Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 icon

Закон України "про обіг векселів в Україні" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78
Скачати 37.18 Kb.
НазваЗакон України "про обіг векселів в Україні" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78
Дата26.06.2012
Розмір37.18 Kb.
ТипЗакон

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Нормативно-правові акти


 1. Закон України “про обіг векселів в Україні” від 05.04.01 № 2374 – ІІІ / УК № 78 .

 2. Збірник систематизованого вексельного законодавства. Вексельное обращеніє. Бухгалтерія № 30/1-2 (497)

 3. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р.

 4. Закон України «Про нотаріат» від 2.09.1993 р.

 5. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15.09.1995 р.

 6. Закон України «Про внесення змін и доповнень до деяких законодавчих актів України» від 11.07.1995 р.

 7. Закон України «Про заставу» від 2.10.1992 р.

 8. Указ Президента України «Про розширення сфери обігу векселів» від 26.07.1995 р.

 9. Указ Президента України «Про оплату державного мита за вексельні бланки».

 10. Указ Президента України «Про оперативну міжвідомчу комісію з питань подолання платіжної кризи і деяких заходів по упорядкуванню розрахунків і платежів» від 14.10.1994 р.

 11. Указ Президента «Про випуск і обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України» від 14.09.1994р.

 12. Указ Президента України «Положення про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії» від 19.02.1994 р.

 13. Постанова Верховної Ради «Положення про переказний і простий вексель».

 14. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про застосування векселів у господарському обороті України».

 15. Правила виготовлення і використання вексельних бланків, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України і Національним банком України за № 528 від 10.09.1992р.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до правил виготовлення і використання вексельних бланків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. № 528.

 17. Наказ Міністерства фінансів України № 26 від 13.02.1996 р. «Про порядок видачі і обліку, погашення та відстрочення оплати векселя, що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності».

 18. Постанова Національного банку України «Про порядок проведення заліку взаємної заборгованості та проведення її векселями» від 22.09.1994 р.

 19. Інструкція «Про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріатом України», затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.06.1994 р.

 20. Телеграма Національного банку України «Роз'яснення відносно використання векселів у господарському обороті» за № 150010/48 від 22.02.1995 р.

 21. Про порядок обліку і видачі простих і переказних векселів.

  1. Лист Національного банку України № 22001/279 від 01.12.1994 р.

 22. Положення про порядок видачі, обліку, погашення та відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою " сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.Навчально-методична література


 1. Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. - К.: ВІРА-Р, 2003.- 512с.

 2. Белов В.А. Практика вексельного права.- М.:Учебно-консультационный центр “ЮрИнфрР”, 1998.—348с.

 3. Белов В.А. Очерки по вексельному праву.- М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР”, 2000. - 460с.

 4. Бервено С.Н., Яроцкий В.Л. - Правовое регулирование вексельного обращения в Украине. - Харьков: Право, 2001. – 512с.

 5. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 368с.

 6. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. – К.: Наукова думка, Лад, 1996. – 472с.

 7. Рудненко Т.Б. Вам предложили вексель... . - Донецк: ООО “Лебедь”, 2001.-236с.

 8. Рукавишникова И.В. Вексель как объект гражданских правоотношений. Предисловие В. А. Белова. - М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнФоР”, 2000. - 165с.

 9. Гражданский кодекс Российской Федерации. С постатейным приложением материалов практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Сост. Д.В. Мурзин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: (Издательство НОРМА - ИНФА М), 2002.- 1024с.

 10. Законодательство о векселях и практика его применения / Под ред. М.Ю. Тихомирова. - М.: 2001. - 333с.

 11. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник. Вид. 2-е, виправлене та доповнене. - Львів: Бак, 2000. - 168с.

 12. Цінні папери в Україні, І.І. Пилипенко, О.П. Жук, - К.: ІВЦ Держкомстату Ураїни. - 2001. - 305с.
 1. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн./ О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн.1 - 720с.

 2. Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. - 2 вид., перероб. і доп. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. - 800с.

 3. . Большакова О.Ю. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток// Финансы Украины- 2000. -№7- C .

 4. Вісник господарського судочинства. - 2001 №3.
 5. Вісник господарського судочинства.—2002 №1.с. 163-165


 6. Куркин Н. Вексельный оборот в трансформационной экономике// Бизнес - информ. - 1999. - №11-12.С 48-52.

 7. Легича Й., Мешко І., Рошко Г. На захист векселя// Банківська справа.—1998.-№5.-С. 62-64.

 8. Маслова С.О., Опалов О.А. Економіко-правова природа цінних паперів в Україні. Фінансовий ринок: Навчальний посібник- К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ-2000”, 2002.-304с.

 9. Ценные бумаги: общая характеристика и виды// В.В Колесников. Введение в рынок ценных бумаг.-К.:А.Л.Д.1995.

Схожі:

Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон України "про обіг векселів в Україні" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78
move to 0-13628726
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон про "переказні векселі та прості векселі". Закон про обіг векселів в Україні. Закони України, що регулюють вексельний обіг. Підзаконні нормативні акти що регулюють вексельний обіг
move to 0-13628722
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон України «Про Національний банк України» №679-хіv від 20. 05. 1999р. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» №3024-vi від 15. 02. 2011 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України // www rada gov ua
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 12. 2000 р. №2121-ііі // Офіційний сайт Верховної Ради України // www rada...
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-ііі // Законодавчі І нормативні акти з банківської...
Закон України \"про обіг векселів в Україні\" від 05. 04. 01 №2374 ІІІ / ук №78 iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи