Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка7/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Рекомендована література

Основна:

1. Иванова-Казас О. М. Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных. – М.: Наука, 1978. – 167 с.

2. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001. – 425 с.

3. Кашкаров Д. М., Станчинський В. В. Курс зоології хребетних. – К.: Рад. шк.,1937. – 733 с.

4. Ковтун М. Ф., Микитюк О. М., Харченко Л. П. Порівняльна анатомія хребетних. – Ч. 1. – Харків: ОВС, 2002. – 324 с.

5. Константинов В. М., Наумов С. П., Шаталова С. П. Зоология позвоночных. – М.: Академия, 2001. – 496 с.

6. Кошелев А. И., Заброда С. Н., Кулинич Л. Я., Митяй И. С., Пересадько Л. В., Андрющенко Ю. А., Кошелев В. А. Происхождение и эволюция позвоночных. – МДПУ, 2001. – 84 с.

7. Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. – Т. 3. – М.: Мир, 1993. – 233 с.

8. Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоология позвоночных. – Ч. 1-2. – М.: Высш. шк., 1979. – 333 с.

9. Рауп Д., Стенли С. Основы палеонтологии. – М.: Мир, 1974. – 320 с.

10. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. – Т. 1-2. – М.: Мир, 1992. – 420 с.

11. Самарський С. Л. Зоологія хребетних. – К.: Вища шк., 1976. – 450 с.

12. Симпсон Д. Великолепная изоляция. – М.: Мир,1983. – 256 с.

13. Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны СССР. – М.: Наука, 1993. – 772 с.

14. Таращук В. І. Земноводні та плазуни. – К.: Наукова думка, 1959. – 246 с.

15. Шмальгаузен И. И. Основы сравнительной анатомии. – М.: Биомедгиз, 1935. – 924 с.

16. Шмальгаузен И. И. Происхождение наземных позвоночных. – М.: Изд-во АН СССР, 1964. – 272 с.

Додаткова:

1. Габуния Л. К. Вымирание древних рептилий и млекопитающих. – Тбилиси: Меуниереба, 1969. – 240 с.

2. Загороднюк І. Г. Теріологія. – К.: МСУ, 1999. – 46 с.

3. Карташев Н. Н., Соколов В. Е., Шилов И. А. Практикум по зоологии позвоночных. – М.: Высш. шк.,1981. – 320 с.

4. Никольский Р. Р. Экология рыб. – М.: Высш. шк., 1974. – 359 с.

5. Романов В. Н. Колониальные асцидии семейства Didemnidae морей СССР и сопредельных вод. – Л.: Наука, 1989. – 226 с.

6. Соколов В. Е. Систематика млекопитающих. – Т. 1. – М.: Высш. шк., 1973. – 430 с.

7. Терентьев П. В. Герпетология. – М.: Высш. шк., 1961. – 326 с.

8. Хадорн Э., Веннер Р. Общая зоология. – М.: Мир, 1989. – 523 с.

9. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Птахи фауни України (польовий визначник). – К.: УТОП, 2002. – 416 с.

10. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Укр. енцикл. – 1994. – 461 с.

11. Kenneth V. Kardon. Vertebrates. Comperetive anatomy, function, evolution. – Washington St. Univ., WCB Wm. C. Brown Publishis, 1995. – 777 p.

12. Zygmunt Bochenski. Ptaki kopalne. – Krakov, 1996. – 87 p.


ЕНТОМОЛОГІЯ


Особливості зовнішньої та внутрішньої будови комах.

Вступ.

Ентомологія – наука про комах. Предмет і завдання курсу. Поширення тварин в біосфері. Історія виникнення, становлення і розвитку ентомології як науки. Внесок українських та зарубіжних вчених у вивчення ентомології.

Особливості будови тіла комах. Голова та її додатки. Антени, їх будова і функції в різних представників комах. Типи ротових апаратів.

Грудний відділ та його додатки. Поняття про тергіт, стерніт та плеврит. Жилкування крил. Політ комах та його типи. Аеродинаміка польоту. Сегментарний склад черевця.

Покриви тіла. Кутикула, її формування та будова (епікутикула, екзокутикула і ендокутикула). Похідні кутикули: щетинки, волоски, лусочки.

Травна система. Відділи травної системи. Позакишкове травлення у різних комах та його механізм. Видільна система. Порожнина тіла та кровоносна система. Загальний план будови кровоносної системи. Формені елементи крові.

Нервова та ендокринні системи. Головний мозок, його будова та функції. Нейросекреторні клітини: будова, розміщення в організмі комахи, поняття про нейрогормони. Ендокринні залози: кардіальні та прилеглі тіла, проторакальні залози. Гормони комах. Органи чуття. Сенсили, будова, різноманітність, принцип дії. Тимпанальні органи. Слух. Органи зору. Оматидій та його складові.

Статева система. Жіночі і чоловічі статеві органи. Розмноження та розвиток комах. Основні етапи ембріогенезу. Постембріональний розвиток. Анаморфоз та епіморфоз у комах. Поняття про гістоліз, гістогенез та імагінальні диски. Основні морфологічні типи личинок, німф та лялечок. Життєві і сезонні цикли.

Комахи як панівна група наземних безхребетних. Роль комах в природі і господарській діяльності людини (запилювачі; ентомофаги; бджолярство; шовківництво; комахи – шкідники рослин; шкідники продовольчих запасів; паразити і кровососи людини та свійських тварин; переносники збудників, що викликають різні захворювання). Принципи боротьби з шкідливими комахами та основні методи боротьби.

^ Основи систематики комах.

Клас Прихованошелепні – Entognatha.

Характеристика рядів: Безвусикові (Protura), Ногохвістки (Collembola) і Двохвістки (Diplura). Їх значення в ґрунтоутворенні та роль в колообігу речовин.

Клас Відкритошелепні або Комахи – Eсtognatha (Insecta).

Підклас Первиннобезкрилі, або Щетинкохвістки – ^ Apterygota або Thysanura

Характеристика ряду Лускаток – Thysanura (Лускатка цукрова – Lepisma saccharina L.).

Підклас Крилаті – Pterygota

Відділ I. Комахи з неповним перетворенням – Hemimetabola.

Характеристика основних рядів: Одноденки – Ерhеmеrорtеrа (Cloeon dipterum L.);

Бабки – Odonata (Коромисло велике – Аeschna cyanea Mull.);

Тарганові – Blattodea (Тарган чорний - Blatta orientalis L; Тарган рижий, або прусак – Blattella germanica L);

Терміти – Isoptera (представник – Терміт шкідливий – Reticulitermes lucitugus Rossi);

Прямокрилі – Orthoptera (пр. Сарана перелітна – Locusta migratoria L., Коник зелений – Tettigonia viridissima L., Вовчок – Gryllotalpa gryllotalpa L., Домовий цвіркун – Gryllus domesticus L., Дибка степова – Saga pedo Pall.);

Богомоли – Manteidae (Богомол звичайний – Mantis religiosa L.).

Характеристика рядів: Рівнокрилі – Нomoptera (пр. Цикада ясенева - Cicada оrni L., Цикада скляна – Cicadatra hyalina F., Медяниця яблунева - Psyllа malі Schm., Попелиця капустяна – Brevicоryne brassicae L., Філоксера виноградна – Viteus vitifolii Fitch., Попелиця кров’яна – Eriosoma lanigerum Нausт., Польська кошеніль – Porphyrophora polonica L.).

Напівтвердокрилі, або клопи – Неmiptеrа (пр. Плавт звичайний – Nancoris сіmісоides L., Хребтоплав звичайний – ^ Notonecta glauca L., Ранатра - Ranatra linearis L., Водомірка звичайна - Hydrometra stagnorum L., Набіс - Nabis ferus L., Постільний клоп – Cimex leсtularius L., Клоп буряковий - Poeciloscytus cognatus Fieb., Редувій ряджений - Reduvius personatius L., Черепашка шкідлива – Eurygaster intergriceps Put., Клоп солдатик – Pyrrhocoris apterus L., Клоп сосновий - Aradus cinnamomeus Рапz., Клоп щавлевий - Coreus marginatus L.);

Воші – Аnорlurа (пр. Воша людська – Реdісulus humanus L., Площиця лобкова - Phthirus pubis L., Воша свиняча - Haematopinus suis L.);

Відділ ІІ. Комахи з повним перетворенням - Holometabola.

Характеристика рядів: Твердокрилі, або Жуки – Сoleoptera (пр. Плавунець облямований – Dytiscus marginalis L., Стрибун польовий - Cicindela campestris L., Турун зернистий – Carabus granulatus L., Красотіл пахучий – Calosoma sycophаnta L., Турун хлібний - Zabrus tenebrioides Gоеzе., Водолюб великий чорний – Hydrous piceus L., Карапузик двоплямистий – Hister bipustulаtus Schr., Гробарик звичайний – Nicrophorus vespillo L., Мертвоїд чотирикрапковий – Xylodrepa qadripunctata L., Хижак землекоп – Staphylinus fossor Scop., Стафілін волохатий – Emus hirtus L., Жук-олень – Lucanus cervus L., Оленик – Dorcus parallelopipеdus L., Гнойовик звичайний - Geotrupes stercorarius L., Кравчик – Lethrus apterus Laxm., Скарабей священний – Scarabaeus sacer L., Копр місячний – Copris lunaris L., Жук-носоріг – Oryctes nasicornis L., Хрущ травневий західний - Melolontha melolontha L., Хрущ червневий - Amphimallon solstitialis L., Хрущ мармуровий – Polyphylla fullo L., Златка пенькова соснова – Buprestis mariana L., Ковалик сірий - Lаcon murinus L., Ковалик посівний – Agriotes sputator L., Світляк – Lampyris noctiluca L., М’якотіл темний – Cantharis fusca L., Шкіроїд музейний – Anthrenus museorum L., Бджоложук звичайний – Trichodes apiаrius L., Сонечко семикрапкове - Coccinella septempunctata L., Мідляк степовий – Blaps halophila Fisch., Мідляк піщаний – Opatrum sabulosum L., Хрущак борошняний - Тепеbrio molitor L., Майка звичайна - Меlое proscarabaeus L., Мушка шпанська – Lytta vesicаtoria L., Наривник чотирикрапковий - Mylаbris quadripunctata L., Вусач-шкіряник – Prionus coriarius L., Вусач великий дубовий – Cerambyx cerbo L., Жук колорадський – Lеptinotarsa decemlineata Say., Зернівка горохова - Bruchus pisorum L., Зернівка квасолева – Acanthoscelides obtectus Say., Довгоносик великий люцерновий – Otiorrhynchus ligustici L., Довгоносик смугастий бульбочковий – Sitona lineatus L., Довгоносик сірий буряковий – Tanуmecus palliatus F., Довгоносик буряковий звичайний – Bothynoderes punctiventris Germ., Заболонник плодовий – Scolуtus mali Bechst., Лубоїд сосновий великий – Blastophagus piniperda L., Короїд вершинний – Ips acuminatus Gyll.);

Сітчастокрилі – Neuroptera (пр. Золотоочка звичайна - Chrysoperla carnea Steph., Мурашиний лев великий - ^ Acanthaclisis occitanica Vill., Аскалаф строкатий - Libelloides macarunius Scopоli.);

Верблюдки - Raphidioptera (пр. Верблюдка жовтонога - Rupludia flаvipes Stein.);

Волохокрильці – Trichoptera (пр. Лімнефіла сіра – Limnеphilus griseus L.);

Лускокрилі, Або Метелики – Lepidoptera (пр. Міль зубата золота – Micropteryx calthella L., Тонкопряд лісовий – ^ Alphus sylvinus L., Міль шубна – Tinea pellionella L., Міль амбарна - Nemapogon granellus L., Строкатка таволжана - Zygaena filipendulae L., Скляниця велика тополева - Sesia apiformis Clerk., Червиця пахуча - Cossus cossus L., Листовійка дубова зелена – Tortrix viridana L., Плодожерка яблунева - Laspeyresia pomonella L., Пальцекрилка білосніжна – Pterophorus pentadaсtylus L., Вогнівка бджолина велика – Galleria mellonella L., Метелик лучний – Margaritia sticticalis L., Сатурнія велика – Saturnia pyri Schiff., Шовкопряд шовковичний – Воmbух тоrі L., Мертва голова - Acherontia atropos L., П’ядун зимовий – Operophtera brumata L., Коконопряд березовий звичайний – Endromis versicolora L., Коконопряд кільчастий – Malacosoma neustria L., Шовкопряд непарний, недопарка – Ocneria dispar L., Золотогуз – Euproctis chrysorrhoea L., Совка озима – Scotia segetum Schiff., Ведмедиця сільська – Arctia villica L., Метелик американський білий – Hyphantria cunea Drury., Строкатка несправжня звичайна – Syntomis phegea L., Товстоголовка-кома – Hesperia comma L., Махаон - Раріlіо machaon L., Подалірій – Iphiclides podalirius L., Поліксена - Zerynthia polyxena Den. et Schiff., Білан капустяний - Pieris brassicae L., Лимонниця - Gonepteryx rhamni L., Галатeя – Melanargia galathea L., Цирцея – Satyrus circe F., Око павичеве денне – Inachis io L., Перламутрівка велика - Argynnis paphia L., Голуб’янка ікар – Polyommatus icarus Rott.);

Перетинчастокрилі – Hymenoptera (пр. Пильщик сосновий рудий - Neodiprion sertifer Geoffr., Рогохвіст великий хвойний - ^ Urocerus gigаs L., Рогохвіст фіолетовий – Sirex noctilio F., Пильщик звичайний хлібний - Cephus pygmaeus L., Горіхотворка шипшинова – Rhodites rosae L., Сколія-гігант - Scolia maculata Drury., Оса-блистянка виблискуюча - Chrysis fulgida L., Оса звичайна – Pseudоvespa vulgaris L., Шершень - Vespa crabro L., Бембекс – Bembex rostarata L., Філант бджолиний, або бджолиний вовк – Philanthus triangulum F., Бджола колетес – Collеtes fodieпs Geoffr., Бджола андрена рудоспина – Andrena haemorrhoa F., Бджола осмія руда - Osmia rufa L., Джміль кам’яний - Bombus lapidarius L., Бджола медоносна – Apis mellifera L., Мурашка руда лісова - Formica rufa L., Мурашка садова чорна – Lаsius niger L., Трихограма - Trichogramma evanescens Westw., Їздець пімпла підбурювач – Piтplа instigator F., Їздець метеорус – Meteorus wеrsicolor Wesm., Павуколов бурий – Рriocnemis fuscus F.);

Двокрилі – Diptera (представники – Комар-довгоніг жовтий – Tipula lипata L., Комар малярійний – Anopheles mаculipennis Mg., Комар звичайний – Culex pipiens L., Комар кусака – Аedes geniculatus Оl., Дзвінець мохнатовусий – Chironomus plumosus L., Мошка – Odagmia ornata Mg., Комарик гессенський - Мayetiola destructor Say., Львинка звичайна – Stratiomyia chаmaeleon Deg., Гедзь бичачий – Tabanus bovinus L., Пістряк звичайний – Chrysops relictus Mg., Ктир гігантський – Satanas gigas Eversmann., Зеленушка зелена - Poeilobothrus nobilitatus L., Дзюрчалка бджоловидка – Eristalis tепaх L., Мушка шведська – Oscinella frit L., Навозниця руда – Scatophaga stercoraria L., Муха цибулева – Delia antiqua Mg., Муха кімнатна мала – Fannia canicularis F., Муха жигалка осіння – Stomoxys calcitrans L., Муха кімнатна – Musca domestica L., Муха цеце – Glossina palpalis L., Овод кінський шлунковий – Gasterophilus intestinalis De Geer, Муха синя м’ясна – Calliphora vtcina R.-D., Муха зелена м’ясна – Lucilia sericata Mg., Муха сіра м’ясна – Sarcophaga carnaria L., Овод носоглотковий овечий – Oestrus ovis L., Овод підшкірний бичачий – Hupoderma bovis De Geer., Тахіна панцерія – Panzeria rudis Fll.);

Блохи – Aphaniptera (пр. Блоха собача - Ctenocephаlides canis Curt., Блоха людська – ^ Pulex irritans L.).

Біотехнології комах. Викопні комахи. Поширення та практичне значення комах в природі та житті людини.


Рекомендована література

Основна:

1. Бей-Биенко Г. Я., Богданов-Катьков Н. Н. и др. Сельскохозяйственная энтомология. 3-е изд. – М.-Л.: Сельхозгиз, 1955. – 616 с.

2. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. Учебник для студентов университетов и сельскохозяйственных вузов. – М.: Высшая школа, 1980. – 416 с.

3. Беклемишев В. Н. и др. Медицинская энтомология. Том 1. – М.: Медгиз, 1949. – 490 с.

4. Захватки Ю. А. Курс общей энтомологии: Учебник для студентов биологических специальностей университетов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 376 с.

5. Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология: Пер. с анг. – М.: Мир, 1985. – 572 с.

6. Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999. – 592 с.

7. Шванвич Б. Н. Курс общей энтомологии. – М.-Л.: Советская наука, 1949. – 900 с.

8. Щербак Г. Й. та ін. Зоологія безхребетних: Підручник: у 3 кн. / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царичкова, Ю. Г. Вервес. – К.: Либідь, 1996.

Додаткова:

1. Акимушкин И. И. Мир животных // Гл. ред. В. Е. Соколов. В 7-ми томах. – 1 т. – М.: Мысль, 1991. – 320 c.

2. Атлас комах України / В. І. Гусєв, В. М. Єрмоленко, В. В. Свищук, К. А. Шмиговський. – К.: Радянська школа, 1962. – 252 с.

3. Бартенев А. В., Грамма В. Н. Обзор семейств жуков (Coleoptera) Украины. Часть 1: Myxophaga, Adephaga, Polyphaga (Staphylinoidea). // Известия Харьковского энтомологического общества. – Т. 3. – № 1-2. – 1995. –С. 20-51.

4. Бартенев А. Ф., Шатровский А. Г., Вовк Д. В. Обзор семейств жуков (Coleoptera) Украины. Часть 2. Polyphaga (Staphyliniformia: Hydrophiloidea; Scarabaeiformia: Scarabaeoidea). // Известия Харьковского энтомологического общества. – Т. 5. – № 1. – 1997. – С. 5-21.

5. Большая энциклопедия животных // Под.общ. ред. Т.А. Руденко. – М.: ОЛМА- ПРЕСС, 1999. – 379 с.

6. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. В 3-х тт. Том 1. Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая) / Под ред. В. П. Васильева. – К.: Урожай, 1973. – 495 с.

7. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. В 3-х тт. Том 2. Вредные членистоногие (продолжение), позвоночные / Под ред. В. П. Васильева. – К.: Урожай, 1973. – 606 с.

8. Гиляров М. С. Зоологический метод диагностики почв. – М.: Наука, 1965. – 278 с.

9. Гуссаковский В. В. Насекомые перепончатокрылые. Пилильщики (Tenthredinodea). Ч. 2. / Фауна СССР. – Т. 2. – Вып. 2. – М.-Л.: Наука, 1947. – 233 с.

10. Гуссаковский В. В. Насекомые перепончатокрылые. Рогохвосты и пилильщики. – Ч. 1. / Фауна СССР. – Т. 2. – Вып. 1. – М.-Л.: Наука, 1935. – 453 с.

11. Друшиц В. В. Палеонтология беспозвоночных. – М.: Наука, 1974. – 325 с.

12. Душенков В. М., Макаров К. В. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных. – М.: ACADEMIA, 2001. – 256 c.

13. Ефетов К. А., Будашкин Ю. И. Бабочки Крыма. – Симферополь: Таврия, 1990. – 111 с.

14. Єрмоленко В. М. Рогохвости та пильщики. Тентредоподібні пильщики. Цимбіциди. Бластикитоміди. / Фауна України. – Т. 10. – Вип. 2. – К.: Наукова думка, 1972. – 203 с.

15. Жизнь животных: В 6 т. – М.: Просвещение, 1968–1971.

16. Загуляев А. К. Злаковые стеблевые моли. Семейства Ochsenheimeriidae и Eriocottidae. / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. – Т. 4. – Вып. 7. – Л.: Наука, 1988. – 302 с.

17. Загуляев А. К. Настоящие моли (Tineidae). / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. – Т. 4. – Вып. 3. – Л.: Наука, 1960. – 267 с.

18. Загуляев А. К. Настоящие моли (Tineidae). Часть пятая. Подсемейство Myrmecozelinae. / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. – Т. 4. – Вып. 5. – Л.: Наука, 1975. – 429 с.

19. Загуляев А. К. Настоящие моли (Tineidae). Часть четвертая. Подсемейство Scardiinae. / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. Т. 4. – Вып. 4. – Л.: Наука, 1973. – 128 с.

20. Загуляев А. К. Настоящие моли (Tineidae). Часть шестая. Подсемейство Meessiinae. / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. – Т. 4. – Вып. 6. – Л.: Наука, 1979. – 408 с.

21. Каспарян Д. Р. Наездники-ихневмониды (Ichneumonidae), подсемейство Tryphoninae, триба Tryphonini. / Фауна СССР. Насекомые перепончатокрылые. – Т. 3. – Вып. 1. – Л.: Наука, 1973. – 320 с.

22. Корнелио М. П. Школьный атлас определитель бабочек. – М.: Просвещение, 1986. – 255 с.

23. Крежнер И. М. Полужесткокрылые семейства Nabidae. / Фауна СССР. Насекомые хоботные. – Т. 13. – Вып. 2. – Л.: Наука, 1981. – 327 с.

24. Крыжановский О. Л. Жуки подотряда Adephaga: сем. Rhysopidae, Trachypachydae; сем. Carabidae (вводная часть, обзор фауны СССР). – Л.: Наука, 1983. – 341 с.

25. Крыжановский О. Л. Сем. Carabidae – жужелицы // Определитель насекомых Европейской части СССР. – Т. 2. – Л.: Наука, 1965. – С. 29-77.

26. Майр Э. Принципы зоологической систематики (Пер. с англ.). – М.: Мир, 1971. – 454 с.

27. Мамаев Б. М., Медведєв Л. Н., Правдин Ф. Н. Определитель насекомых европейской части СССР. – М.: Просвещение, 1976. – 304 с.

28. Международный кодекс зоологической номенклатуры. Изд. 3-е. – Л.: Наука, 1988. – 203 с.

29. Некрутенко Ю. П. Булавоусые чешуекрылые Крыма: Определитель. – К.: Наукова думка, 1985. – 152 с.

30. Некрутенко Ю. П. Дневные бабочки Кавказа: Определитель. – К.: Наукова думка, 1990. – 216 с.

31. Определитель коллембол фауны России и сопредельных стран: Семейство Hypogasturidae / Под ред. Н. М. Черновой. – М.: Наука, 1999. – 336 с.

32. Определитель коллембол фауны СССР / Под ред. Н. М. Черновой и Б. Р. Стригановой. – М.: Наука, 1988. – 214 с.

33. Определитель насекомых европейской части СССР. В 5 тт. Том 1. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – М.-Л.: Наука, 1964. – 936 с.

34. Определитель насекомых европейской части СССР. В 5 тт. Том 2. Жесткокрылые и веерокрылые. / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – М.-Л.: Наука, 1965. – 668 с.

35. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 3. Перепончатокрылые. Часть 1. / Под ред Г. С. Медведева. – Л.: Наука, 1978. – 584 с.

36. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 3. Перепончатокрылые. Часть 2. / Под ред Г. С. Медведева. – Л.: Наука, 1978. – 757 с.

37. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 3. Перепончатокрылые. Часть 3. / Под ред Г. С. Медведева. – Л.: Наука, 1981. – 688 с.

38. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 3. Перепончатокрылые. Часть 4. / Под ред Г. С. Медведева; Тобиас В. И., Белокобыльский С. А., Котенко А. Г. – Л.: Наука, 1986. – 509 с.

39. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 3. Перепончатокрылые. Часть 5. / Под ред Г. С. Медведева; Тобиас В. И., Якимавичюс А. Б., Кирияк И. Г. – Л.: Наука, 1986. – 309 с.

40. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 3. Перепончатокрылые. Часть 6. / Под ред Г. С. Медведева; Желоховцев А. Н., Тобиас В. И., Козлов М. А. – Л.: Наука, 1988. – 268 с.

41. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 4. Большекрылые, верблюдки, сетчатокрылые, скорпионовы мухи и ручейники. Часть 6. / Т. С. Вшивкова, Г. И. Дорохова, О. Л. Качалова, Е. П. Луппова, О. М. Мартынова. – Л.: Наука, 1987. – 200 с.

42. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 4. Чешуекрылые. Часть 1. / Загуляев А. К., Кузнєцов В. И., Стекольников А. А., Сухарева И. Л., Фалькович М. И. – Л.: Наука, 1978. – 712 с.

43. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 4. Чешуекрылые. Часть 2. / Гершензон З. С., Данилевский А. С., Загуляев А. К., Кузнецов В. И., Львовский А. Л., Пискунов В. И., Сексяева С. В., Синев С. Ю., Фалькович М. И. – Л.: Наука, 1981. – 788 с.

44. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 4. Чешуекрылые. Часть 3. / Загуляев А. К., Кузнєцов В. И., Мартин М. О., Синев С. Ю., Фалькович М. И. – Л.: Наука, 1986. – 504 с.

45. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 5. Двукрылые, блохи. Часть 1. / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – Л.: Наука, 1969. – 807 с.

46. Определитель насекомых европейской части СССР. Том 5. Двукрылые, блохи. Часть 2. / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – Л.: Наука, 1970. – 943 с.

47. Определитель насекомых Европейской части СССР: В 5 т./ АН СССР. Зоологический институт. – М.-Л.: Наука. 1964–1969.

48. Определитель обитающих в почве личинок насекомых / Под ред М. С. Гилярова. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1964. – 930 с.

49. Тихомирова А. Л. Учёт напочвенных беспозвоночных // Методы почвенно-зоологических исследований. – М.: Наука, 1975. – С. 73-81.

50. Фасулати К. К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1971. – 424 с.

51. Червона книга України. – 2 видання. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія”, 2004.

52. Эттеборо Д. Жизнь на земле: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 176 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи