Львівський національний університет імені Івана Франка факультет icon

Львівський національний університет імені Івана Франка факультет
Скачати 213.56 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка факультет
Дата28.07.2012
Розмір213.56 Kb.
ТипДокументи


Додаток 1. Титульний лист (виберіть за назвою для вашого курсу)


Львівський національний університет імені Івана Франка

_________________________ факультет (на якому Ви навчаєтесь)


Психологічна характеристика учня _________класу, школи №_____

________________________________________ (ПІБ учня)


Психологічна характеристика на _______клас, школи №_____

або студентську групу _______ ЛНУ ім. Івана Франка (іншого ВНЗ)


Психологічний аналіз професійної компетентності викладача-практиканта

_________________________________ (ПІБ студента)


Виконав студент (-ка)

4-го, 5-го курсу, групи _______

___________ факультету

_____________(ПІБ студента)


Перевірив керівник

практики від кафедри психології

______________(ПІБ викладача)


Львів – 201 _ (рік)

Додаток 2. Орієнтовна схема спостереження за учнем

Параметри спостереження

Міра вияву якості
5

4

3

2

1
Особистісні характеристики

Впевнений у власних силах
Ставиться до себе байдуже; не впевнений у правильності власних дій

Знає власні переваги, вміє їх використовувати, не соромиться, коли його хвалять
Не знає власних переваг та не вміє їх використовувати, соромиться, коли його хвалять у присутності інших

Особливості емоційно-вольової сфери

Схильний до вияву емоцій.
Практично не виявляє власних емоцій.

Врівноважений, спокійний. Здатний керувати своїми діями практично в усіх ситуаціях.
Неврівноважений. Схильний до імпульсивних дій.

Особливості діяльності та поведінки

Активний, одразу включається в роботу
Пасивний, не виявляє ініціативи.

Організований, намагається спланувати власну діяльність
Хаотичний, дезорганізований, не доводить розпочату справу до кінця. Переключається з однієї справи на іншу

Наполегливий у вирішенні складних навчальних завдань.
Не виявляє наполегливості у виконанні завдань, при найменших труднощах припиняє роботу.

Спілкування та взаємодія з оточуючими


Прагне спілкування, виявляє ініціативу, висуває пропозиції
Уникає спілкування, замкнутий. Не прагне долучатися до спільної розмови чи діяльності

Самостійний, здатний до незалежного прийняття рішень
Потребує підтримки у прийнятті рішення та діях

В конфліктних ситуаціях намагається діяти спокійно, розважливо; схильний до співпраці
В конфліктних ситуаціях намагається в будь-який спосіб довести власну думку, не схильний до співпраці

Ставлення до ровесників

Прагне до домінування, виявляє власні переваги щодо інших, схильний "тиснути" на інших
Схильний підпорядковуватися лідеру, не виявляє лідерських якостей

Товариський, толерантний
Схильний до виявів агресії

Ставлення до старших (наприклад, вчителів)

Виявляє повагу. Дослухається до думки старших.
Виявляє неповагу до старших.

Дослухається до критики
Бурхливо реагує на критику, виявляє негативізм

Становище (статус) в класі (групі)

Популярний, має багато друзів, контактує практично з усіма однокласниками
Дещо ізольований; уникає контактів в класі

Є авторитетом для однокласників. До його думки дослухаються.
Не користується авторитетом в класі.

Зовнішній вигляд

Охайний,чистий, доглянутий
Неохайний, одяг не завжди чистий, не слідкує за собою^ Додаток 3. Схема аналізу пізнавальної сфери учня

Особливості пам’яті

здатний зберігати великий об’єм інформації

Обсяг

5 4 3 2 1

нездатний зберігати великий об’єм інформації

мала кількість повторів, необхідних для запам’ятовування

Швидкість

5 4 3 2 1

велика кількість повторів, необхідних для запам’ятовування

мала кількість помилок при відтворенні

Точність

5 4 3 2 1

велика кількість помилок при відтворенні

спроможний в продовж тривалого часу зберігати сприйнятий матеріал

Тривалість

5 4 3 2 1

зберігає сприйнятий матеріал протягом нетривалого часу

Особливості мислення

вміє побачити і поставити нову проблему

Самостійність

5 4 3 2 1

працює лише з поставленими вчителем проблемами

вміє змінювати початковий план розв’язання задачі

Гнучкість

5 4 3 2 1

розв’язує задачі за шаблоном, в процесі розв’язання не може переключитись на інший спосіб роботи

невелика кількість часу, необхідна для розв’язання задачі

Швидкість

5 4 3 2 1

велика кількість часу необхідна для розв’язання задачі

здатний створювати нові алгоритми, необхідні для розв’язання задачі

Творчість

5 4 3 2 1

нездатний створювати нові алгоритми, необхідні для розв’язання задачі, працює лише за зразком

здатний проникати суть явищ

Глибина

5 4 3 2 1

бачить лише ситуативні зв’язки, нездатний проникати в суть явищ

здатний об’єктивно оцінювати себе, події, інших

Критичність

5 4 3 2 1

нездатний об’єктивно оцінювати себе, події, інших

Особливості уваги

здатний зосередитись на діяльності і предметі

Концентрація

5 4 3 2 1

нездатний зосередитись на діяльності і предметі

здатний одночасно приділяти увагу кільком об’єктам

Розподіл

5 4 3 2 1

здатний приділяти увагу лише одному об’єкту

висока тривалість зосередження на діяльності і предметі

Стійкість

5 4 3 2 1

низька тривалість зосередження на діяльності і предметі

^ Додаток 4. Орієнтовна схема спостереження за групою


Характеристики групи

Параметри спостереження

так

швидше так, ніж ні

важко відповісти

швидше ні, ніж так

ні

5

4

3

2

1

Інтегративність – міра єдності членів групи

Учні класу почувають себе єдиним колективом, спільнотою?
Мікроклімат – комфортність перебування в групі, задоволеність нею

Переважна більшість учнів класу почувають себе в групі комфортно?
Референтність – міра прийняття членами групи групових правил (норм)

Переважна більшість учнів класу приймає та виконує правила, встановлені групою?
Лідерство – міра впливу певних членів групи на групу в цілому

Чи є в групі особи, котрі здатні впливати на рішення, що приймаються групою?
Чи є в групі особи, котрі відіграють головну роль в організації навчальної діяльності чи при вирішенні завдань, поставлених перед класом?
Чи є в групі особи, котрі ініціюють неформальне міжособистісне спілкування учнів класу?
Інтергрупова (між групова) активність – міра впливу даної групи на інші групи

Чи має дана група вплив на інші групи?
Організованість – реальна здатність групи до самоорганізації

Чи здатна група самостійно (без впливу класного керівника, вчителів чи батьків) організуватися для здійснення певної діяльності?
^ Спілкування в групі

Чи здатна група досягти взаєморозуміння у проблемних ситуаціях?
^ Згуртованість групи

Чи є у групі традиція спільних святкувань днів народжень, іменин чи інших свят?
^ Здатність до взаємодії

Чи характерною для групи є співпраця між її членами?
^ Групова ідентифікація

Чи ідентифікують члени групи себе з нею («мій клас» , «моя група»)?
Відповідальність

Чи відповідально ставляться до своїх обов’язків та завдань, що перед ними стоять?
Колективізм

Чи ставлять члени групи групові інтереси вище особистих та протистоять усьому, що роз’єднує колектив?
Контактність

Чи часто контактують між собою члени групи? Чи допомагають один одному, коли це потрібно?
Відкритість

Чи спілкуються та співпрацюють члени групи з представниками інших груп?
Інформованість – ступінь поширення інформації між членами групи

Чи володіють інформацією усі члени групи про події, які відбуваються у шкільному та позашкільному житті групи?
^ Цінності групи

Здоров′я
Матеріально забезпечене життя (одяг, аксесуари)
Наявність хороших та вірних друзів
Пізнання (освіченість)
Розвиток (робота над собою)
Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов’язків)
Сімейні цінності
Краса природи й мистецтва
Творчість (можливість творчої діяльності)
Акуратність (охайність)
Вихованість (гарні манери)
Життєрадісність (почуття гумору)


^ Додаток 5. Схема аналізу професійної компетентності викладача-практиканта

1.
^

Педагогічна діяльність викладача-практиканта

Ставить розвиваючі та виховні задачі поруч з навчальними

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ставить та реалізує головним чином навчальні задачі
Володіє варіативною методикою, тобто вибором одного методичного рішення з декількох можливих

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Використовує одноманітні методичні рішення у навчанні
Прагне і уміє аналізувати свій досвід

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Уникає самоаналізу за різних приводів

2.
^

Педагогічне спілкування викладача-практиканта

Заздалегідь планує комунікативні задачі

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Задачі спілкування у ході заняття не планує, покладаючись на ситуації, що виникають стихійно
Створює у класі атмосферу довіри, психологічної безпеки; студенти відкриті для спілкування та розвитку

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

У спілкуванні використовує жорсткі методи; виходить з незаперечного авторитету викладача; студенти напружені
Виходить з цінності особистості кожного студента; поважає їх гідність, зорієнтований на підтримку

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Студенти сприймаються як об'єкт, засіб, перешкода. Не диференціює власного спілкування, зорієнтований на формальні оцінки.

3.
^

Особистість викладача-практиканта

Має стійку професійно-педагогічну спрямованість

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Вважає, що ненадовго затримається на викладацькій діяльності
Має позитивну Я-концепцію, спокійний та впевнений

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Постійно невпевнений у собі
Працює творчо, застосовує оригінальні прийоми

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Працює головним чином за типовими методичними розробками

4.
^

Навченість та научуваність студентів

Ставить задачі формування

в студентів уміння вчитися, заохочує їх активні научальні дії та самоконтроль, організовує творчу діяльність студентів

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Задачі розвитку, уміння вчитися в студентів не ставить, дає завдання у готовому вигляді, організовуючи лише репродуктивну діяльність студентів
Розвиває в студентів самостійність та ініціативу

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Самостійність та ініціативу студентів не заохочує
Прагне намітити для окремих студентів індивідуальні програми

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Індивідуальний та диференційний підхід мінімальний

5.
^

Психологічний аспект педагогічної діяльності

Може уявити себе на місці студента, поглянути на проблему його очима

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Вважає недоцільним прагнення пояснювати проблему з точки зору студента
Відверто та щиро виявляє свої думки та почуття у спілкуванні зі студентами

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Жорстко дотримується правил ролі викладача, зорієнтований на формальні ділові стосунки та підтримання власного авторитету.
Динамічний та гнучкий у спілкуванні, звертає увагу на проблеми, що виникають, та прагне їх вирішити

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Негнучкий, не помічає конфліктів, що виникають, не здатний до їх конструктивного вирішення.Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
move to 0-3602140
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconІнформатики
Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет прикладної математики та
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка факультет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи