Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» icon

Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка»
Скачати 62.57 Kb.
НазваДонецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка»
Дата26.06.2012
Розмір62.57 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет

Кафедра фінансів і банківської справиСтудентський науковий гурток «Фінансова думка»


Загальні положення щодо науково-дослідної роботи студентів


Цілком очевидно, що сучасна економіка потребує фахівців із високою кваліфікацією, які володіють усім арсеналом прийомів, методів і знань, котрі вже накопичені у розвинутих країнах і котрі узагальнюють величезний досвід.

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу.

Ефективне поєднання викладачами кафедри науково-дослідної роботи і навчального процесу дозволяє створити необхідні умови отримання студентами тих знань, умінь і навичок, яких потребує обрана ними професія і нові економічні реалії.

^ Студентська наукова робота це:

 • навчально-дослідницька і науково-дослідницька робота студентів;

 • участь та виступи з доповідями на наукових міжнародних, міжвузівських, вузівських конференціях молодих учених і студентів;

 • прекрасна можливість спілкування з ученими різних поколінь та найсприятливіші умови для становлення і наукового росту студентів;

 • можливість виконувати наукові студентські роботи;

 • культурний обмін з іншими вузами.


Згідно з Положенням про студентське самоврядування у вищих закладах освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України, а також Положенням про Раду студентського наукового товариства ДонНУ (на рівні університету), студентські наукові гуртки (СНГ) організуються при кожній кафедрі. Вони є основною структурною одиницею студентського наукового товариства (СНТ).

СНГ є добровільним науковим об'єднанням студентів.

СНГ при кафедрі фінансів і банківської справи створений в жовтні 2010 року. Згодом гурток повинен стати невід’ємним компонентом і осередком студентської науки кафедри. Ми раді працювати разом!

^ Адреса СНГ: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а (8-ий корпус ДонНУ), кімн. 531.


^ Концепція становлення та розвитку СНГ «Фінансова думка»

(підготовлена на кафедрі фінансів і банківської справи)

Ваш інтелект повинен працювати на вас!

Зробіть перші кроки у світ наукового пошуку!^ Система напрямків роботи

Науково-дослідницький

напрямок

Навчальний

напрямок

Комунікативний

напрямок

Виховний

напрямок

Організаційний

напрямок

^ Загальний напрямок (загальна направленість) роботи - організація науково-дослідної роботи студентів за напрямом наукової діяльності кафедри (відповідно до затверджених тематичних планів), дослідження проблемних аспектів грошових, валютних, фінансових і кредитних відносин в економіці країн з різним рівнем економічного розвитку
^ Основні цілі

сприяння розвитку творчих здібностей та світогляду студентів, які виявили бажання займатися науково-дослідною роботою

забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу кафедри, факультету і ДонНУ
Завдання, що пов’язані з реалізацією цілей:

 • пошук та виявлення студентської молоді, здатної генерувати наукові ідеї (залучення найбільш талановитих і здібних студентів, що виявляють інтерес до науково-дослідної роботи, яка ведеться на кафедрі;

 • представництво наукових і творчих інтересів студентів кафедри, зокрема представлення результатів завершених етапів досліджень і прийняття участі в дискусіях за участю співробітників кафедри, запрошених фахівців та інших зацікавлених осіб;

 • здобуття і розвиток навичок та досвіду щодо проведення наукових досліджень, опанування нових принципів та методів самостійного розв’язання наукових і практичних завдань;

 • ознайомлення з новітніми досягненнями науки;

 • більш глибоке засвоєння і розуміння студентами навчального матеріалу з дисциплін спеціалізації;

 • використання одержаних знань і результатів власних досліджень при підготовці і захисті курсових, магістерських та дипломних проектів.
Принципи, на яких базується діяльність гуртка

^ Створення неформальної (без штампів) і доброзичливої атмосфери, що сприяє прояву ініціативи


Рівність учасників - врахування інтересів усіх учасників, відсутність традиційної ієрархії викладач - студент

Демократичність - цілі роботи визначаються самими учасниками, вони ж відповідають за досягнення цих цілей; план роботи схвалений і/або складений учасниками гуртка

^ Корпоративний дух

- активне співробітництво учасників гуртка в досягненні спільних цілей; всебічна допомога викладачів кафедри
^ Можливості, що надає гурток (пов’язані зі створенням найсприятливіших умов для становлення і наукового росту студентів):

 • прийняти участь у численних наукових заходах та комплексних дослідженнях кафедри і факультету;

 • здобути навички роботи в науковому колективі;

 • навчитися грамотно формулювати наукову думку, правильно аналізувати науковий матеріал;

 • здобути впевненість під час публічних виступів;

 • познайомитися зі студентами інших потоків та вузів - однодумцями, які цікавляться аналогічною проблематикою;

 • спілкуватися з викладачами і ученими різних поколінь в неформальній обстановці;

 • бути в курсі останніх наукових досліджень і подій;

 • писати та захищати магістерські, дисертаційнійні роботи на сучасному світовому рівні.
^ Організаційні засади і структура гуртка

Загальне (стратегічне) керівництво роботою гуртка здійснює

завідувач / заступник завідувача кафедри фінансів і банківської справи


Поточне і оперативне керівництво робою гуртка здійснює куратор (науковий керівник) гуртка, що призначається завідувачем кафедри

Студентські посади в гуртку

1. Староста гуртка (адміністратор), який обирається відкритим голосуванням на засіданні гуртка і затверджується його науковим керівником, здійснює організаційну роботу.

Обов’язками старости (адміністратора) є:

- складання разом з науковим керівником планів і звітів про роботу гуртка і своєчасне подання їх до Ради факультету;

- сприяння своєчасному виконанню плану роботи членами гуртка;

- систематичне інформування ради НСТ факультету про роботу гуртка;

- залучення членів гуртка до активної участі в усіх заходах, що проводяться радою НСТ факультету.

2. Секретар, обов’язки якого пов’язані з веденням протоколів засідань гуртка та набором матеріалів стосовно роботи гуртка.

3. Редактор інтернет-сторінки гуртка на сайті факультету.

4. Координатор з матеріально-технічних питань.
Критерії результативності роботи гуртка

Кількісні критерії: опубліковані результати досліджень у різноманітних наукових виданнях

Якісні критерії: розвиток творчих здібностей та світогляду учасників гуртка
Схожі:

Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconСтудентський науковий гурток «Грошова парадигма» було створено при кафедрі банківської справи для поглиблення фахових знань студентів
В роботі гуртка можуть брати участь усі студенти Тернопільського національного економічного університету, які бажають займатися науковою...
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Львівський інститут банківської справи Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теоретичної та прикладної статистики Національний університет
...
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconНаціональний банк україни університет банківської справи
Основні результати наукових досліджень у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни факультет фінансів та банківської справи Кафедра сучасних європейських мов
Відеопоказ фільмів англійською мовою. Power Point презентації, виступи студентів на тему: ”English speaking World: Australia”
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconФіліями банку
Провідна установа – Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кафедра банківської справи i...
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconНа кращий студентський науковий гурток
Рада снт залишає за собою право додавати бали з окремих позицій в особливих випадках, не передбачених у таблиці
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconНа кращий студентський науковий гурток
Рада снт залишає за собою право додавати бали з окремих позицій в особливих випадках, не передбачених у таблиці
Донецький національний університет Кафедра фінансів І банківської справи Студентський науковий гурток «Фінансова думка» iconТернопільський національний економічний університет факультет банківського бізнесу кафедра банківської справи відзив наукового керівника

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи