Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу icon

Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Скачати 113.87 Kb.
НазваПро проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Дата28.07.2012
Розмір113.87 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


від 15 червня 2004 року N 481


Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу


На виконання Плану заходів з підготовки та проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, затвердженого рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2003 р. протокол N 5/5-4, та з метою обговорення відповідних розпорядчих, нормативних та методичних матеріалів з питань експерименту наказую:


1. Провести 22 - 23 червня 2004 року на базі Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка науково-практичний семінар "Кредитно-модульна система організації навчального процесу".


2. Затвердити Склад робочої групи з підготовки та проведення науково-практичного семінару, що додається.


3. Робочій групі забезпечити до 17 червня підготовку проектів відповідних розпорядчих, нормативних і методичних матеріалів з питань експерименту.


4. Затвердити Програму проведення науково-практичного семінару, що додається.


5. Ректору Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Кравцю В. П. створити належні умови для проведення науково-практичного семінару.


6. Ректорам вищих навчальних закладів - учасників педагогічного експерименту відрядити до м. Тернополя для участі в семінарі проректорів, які відповідають за проведення експерименту, а також членів робочої групи - доповідачів науково-практичного семінару.


7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М. Ф.


 


Міністр 


В. Г. Кремень  


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОН України

від 15 червня 2004 р. N 481 ^ СКЛАД

робочої групи з підготовки і проведення науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система організації навчального процесу"


Степко

Михайло Филимонович 


- заступник Міністра, керівник робочої групи 


Кравець

Володимир Петрович 


- ректор Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, заступник керівника робочої групи 


^ Члени робочої групи:  


Болюбаш

Ярослав Якович 


- директор департаменту вищої освіти МОН 


Грубінко

Василь Васильович 


- проректор з навчальної роботи Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 


Калиновська

Лариса Євгенівна 


- начальник навчального відділу Київського національного торговельно-економічного університету 


Козак

Федір Васильович 


- проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 


Колот

Анатолій Михайлович 


- проректор з навчальної роботи Київського національного економічного університету 


Сухарніков

Юрій Васильович 


- завідувач відділу Науково-методичного центру вищої освіти МОН 


Шинкарук

Василь Дмитрович 


- заступник директора департаменту вищої освіти МОН  


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОН України

від 15 червня 2004 р. N 481 ПРОГРАМА

проведення науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система організації навчального процесу"


^ 22 червня 2004 року


9-00 - 10-00 - Реєстрація учасників науково-практичного семінару


10-00 - 13-00 - Перше пленарне засідання


Відкриття науково-практичного семінару


Кравець В. П., ректор Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


Кредитно-модульна система організації навчального процесу як засіб забезпечення мобільності і конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів


Степко М. Ф., заступник Міністра освіти і науки України


Особливості організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівців


Козак Ф. В., проректор Івано-Франківського національного технічного університету Національного університету нафти і газу


Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю


Колот А. М., проректор з навчальної роботи Київського національного економічного університету


Розподіл освітньо-професійної програми підготовки фахівців за модулями та змістовими модулями


Кравченко С. М., керівник відділу Науково-методичного центру аграрної освіти Мінагрополітики


Планування навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівців


Потап О. Ю., доцент Національної металургійної академії України


Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу


Грубінко В. В., проректор Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


Специфіка кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищому педагогічному навчального закладі


Мороз І. В., професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Особливості формування програми навчання студентів та запровадження інституту кураторів індивідуальних програм


Загородній А. Г., начальник навчально-методичного управління Національного університету "Львівська політехніка"


13-00 - 14-30 - Перерва


14-30 - 16-30 - Друге пленарне засідання


Формування системи забезпечення якості вищої освіти


Бабин І. І., завідувач кафедри Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


Про систему Європейських залікових трансфертних кредитів та їх впровадження у вищій освіті України


Калиновська Л. Є., начальник навчального відділу Київського національного торговельно-економічного університету


Забезпечення якості вищої освіти на стадії проектування


Салов В. О., начальник навчально-методичного управління Дніпропетровського національного гірничого університету


Запровадження інформаційних пакетів


Сокол Є. І., проректор Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"


Особливості модульного навчання та тестового контролю знань в умовах КМСОНП


Погорєлов А. І., проректор Одеської академії холоду


Про особливості запровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес


Лисенко В. П., проректор Національного аграрного університету


^ 23 червня 2004 року


10-00 - 12-00 


- Засідання круглого столу "Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" 


12-00 - 13-00 


- Засідання робочої групи щодо доопрацювання проектів відповідних розпорядчих, нормативних та методичних матеріалів з питань педагогічного експерименту. Підведення підсумків роботи науково-практичного семінару.


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОН України

від 15 червня 2004 р. N 481 ПЕРЕЛІК

вищих навчальних закладів, що заявили про участь в педагогічному експерименті щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу


1. Вінницький національний технічний університет


2. Донецький національний університет


3. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


4. Дніпропетровський національний університет


5. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


6. Київський національний університет будівництва та архітектури


7. Київський національний лінгвістичний університет


8. Київський національний економічний університет


9. Київський національний торговельно-економічний університет


10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка


11. Київський національний університет технологій та дизайну


12. Львівський національний університет імені Івана Франка


13. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка


14. Національна академія внутрішніх справ України


15. Національна академія оборони України


16. Національна академія державної податкової служби України


17. Національна металургійна академія України


18. Національний авіаційний університет


19. Національний аграрний університет


20. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "ХАІ"


21. Національний гірничий університет


22. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова


23. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"


24. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


25. Національний університет "Львівська політехніка"


26. Національний Університет "Острозька Академія"


27. Національний університет фізичного виховання і спорту України


28. Національний фармацевтичний університет


29. Національний університет харчових технологій


30. Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова


31. Одеський національний морський університет


32. Севастопольський національний інститут ядерної енергії та промисловості


33. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


34. Сумський національний аграрний університет


35. Ужгородський національний університет


36. Харківська національна академія міського господарства


37. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


38. Харківський національний університет радіоелектроніки


39. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


40. Академія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України


41. Білоцерківський державний аграрний університет


42. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій


43. Донбаська державна академія будівництва і архітектури


44. Донбаський гірничо-металургійний інститут


45. Донецька державна академія


46. Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського


47. Донбаський гірничо-металургійний інститут


48. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка


49. Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу


50. Житомирський державний університет імені Івана Франка


51. Ізмаїльський державний гуманітарний університет


52. Кам'янець-Подільський державний університет


53. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка


54. Київський університет ринкових відносин


55. Кримський інженерно-педагогічний університет


56. Львівський банківський інститут


57. Львівський державний інститут фізичної культури


58. Луцький державний технічний університет


59. Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського


60. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили


61. Миколаївський аграрний університет


62. Народна українська академія


63. Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя


64. Одеська державна академія холоду


65. Одеський державний екологічний університет


66. Одеський державний економічний університет


67. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди


68. Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського


69. Подільська державна аграрно-технічна академія


70. Приазовський державний технічний університет


71. Рівненський державний гуманітарний університет


72. Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка


73. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя


74. Тернопільська академія народного господарства


75. Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова


76. Українська державна академія залізничного транспорту


77. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


78. Феодосійська фінансово-економічна академія


79. Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія"


80. Харківський державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди


81. Харківський державний технічний університет сільського господарства


82. Харківський інститут управління


83. Херсонський державний університет


84. Хмельницький державний університет


85. Хмельницький інститут бізнесу


86. Черкаська академія менеджменту


87. Черкаський державний технологічний університет


88. Чернівецький торговельно-економічний інститут


89. Чернігівський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка


90. Чернігівський державний технологічний університет


91. Ялтинський інститут менеджменту.


____________


 

Схожі:

Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу...
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу...
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу на основі Тимчасового положення (наказ мон україни від 23. 01. 2004 р. №48) та інших нормативно-правових актів з урахуванням
Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг)
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconНаказую внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у наступній редакції
З метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну за результатами аналізу проведення першого модульного...
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу дійсне на період проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Ш, М, бс, ттр гірничо-геологічного факультету, спеціальностей тм, мвс, мех механічного факультету, спеціальностей мчм, омт, то, пм,...
Про проведення науково-практичного семінару з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconНаказ № Про доповнення до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» з метою вдосконалення організації впровадження кредитно-модульної системи в зну наказую
Внести наступні зміни до «Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в зну» та читати у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи