Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни icon

Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни
НазваМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни
Сторінка1/5
Дата26.06.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ РОБОТИ


з дисципліни

ПРОЕКТУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0904

Спеціальність 7.090415

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів


Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 12 від 18.01.2010


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2010

УДК 621.74(07)


Програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни “Проектування ливарних цехів” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0904 спеціальність 7.090415 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів / Укл. Г.Ш. Кірія, М.О. Матвєєва, О.П. Білий, І.О. Осипенко. - Д.: НМетАУ, 2010.- 21 с.


Вміщують робочу програму з дисциплі-

ни, методичні вказівки до вивчення програм-

ного матеріалу та виконання практичних робіт,

а також перелік завдань до курсових робіт.

Призначені для студентів заочної форми

навчання напряму підготовки 0904 спеціаль-

ність 7.090415 Ливарне виробництво чорних і

кольорових металів.

Друкується за авторською редакцією.


Укладач Г.Ш. Кірія, т.т.н., доц.


Відповідальний за випуск В.Є.Хричиков, д-р техн. наук, проф.


Підписано до друку 10.02.10. Формат 60х84 1/16. Папір друк.

Друк офсетний. Облік.-вид.арк. 3,05. Умов.друк.арк. 3,02. Тираж 30 .


Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

_________________

Кафедра ливарного виробництва


ЗМІСТ


ВСТУП 4

1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЕКТУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ” 5

1.1 Лекційний курс - 12 год 5

1.2 Практичні роботи - 8 год 5

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 6

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 6

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ
ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 7

3.1 Розрахунок устаткування для ливарного цеху 7

4 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ РОБОТИ 17

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

Додаток А
Варіанти завдань для виконання практичних робіт 21

Додаток Б
Варіанти завдань на курсову роботу 22ВСТУПЗа навчальним планом та програмою дисципліни “Проектування ливарних цехів” передбачена робота студентів в об’ємі 124 годин самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах та виконанню курсової роботи.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 12 годин лекційних, 8 годин практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання в галузі виробництва виливків із сплавів кольорових металів – легких, важких, тугоплавких, легкоплавких та благородних.

Зміст і об’єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об’ємі 124 год:

а) загальні положення з проектування ливарних цехів [1, 2] . . . . . .. . . . 20 год

б) виробничі програми та методики проектувальних розрахунків [1-3].42 год

в) виробничі відділення ливарного цеху, особливості розрахунків виробничих програм [1-6]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 год

г) компоновка ливарного цеху та розміщення ливарного устаткування [1-5] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 год


^

1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЕКТУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ”
1.1 Лекційний курс - 12 годТема 1 Загальні положення з проектування ливарних цехів – 2 год

Класифікація ливарних цехів за сплавом, масою, серійністю та галузевим призначенням виливків, технологічним процесом та обсягом виробництва. Основні напрямки спеціалізації та оптимальні потужності ливарних цехів. Режими роботи, фонди часу роботи устаткування та працівників.


^ Тема 2 Виробничі програми та методики проектувальних розрахунків – 4 год

Вихідні дані та складання програм виробництва. Вибір та обгрунтування оптимального способу виго­товлення виливків. Проектування ливарних цехів за точною, умовною та зведеною програмами. Методи­ка розрахунку кількості устаткування.


^ Тема 3 Виробничі відділення ливарного цеху, особливості розрахунків виробничих програм - 4 год

Визначення технологічних процесів, що відбу­ваються: у плавильному, формувальному, стрижньо-вому, сумішоприготувальному та термообрубному відділеннях ливарного цеху. Приклади розрахунків програм, особливості розрахунків устаткування

^ Тема 4 Компоновка ливарного цеху та розміщення ливарного устаткування - 2 год

Компоновка ливарного цеху та розміщення ливарного устаткування

Проектування допоміжних відділень та ділянок цеху. Будівельні норми і габаритні розміри будівель цехів. Заходи щодо охорони праці та довкілля.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна техніка I органiзацiя обчислювальних робіт»
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національна металургійна академія України робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни
С++. Ancii стандарт. C++Builder – кращий представник візуальних середовищ сімійства С++ Склад та структура проекту. Windows application...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Числові методи та моделювання на еом” для студентів...
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль»
«Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 050401 – «Металургія»
Міністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 050402 Ливарне виробництво/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи