Рекомендована література icon

Рекомендована література
Скачати 31.38 Kb.
НазваРекомендована література
Дата26.06.2012
Розмір31.38 Kb.
ТипКодекс

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна:


1. Цивільний кодекс України // ВВР. – 2003. - № 11. – Ст.. 461.

2. Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2004. - № 16. – Ст. 1088.

3. Господарський кодекс України // ВВР. – 2003. - № 11. – Ст.. 462.

4. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР. – 1992. - № 6. – Ст. 56.

5. Закон України „Про Національний банк України” // ВВР. – 1999. - № 29. – Ст. 238.

6. Закону України „Про банки і банківську діяльність”// ВВР. – 2001. - № 5-6. – Ст. 281.

7. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” // Офіційний вісник України. – 2001. - № 34. – Ст. 1577.

8. Закон України „Про господарські товариства” // ВВР. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

9. Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ // Офіційний вісник України. – 2001. - № 32. – Ст. 1501.

10. Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку // Офіційний вісник України. – 2001. - № 33. – Ст. 1565.

11. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства // Офіційний вісник України. – 2001. - № 41. – Ст. 1864.

12. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Офіційний вісник України. – 2001. - № 40. – Ст. 1813.

13. Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України // Офіційний вісник України. – 2006. - № 3. – Ст. 100.

14. Стандарт 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» (затверджено постановою Кабінету Міністрів від 10 листопада 2003 р. № 781).// Офіційний вісник України. – 2003. - № 37. – Ст. 1995.

15. Закон України “Про банки і банківську діяльність”: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.С. Стельмаха. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 520 с.

16. Чернадчук В.Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 320 с.


Додаткова:

1. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред А.О. Селіванова. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с.

2. Банківсько-фінансово-правовий словник-довідник / Авт. упоряд. Л.К. Воронова. – К.: А,С,К,, 1998. – 288 с.

3. Банківська енціклопедія / Під ред. д.е.н., проф. Мороза А.М. – К., 1993. – 328 с..

4. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське / За ред. П.Д. Біленчука. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.

5. Грушко В.І., Лаптєв С.М., Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с.

6. Джунь В.В. Стан та проблеми застосування законодавства про ліквідацію банків у звязку з їх неплатоспроможністю, напрями його подальшого вдосконалення // Вісник господарського судочинства. – 2001. - № 4. – С. 152-158.

7. Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 288 с.

8. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 544 с.

9. Мандзюк Г.В. Методи виявлення проблем та кризових явищ в діяльності комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 14. – Суми: УАБС НБУ, 2005. - С. 141-148.

10. Міщенко В.І. Організаціно-правові основи діяльності центральних банків. – Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2002. – 130 с.

11. Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Салтинський В.В., Вядрова І.М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 216 с.

12. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

13. Поляков Б.М. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом»: Научно-практический комментарий / Под общей редакцией Д.Н. Притыки. – К.: Концерн «Издательский Дом «Ін Юре”, 2003. – 272 с.

14. Попондопуло В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 2001. – 331 с.

15. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под общей редакцией В.В. Витрянского. – М.: Издательство «Статут», 2001. – 418 с.

16. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

17. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юотстї, 1999. – 448 с.

18. Тосунян Г.А., Викцулин А.Ю. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций: Учеб.-практ. Пособие. – М.: Дело, 2002. – 320 с.

19. Тосунян Г.А. Теория банковского права: В 2 т..– М.: Юристъ, 2004. – Т. 1. – 696 с.

20. Тосунян Г.А. Теория банковского права: В 2 т..– М.: Юристъ, 2004. – Т. 2. – 672 с.

Схожі:

Рекомендована література iconРекомендована література основна література
Культурні регіони: навч, посібник / Керівник авт колективу Л. Т. Левчук. – К., 1997
Рекомендована література iconРекомендована література основна література
move to 0-16380980
Рекомендована література iconРекомендована література основна література
Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. К.: Укринтеи, 1994. 100 с
Рекомендована література iconРекомендована література основна література
Берд П. Продай себе! Ефективна тактика поліпшення вашого іміджу.– Пер з англ. Т. А. Сивакової. Мн.: Амалфея, 1997. 1991
Рекомендована література iconНавчально-методична література, рекомендована при вивченні педіатрії обов’язкова література
Дитячі хвороби. За ред. В. М. Сідельникова, В. В. Бережного. К.: Здоров’я, 1999. – 734 с
Рекомендована література iconРекомендована література основна література
Голдстейн М. и Голдстейн И. Как мы познаем / Пер с англ. М.: Знание, 1984. 256 с
Рекомендована література iconРекомендована література Основна література
Внутрішня медицина: підруч у 3 т./A. C. Свінціцький, Л. Ф. Конопльова, Ю.І. Фещенко та ін./ За ред проф. K. M. Амосової. К.: Медицина,...
Рекомендована література iconРекомендована література
move to 0-12915349
Рекомендована література iconРекомендована література
Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисление. М., Наука, Т. 1-2, 1964
Рекомендована література iconРекомендована література
Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наромании молодежи. М.: 1988
Рекомендована література iconРекомендована література
Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркоманки молодежи. М.: 1988
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи