Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Сторінка9/15
Дата26.06.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Фізіологія вегетативних систем

Ендокринна система.

Внутрішня секреція ендокринних залоз та її значення в системі регуляції функції, загальна схема гормональних ланцюгів регуляції. Методи дослідження залоз внутрішньої секреції. Гормони. Їхнє функціональне значення, класифікація, механізм дії.

Гіпофіз. Аденогіпофіз, нейрогіпофіз, проміжна доля гіпофіза. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Тропні гормони гіпофізу, їх фізіологічне значення і механізм дії. Ефекторні гормони аденогіпофізу. Гіпер- і гіпофункція аденогіпофізу. Фізіологічне значення нейрогіпофізу і проміжної долі гіпофізу.

Щитоподібна залоза. Гормони щитоподібної залози. Їх вплив на функції організму. Регуляція діяльності щитоподібної залози. Патофізіологічні ефекти гіпер- і гіпофункції щитоподібної залози. Вплив стресових і екологічних факторів.

Навколощитоподібні залози. Функціональне значення і механізм дії гормонів. Гіпер- і гіпофункція навколощитоподібних залоз.

Надниркові залози. Гормони кори наднирків, їхня фізіологічна дія. Участь глюкортикоїдів в реалізації загального адаптаційного стрес-синдрому. Вплив глюкокортикоїдів на клітинний та гуморальний імунітет. Регуляція синтезу і виділення гормонів кори наднирників. Статеві гормони надниркових залоз, їхнє фізіологічне значення. Гормони мозкового шару наднирників. Симпато-адреналова система. Фізіологічна дія адреналіну і норадреналіну. Регуляція секреції адреналіну і норадреналіну. Патологічні ефекти гіпер- і гіпофункції наднирників.

Внутрішньо-секреторна функція підшлункової залози. Структура острівцевої зони. Гормони і механізм дії. Участь гормонів в регуляції концентрації глюкози в крові.

Регуляторна функція статевих залоз. Чоловічі та жіночі статеві гормони. Їхнє фізіологічне значення в організмі та механізм дії.

Вилочкова залоза (тимус). Фізіологічне значення гормонів. Участь гормонів в імунних реакціях.

Епіфіз (шишкоподібне тіло). Фізіологічне значення гормонів. Участь залози в регуляції біологічних ритмів організму.

Гормони шлунково-кишкового тракту. Гормони периферичних органів і тканин: кініни, простагладини, серотонін, гістамін.

Фізіологія системи крові.

Внутрішнє середовище організму. Гомеостаз. Транспортна, терморегуляторна і захисна функції крові. Кількість і склад, фізико-хімічні властивості крові. Питома вага, в'язкість, осмотичний тиск, кисло-лужна рівновага. Буферні системи крові. Плазма крові. Склад плазми. Білки плазми, їх функціональне значення. Формені елементи крові. Еритроцити. Кількість, структура, гемоліз еритроцитів. Швидкість зсідання еритроцитів. Пігменти крові. Гемоглобін, будова і властивості. Сполуки гемоглобіну.

Лейкоцити. Типи лейкоцитів, їх кількість і структура. Функції різних типів лейкоцитів.

Імунні властивості крові. Типи імунітету. Клітинний і гуморальний імунітети. Неспецифічний гуморальний імунітет, його механізми. Неспецифічний клітинний імунітет, механізми. Специфічний клітинний імунітет. Специфічний гуморальний імунітет, механізми.

Імуногенетика груп крові людини. Антигени системи АВО. Резус-фактор. Переливання крові.

Тромбоцити. Будова, кількість і функції тромбоцитів. Зсідання крові та його біологічне значення. Плазменні та тромбоцитарні фактори крові. Коагулянтна система. Антикоагулянтна система. Регуляція зсідання крові.

Утворення і руйнування клітин крові. Нервово-гуморальна регуляція кровотворення. Хімічні, фізичні та біологічні агенти, що впливають на процеси кровотворення, руйнування клітин та захисні властивості крові.

Фізіологія кровообігу.

Загальна характеристика структури і функцій серцево-судинної системи. Серце. Особливості мікроструктури серцевого м'язу. Властивості серцевого м'язу. Збудливість і збудження. Автоматія збудження в різних відділах серця. Механізм автоматії. Провідна система серця. Мембранний потенціал і потенціал дії в різних відділах серця. Проведення збудження в серцевому м'язі. Електрокардіограма. Фізіологічні механізми порушення провідності. Екстрасистолія.

Серцевий цикл. Робота клапанів. Тони серця. Скоротливість серцевого м'язу. Залежність сили скорочення м’язових волокон від ступеня їх розтягнення.

Механічна робота серця. Показники скоротливої функції серця. Систолічний та хвилинний об'єм крові. Обчислення роботи серця. Регуляція роботи серця. Внутрішньо-серцева нервова регуляція. Позасерцева (екстракардіальна) нервова регуляція. Рефлекторна регуляція серця. Гуморальна регуляція серця.

Загальні принципи гемодинаміки. Функціональні типи судин. Методи дослідження кровообігу. Реєстрація кров'яного тиску. Величина кров'яного тиску в різних відділах судинної системи. Об'ємна і лінійна швидкість руху крові в різних ділянках судинного русла. Артеріальний пульс, його діагностичне значення. Капілярний кровообіг, його функціональне значення. Рух крові по венах. Фактори, що сприяють рухові крові по судинній системі.

Регуляція кровообігу. Місцеві механізми регуляції кровообігу. Міогенні і метаболічні фактори регуляції місцевого і регіонального кровообігу. Нервова регуляція кровообігу. Судинно-руховий центр. Залежність тонусу судинно-рухового центру від аферентної імпульсації нервових і гуморальних впливів. Рефлекторні зони та їх роль в підтриманні кров'яного тиску. Особливості кровопостачання деяких органів (мозок, печінка, легені, нирки, серце). Функціональні системи регуляції артеріального тиску і об'єми крові. Умовно-рефлекторна регуляція кровообігу. Реакція серцево-судинної системи на зміни зовнішньої температури, положення тіла, прискорення та фізичну роботу. Фізіологічні основи тренування серцево-судинної системи. Лімфатична система.

Фізіологія дихання.

Біологічне значення дихання. Дихальний апарат людини і механіка зовнішнього дихання. Механізм вдиху і видиху, роль механорецепторів. Вентиляція легень. Мертвий простір. Альвеолярна вентиляція. Функціональні показники зовнішнього дихання. Легеневі об'єми.

Газообмін в легенях. Склад повітря, що вдихується, видихається і міститься в альвеолах. Механізми газообміну.

Транспорт газів кров'ю. Фізичні і хімічні фактори в транспорті газів. Транспорт кисню. Крива дисоціації оксигемоглобіну, її залежність від температури та рН крові. Транспорт вуглекислоти.

Регуляція дихання. Дихальні центри: дихальний центр довгастого мозку. Механізм його роботи. Пневмотаксичний центр мосту. Участь нервових центрів лімбічної системи і кори великих півкуль в регуляції дихання. Гуморальна регуляція дихання. Вплив вуглекислого газу, іонів водню, недостатку кисню та периферичних хеморецепторів на діяльність дихального центру. Газообмінна функціональна система. Особливості дихання при фізичній роботі, зниженому і підвищеному барометричному тискові.


Фізіологія травлення.

Біологічне значення травлення. Види травлення. Структурно-функціональна організація травної системи. Методи дослідження функцій системи травлення. Значення праць І. П. Павлова в дослідженнях фізіології травлення.

Травлення в ротовій порожнині. Секреторна функція слинних залоз. Склад і властивості слини. Регуляція слиновиділення. Жування, ковтання.

Травлення в шлунку. Склад і властивості шлункового соку. Протеолітичні ферменти та їхня дія. Роль соляної кислоти. Реакція шлункових залоз на різні харчові продукти. Нервова і гуморальна регуляція секреторної функції шлунку.

Травлення в дванадцятипалій кишці. Склад і властивості підшлункового соку. Регуляція секреції підшлункової залози. Значення жовчі в травленні. Регуляція утворення і виділення жовчі. Склад і властивості кишкового соку. Регуляція його секреції. Механізми мембранною травлення і всмоктування. Роль товстих кишок в процесі травлення.

Рухова функція травного тракту. Значення рухової активності травного тракту та механізм її здійснення. Моторна функція різних відділів травного тракту, її регуляція. Вплив хімічних та фізичних факторів на функції травного тракту. Профілактичні заходи.

Обмін речовин та енергії. Терморегуляція.

Суть обміну речовин та енергії. Обмін білків, значення білків в організмі. Азотистий баланс. Замінні і незамінні амінокислоти. Біологічна цінність білків. Регуляція обміну білків.

Обмін ліпідів. Значення простих і складних ліпідів в організмі. Перетворення ліпідів в організмі. Жирові депо. Регуляція жирового обміну. Причини і наслідки ожиріння.

Обмін вуглеводів. Значення вуглеводів та їх перетворення в організмі. Процеси аеробного і анаеробного окислення вуглеводів. Запаси вуглеводів в організмі. Вміст глюкози в крові. Механізм її регуляції.

Вітаміни. Загальна характеристика вітамінів. Фізіологічне значення окремих вітамінів. Авітамінози, гіповітамінози, гіпервітамінози.

Обмін води і мінеральних речовин. Властивості води та її роль в організмі. Значення різноманітних мінеральних елементів та їх обмін. Регуляція водно-мінерального обміну.

Одиниці виміру енергетичного обміну. Перетворення і використання енергії в організмі. Поняття про коефіцієнт корисної дії. Дослідження енергетичного балансу в організмі. Пряма і непряма калориметрія. Дихальний коефіцієнт. Основний обмін. Залежність інтенсивності енергетичного обміну від розмірів тіла. Енергетичний обмін при фізичних навантаженнях різної потужності.

Фізіологічні основи харчування. Основні принципи раціонального харчування. Склад основних харчових продуктів, вміст в них вітамінів. Енергетична цінність харчових продуктів. Калорійність харчового раціону, співвідношення в ньому білків, жирів та вуглеводів. Значення різноманітності їжі. Фізіологічне обгрунтування режимів харчування в різні вікові періоди і в залежності від умов життя. Фізіолого-екологічні аспекти харчування.

Нейрогуморальна регуляція обміну речовин. Фізіологічні механізми спраги, голоду, апетиту, насичення.

Пойкілотермні і гомойотермні організми. Значення ізотермії. Хімічна і фізична теплорегуляція. Регуляція теплоутворення і тепловіддачі. Температурна адаптація. Функціональна система терморегуляції.

Фізіологія виділення.

Значення процесів виділення. Кінцеві продукти обміну. Система органів виділення.

Процеси сечоутворення, сечовиділення. Структура нефрону. Механізм сечоутворення. Первинна і вторинна сеча. Клубочкова фільтрація. Реабсорбція в звивистих канальцях. Канальцева секреція. Роль нирок в обміні води, регуляції осмотичного тиску, підтриманні активної реакції крові та її іонного складу.

Регуляція сечоутворення і сечовиділення. Нервова регуляція сечоутворення. Гуморальна регуляція сечоутворення. Регуляція сечовиділення.

Інкреторна функція нирок: ренін, ерітропоетін, простагландіни, брадікініни, ангіотензин.

Фізіологія розмноження.

Статеві залози. Чоловічі статеві органи. Жіночі статеві органи. Статеве дозрівання. Статеві рефлекси у чоловіків. Статеві рефлекси у жінок. Статевий цикл. Запліднення. Вагітність. Плацента. Стан організму матері при вагітності. Роди. Лактація. Склад і властивості молока. Регуляція секреції і виведення молока. Хімічні і фізичні фактори, що впливають на процеси розмноження.


Рекомендована література

Основна:

1. Плиска О. І. Фізіологія людини і тварин. – К.: Парламенське видавництво, 2007. – 464 с.

2. Кучеров І. С. Фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

3. Кучеров І. С, Шабатура М. Н., Давиденко І. М. Фізіологія людини. 1981. – 327 с.

4. Физиология человека и животных (общая и эволюционно-экологическая): В 2 х ч. / Под ред. А. Б. Когана. – М., 1984. – 538 с.

5. Основы физиологии человека. Под ред. Агаджаняна Н. А. – Новгород.: НГМА. – 2003. – 528 с.

Додаткова:

1. Физиология человека. / Под ред. Ткаченка Б. В. – Санкт-Петербург, 2002. – 790 с.

2. Физиология человека: В 4-х т. / Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М., 1985. – 1027 с.

3. Чайченко Г. М., Цибенко В. О., Сокур В. Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

4. Ганонг В. Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.


^ ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ШКІЛЬНА ГІГІЄНА


Загальні закономірності росту розвитку дітей та підлітків


Предмет і зміст курсу “Вікова фізіологія та шкільна гігієна”.

Вікова фізіологія та шкільна гігієна як елемент системи педагогічних наук. Предмет вікової фізіології. Значення вікової фізіології для педагогіки та психології, для організації навчально-виховної роботи вчителя. Вікова фізіологія – наукова основа шкільної гігієни. Предмет шкільної гігієни. Методи досліджень вікової фізіології, валеології та шкільної гігієни. Стан здоров’я дітей та підлітків. Визначення ВОЗ про здорову людину. Групи здоров’я Значення шкільної гігієни для охорони і зміцнення здоров’я дітей та підлітків. Основні етапи розвитку вікової фізіології, валеології та шкільної гігієни.

Структурна і функціональна організація організм. Організм як єдине ціле. Єдність організму та середовища.

Принципи регуляції функцій в дитячому організмі: нервова гуморальна регуляція, саморегуляція, гомеостаз.

Обмінні процеси, ріст та розвиток дитини.

Періоди розвитку організму. Особливості росту та розвитку дитячого організму. Гетерохронність розвитку. Пропорції тіла та їх виміри на різних етапах онтогенезу. Вплив умов життя на ріст і розвиток дітей та підлітків (біологічний та соціальний аспект).Фізичний розвиток – важливий показник стану здоров”я і соціального добробуту.

Гігієнічне значення антропометричних досліджень для визначення розмірів одягу, взуття, навчального спортивного обладнання школярів.


^ Нейробіологічні особливості нервової системи та основи поведінки дитини


Фізіологія нервової системи та її вікові особливості.

Загальні відомості будови нервової системи. Нейрон, структура та властивості. Поняття про подразники, збудження. збудливість, гальмування; особливості дитячого організму. Властивості нервових волокон та вікові зміни в зв’язку з їх мієлінізацією.

Зв’язок між нейронами. Синапси. Механізм передачі збудження в ЦНС. Біоелектричні явища. Нервовий центр та його властивості. Рефлекс як основа нервової діяльності. Функціональне значення різноманітних відділів центральної нервової системи. Ретикулярна формула та лімбічна система. Вегетативна нервова система. Роль нервової системи в сприйманні, переробці і передачі інформації в організації реакцій організму дитини і здійсненні психічних функцій.

Умовні і безумовні рефлекси дитячого організму.

Формування і дія умовних рефлексів. Гальмування рефлексів. Фізіологія нервової системи та її особливості. Гальмування умовних рефлексів. Безумовне гальмування (індукційне, замежове) і особливості його проявів у школярів. Охоронний характер гальмування. Особливості умовного гальмування у дітей. Формування умовного гальмування у дітей – фізіологічна основа виховання. Умовні рефлекси на час в різному віці. Вікові особливості утворення умовних рефлексів на комплексні подразники.

Інтегративна діяльність мозку як результат динамічної взаємодії різноманітних нервових центрів (системна організація діяльності мозку). Поняття про функціональні системи. Інтегративні процеси в ЦНС як основа психічних функцій.

Вікові особливості ВНД дітей та підлітків.

Нейрофізіологічні механізми сприйняття, уваги, емоцій, мотивацій, пам’яті, мислення у школярів. Фізіологія мови. Розвиток мови у дітей. Значення мовних стереотипів для розвитку мови. Сигнальні системи. Вікові особливості взаємодії першої і другої сигнальних систем. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку. Типи ВНД та врахування їх особливостей при здійсненні індивідуального підходу до школярів.

Нейрофізіологічні механізми сну та бадьорості. Вікові особливості режиму відпочинку та бадьорості.

Роль генотипу і середовища у формуванні індивідуальних властивостей людини. Психофізичні основи профорієнтації.

Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів. Сенсорне забезпечення поведінки дитини.

Системна організація сприйняття зовнішньої інформації. Загальне уявлення про сенсорні системи, їх розвиток і роль у взаємодії організму із зовнішнім середовищем. Сприйняття простих ознак сенсорного стимулу; ускладнення аналізу зовнішніх стимулів на протязі перших років життя. Роль сенсорного сприйняття в ранньому дитинстві. Вікові особливості органів зору, слуху, нюху, смаку, шкірного чуття, чуття положення тіла в просторі. Гігієна органів чуття. Порушення та профілактика органів зору, слуху у дітей та підлітків. Вплив сенсорної інформації на формування функцій мозку дітей та підлітків. Гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення шкільних приміщень. Гігієнічні норми. Поняття про світловий коефіцієнт.


^ Вікові особливості фізіологічних систем організму дітей та підлітків


Вікові особливості опорно-рухової системи.

Морфофункціональна характеристика скелету: хімічний склад і будова кісток. Типи кісток та їх з’єднання. Короткий огляд скелету голови, тулуба, кінцівок. Вікові особливості. Морфофукнціональна характеристика м’язів: будова та класифікація. Загальний огляд основних груп м’язів. М’язова маса та сила м’язів в різні вікові періоди. Вікові особливості швидкості і точності рухових актів, витривалості. Особливості реакцій організму та фізичне навантаження в різному віці. Втома при різних видах м’язевої роботи та її вікові особливості. Розвиток рухових навичок, удосконалення координацій рухів з віком. Руховий режим учнів. Гіподинамія.

Постава та її порушення. Деформації грудної клітки. Плоскостопість. Правильна поза при стоянні, сидінні, ході. Значення фізичних вправ і занять спортом для формування правильної постави, укріпленні підйому стопи. Гігієнічна оцінка шкільного обладнання. Підбір, маркіровка парт, основні показники в підборі парт (дистанція спинки, сидіння, диференція).

Вікові особливості вегетативних систем. Внутрішнє середовище організму. Кров.

Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа. Значення, склад, властивості, вікові особливості крові. Імунітет. Особливості імунітету дітей та підлітків. Інфекційні захворювання (кір, скарлатина, вітряна віспа, кашлюк, дифтерія, червінка, хвороба Боткіна, поліомієліт, паротит) в дитячих колективах. Епідемії, санітарно-гігієнічна та специфічна профілактика.

Анемія, та її профілактика у дітей та підлітків. Аналіз крові як один з показників стану здорового організму.

Вікові особливості серцево-судинної системи.

Серце, будова і робота, функції. Загальне уявлення про кровообіг. Кровоносні та лімфатичні судини. Частота серцевих скорочень, пульс, тиск крові – характеристика показників на різних вікових етапах. Регуляція роботи серця та її вікові особливості. Вікові особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження. Методи оцінки діяльності серцево-судинної системи. ЕКГ дітей та підлітків.

Дія несприятливих факторів на серце і судини. Серцево-судинні захворювання, їх вікові особливості та профілактика.

Вікові особливості травлення.

Короткий огляд будови і функції органів травлення. Травний канал та травні залози. Травлення в різних відділах: ротової порожнини, шлунково-кишковому тракті.

Зуби. Вікові зміни зубів.

Ферменти та їх роль у травленні. Захисні травні рефлекси. Захворювання органів системи травлення. Профілактика та міри боротьби з шлунково-кишковими захворюваннями та глистяними інвазіями.

Обмін речовин та енергії на різних етапах онтогенезу.

Вітаміни в розвитку дітей. Обмін речовин та енергії – основа процесів життєдіяльності організму. Анаболізм та катаболізм ростучого організму. Роль білків, ліпідів, вуглеводів, ферментів в обміні речовин дитини. Вікові особливості пластичного та енергетичного обміну речовин в організмі. Енергетичне забезпечення м’язевої діяльності. Значення води і мінеральних солей. Вітаміни їх роль в метаболізмі дитини.

Харчові продукти їх склад, енергетична цінність. Особливості харчових раціонів дітей та підлітків. Гігієнічні вимоги до норм харчування школярів. Значення збалансованого харчування для росту, розвитку, здоров’я. Виховання дітей та підлітків гігієнічних навичок, пов’язаних з прийомами їжі.

Вікові особливості органів дихання.

Короткий огляд будови і функцій органів дихання. Типи дихання. Вікові та статеві особливості дихання. Вікові зміни легеневих об’ємів: частоти та глибини дихання, ЖЄЛ, хвилиного об’єму дихання; газообміну. Вікові особливості довільної регуляції дихання. Спірометрія, спірографія. Вікові захворювання дихальної системи та їх профілактика. Роль повітряного середовища в збереженні здоров’я.

Вікова ендокринологія.

Залози внутрішньої секреції. Гормони. Регуляція нейросекреції. Особливості функціонування різних залоз внутрішньої секреції на різних вікових етапах. Порушення діяльності залоз внутрішньої секреції ростучого організму та його наслідки. Статеве дозрівання, його етапи. Психомоторний і психосоціальний розвиток підлітків на різних етапах. Регуляція діяльності ендокринних залоз.

Гігієна статевої системи підлітка, статевих відносин молодого покоління. Захворювання статевих органів та їх профілактика. Аспект освітянської діяльності вчителя в питанні гігієни статі.

Вікові особливості видільної системи організму. Шкіра.

Загальний огляд будови та функцій видільної системи організму. Вікові особливості виділення. Особливості збереження водно-сольового балансу дитини. Дитячі захворювання видільної системи.

Шкіра – будова, значення. Видільна функція шкіри. Гігієнічні особливості догляду за шкірою, волоссям, нігтями підлітків. Загартування.

Гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу.

Дозування навчального навантаження. Гігієнічні основи організації уроку і кабінету. Гігієнічні вимоги до шкільного обладнання в кабінетах, майстернях, спортивних залах; особистих речей школяра (рюкзак, одяг, взуття, канцелярське приладдя). Санітарні вимоги до кабінету; вентиляція, освітлення, прибирання, шумо- та звукоізоляція; розміщення апаратури та обладнання. Гігієнічні вимоги до оформлення та застосування наочних посібників, технічних засобів навчання; спортивного обладнання та інвентарю. Гігієна праці та відпочинку.

Рекомендована література

Основна:

1. Гигиена детей и подростков./ Под ред. Сердюковской Г. Н. – Москва: “Медицина”, 1986. – 495 с.

2. Гигиена детей и подростков. / Под ред. Кардашенко В. Н. – Москва: “Медицина”, 1980. – 438 с.

3. Леонтьева Н. Н., Маринова К. В. Анатомия и физиология детского организма. – Москва: “Просвещение”, 1986. – 526 с.

4. Матюшонок М. Т. Анатомия и физиология и гигиена детей младшого школьного возраста. – Москва: “Просвещение”, 1970. – 224 с.

5. Подоляк-Шумило Н. Г., Познанський С. С. Шкільна гігієна. – Київ: “Вища школа”, 1981. – 175 с.

6. Сапин М. Р., Брыксина З. Г. Анатомия и физиология детей и подростков. – Москва, “Академия”, 2004. – 454 с.

7. Хрипкова А. Г. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. – Москва: “Просвещение”, 1980. – 319 с.

8. Маркасян А. А. Вопросы возрастной физиологии. – Москва: “Просвещение”, 1974. – 223 с.

9. Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і фізіологія дитячого організму. – Київ, 2004. – 381 с.

Додаткова:

1. Руководство по физиологии. Возрастная физиология. / Под ред. В. Н. Черниговского. – Ленінград: “Наука”, 1975. – 347 с.

2. Гуминский А. А. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрстной физиологии. – Москва: “Просвещение”, 1990. – 193 с.

3. Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека. – Москва: “Мир”, 1996. – 1845 с.

4. Рафф. Секреты физиологии. – Санкт-Петербург: “Невский диалект”,2001. – 448 с.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 040101 Хімія* (галузь знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр ” охоплює базову інформацію, яку дає сучасна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи