Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с icon

Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с
Скачати 58.99 Kb.
НазваНаказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с
Дата26.06.2012
Розмір58.99 Kb.
ТипНаказ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Н А К А З


__________20___р. м. Донецьк №_________
про затвердження тем

дипломних проектів


1. Нижчезазначеним студентам груп ІПЗ 11с факультету Комп`ютерних наук і технологій затвердити наступні теми дипломних проектів і призначити наступних керівників:


1. Бабічева Анастасія Сергіївна

Тема: Програмна система моніторингу дій з мобільним телефоном

Спецчастина: Розробка програмних модулів для сповіщення про дії з мобільним телефоном засобами Eclipse на базі OC Android

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Костюкова Н.С.


2. Борщ Олена Вікторівна

Тема: Програмний комплекс для керування роботом Koala фірми K-Team Corp.

Спецчастина: Розробка програмного інтерфейсу параметрування, візуалізації та архівування даних бортових датчиків засобами С++ та framework Qt 4.5.

Керівник: к.ф.-м.н., доц. каф. ПМІ Дацун Н.М.


3. Іванова Марина Олегівна

Тема: Інтернет – сайт наукових праць ДонНТУ

Спецчастина: Розробка бази даних інтерфейсу користувача і програмних модулів засобами HTML, РНР, MуSQL

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Костюкова Н.С.


4. Коротєєва Олена Геннадіївна

Тема: Програмна система обліку діяльності мережі магазинів

Спецчастина: Розробка бази даних системи, програмних модулів та інтерфейсу користувача засобами СУБД MS SQL та мовою програмування Delphi

Керівник: ст. вик. каф. ПМІ Чернишова А.В.


5. Морозов Всеволод Володимирович

Тема: Дистанційний комп’ютерний курс «Бази даних» для підготовки до тестування ECDL

Спецчастина: Розробка навчальних і демонстраційного модулів та модуля тестування засобами MOODLE і РНР

Керівник: к.ф.-м.н., доц. каф. ПМІ Дацун Н.М.


6. Никифорова Яна Валеріївна

Тема: Програмна система для дослідження процесів масового обслуговування

Спецчастина: Розробка структур даних, обчислювальних модулів, інтерфейсу користувача в середі програмування Delphi

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Ладиженський Ю.В.


7. Подхватілін Андрій Вікторович

Тема: Програмна система для імплементації інтернет-сайту для гри в шахи/шашки

Спецчастина: Розробка модулів для ведення протоколу між гравцями засобами РНР та MуSQL

Керівник: ст. вик. каф. ПМІ Костин В.І.


8. Пузанов Антон Володимирович

Тема: Програмна система автоматизованої грошової оцінки земель

Спецчастина: Розробка алгоритмів та програмних модулів на мові С# з використанням геоінформаційних систем ARCGIS, ARCMAP

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Карабчевський В.В.


9. Рвачов Олексій Вячеславович

Тема: Програмна система навчання з курсу «Безпека програм і даних»

Спецчастина: Розробка бази даних системи, програмних модулів та інтерфейсу користувача засобами СУБД MS SQL та мови програмування С#

Керівник: ст. вик. каф. ПМІ Чернишова А.В.


10. Стемковський Артем Миколайович

Тема: Система для рецензування початкових текстів для СУЗ КОІНС. Студія

Спецчастина: Розробка модулів обзору, оцінки, історії коду та інтерфейсу користувача з використанням РНР та MуSQL

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Попов


11. Тітов Микола Миколайович

Тема: Програмна система для автоматизованого створення бази даних «Футбол» на основі аналізу HTML – сторінок мережі Інтернет

Спецчастина: Розробка бази даних, підсистем автоматизованого витягання даних з HTML – сторінок, роботи з базою даних та інтерфейсу користувача засобами С# і MS SQL Server

Керівник: ст. вик. каф. ПМІ Коломойцева І.О.


12. Ушаков Євген Іванович

Тема: Мобільна програмна система для визначення характеристик об`єктів місцевої інфраструктури, що спостерігаються камерою мобільного телефону

Спецчастина: Розробка структури програми і програмних модулів для використання на платформі Android за допомогою Java, SQLite, GPS

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Зорі С.А.


13. Чекаліна Катерина Сергіївна

Тема: Система роботи з репозиторієм програмних проектів

Спецчастина: Розробка алгоритмів, програмних модулів, структури даних, інтерфейсу користувача засобами РНР та MySQL

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Попов


14. Чумакова Аліна Олександрівна

Тема: Програмна система обліку торговлі сільськогосподарською продукцією

Спецчастина: Розробка програмних модулів, бази даних та інтерфейсу користувача засобами С# і MySQL

Керівник: ст. вик. каф. ПМІ Коломойцева І.О


^ 2. Нижчезазначеним студентам груп ІПЗ 11сз заочного факультету затвердити наступні теми дипломних проектів і призначити наступних керівників:


1. Борисов Олександр Вікторович

Тема: Програма системи логістики реалізації хлібобулочних виробів

Спецчастина: Розробка бази даних, інтерфейсу користувача, звітів з використанням СКБД Access 2007

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Григор`єв О.В.

2. Грам Олександр Володимирович

Тема: Програмна інформаційна інтернет – система про паралельні обчислення

Спецчастина: Розробка інтерфейсу користувача, бази даних, програмних модулів з використанням системи керування вмістом Drupal

Керівник: к.т.н., проф. каф. ПМІ Фельдман Л.П.


3. Гутченко Максим Михайлович

Тема: Програмна система для передачи інформації на звукових частотах між мобільними телефонами

Спецчастина: Розробка алгоритмів, структур даних, програмних модулів та інтерфейсу користувача на мові Java в ОС Android

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Андрюхін О.І


4. Душинський Олексій Олександрович

Тема: Програмна система встановлення номеру автомобіля по кадрам із відеопотока

Спецчастина: Розробка програмного модуля нейромережевого розпізнання символів номерного знака автомобіля

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Федяєв О.І.


5. Кірюхін Денис Євгенович

Тема: Програмна система для Іnternet – сайту будівельно-монтажної компанії

Спецчастина: Розробка баз даних, програмних модулів розрахунку вартості пластикових вікон, модулів інтерфейсу користувача з використанням PHP і MySQL

Керівник: ас. каф. ПМІ Грищенко Д.О.


6. Молдован Андрій Сергійович

Тема: Програмна підсистема роботи з навчальними планами автоматизованої системи управління «Деканат»

Спецчастина: Розробка алгоритмів, інтерфейсу користувача, програмних модулів для доступу студентів к навчальним планам з використанням ASD.Net, MS SQL

Керівник: к.т.н., доц. Шалдирван Г.Г


7. Молчанова Марія Сергіївна

Тема: Програмна підсистема ведення кредитних історій клієнтів банку

Спецчастина: Розробка алгоритмів, бази даних, інтерфейсу користувача засобами програмування системи 1С: Бухгалтерія

Керівник: к.т.н., проф. каф. ПМІ Фельдман Л.П.


8. Петренко Сергій Анатолійович

Тема: Програмна система для авторизації обліку роботи страхової компанії

Спецчастина: Розробка бази даних, програмних модулів, інтерфейсу користувача, засобами MS Access

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Назарова І.А.


9. Перепелкин Андрій Леонідович

Тема: Програмний медіацентр для мобільних телефонів

Спецчастина: Розробка системи класів та інтерфейсу користувача засобами Windows Phone SDK 7.1 на мові програмування С#

Керівник: ст. вик. каф. ПМІ Костін В.І.


10. Свірікова Ольга Олександрівна

Тема: Програмна система для вирішення задач на графах

Спецчастина: Розробка програмних модулів, алгоритмів, структур даних, інтерфейсу користувача зі застосуванням язику програмування Delphi

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Ладиженський Ю.В.


11. Тацій Сергій Олександрович

Тема: Програмна система маркування тексту веб-сторінки

Спецчастина: Розробка модуля маркування тексту для системи керування вмістом Drupal 7 засобами PHP, JavaScript та MySQL

Керівник: ст. вик. каф. ПМІ Костін В.І.


12. Шрамко Андрій Валерійович

Тема: Програмна система для моніторинга обладнання и функціювання комп’ютерної мережі

Спецчастина: Розробка алгоритмів, структур даних, програмних модулів, інтерфейсу користувача на мові Python в операційній системі Linux

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Назарова І.А.


13. Ямнич Аліна Олександрівна

Тема: Програмна система для обліку роботи магазину дитячих товарів

Спецчастина: Розробка бази даних, інтерфейсу користувача, модулів обробки даних та формування звітів засобами MS Access у середовищі Windows

Керівник: к.т.н., доц. каф. ПМІ Костюкова Н.С.


Перший проректор О.А.Троянський

Наказ підготував: Узгоджено:

Зав. каф. ПМІ Декан ЗФ О.Я. Каплюхін Є.О. Башков Декан КНТ О.Я.Анопрієнко

Нач. ВК К.М. Садлова

Нач. ЮВ О.В. Алексєєва

Нач. канц. Т.А. Мосіна

Схожі:

Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconПрограмний комплекс для керування роботом Koala фірми k-team Corp
Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с факультету Комп`ютерних наук І технологій затвердити наступні теми дипломних проектів І призначити...
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconНаказ № Про затвердження тем випускних робіт магістрів Нижчезазначеним студентам групи пс-10м
Нижчезазначеним студентам групи пс-10м факультету Комп`ютерних наук І технологій затвердити наступні теми випускних робіт магістрів...
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconНаказ № Про затвердження тем випускних робіт магістрів Нижчезазначеним студентам групи пс-10м
Нижчезазначеним студентам групи пс-10м факультету Комп`ютерних наук І технологій затвердити наступні теми випускних робіт магістрів...
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconНаказ №178-а "У" м. Брянка Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу наказу ю
Видати теми дипломних проектів студентам денного та заочного відділень спеціальності 02020702 «Перукарське мистецтво І декоративна...
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с icon6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»
«Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconПоложення про організацію навчального процесу наказу ю: Видати теми дипломних проектів студентам груп 301-мп, 302-мп, 301-мпз 02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу і відповідно до Положення про організацію навчального процесу
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconНаказ №98 м. Вінниця
Про затвердження державних екзаменаційних комісій по присвоєнню кваліфікаційних розрядів з робітничих професій студентам 2 курсу
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconНаказ №767 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування алергологічних хвороб у дітей
Я та Академії медичних наук України від 11 вересня 2003 року №423/59 „Про затвердження складу робочих груп з розробки протоколів...
Наказ № про затвердження тем дипломних проектів Нижчезазначеним студентам груп іпз 11с iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи