Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни
НазваМіністерство охорони здоров'я україни
Сторінка1/5
Дата27.06.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З


03.07.2006 N 436


Про затвердження протоколів

надання медичної допомоги

за спеціальністю "Кардіологія"


На виконання доручення Президента України від 06.03.2003

N 1-1/252 щодо прискорення розроблення і запровадження державних

стандартів у сфері охорони здоров'я, протоколів лікування та

доручення Прем'єр-міністра України від 12.03.2003 N 14494 щодо

прискорення розроблення протоколів лікування НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити протоколи надання медичної допомоги хворим з:


1.1. вродженими вадам серця (додається);


1.2. гіпертонічною хворобою (есенціальною артеріальною

гіпертензію) I-II стадії (додається);


1.3. гіпертонічною хворобою (есенціальною артеріальною

гіпертензію) III стадії (додається);


1.4. гіпертрофічною кардоміопатією (додається);


1.5. гострим коронарним синдромом без елевації ST (інфарктом

міокарда без зубця Q і нестабільною стенокардією) (додається);


1.6. гострим коронарним синдромом з елевацією ST (інфарктом

міокарда з зубцем Q) (додається);


1.7. гострим перикардитом, хронічним констриктивним

перикардитом (додається);


1.8. дилатаційною кардіоміопатією (додається);


1.9. інфекційним ендокардитом (додається);


1.10. ішемічною хворобою серця: післяінфарктним

кардіосклерозом (додається);


1.11. ішемічною хворобою серця: стабільною стенокардією

напруження I-II Ф.К. (додається);


1.12. ішемічною хворобою серця: стабільною стенокардією

напруження III-IV ФК. (додається);


1.13. міокардитом (додається);


1.14. нейроциркуляторною дистонією (додається);


1.15. фібриляцією (тріпотінням) передсердь (додається);


1.16. хронічною ревматичною хворобою серця (вадами серця)

(додається);


1.17. хронічною серцевою недостатністю (додається).


2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,

Львівської та Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини

катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів

Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних

адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного

забезпечення Київської та управління охорони здоров'я

Севастопольської міської державних адміністрацій організувати

впровадження та забезпечити дотримання протоколів надання медичної

допомоги в підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах.


3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Міністра В.Л. Весельського.


Міністр Ю.В.Поляченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

03.07.2006 N 436


ПРОТОКОЛ

надання медичної допомоги хворим

з вродженими вадами серця


Код МКХ 10: Q20-Q28


Ознаки та критерії діагностики захворювання

Вадою серця називають таке органічне ураження клапанів серця,

його перегородок, великих судин та міокарда, яке призводить до

порушення функції серця, застою крові в венах, тканинах і органах,

збіднення кров'ю артеріального русла. Розрізняють прості,

комбіновані та поєднані вади серця.


Умови в яких повинна надаватись медична допомога

За наявності показань хворі підлягають направленню на

хірургічне лікування у відповідні спеціалізовані заклади. Хворі з

вадами серця підлягають амбулаторному обстеженню та лікуванню за

місцем проживання. Обстеження може проводитись в районних

поліклініках, а при необхідності додаткових обстежень за допомогою

міських кардіологічних диспансерів та діагностичних центрів. У

випадках неможливості хірургічного лікування при прогресуванні СН

хворі направляються в кардіологічні стаціонари за місцем

проживання.


Діагностична програма

Обов'язкові дослідження


1. збір скарг та анамнезу


2. клінічний огляд


3. вимірювання АТ


4. лабораторне обстеження (загальні аналізи крові та сечі,

АЛТ, АСТ, білірубін, креатинін, холестерин, глюкоза крові, калій,

натрій, СРП; титри АСЛО, АГ)


5. ЕКГ в 12 відведеннях


6. ЕхоКГ та доплер-дослідження


7. Рентгенографія ОГК


Додаткові дослідження


1. Катетеризація серця


2. Магнітно-резонансна томографія серця


3. Добовий моніторинг ЕКГ


Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов'язкового асортименту


1. Оперативне лікування вади серця.


2. Лікування СН та її ускладнень


Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту


Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Одужання хворих та поліпшення клінічного стану після

хірургічного лікування. Відсутності прогресуванні СН при

консервативній терапії, підвищення толерантності до фізичного

навантаження. Зменшення кількості госпіталізацій.


Тривалість лікування

Термін стаціонарного лікування при проведенні хірургічного

втручання визначається індивідуально. При проведенні

консервативної терапії в кардіологічному стаціонарі терміни

лікування визначаються індивідуально залежно від стадіях СН,

ефективності лікування.


Критерії якості лікування

Одужання або покращання стану після хірургічного лікування

Зникнення або зменшення вираженості симптомів і прогресування СН.


Можливі побічні дії і ускладнення

Можливі побічні дії препаратів згідно їх фармакологічних

властивостей.


Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги

Хворі потребують постійного диспансерного нагляду з

обстеженням не менш як 1 раз на рік.


Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Повноцінне раціональне харчування; у випадках виникнення СН з

обмеженням споживання рідини й повареної солі. Відмова від

тютюнопаління, обмеження вживання алкоголю.


Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

При наявності декомпенсації СН хворі направляються на МСЕК в

зв'язку із стійкою втратою працездатності. Не рекомендується

перебування під прямими сонячними променями, переохолодження та

перегрівання. Рекомендується відмова від роботи вночі.


Директор Департаменту

організації та розвитку

медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

03.07.2006 N 436


ПРОТОКОЛ

надання медичної допомоги хворим

із гіпертонічною хворобою (есенціальною

артеріальною гіпертензією) I-II стадії


Код МКХ 10: I10-I15


Ознаки та критерії діагностики захворювання

Артеріальна гіпертензія (АГ) - це стійке підвищення

систолічного до 140 та/або діастолічного артеріального тиску (АТ)

до 90 мм рт. ст. та вище.

Тривалий час захворювання перебігає без жодних клінічних

ознак. АГ можливо виявити під час обстеження або диспансеризації.

При прогресуванні захворювання можуть з'являтись неспецифічні

скарги на головний біль, особливо зранку, запаморочення, шум у

вухах.

Діагноз ГХ встановлюють виключення симптоматичних (вторинних)

АГ. При I стадії гіпертонічної хвороби (ГХ) відсутні ознаки

органічних уражень органів-мішеней (серця, мозку, нирок). При

II стадії є, як найменш, одна з об'єктивних ознак ушкодження

органів мішеней: гіпертрофія лівого шлуночка за даними ЕКГ або

ЕхоКГ, генералізоване звуження артерій сітківки, протеїнурія або

мікроальбумінурія.

Для ГХ I-II стадій характерні неускладнені гіпертонічні кризи

(кардіальний, церебральний та безсимптомний).


Умови, в яких повинна надаватись медична допомога

Хворі з ГХ I та II стадій підлягають амбулаторному обстеженню

та лікуванню за місцем проживання в районних поліклініках

дільничними терапевтами або сімейними лікарями. В складних

випадках для виключення симптоматичних (вторинних) АГ додаткове

обстеження та уточнення діагнозу проводиться в міських

кардіологічних, нефрологічних, ендокринологічних відділеннях,

диспансерах або стаціонарах та діагностичних центрах з залученням

відповідних спеціалістів.


Діагностична програма

Обов'язкові дослідження


1. збір скарг та анамнезу


2. клінічний огляд


3. вимірювання АТ на обох руках


4. вимірювання АТ на нижніх кінцівках аускультативним методом

(при вперше виявленому підвищенні АТ в осіб молодших за 45 років)


5. вимірювання маси тіла та окружності талії


6. лабораторне обстеження (загальні аналізи крові та сечі,

аналіз сечі за Нечипоренком, креатинін, холестерин, тригліцериди,

глюкоза, калій, натрій крові)


7. ЕКГ у 12 стандартних відведеннях


8. ЕхоКГ


9. огляд очного дна


Додаткові дослідження


1. визначення мікроальбумінурії


2. добовий моніторинг АТ


3. УЗД нирок


4. РРГ


5. добова протеїнурія


6. при зниженні відносної щільності сечі - аналіз сечі за

Зімницьким


Лікувальна програма


Перелік і обсяг медичних послуг обов'язкового асортименту

Застосування антигіпертензивних препаратів I ряду

(бета-адреноблокатори, тіазидні або тіазідоподібні діуретики,

(1)

інгібітори АПФ, антагоністи кальцію , антагоністи рецепторів до

ангіотензину II).

Низкодозова комбінована терапія як альтернатива монотерапії.

При недостатньому ефекті проводять комбіновану терапію

2-3 препаратами I ряду.


Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту


1. Аспірин


2. При недостатній ефективності, або неможливості

застосування препаратів I ряду в складі комбінованої терапії

використовують антигіпертензивні препарати II ряду

(альфа -адреноблокатори, поперед усе при супутній аденомі

1

передміхурової залози, моксонидін, альфа-метілдопа, резерпін).


3. При гіпер- і дісліпідемії - терапія статинами


Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Стійке зниження АТ до цільового - < 140/90, а для хворих

цукровим діабетом - до 130/80. Зменшення вираженості скарг хворого

з боку серцево-судинної системи. Корекція факторів

серцево-судинного ризику.


Тривалість лікування

Стаціонарного лікування не потребує. Амбулаторне лікування

проводиться безперервно протягом життя.


Критерії якості лікування

Стабілізація АТ в межах цільового. Відсутність ускладнень

гіпертонічної хвороби.


Можливі побічні дії і ускладнення

Можливі побічні дії антигіпертензивних препаратів згідно їх

фармакологічних властивостей.


Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги

Хворі повинні знаходитись на диспансерному спостереженні за

місцем проживання. Щорічне обов'язкове обстеження в рамках

діагностичної програми, при необхідності обстеження і корекція

терапії частіше, ніж 1 раз на рік.


Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Хворі повинні отримувати дієту із обмеженням солі до 5 грам

на добу, обмежується вживання тваринних жирів, та продуктів, які

містять холестерин. Рекомендується дієта збагачена омега-3

поліненасиченими жирними кислотами (морська риба). При зайвій вазі

обмежується енергетична цінність їжі.

При наявності шкідливих звичок - відмова від тютюнопаління,

обмеження вживання алкоголю.


Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Відмова від роботи в нічний час, нормалізація режиму сну та

відпочинку. Рекомендована оптимізація фізичної активності

(30-45 хв. 3-5 разів на тиждень). Не рекомендується перебування

під прямими сонячними променями, переохолодження та перегрівання.


---------------

(1) Дігідропірідінові похідні короткої дії можуть бути

застосовані тільки для лікування гіпертонічного кризу.


Директор Департаменту

організації та розвитку

медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

03.07.2006 N 436


ПРОТОКОЛ

надання медичної допомоги хворим

із гіпертонічною хворобою (есенціальною

артеріальною гіпертензією) III стадії


Код МКХ 10: I10-I13


Ознаки та критерії діагностики захворювання

Артеріальна гіпертензія (АГ) - це стійке підвищення

систолічного та/або діастолічного артеріального тиску (АТ) до

140/90 та вище. При III стадії гіпертонічної хвороби (ГХ) є

об'єктивні ознаки ураження органів мішеней з порушенням їх

функції: стенокардія, перенесені інфаркт міокарду та інсульт,

хронічна серцева недостатність ІІА - III ст., хронічна ниркова

недостатність, хронічна гіпертонічна енцефалопатія III ст. Для

гіпертонічної хвороби III стадії характерні ускладнені

гіпертонічні кризи в анамнезі: розвиток на фоні підвищеного АТ

гострих коронарних синдромів, гострого порушення мозкового

кровообігу, крововиливи (в мозок, сітківку), розшарування аорти.


Умови в яких повинна надаватись медична допомога

Хворі з ГХ III стадії підлягають амбулаторному обстеженню та

лікуванню за місцем проживання в районних поліклініках чи

сімейними лікарями з обов'язковим залученням кардіолога

(обстеження не рідше 1 раз на рік). За недостатньої ефективності

амбулаторного лікування хворі підлягають стаціонарному лікуванню в

терапевтичному або кардіологічному відділеннях за місцем

проживання. В складних випадках для виключення симптоматичних

(вторинних) АГ додаткове обстеження та уточнення діагнозу

проводиться в міських кардіологічних, ендокринологічних,

нефрологічних диспансерах або стаціонарах та діагностичних

центрах. При розвитку ускладненого гіпертонічного кризу необхідна

обов'язкова термінова госпіталізація в палату інтенсивної терапії

відповідного профілю.


Діагностична програма

Обов'язкові дослідження


1. збір скарг та анамнезу


2. клінічний огляд


3. вимірювання АТ на обох руках


4. вимірювання АТ на нижніх кінцівках (при вперше виявленому

підвищенні АТ в осіб молодших за 40 років)


5. вимірювання маси тіла та окружності талії


6. лабораторне обстеження (загальні аналізи крові та сечі,

креатинін, холестерин, тригліцериди, глюкоза, калій, натрій крові)


7. ЕКГ у 12 стандартних відведеннях


8. ЕхоКГ


9. огляд очного дна


10. Ro ОГК


11. УЗД нирок


Додаткові дослідження


1. добовий моніторинг АТ при енцефалопатії і перенесеному

ТІА/інсульті.


2. доплерівске дослідження екстракраніальних судин


3. КТ та МРТ голови


4. при супутній ІХС та наявності відповідних показань

коронаровентрикулографія.


Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов'язкового асортименту

Комбінована терапія 2-4 антигіпертензивними препаратамі

I ряду (бета-адреноблокатори, тіазидні або тіазідоподібні

(1)

діуретики, інгібітори АПФ, антагоністи кальцію , антагоністи

рецепторів до ангіотензину II).

При ускладненому гіпертонічному кризі артеріальний тиск

повинен бути знижений протягом 1 години з використанням

внутрішньовенної терапії згідно показань і особливостей кризу.

Застосовуються нітрогліцерин, натрій нітропрусід,

бета-адреноблокатори, фуросемід та ін.


Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту


1. Аспірин


2. При недостатній ефективності, або неможливості

застосування препаратів I ряду в складі комбінованої терапії

використовують антигіпертензивні препарати II ряду

(альфа -адреноблокатори, поперед усе при супутній аденомі

1

передміхурової залози, моксонидін, альфа-метілдопа, резерпін).


3. При гіпер- і дісліпідемії - терапія статинами.


Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Нормалізація АТ. Зменшення кількості та вираженості скарг

хворого з боку серцево-судинної системи. Зменшення факторів

ризику.


Тривалість лікування

Амбулаторне лікування проводиться безперервно протягом життя.

При ускладненому гіпертонічному кризі обов'язкове стаціонарне

лікування тривалістю згідно профілю та виду ускладнення.

Стаціонарне лікування потрібне при недостатній ефективності

амбулаторного лікування, наявності ускладнень (енцефалопатія,

серцева недостатність, хронічна ниркова недостатність). Тривалість

стаціонарного лікування - 10-12 діб.


Критерії якості лікування

Стабілізація АТ в межах цільового. Відсутність нових

ускладнень гіпертонічної хвороби з боку органів мішеней та

подальшого прогресування порушень їх функцій.


Можливі побічні дії і ускладнення

Можливі побічні дії антигіпертензивних препаратів згідно їх

фармакологічних властивостей.


Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги

Хворі повинні знаходитись на диспансерному спостереженні за

місцем проживання. Щорічне обов'язкове обстеження в рамках

діагностичної програми, при необхідності обстеження і корекція

терапії частіше, ніж 1 раз на рік.


Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Хворі повинні отримувати дієту із обмеженням солі до 5 грам

на добу, обмежується вживання тваринних жирів, та продуктів, які

містять холестерин. Рекомендується дієта збагачена омега-3

поліненасиченими жирними кислотами (морська риба). При зайвій вазі

обмежується енергетична цінність їжі.

При наявності шкідливих звичок - відмова від тютюнопаління,

обмеження вживання алкоголю.


Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Хворі можуть направлятися на МСЕК в зв'язку з втратою

працездатності. Рекомендовані обмежені дозовані фізичні

навантаження під контролем фахівців з ЛФК. Не рекомендується

перебування під прямими сонячними променями, переохолодження та

перегрівання.


---------------

(1) Дігідропірідінові похідні короткої дії можуть бути

застосовані тільки для лікування гіпертонічного кризу.


Директор Департаменту

організації та розвитку

медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

03.07.2006 N 436


ПРОТОКОЛ

надання медичної допомоги хворим

на гіпертрофічну кардоміопатію


Код МКХ 10: I42.1


Ознаки та критерії діагностики захворювання

Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) - це первинне ураження

міокарда, яке характеризується вираженою гіпертрофією міокарда

лівого шлуночка (інколи правого шлуночка), нормальними або

зменшеними порожнинами лівого шлуночка, вираженою діастолічною

дисфункцією шлуночка і частим розвитком порушень ритму.

Розрізняють асиметричну і симетричну форми ГКМП.


Умови в яких повинна надаватись медична допомога

Хворі з ГКМП підлягають амбулаторному обстеженню та лікуванню

за місцем проживання із залученням кардіолога. Обстеження може

проводитись в районних поліклініках, а при необхідності додаткових

обстежень за допомогою міських кардіологічних диспансерів та

діагностичних центрів. За наявності показань хворі підлягають

направленню на хірургічне лікування у відповідні спеціалізовані

заклади. У випадках неможливості хірургічного лікування при

прогресуванні СН хворі направляються в кардіологічні стаціонари за
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи