Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Сторінка7/7
Дата26.06.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

^ ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ


Загальні закономірності взаємодії суспільства і природи.

Визначення терміну «екологія» та його еволюція. Сутність екологічних проблем в епоху НТР, їх характер.

Еволюція біосфери, поняття „біосфера”, функції за В. І. Вернадським. Поняття екосистеми. Біологічний кругообіг речовини і енергії. Біогеохімічні кругообіги, типи та особливості. Екологічна рівновага, чинники, які її визначають.

Історичні етапи взаємодії суспільства і природи. Вплив людини на природне середовище у процесі її формування як соціальної істоти. Пізній палеоліт, перша екологічна „криза”. Основні етапи взаємодії природи і суспільства, чинники, що їх визначають. Неолітична революція, початок першого етапу взаємодії природи і суспільства. Екологічні наслідки першого етапу взаємодії природи і суспільства.

Другий етап взаємодії природи і суспільства , умови переходу. Особливості соціально-економічного розвитку. Корінні зміни у характері екологічних проблем на цьому етапі. Ноосфера.

Третій етап взаємодії природи і суспільства. Епоха НТР, різне зростання темпів соціально-економічного розвитку, кризові явища, екологічні наслідки. Небезпека глобальної екологічної кризи, діяльність кінця ХХ ст.


^ Основні проблеми взаємодії суспільства і природи.

Демографічна проблема, соціально-економічні та екологічні наслідки. Збільшення чисельності населення на різних етапах розвитку цивілізації, його причини. Демографічний вибух у другій половині ХХ ст., його причини, соціально-економічні та екологічні наслідки. Проблема демографічної стабілізації чисельності населення у найближчому майбутньому.

^ Економічний розвиток. Сутність і завдання, ресурси та науково-технічне забезпечення. Особливості розвитку світової економіки в епоху НТР, негативні явища. Взаємозв’язок еколого-економічних проблем, їх глобальний характер. Стратегія переходу людства до „стійкого розвитку” (коеволюція).

^ Продовольча проблема, складові частини, екологічні наслідки реалізації.

Основні екологічні наслідки продовольчої ситуації. Проблема продовольчої безпеки. Стратегічні завдання світового співробітництва з забезпечення населення планети продуктами харчування.

^ Енергетична проблема. Виробництво енергії та його екологічні наслідки. Сучасний етап, джерела і масштаби виробництва електроенергії. Екологічні наслідки. Потреба людства в електроенергії на найближчу перспективу, шляхи її забезпечення.

^ Екологічні наслідки соціально-економічного розвитку людства. Скорочення ресурсної бази виробництва. Масштаби використання мінерально-сировинних ресурсів, втрата ґрунтового покриву, зменшення запасів прісної води, скорочення біологічних ресурсів Світового океану, зникнення видів живої природи.

^ Екологічні проблеми в Україні.

Екологічні проблеми, основні аспекти, стан та причини загострення. Природні ресурси України, запаси та територіальне розміщення. Використання ресурсів у процесі соціально-економічного розвитку.


^ Шляхи вирішення екологічних проблем людства.

Короткі історичні відомості про розвиток міжнародного співробітництва у галузі охорони природи.

Нові активні форми руху за охорону природи у ІІ пол. ХХ ст. (державні, міждержавні, глобальні в рамках ООН), створення системи глобального моніторингу, програм наукових досліджень.

Прогнози перспектив розвитку людства на основі глобального моделювання. „Повістка дня на ХХІ століття на конференції в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 року” можливі шляхи для забезпечення подальшого розвитку людства.


Укладачі програми:

доцент Міхелі С.В.

доцент Щабельська В.Г.


^ Критерії оцінювання

відповідей абітурієнтів Інституту природничо-географічної освіти та екології на вступному фаховому випробуванні з “Географії ”


Рівень

Кількісна характеристика рівня

Характеристика відповіді абатурієнта

Низький

100 – 123 бали

Абітурієнт не усвідомлює змісту питань білету, не має уявлень про загальні фізико-географічні закономірності та основи теорії економічної і соціальної географії. Демонструє відсутність знань про конкретні фізико-географічні та економіко-географічні об’єкти та не орієнтується на карті.

Задовільний

124 – 149 балів

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер. Абітурієнт має лише загальні уявлення про географічні об’єкти, процеси і явища. Неспроможний обґрунтувати взаємозвязки і взаємозалежності природи і людини в межах конкретної території. Допускає грубі помилки при відповіді на поставлені питання і при роботі з картою.

Достатній

150 – 174 балів

У відповідях на питання білету допускається деякі неточності або незначні помилки. характеру. Абітурієнт демонструє розуміння географічного матеріалу, спроможний розкрити загальні закономірності географічної оболонки, розвитку економіки світу в цілому та окремих країн. При роботі з картою допускає окремі неточності.

Високий

175 – 200 балів

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння матеріалу, вміє аналізувати закономірності, принципи, фактори розвитку господарства. Відповідь характеризується логікою, послідовністю викладу матеріалу. Абітурієнт демонструє знання географічної карти.Голова фахової комісії В.П. Покась

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають основні...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано»
Програма вступних екзаменів з географії для освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” охоплює базову інформацію,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст”, “Магістр” на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» на засіданні приймальної комісії на засіданні Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова. Інституту природничо-Протокол
Нпу імені М. П. Драгоманова. Інституту природничо-Протокол № від 2011 р географічної освіти та екології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи