Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова icon

Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова
Скачати 50.47 Kb.
НазваЗвіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова
Дата26.06.2012
Розмір50.47 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ

кафедри теоретичної та консультативної психології

Інституту соціології, психології та управління

НПУ імені М.П. Драгоманова

Кафедра теоретичної та консультативної психології на базі Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П.Драгоманова була створена у 2007 році. До професорсько-викладацького складу кафедри входять 13 штатних викладачів та 9 сумісників. Серед штатних: 3 доктори психологічних наук, професори, 6 кандидатів психологічних наук, доцентів та 4 викладачі, двоє з яких навчаються в аспірантурі, а інші двоє готуються до захисту дисертації. Серед сумісників: 3 доктори психологічних наук, професори, 4 кандидати психологічних наук, доцентів та 2 викладачі, один з яких готується до навчання в аспірантурі, інший - до захисту дисертації.

Загальне навчальне навантаження кафедри становить 19696 год. (23,5 ставки). Упродовж І-го півріччя з вересня 2011р. по січень 2012р. членами кафедри було виконане навчальне навантаження у повному обсязі відповідно до розподілу. Викладачі кафедри працюють як в Інституті соціології, психології та управління, так і обслуговують ряд Інститутів університету імені М.П.Драгоманова (Фізико-математичний інститут, Інститут інформатики, Інститут мистецтв, Інститут фізичної освіти). За науковою та навчально-методичною зорієнтованістю викладацький склад кафедри досить різноплановий. У навчально-методичному арсеналі професорсько-викладацького складу кафедри викладання як теоретичних дисциплін з психології нормативного циклу, зокрема, антропологія, загальна, вікова, соціальна, педагогічна психологія, історія психології, етнопсихологія, патопсихологія, економічна психологія так і прикладних з циклу професійної та практичної підготовки студентів - персонологія, психологія консультування, психологія сім’ї, психологія тренерської діяльності, супервізія, методики викладання психології, спецкурси та спецсемінари тощо.

Загалом навчальна діяльність реалізується згідно навчальних планів для бакалаврів і магістрів, а також індивідуальних планів кожного викладача.

У навчально-виховній та науковій роботі кафедра підпорядкована «Плану роботи кафедри», який розробляється та затверджується на початку кожного навчального року.

Наукова робота кафедри виконується у відповідності із запланованими на рік науковими доробками. Загальний обсяг наукових доробок за минулий рік: 40 друк. арк. – 2 монографії, 2 підручники, 8 навчально-методичних посібників, 31 стаття в журналах, 8 тез (перелік НД додається).

За період 2009/11 р.р. кафедрою підготовлено чотири кандидатські дисертаційні дослідження, які успішно пройшли захист на Спеціалізованій Вченій раді НПУ імені М.П.Драгоманова.

Тема наукової спрямованості кафедри: «Особистісно орієнтований підхід в процесі підготовки майбутнього психолога». В межах цієї тематики розроблено навчальні програми (робочі програми) для студентів бакалаврів, спеціалістів та магістрів (теми наукових напрямів викладачів додаються).

Відповідно до вимог Болонської системи освіти студенти нашого навчального педагогічно закладу після другого курсу обирають професійні спеціалізації, відповідно до змісту яких, викладачами кафедри розроблено навчальні та робочі програми, курси лекційних та семінарських занять, спецкурси та спецсемінари, у яких розкривається зміст спеціалізації та особливості фахових умінь, якими мають володіти майбутні психологи консультанти. До переліку таких навчальних програм входять: психологія консультування, групова психотерапія, психологія тренерської діяльності, геронтологічна психологія, перцептивна психологія, психологія впливу, психологія реклами, психологія мистецтва тощо).

Важливою ділянкою в роботі кафедри є наукова й виховна робота зі студентами. Молоді викладачі, під керівництвом доцента кафедри Ю.А. Алєксєєвої, підготували й провели «Тиждень психології», у ході якого студенти мали можливість безпосередньо зустрітися з практикуючими та шкільними психологами, редактором газети «Психолог» Т.А.Шаповал, взяти участь у майстер-класах, тренінгах з арт-терапії, ворк-шопах з казкотерапії доцента Р.М.Ткач. Разом із цим за власної ініціативи майбутні психологи, студенти Інституту соціології, психології та управління провели конкурс тематичних стінгазет та літературних есе.

Слід відмітити, що всі викладачі кафедри працюють з проблемними студентськими групами, тематика роботи яких також узгоджена з тематикою кафедри.

Викладачами кафедри, професором В.У.Кузьменко та доцентом Р.М.Ткач підготовлено 2-х студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт, заключна частина якого відбудеться у квітні 2012р. на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Г.Сковороди».

Окрім цього доцентом Ю.А.Алексєєвою та доцентом З.В.Гуріною підготовлено студентку до участі у Всеукраїнській олімпіаді з психології, яка проходитиме у м. Одеса.

За період 2011р. студентами, в процесі опанування обраними професійними спеціалізаціями, під керівництвом професора І.С. Булах, професора В.І. Кузьменко, професора І.М. Бушай та інших викладачів кафедри підготовлено до захисту понад 10 бакалаврських та магістерських робіт, результати дослідження яких було презентовано на наукових конференціях, що підтверджено публікаціями наукових статей магістрантів у фахових виданнях.

Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Лише за період вересень-грудень 2011 р. наукові виступи, статті та майстер-класи були представлені на зазначених конференціях з психології, які проходили у м. Ялта, м. Чернігові, м. Кам’янець-Подільську, м.Херсоні, м.Переяславі-Хмельницькому тощо.

Доценти кафедри В.В.Волошина та О.В.Гоголь брали участь у «Предметній експертній комісії загальноосвітніх навчальних закладів-експертних установ Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.10.2011 № 1171)

Кафедрою підготовлено та проведено Міжнародну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології», в якій взяли участь 70 учасників, у тому числі й з Вірменії, Молдови, Польщі, Австралії та США, за результатами конференції підготовлено збірник наукових статей у 2-х томах, до змісту яких увійшли 68 наукових статей.

Переважна більшість членів кафедри брали активну участь у Всеукраїнському проекті «Практичної підготовки волонтерів приймаючого міста до Євро-2012», який передбачав розробку програми, комплексу психологічних тренінгових технологій, організаційно-діяльнісних ігор, підбору тренерсько-викладацького складу тощо.

Члени кафедри підтримують тісні зв’язки не лише з колегами кафедр психології всіх Інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова, а й відвідують корифеїв психологічної науки, викладачів-пенсіонерів. Кафедрою започаткована рубрика «Ювіляр року », в межах якої проводяться зустрічі з видатними особистостями, ювілейні вечори, тематичні дискурси, круглі столи, методичні семінари. Так у листопаді 2011р. членами кафедри був проведений «Круглий стіл, присвячений 80-річному ювілею українського психолога В.О. Соловієнка».

До участі в круглому столі були запрошені відомі українські психологи та майбутні психологи - студенти й магістри. З яскравою промовою виступили академік С.Д.Максименко, професор І.С.Булах, професор Л.В.Долинська, професор Л.М.Ширяєва та інші.

Валентин Олександрович Соловієнко талановитий вітчизняний психолог і поет. І саме тому студенти Інституту соціології, психології та управління спільно зі студентами Інституту мистецтв подарували ювіляру декілька музичних композицій, у яких поетичні рядки ювіляра були покладені на музику. Зустріч психологів ХХ та ХХІ сторіч, залишила по собі теплі й приємні спогади, які лягли в основу статті професора В.У.Кузьменко в газеті «Педагогічна освіта»

Схожі:

Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconЗвіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова
move to 0-13643041
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури
Підготовлено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи...
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Програму з психології спілкування підготували: Н.І. Зорій (завідувач кафедри психології та соціології, доцент); В. А. Осипенко (викладач...
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconПлан виховної роботи із студентами Інституту корекційної педагогіки та психології нпу імені М. П. Драгоманова на 2011-2012 навчальний рік
Зустріч студентів І батьків студентів І курсу з директором Інституту та з викладацьким складом
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconПлан виховної роботи із студентами Інституту корекційної педагогіки та психології нпу імені М. П. Драгоманова на 2011-2012 навчальний рік
Зустріч студентів І батьків студентів І курсу з директором Інституту та з викладацьким складом
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол
Державна атестація є свідченням готовності особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здобула базову...
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова icon175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
М. П. Драгоманова /укл. Г.І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг ред. В. П. Андрущенка. – 2-ге видання, допов. І перероб....
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступний іспит з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова проводиться у формі тестування
Звіт кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка
Курс “Психологія масової поведінки” містить елементи соціальної психології, політичної психології, маркетингу, психології особистості,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи