Загальна екологія та основи заповідної справи” icon

Загальна екологія та основи заповідної справи”
Скачати 45.41 Kb.
НазваЗагальна екологія та основи заповідної справи”
Дата26.06.2012
Розмір45.41 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки УкраїниХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки

до самостійної роботи

з дисципліни

Загальна екологія та основи заповідної справи”

(для студентів 2 курсу денної форми навчання

напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Загальна екологія та основи заповідної справи” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Укл. Спірін О.І.– Харків: ХНАМГ, 2007. - 6 с.


Укладач: О.І. Спірін


Рецензент: В.М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол № 9 від 03.05.2007
Передмова


Самостійна робота за змістом, тематикою і формою:

(1) надає простір для реалізації знань, вмінь, навичок та уяви студента(ки) у рамках дисципліни, що вивчається;

(2) поступово готує студента до виконання дипломної роботи,

(3) наближена до майбутньої фахової діяльності інженера з охорони довкілля.


Завдання з екології


3-й (осінній) семестр


1. Тема: Структура й функції екосистем. Моделі в екології.

а) Зібрати відомості про відомі типи моделей, зокрема, в біології та екології, дати їм коротку характеристику

^ Матеріали до відповідного семінару та обговорення.


б) Побудувати блок-схему екосистеми (тобто її графічну модель) і надати пояснення щодо її структури й функцій.


Для цього вибирають конкретну екосистему, з обов’язковою географічною прив’язкою, наприклад, одну з тих, з якими студент знайомився протягом літньої польової практики із загальної біології.

^ Навички з побудови блок-схем використовують під час підготовки розрахунково-графічної роботи у 4-му семестрі та під час дипломного проектування у 10-му семестрі.


2. Тема: Екологічні фактори. Клімат. Межі життя.

а) Самостійно побудувати клімадіаграми за Ґоссеном-Вальтером і визначити типи клімату й кліматичні умови життя рослин (необхідні метеорологічні дані надаються).

^ Ця робота є допуском до виконання курсової роботи №1. Перед виконанням цього завдання слід уважно ознайомитися з окремим випуском методичних указівок із цієї теми та відповідної тематичної папки (зберігається на кафедрі ІЕМ).


б) За даними щодо значень рН, придатних для виживання риби природних і штучних прісних водойм (Дажо, 1975; с. 143-144), побудувати криву Шелфорда й визначити на ній основні зони виживання.

Нескладне завдання, але передбачає уважність студента. Полягає у побудові кривої у прямокутній системі координат за даними з офіційної публікації ФАО.


^ 4-й (весняний) семестр


1. Тема: Екологічна ніша. Адаптації до кліматичних чинників. Акліматизація

Тема самостійної роботи: „Обґрунтувати вибір того чи іншого виду деревно-чагарникової рослинності для використання у міському садово-парковому будівництві (або у насадженнях санітарно-захисної смуги підприємств у плодово-ягідних насадженнях) обраної місцевості”.

^ Для виконання завдання використовують довідники з дендрології, садово-паркового будівництва, лісового господарства та садівництва.

Обсяг роботи не повинен перевищувати 10-12 сторінок.

^ Приблизний план роботи:

1. Актуальність теми.

Слід показати санітарно-гігієнічну та господарську цінність виду й стан справ із використання виду.

2. Основна частина.

(а) Біологічна характеристика обраного виду, його природний ареал. Ареал інтродукування.

(б) Реакції рослини на дію екологічних чинників за межами природного ареалу. Адаптація, акліматизація й відомості про їх механізми.

(в) Необхідний догляд, аґрономічні заходи, особливості вирощування в іншій кліматичній зоні.

(г) Корисні властивості рослини. Використання виду в озелененні міст та господарстві.

3. Висновки.

^ Коротко викладають основні результати розвідки.


2. Тема: Системність у мисленні інженера з охорони довкілля.

Тема до обговорення на семінарі:

„Багатоаспектність у поглядах та описах екосистем”.

^ Студенти готують короткі самостійні розвідки у вигляді відповідей на запитання з необхідними прикладами до обговорення на семінарі.


Перелік запитань:

1) Основні процеси в екосистемах

2) Аспекти описів процесів в екосистемах

3) Техногенна складова екосистем й ландшафтів

4) Якість систем – вкладеність.

Наприкінці навчального року кожний студент(ка) готує папку, яка містить усі виконані означені вище завдання, перевірені, оцінені й схвалені викладачем. Ця папка є допуском до іспиту.


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Загальна екологія та основи заповідної справи”, (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Укл. Спірін О.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 6 с.


Укладач: Олександр Ілліч Спірін


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2007 (додатково)
Підп. до друку.05.11.07 Формат 60Ч80 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,3 Обл.-вид. арк. 0,8.

Тираж 70 прим. Зам. №


61002, Харків, вул. Революції, 12, ХНАМГ
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Загальна екологія та основи заповідної справи” iconІністерство освіти І науки
Загальна екологія І основи заповідної справи” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 040106 – «Екологія, охорона навколишнього...
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconРобоча програма навчальної дисципліни географічні основи заповідної справи напряму підготовки 201401 Географія для спеціальності
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconНавчальна програма дисципліни «Загальна екологія та неоекологія»
«Загальна екологія та неоекологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconХарківська національна академія міського господарства біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки з організації самостійної роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи (для студентів 1 – 2 курсів...
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconБтек нухт загальна екологія
Напрям: 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconБтек нухт загальна екологія
Напрям: 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconБтек нухт загальна екологія
Спеціальність: 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „основи наукових досліджень” для студентів 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія»
«Екологія» спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconБіологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи (для студентів...
Загальна екологія та основи заповідної справи” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Прикладна екологія». До цих дисциплін відносяться такі: «Загальна екологія», «Промислова екологія», «Охорона атмосфери на підприємствах»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи