еволюції і селекції. Мутаційна мінливість. Виникнення, класифікація і властивості мутацій. Молекулярні механізми мутагенезу. Генні мутації. Репарація. ДНК як механізм підтримання стабільності генетичного матеріалу. Хромосомні перебудови (аберації). Фізичні і хімічні мутагени. Антимутаген. Закон гомологічної мінливості М.І. Вавілова. Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища мутагенами і заходи захисту від них.

Геномні мутації.

Геномні мутації. Класифікація поліплоїдів. Механізми виникнення поліплоїдів. Поліплоїдні ряди в природі. Морфо-фізіологічні особливості поліплоїдів. Автополіплодія. Алополіплоїдія. Отримання плодючих алополіплоїдів. Роботи Карпеченко Гаплоідія. Анеуплоїдія. Класифікація анеуплоїдів. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні методи вивчення модифікаційної мінливості. Варіаційний ряд і його основні характеристики. Варіаційна крива та її аналіз.


^ Еволюція уявлень про природу і функцію гена


Сучасні і класичні уявлення про природу гена.

Природа гена. Еволюція уявлень про ген. Класичне уявлення про ген як одиницю функції, рекомбінації і мутації. Сучасне уявлення про структурно-функціональну природу гена. Надлишковість ДНК. Повторення. Нестабільні генетичні елементи (інсерції і транспозони). Реалізація генетичної інформації. Транскрипція. Типи ДНК в клітині. Процесінг і сплайсінг. Поняття про екзони і інтрони. Трансляція. Генетичний код і його властивості. Реагуляція активності генів. Регуляція транскрипції. Поняття оперону. Регуляція сплайсінгу і трансляції.


Генна інженерія. Досягнення і перспективи генної інженерії.

Генна інженерія. Поняття генетичної і генної інженерії. Основні операції генетичної інженерії. Способи синтезу і одержання генів. Зворотна транскриптаза (ревертаза). Ректриктази і лігази як знаряддя генної інженерії. Одержання рекомбінативних молекул ДНК. Вектори для перенесення генів і фрагментів ДНК. Генна інженерія і біотехнологія. Досягнення і перспективи генної інженерії.


^ Генетичні основи індивідуального розвитку. Генетика популяції і генетика людини


Розвиток як поступове розгортання генетичної програми.

Генетичні основи індивідуального розвитку. Поняття онтогенезу і онтогенетичної мінливості. Розвиток як поступове розгортання генетичної програми функціональної зміни хромосом в онтогенезі. Фактори диференціальної активації генів. Організація яйцеклітини. Тотипотентність клітинних ядер. Детермінація і індукція. Фенокопії та морфози. Тератогенез. Керування онтогенезом.

Генетичні основи еволюції.

Генетика популяції і генетичні основи еволюції. Поняття про популяцію. Частота генів і генотипів в популяціях. Генетична структура і динаміка автогамних популяцій. Ефективність добору в популяціях і чистих лініях (роботи Йогансена). Структура панміктичних популяцій (роботи С.С. Четверякова). Рівновага в панміктичних популяціях, по генним частинам (Закон Харді-Вайнберга). Фактори генетичної динаміки популяцій. Мутаційний процес. Популяційні хвилі. Дрейф генів. Ізоляція. Міграція. Природний добір. Генетичний тягар. Значення популяційної генетики для розвитку еволюційної теорії.

Генетика людини.

Генетика людини. Людина як об’єкт генетичних досліджень. Основні методи генетики людини. Вродженні і спадкові аномалії. Генні, хромосомні і геномні хвороби людини. Молекулярні хвороби та їх причини. Генетична небезпека радіації, хімічних мутагенів, канцерогенів. Можливість лікування спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування та актуальні завдання медичної генетики.


^ Генетичні основи селекції


Селекція як наука. Предмет і завдання.

Генетичні основи селекції. Поняття про сорт, породи, штами. Завдання сучасної селекції. Вихідний матеріал для селекції. Вчення про вихідний матеріал. Центри походження культурних рослин (робота М. І. Вавілова). Історія розвитку науки.

Методи селекційних досліджень.

Системи схрещувань, що застосовуються в селекції рослин і тварин. (інбридінг і аутбридінг). Прості і складні схрещування. Насичаючі і конвергентні.

Генетичні основи гетерозису.

Гетерозис і його генетичні механізми. Гіпотези про явище гетерозису. Інбредне

виродження і гетерозис. Одержання інбредних ліній. Основні теорії гетерозису: домінування, зверхдомінування і комплементарної взаємодії. Практичне використання гетерозису в рослинництві і тваринництві.

Віддалена гібридизація.

Віддалена гібридизація, її роль у сучасній селекції. Причини несхрещування віддалених видів і стерильність віддалених гібридів. Методи їх подолання. Значення праць Т. Д. Карпеченка. Успіхи отримання віддалених гібридів в Україні і світі.

Методи добору.

Добір. Форми добору. Масовий добір. Індивідуальний добір як основа селекції. Особливості добору у самозапильних і перехреснозапильних рослин. Генетичні основи добору батьківських форм і оцінка тварин за якістю нащадків: сіб-селекція, метод половинок. Досягнення у селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Схема селекційного процесу. Найпоширенні на Україні сорти, і породи, методи їх вивчення і коротка характеристика.


Рекомендована література

Основна:

1. Алиханян С. И., Акифьев А. П., Чернин Л. С. Общая генетика. – М.: Высш. шк., 1985. – 448 с.

2. Ватти К. В., Тихомирова М. М. Руководство к практическим занятиям по генетике. – М.: Просвещение, 1979. – 189 с.

3. Стрельну С. І., Демідов С. В., Бердишев Г. Д., Голда Д. М. Генетика з основами селекції. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 292 с.

4. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика з основами селекции. – М.: Высш. шк., 1989. – 591 с.

5. Лобашов М. Е., Ватти К. В., Тихомирова М. М. Генетика з основами селекции. – М.: Просвещение, 1979. – 304 с.

6. Шварцман Н. Я. Полевая практика по генетике с основами селекции. – М.: Просвещение, 1986. – 111 с.

Додаткова:

1. Бердышев Г. Д. и др. Строение, функции и эволюция генов. – К.: Наукова думка, 1980. – 215 с.

2. Дубинин Н. П., Глембоцкий Я. П. Генетика популяций и селекции. – М.: Наука, 1989. – 591 с.

3. Дубинин Н. П. Общая генетика. – М.: Наука, 1986. – 560 с.


^ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ


Предмет методики викладання біології та проблеми конструювання
змісту шкільної біологічної освітиМетодика навчання біології як галузь педагогічної науки.

Об’єкт, предмет та завдання методики навчання біології. Методологічні засади методики навчання біології. Структура методики навчання біології. Зв’язок методики біології з іншими науками. Сучасні проблеми методики навчання біології: гуманізація та стандартизація біологічної освіти; визначення цілей та змісту біологічної освіти в умовах її реформування; пошук нових методів, засобів та організаційних форм навчання; активізація пізнавальної діяльності учнів; інформатизація навчального процесу; індивідуалізація навчання та виховання школярів; удосконалення матеріальної база навчання тощо. Методи і етапи науково-педагогічного дослідження з методики навчання біології.

Методика навчання біології у системі професійної підготовки спеціаліста освіти з біології. Освітньо-кваліфікаційна характеристика вчителя біології. Побудова і завдання вузівського курсу “Методика навчання біології”.

Короткий нарис історії розвитку методики навчання біології.

Розвиток природознавчих методичних ідей в Україні. Виникнення братських шкіл та їх значення для розвитку шкільної природничої освіти в Україні. Внесок у формування та розвиток природознавчих методичних ідей педагогів-методистів К. Ставровецького, І. Горбацького, І. Гізеля та І. Галятовського. В. Каразін – популяризатор педагогічних знань про необхідність вивчення природи. Науково-методична діяльність І. Верхратського. Принципи побудови та особливості змісту шкільних підручників І. Верхратського з ботаніки, зоології, мінералогії, соматології. Методична діяльність М. Мельника.

Передумови введення природознавства як навчального предмета в загальноосвітню школу (1786 р.). Розвиток педагогічних ідей Я. А. Коменського і Ф. І. Янковича у шкільному природознавстві.

Академік В. Ф. Зуєв – автор першого підручника з природознавства “Нариси природничої історії” для народних училищ. Характеристика підручника (структура, спрямованість викладу навчального матеріалу, науковість, зв’язок з практикою, стиль викладу матеріалу). Особливості природознавства як навчальний предмет у період шкільних реформ ХІХ століття. Підручники з біології описово-систематичного напрямку навчання (А. В. Теряєва “Початкові основи ботанічної філософії…” (1809 р.), проф. І. І. Шиховського “Коротка ботаніка. Курс гімназичний” (1853 р.), Ю. І. Симашка “Керівництво із зоології” та ін.).

Еволюційно-біологічний напрямок у шкільному природознавстві та причини його розвитку. Методичні ідеї російського ботаніка проф. А. М. Бекетова. Розвиток шкільного природознавства під впливом методичних ідей німецького учителя-методиста А. Любена. Підручники з ботаніки М. І. Раєвського (1865 р.) та зоології проф. А. П. Богданова, Д. С. Михайлова (1862 р.), К. К. Сент-Ілера (1869 р.). Значення праць видатного російського методиста О. Я. Герда для розвитку методики природознавства. Методичні ідеї німецьких біологів Ф. Юнге і О. Шмейля. Погляди Д. М. Кайгородова на вивчення природи.

Методична діяльність В. В. Половцова. Значення книги “Основи загальної методики природознавства” (1907 р.) для становлення методики природознавства. Вклад Л. С. Севрука, Л. М. Никонова, І. І. Полянського у розвиток методики природознавства. Роль праць Б. Є. Райкова для удосконалення методики природознавства.

Особливості шкільного природознавства в першій половині ХХ ст. Перші програми з біології. Принципи політехнічного навчання та трудового виховання учнів у викладанні біології. Дослідницький підхід до вивчення біології. Зародження юннатівського руху. Розвиток позакласної роботи.

Створення стабільних програм і підручників предметного типу, загальної та спеціальних методик. Значення методичних праць М. М. Бєляєва, П. І. Боровицького, Б. В. Всесвятського, М. І. Мельникова, В. Ф. Наталі, К. П. Ягодовського, А. А. Яхонтова, М. Я. Цузмер, Н. Гаценко, О. Оверко, Д. Зайцева, О. Підгрушко у розвитку методики викладання біології.

Посилення зв’язку викладання біології з життям. Створення при школах навчально-дослідних ділянок.

Розвиток методики викладання біології у другій половині ХХ ст. Удосконалення змісту навчання біології з урахуванням нових досягнень цитології, біохімії, генетики, екології та завдань охорони природи. Розробка та обґрунтування теорії розвитку понять, диференційованого навчання, міжпредметних зв’язків, екологічної освіти, політехнічного навчання та трудового виховання засобами навчального предмета біології. Використання ТЗН, елементів програмованого та проблемного навчання біології. Значення теоретичних праць та посібників для вчителів Є. П. Бруновт, М. М. Верзіліна, І. Д. Звєрєва, В. М. Корсунської, Н. В. Падалко, Н. А. Рикова, В. А. Тетюрева, Д. І. Трайтака, В. Н. Федорової, В. Ф. Шалаєва та ін.

Розвиток проблеми активізації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення біології. Обґрунтування та створення інтегрованих курсів. Внесок у методику викладання біології праць Є. Т. Бровкіної, В. Р. Ільченко, Г. С. Калінової, А. М. Мягкової, В. В. Пасечніка, В. З. Рєзнікової, І. Т. Суравегіної, А. Г. Хрипкової та ін.

Перебудова системи біологічної освіти в Україні в умовах незалежної держави. Реформування змісту та структури, розробка концепцій та стандартів шкільної біологічної освіти. Варіативність навчальних програм. Гуманізація та гуманітаризація біологічної освіти. Пошуки способів активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Диференціація та індивідуалізація навчання та виховання школярів. Інформатизація навчального процесу з біології. Впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес з біології. Організація неперервної та профільної біологічної освіти. Створення підручників і навчально-методичних посібників з біології для середніх навчальних закладів різних типів.

Загальні закономірності та принципи навчання біології

Структурні компоненти процесу навчання біології: цільовий, стимулюючо-мотиваційний, змістовий, діяльнісно-операційний, контрольно-корекційний, оцінно-результативний, емоційно-вольовий.

Об’єктивні закономірності процесу навчання біології: виховуючий і розвивальний характер навчання; зумовленість навчання суспільним потребам; залежність ефективності навчального процесу від умов його протікання, вікових і реальних навчальних можливостей учнів, рівня активності учня, цілеспрямованої взаємодії вчителя і учня тощо.

Основні принципи навчання біології: науковості, доступності, наочності, зв’язку теорії з практикою, систематичності, системності (упорядкування знань), свідомості й активності учнів у навчанні, міцності засвоєння знань, умінь і навичок, індивідуального підходу до учнів, позитивного емоційного фону навчання, оптимізації навчального процесу, навчання на високому рівні труднощів тощо.

Цілі та завдання шкільної біологічної освіти

Проблема цілей шкільної біологічної освіти в методиці навчання біології. Реформування школи і біологічна освіта. Цілі шкільної біологічної освіти. Стратегічна ціль шкільної біологічної освіти — формування природничо-наукової картини світу та стратегії поведінки людини у природі. Тактичні цілі шкільної біологічної освіти — когнітивні, ціннісно-орієнтаційні та розвивальні.

Когнітивні (пізнавальні) цілі: засвоєння учнями системи знань основ біологічних наук, формування загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок.

^ Ціннісно-орієнтаційні цілі: формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до природи, людини і суспільства. Здійснення громадянського, гуманістичного, екологічного, естетичного, біоетичного, санітарно-гігієнічного, трудового, політехнічного і фізичного виховання у процесі вивчення біології.

^ Розвивальні цілі: розвиток розумових здібностей школярів: а) самостійності та гнучкості мислення; усвідомленості, швидкості, міцності та глибини засвоєння змісту навчального матеріалу; винахідливості при розв’язанні нестандартних завдань; вміння робити зіставлення, порівнювати, узагальнювати, доводити, робити висновки, конкретизувати, класифікувати, систематизувати, висувати гіпотези тощо; б) розвиток мовлення (збагачення та ускладнення словникового запасу) глибоке розуміння змісту знань; в) розвиток уяви, фантазії, спостережливості.

Реалізація світоглядних, методологічних, теоретичних та практичних завдань шкільної біологічної освіти.

Зміст шкільної біологічної освіти

Визначення змісту шкільної біологічної освіти — один із основних шляхів реформування загальної середньої освіти.

^ Біологія як наука. Біологія і науковий світогляд. Методологія біологічного пізнання. Наукові принципи біологічного пізнання: причинність, системність, історизм, поліцентризм. Дисциплінарна структура біології. Біологія в системі наук. Біологія і наукова картина світу.

^ Біологія як навчальний предмет. Види знань та їх характеристика. Структурно-логічні схеми опису видів знань.

Державний стандарт біологічної освіти. Змістові лінії навчального предмета “Біологія”. Провідні ідеї шкільного курсу біології та їх реалізація в змісті окремих розділів. Принципи побудови шкільного курсу біології. Структура шкільного курсу біології. Базовий навчальний план. Програми і підручники з біології, їх структура та принципи побудови. Альтернативні програми і підручники. Міжпредметні і внутріпредметні зв’язки шкільного курсу біології.

^ Закономірності засвоєння навчального матеріалу шкільного курсу біології


Формування і розвиток біологічних знань, умінь і навичок.

Поняття як основний елемент біологічних знань. Теорія розвитку понять – основа методики навчання біології. Шкільний курс біології як система загальнобіологічних – рівні організації живих систем; клітина (організм, вид, популяція, біогеоценоз, біосфера) як цілісна система; еволюція органічного світу; взаємозв’язок будови і функцій; обмін речовин; взаємозв’язок живих систем і довкілля; саморегуляція та самовідтворення живих систем, і спеціальних (морфологічні, анатомічні, цитологічні, гістологічні, фізіологічні, ембріологічні, систематичні, екологічні, палеонтологічні, філогенетичні, санітарно-гігієнічні тощо) біологічних понять.

Рівні та етапи розвитку біологічних понять. Послідовність розвитку загальнобіологічних понять. Методи та засоби формування біологічних понять. Умови успішного засвоєння учнями понять. Система повторення та її значення.

Формування умінь та навичок учнів у процесі навчання шкільної біології. Методи наукового пізнання, їх класифікація. Методика формування методологічних, загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок.

Формування в учнів умінь спостерігати. Види спостережень. Форми організації спостережень. Методика формування в учнів узагальненого вміння здійснювати спостереження. Формування в учнів практичних умінь. Експеримент як метод наукового пізнання. Методика формування експериментальних умінь.

Виховання учнів засобами навчального предмета біології.

Природа як фактор виховання. Формування наукового світогляду учнів у процесі пізнання живої природи.

Громадянське виховання у процесі вивчення біології. Виховання любові до природи та рідного краю, поваги до людей, науки і праці. Роль історико-наукової інформації для реалізації завдань громадянського виховання.

Формування гуманності учнів у процесі етичного виховання. Біоетичне виховання як основа формування стратегії поведінки людини на сучасному етапі розвитку суспільства.

Екологічне виховання у процесі вивчення біології. Формування в учнів екологічної свідомості та екологічної культури.

Естетичне виховання у процесі вивчення біології. Розвиток у школярів уміння сприймати, розуміти, створювати й оберігати красиве, пов’язувати естетику із культурою праці й побуту.

Санітарно-гігієнічне та фізичне виховання. Виховання відповідальності за збереження здоров’я та формування навичок здорового способу життя.

Трудове виховання. Виховання в учнів культури праці під час виконання лабораторних та практичних робіт, на навчально-дослідній земельній ділянці, в куточку живої природи.

Комплексне розв’язання завдань виховання учнів у процесі вивчення біології.

Методи навчання біології.

Проблема методів навчання у дидактиці та методиці викладання біології. Класифікація методів навчання біології за джерелом знань (словесні, наочні, практичні) та за ступенем пізнавальної самостійності (ілюстративно-репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі).

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

^ Словесні методи навчання біології: пояснення, розповідь (наукова, науково-популярна, описова, художня), бесіда (за призначенням – вступна, бесіда-повідомлення, бесіда-повторення, контрольна; за характером діяльності – репродуктивна, евристична), лекція, робота з підручником (читання тексту підручника, заучування тексту, перетворення тексту (складання простих і розгорнутих планів, конспектів, тез, порівняльних характеристик виучуваних об’єктів, явищ та ін.; складання схем, діаграм, графіків за текстом підручника); підготовка відповідей на запитання, подані після тексту), робота з науково-популярною літературою (підготовка доповідей, рефератів) тощо.

^ Наочні методи навчання біології: ілюстрування (натуральні об’єкти, образотворчі засоби наочності), демонстрування (приладів, дослідів, результатів спостереження, аудіовізуальних засобів наочності тощо), самостійне спостереження. Метод опорних сигналів.

^ Практичні методи навчання біології: вправи (підготовчі, вступні, пробні, тренувальні, творчі, контрольні), лабораторні роботи, практичні роботи, графічні роботи, дослідні роботи.

Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.

^ Методи формування пізнавальних інтересів: дискусія, диспут, пізнавальні ігри, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу, метод опори на життєвий досвід учнів, метод забезпечення успіху в навчанні.

^ Методи контролю і самоконтролю у навчанні: усний контроль (індивідуальне, фронтальне, ущільнене опитування), письмовий контроль (контрольна робота, біологічний диктант), тестовий контроль, графічний контроль, програмований контроль, метод практичної перевірки, методи самоконтролю та самооцінки.

Взаємозв’язок різних груп методів у процесі навчання біології.

Методичні прийоми як складова частина методу. Класифікація прийомів навчання. Відбір і поєднання методів і методичних прийомів при розв’язуванні конкретних навчально-виховних завдань.

Засоби навчання біології.

Взаємозв’язок методів та засобів навчання. Структура системи засобів навчання біології. Характеристика та методика використання натуральних об’єктів (живі рослини, гриби, тварини; гербарії, мікропрепарати, вологі препарати, остеологічні препарати, тушки, опудала, колекції); образотворчих та відтворювальних засобів (таблиці, планшети, макети, моделі, транспаранти, слайди, діа-, кіно-, відеофільми, діапозитиви тощо); технічних засобів (кіно-, діа-, графопроектори; телевізори, відеомагнітофони, комп’ютери, мультимедійні проектори тощо). Друковані посібники (підручники, хрестоматії, робочі зошити, довідники та ін.), організація роботи учнів з ними. Навчально-методичні посібники для вчителя.

Організація навчання біології з використанням інформаційних (освітніх) технологій. Методика використання комп’ютерних навчаючих програм, практикумів та курсів. Застосування мультимедійних технологій.

Комплексне використання засобів навчання біології. Педагогічні вміння вчителя біології для роботи із засобами навчання.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи