Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка5/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^

Загальна морфофункціональна характеристика.


Клас Зяброногі раки – Вrаnchiopoda

Особливості будови та спосіб життя. Основні ряди та представники: ряд Голі зяброногі (Anostraca) – зяброніг артемія (Artemia salina); ряд Щитні (Notostraca) – щитень літній (Тrіорs саnсrіformіs) та весняний (Lеріdurus арus); ряд Гіллястовусі (Сlаdосеrа) – блоха водяна (Dарhnіа рulех). Типи розвитку. Личинкові стадії. Значення в природі і житті людини.

Клас щелепоногі – Махіllороdа

Характерні риси організації. Спосіб життя, практичне значення.

Підклас Веслоногі – Сoрероdа (циклоп – Cyclops).

Підклас Коропоїди – Вrаnсhіurа (воша коропова – Аrgulus fоlіасеus)

Підклас Вусоногі – Сirripedіа (качечка морська – Lераs sр., жолудь морський – Ваlаnus sр.). Роль вусоногих в обростанні дна суден, каналізаційних колекторів.

Клас Черепашкові рачки – Ostracoda

Особливості будови та їх адаптації до життя в різних біотопах. Значення в природі.

Клас Вищі раки – Маlacostraca

Загальна характеристика основних рядів: ряд Мізіди – Муsidасеа; ряд Рівноногі – Isopoda (мокриці – Роrсеllіо sр., водяні віслюки – Аsellus аquaticus); ряд Різноногі – Аmрhірodа (бокоплав – Gаmmаrus lacustris); ряд Еуфазієві – Еuрhаusіаcea (кріль – Еuрhаusiа supеrbа); ряд Десятиногі – Dесароdа (креветки – Раndаlus, лангуст – Раlіnurus elephas, омар – Ноmаrus gammarus, раки-самітники – Раgurus beruhardus, краб камчатський – Раralithodes саmtschatica, рак річковий – Роtamobius astacus). Поширення та практичне значення ракоподібних в біогеоценозах.

Підтип Трахейні- Тracheata

Загальна характеристика і поділ на класи. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови тіла наземних трахейнодихаючих тварин. Риси пристосування до життя на суші: непроникненність кутикули, дихальна і видільна системи, жирове тіло, зовнішньо-внутрішнє і внутрішнє запліднення.

Надклас Багатоніжки - Myriapoda

Загальна характеристика. Спосіб життя. Поділ на класи.

Клас Двопарноногі – Dірlороdа

Особливості будови ківсяків (Julidae), багатозв’язів (Роlidesmus), гломерид (Glomerіs).

Клас Губоногі – Chilopoda

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови кістянки (Lithobius forficatus), сколопендри кам'яної (Sсоlореndrа morsitans) i геофілюсa (Geophilus sр.).

Клас Пауроподи – Pauropoda

Особливості зовнішньої та внутрішньої будови Pauropus sylvaticus як типового представника класу.

Клас Симфіли – Symphyla

Особливості будови, спосіб життя, поширення, розмноження та розвиток симфіл.

Значення багатоніжок в процесах ґрунтоутворення та біогеоценозах.

Надклас Шестиногі – Hexapoda

Особливості будови тіла шестиногих. Екологічне різноманіття. Поділ на класи.

Клас Прихованошелепні – Entognatha

Примітивні, безкрилі, шестиногі. Особливості будови рядів Безвусикові (^ Protura), Ногохвісток (Collembola) і Двохвісток (Diplura), їх значення в ґрунтоутворенні та роль в колообігу речовин.

Клас Відкритошелепні або Комахи – Ectognatha (Insecta).

Зовнішня будова. Форми та розміри. Розчленування тіла. Адаптації до життя на суші. Будова та типи кінцівок. Крила та їх будова. Різноманіття ротових апаратів в залежності від способів живлення.

Морфофункціональні особливості травної, видільної, трахейної, нервової систем. Особливості ембріонального та постембріонального розвитку. Фізіологія метамо

рфозу (гістоліз та гістогенез). Життєві і сезонні цикли.

Комахи як панівна група наземних безхребетних. Роль комах в природі і господарській діяльності людини (запилювачі, ентомофаги, бджолярство, шовківництво, комахи – шкідники рослин, продовольчих запасів, паразити і кровососи людини та свійських тварин, переносники збудників захворювань). Принципи та основні методи боротьби з шкідливими комахами. Комахи - об’єкт карантину.

^ Підклас Первиннобезкрилі, або Щетинкохвістки – Apterygota або Thysanura

Особливості будови ряду Лускаток – Thysanura (пр. лускатка цукрова – Lepisma saccharina).

Підклас Крилаті – Pterygota

Особливості організації будови представників підкласу крилатих. Характеристика основних рядів: Одноденок – Ерhеmеrорtеrа (Cloeon dipterum); термітів – Isoptera (представник терміт шкідливий – Reticulitermes lucitugus); Прямокрилих – Orthoptera (пр. сарана перелітна – Locusta migratoria, коник зелений – Tettigonia viridissima, вовчок – Gryllotalpa gryllotalpa, домовий цвіркун – Acheta domestica); Бабок – Odonata (коромисло велике – Аeschna grandis); Рівнокрилих – Нomoptera (пр. цикади співучі Tibicen, попелиця капустяна – Brevicoryne brassicae, філоксера виноградна – Viteus vitifolii); Напівтвердокрилих, або клопів – Неmiptеrа (пр. постільний клоп – Сіmex lectularius, черепашка шкідлива – Еurygaster іntergriceps, гладун – Notonecta glauca, водяний скорпіон – Nepa cinerea, клоп солдатик – Pyrrhocoris apterus); Вошей – Аnорlurа (пр. воша людська – Реdісulus humanus); Сітчастокрилих – Neuroptera (пр. золотоочка – Сhrysopa sp., лев мурашиний – Мyrmeleon sp.); Твердокрилих, або Жуків – Сoleoptera (пр. плавунець облямований – Dytiscus marginalis, турун – Carabus sр., жук колорадський – Leptinotarsa decemlineata, хрущ травневий – Melolontha melolontha, гнойовик – Geotrupes sp., гробарик – Nicrophorus sp., довгоносик – Hylobius abietis, жук-олень – Lucanus cervus, короїд-типограф – Ips typographus); Волохокрильців – Trichoptera (пр. волохокрилець – Limnophilus); Лускокрилих, або Метеликів – Lepidoptera (пр. білан капустяний – Pieris brassicae, совка озима – Scotia segetum, непарний шовкопряд – Limantria dispar, шовкопряд шовковичний – Bombyx mori, листовійка дубова – Tortrix viridana, мертва голова – Acherontia atropos, сатурнія грушова – Saturnia pyri, аполлон – Parnassius apollo, махаон – Papilio machaon, око павичеве денне – Nymphalis io); Двокрилих – Diptera (муха гессенська – Mayetiola destructor , комар малярійний – Anopheles sp., мошка – Simulium sp., москіт – Phlebotomus sp., гедзь – Tabanus sp., муха хатня – Musca domestica, овод овечий – Оestrus ovis); Блохів – Aphaniptera (пр. блоха людська – Pulex irritans, собача – Ctenocephalides canis); Перетинчастокрилих – Hymenoptera (пр. пильщик сосновий – Diprion pini, їздець трихограма – Trichogramma sp., бджола медоносна – Apis mellifera, джмелі – Bombus sp., оси – Vespa crabro, мурашка руда лісова – Formica rufa та ін.). Біотехнології комах. Викопні комахи. Поширення та практичне значення комах в природі та житті людини.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи