Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи icon

Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Скачати 49.23 Kb.
НазваЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Дата26.06.2012
Розмір49.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Завдання з історії української культури

для студентів заочної форми навчання (гр. ЗП-11)


Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи

Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за останньою цифрою залікової книжки на установчій сесій. Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання такого виду роботи з гуманітарного циклу дисциплін. Студент отримує методичні поради та необхідні вказівки щодо опрацювання теми.

Контрольна робота є однією з форм самостійної роботи студентів. Успішне написання роботи потребує вміння підібрати необхідні джерела, їхнього опрацювання та логічного і послідовного викладу. Якщо викладач у ході перевірки роботи з'ясовує цілковиту залежність від джерела, то у такому випадку робота не зараховується.

Необхідно скласти план контрольної роботи. Рекомендуємо поділити роботу на чотири частини: вступ, головна частина, висновок, словник. Словник термінів складається кожним студентом самостійно в залежності від теми, і має містити 20 понять з визначенням. Розкриття теми контрольної роботи передбачає широке використання цитат і посилань на використану літературу. Посилання на літературні джерела та список використаної літератури є обов'язковими.

Контрольна робота повинна мати обсяг 15-20 сторінок друкованого тексту формату А 4 з використанням шрифтів текстового редактора Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. На титульному аркуші слід указати назву установи та її підрозділу, назву контрольної роботи, прізвище та ініціали її автора, курс, групу. На окремій сторінці слід помістити план контрольної роботи. У кінці роботи скласти список використаної літератури за алфавітом (Див.: Бібліографічне оформлення реферату, курсової та дипломної роботи: Методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх форм навчання. - Суми, 2008).

Контрольна робота подається у термін не пізніше місяця до початку сесії. У разі, якщо контрольна робота не зараховується, вона повертається студенту для доопрацювання з урахуванням зауважень та недоліків, визначених викладачем.


Варіант 1 1.Сутність і функції культури.

2.Види мистецтва та архітектура Київської Русі.


Варіант 2

1 .Поняття культури. Історичний розвиток уявлень про культуру. 2.Вплив Козаччини та церкви на розвиток культури.

Варіант 3

1 .Звичаї та традиції в українській культурі.

2. Українська культура за Центральної Ради та Гетьманату.


Варіант 4

 1. Етнічна специфіка української культури.

 2. Бароко в архітектурі та мистецтві України.


Варіант 5

 1. Культура Київської Русі.

 2. Українська культура в умовах нової соціальної реальності (кін. 20 - поч. 21 ст.).


Варіант 6

1 .Трипільська культура та її ознаки.

2.Література та мистецтво українського ренесансу (14-16 ст.).


Варіант 7

1. Українська культура козацько-гетьманської доби 17-18 ст.
2.Культура незалежної України. Проблеми розвитку сучасної культури.


Варіант 8

1 .Українська культура 14-16 ст.

2.Етнічна специфіка української культури.


Варіант 9

1 .Українська культура XX ст.

2.Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян.


Варіант 10

1. Особливості української культури XIX ст.

2. Український мистецький авангард 1910-х - 20-х рр.

Питання до іспиту

 1. Історичний розвиток уявлень про культуру.

 2. Трипільська культура та її роль і значення у світовій культурі.

 3. Культура скіфів.

 4. Етнічна специфіка української культури.

 5. Періодизація розвитку української культури.

 6. Культура сарматів.

 7. Культура Київської Русі: особливості, зв'язок з візантійською культурою.

 8. Українське культура козацько-гетьманської держави (сер. XVII -кінець XVI11 ст.

 9. Актуальні проблеми і протиріччя розвитку української культури XX ст.

 10. Українська культура XX ст.

 11. Субкультура та контркультура у соціокультурній системі.

 12. Масова та елітарна культура. їхня відмінність та взаємодія.

 13. Культура як текст. Інтерпретація культурних текстів.

 14. Українська культура. Етапи розвитку та їх характеристика.

 15. Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян.

 16. Ознаки трипільської культури.

 17. Види мистецтва та архітектура Київської Русі.

 18. Українська культура у політико-культурній системі Польсько-Литовської держави.

 19. Вплив Козаччини та церкви на розвиток культури.

 20. Література та мистецтво 14-16 ст.

 21. Визвольна боротьба українського народу та її вплив на розвиток культури.

 22. Українська культура у контексті ідей Відродження.

 23. Утвердження у мистецтві та архітектурі стилю бароко.

 24. Національно-культурне піднесення у 19 ст.

 25. Українська культура як складова частина світової культури.

 26. Український мистецький авангард 1910-х - 20-х рр.

 27. Культурне «Відродження» у 20-х рр. XX ст.

 28. Основні риси соціалістичної культури.

 29. Гуманістичний характер творчості Григорія Сковороди.

 30. Українське бароко.

 31. Народність і народні елементи в українській культурі 18 ст.

 32. Братства та їх роль у піднесенні національної культури.

 33. Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.

 34. Національні елементи у фольклорі, театрі та музиці XIX ст.

 35. Вплив політичних процесів на культуру XX ст.

 36. Творчість Т. Шевченка-художника.

 37. Формування характерних рис українського митця у 19 ст.

 38. Проблеми сучасного розвитку модерної української культури.

 39. Літописні міста Сумщини.

 40. Особливості архітектури та мистецтва козацько-гетьманської держави.

 41. Стан і проблеми народного мистецтва на сучасному етапі.

 42. Сучасні молодіжні субкультури в Україні. 43.Функції культури.

 43. Українська культура у 19 ст.

 44. Вертеп і вертепна драма в українській культурі.

 45. Літописання доби Київської Русі.

 46. Вплив християнства на культуру Київської Русі.

 47. Космогонічні уявлення давніх слов'ян.

 48. Ренесансні ідеї в українській культурі 14-17 ст.

 49. Особливості культури доби Центральної Ради та гетьманату.доц. Зякун А.І.

Схожі:

Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею...
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " біржова справа " для студентів
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Біржова справа” для студентів денної та заочної...
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconРегіональна економіка
Значну допомогу в отриманні цих знань покликані надати методичні рекомендації, які містять індивідуальні контрольні завдання, методичні...
Зп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи