Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві icon

Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві
НазваУправління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві
Сторінка1/6
Дата26.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


З текстом

ознайомлений та згодний С. В. Телятник


Методичні вказівкидо самостійного вивчення курсу та виконання

графічно-розрахункових завдань

з дисципліни

УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ"

(для студентів спеціальності 7.050107 (денної і заочної форм навчання), 8.050107 (денної форми навчання) - „Економіка підприємства”,

спеціалізації «Економіка підприємств міського господарства»)


Верстка Степась Ю. П.


^ Харків – ХНАМГ- 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни «Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві» (для студентів спеціальності 7.050107 (денної і заочної форм навчання), 8.050107 (денної форми навчання) - „Економіка підприємства”, спеціалізації «Економіка підприємств міського господарства»). Укл. Величко В.В., Телятник С.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 34с.
^


Укладачі: Вікторія Валеріївна Величко,

Сергій Вікторович Телятник
Рецензент: О.В. Димченко


Схвалено кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 8 від 23.01.2007 р.

Зміст


Вступ…………...................................................................................................4

  1. Мета і завдання дисципліни………………………………………………..5

  2. Розподіл навчального часу за темами і видами навчальних занять…….6

  3. Зміст дисципліни...........................................................................................7

3.1. Лекції.............................................................................................................7

3.2. План практичних занять.............................................................................13

3.3. План самостійної та індивідуальної роботи.............................................13

3.4. Тематика рефератів.....................................................................................14

4. Контроль знань, вмінь та навичок…………………………………………17

5. Критерії оцінки знань………………………………………………………17

5.1. Розрахунково-графічна робота………………………….……………….17

5.2. Залік……………………………………………………………………….18

6. Інформаційно-методичне забезпечення…………………………………..19

6.1. Основна література……………………………………………………….19

6.2. Допоміжна література……………………………………………………20

Додаток……………………………………..………………………………….21


Вступ


Робоча програма дисципліни «Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві» складена на підставі нормативної навчальної програми напрямку підготовки “Економіка та підприємництво” за спеціальністю “Економіка підприємства”, що затверджена Міністерством освіти і науки України, а також робочого навчального плану Харківської національної академії міського господарства. В основу змісту робочої програми дисципліни «Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві» покладено аналогічні програми інших навчальних закладів, власний досвід кафедри міської і регіональної економіки ХНАМГ.

До складу навчальної дисципліни входять лекційні й практичні заняття, а також самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни здійснюється у 11 семестрі та завершується заліком.

^ 1. Мета і завдання дисципліни

Дисципліна «Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві» відноситься до дисциплін спеціального варіанта (за вибором студентів) циклу підготовки магістрів і спеціалістів зі спеціальності “Економіка підприємства” й займає важливе місце у програмі навчання студентів.

Мета вивчення дисципліни - надати майбутнім спеціалістам з економіки знання з основ управління проектами, організації і забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства, а також необхідні практичні навички з управління економікою на сучасному етапі її розвитку.

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних засад управління проектами, засвоєння навичок аналізу техніко-економічних та організаційних резервів підвищення ефективності управління проектами в житлово-комунальному господарстві.

Предмет дисципліни - теорія і практика процесу управління спеціальними проектами підприємств житлово-комунального господарства.

Вивченню дисципліни “Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві” передує вивчення таких базових економічних дисциплін, як економіка підприємства, макроекономіка, мікроекономіка, планування діяльності підприємств, ціноутворення, а також знання та навички, набуті під час проходження ознайомлювальної, технологічної та техніко-економічної практик студентів на підприємствах та в установах регіону.

^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність і зміст економічних категорій;

- економічні основи управління проектами в системі ринкових відносин;

- концепцію розробки підприємницького проекту;

- механізм формування та використання доходів і прибутків від реалізації проектів;

- шляхи підвищення ефективності управління проектами в житлово-комунальному господарстві.

Уміти:

- застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки, планування та організації управління проектами в ЖКГ;

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників для розрахунку економічних показників проектів у житлово-комунальному господарстві;

- пропонувати ефективні методи управління проектами в ЖКГ при зміні ситуації на ринку.


^ 2. Розподіл навчального часу за темами й видами навчальних занять

Модулі (семестри) та

змістові модулі

Всього, кредит/годин

Форми навчальної роботи

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1. Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві:

- для студентів денної форми навчання спец. 7.050107;

- для студентів денної форми навчання спец. 8.050107;

- для студентів заочної форми навчання спец. 7.0501072,0 / 72


2,5 / 90


2,0 / 7212


12


824


24


4-


-


-36


54


60

ЗМ 1.1. Загальна характеристика управління проектами:

- для студентів денної форми навчання спец. 7.050107;

- для студентів денної форми навчання спец. 8.050107;

- для студентів заочної форми навчання спец. 7.0501070,5 / 18


0,5 / 18


0,5 / 183,0


3,0


2,54,0


4,0


1-


-


-11,0


11,0


14,5

ЗМ 1.2 Загальні підходи до організації реалізації проектів:

- для студентів денної форми навчання спец. 7.050107;

- для студентів денної форми навчання спец. 8.050107;

- для студентів заочної форми навчання спец. 7.0501070,5 / 18


1,0 / 36


0,5 / 183,0


3,0


2,010,0


10,0


0,5-


-


-5,0


23,0


15,5

ЗМ 1.3 Загальнонаціональні проекти в житлово-комунальному господарстві:

- для студентів денної форми навчання спец. 7.050107;

- для студентів денної форми навчання спец. 8.050107;

- для студентів заочної форми навчання спец. 7.0501071,0 / 36


1,0 / 36


1,0 / 366,0


6,0


3,510,0


10,0


2,5-


-


-20,0


20,0


30

^ 3. Зміст дисципліни
3.1. Лекції
Тема 1. Концепція і розробка підприємницького проекту

Сутність проектів. Загальні ознаки проектів. Проект і специфіка проектної діяльності. Класифікація проектів. Учасники проекту. Середовище проекту. Принципова схема взаємодії учасників проекту. Життєвий цикл проекту. Фази життєвого циклу проекту. Структура і оточення проекту. Розробка концепції проекту. Етапи структурування проекту. Значення управління проектами в сучасних умовах. Організація системи управління проектами. Проектування організаційної структури управління проектами. Управління проектами з використанням зовнішньої організаційної структури проекту. Переваги та недоліки матричної організаційної структури. Внутрішні організаційні структури управління проектами. Менеджмент інвестиційних проектів.


^ Тема 2. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві iconКонспект лекцій з дисципліни «Управління спеціальними проектами в міському господарстві»
Конспект лекцій з дисципліни «Управління спеціальними проектами в міському господарстві» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу...
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві iconЗаявка учасника ІІІ міжнародної конференції «науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві І житлово-комунальному господарстві»
«Науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві І житлово-комунальному господарстві»
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві iconШановні колеги! Інформуємо Вас про проведення  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві»
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в...
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві iconМаркетингові ризики та способи їх зниження у житлово-комунальному господарстві/ О. А. Біловодська, Є. С. Солдаєва// Механізм регулювання економіки. 2006. №3
Біловодська О. А. Маркетингові ризики та способи їх зниження у житлово-комунальному господарстві/ О. А. Біловодська, Є. С. Солдаєва//...
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві
«Управління проектами», складена у відповідності з державним стандартом зі спеціальності. Попередній рівень освіти та (або) професійної...
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві iconВ. М. Бабаєв управління проектами
В. М. Бабаєв. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами». – Харків: хнамг, 2006....
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики
Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 000003; 000003...
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві icon200 р. Навчальна та робоча програми
Навчальна та робоча програми дисципліни „Управління спеціальними проектами (в жкг)”
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві icon200 р. Навчальна та робоча програми
Навчальна та робоча програми дисципліни „Управління спеціальними проектами (в жкг)”
Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві iconУдк 65. 014 Автор: Фесенко Т. Г
Фесенко Т. Г. – к т н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві І будівництві Харківської національної академії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи