Ректор Сумського державного icon

Ректор Сумського державного
НазваРектор Сумського державного
Дата27.06.2012
Розмір59.2 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Сумського державного

університету

_________ проф. А.В. Васильєв

“____”________2010 року


ПОЛОЖЕННЯ


______________2010р. Суми № _____


Про рейтинг на поселення

у студентські гуртожитки СумДУ


Згідно Положення про гуртожитки СумДУ розподіл місць для проживання між факультетами здійснюються рішенням проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань на основі спеціального подання деканатів факультетів. Пропозиції щодо рейтингу студентів на проживання в гуртожитку готуються студентською радою факультетів, ВРГ, адміністраторами гуртожитків та радою студмістечка. Списки на поселення від факультету у встановлений термін подаються начальнику ВРГ за підписом заступника декана по роботі в гуртожитках, голови студентської ради факультету, адміністратором гуртожитку, відділом по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках (ВРГ).

Поселення в гуртожиток здійснюється на конкурсній основі. До 1 травня всі студенти, що бажають поселитися в гуртожиток на наступний навчальний рік, подають заступникам деканів по роботі в гуртожитках відповідну заяву. В залежності від кількості наявних місць у гуртожитках (з врахуванням обов’язкового поселення першокурсників, студентів пільгових категорій та студентів Конотопського, Шосткінського інститутів та машинобудівного коледжу) ВРГ спільно з органами студентського самоврядування та деканатами формують рейтингові списки на поселення, які є основою для видачі ордерів. Студенти 2 та старших курсів поселяються згідно набраних балів до рейтингу на поселення.

Про своє місце в рейтингу і можливість отримання місця в гуртожитку на наступний навчальний рік студент повідомляється в обов'язковому порядку до початку літніх канікул.

Рейтингова система формування списків на поселення передбачає врахування всіх видів активності студента протягом року, включаючи навчання, громадську діяльність – як на рівні університету так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил поведінки в університеті та гуртожитку, можливі зауваження та порушення.

Перевага при поселенні надається студентам, що брали участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території до 20 травня відповідно до системи рейтингових балів.

Загальний рейтинг студента включає:

1. Участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території з розрахунку – 1 бал за годину (не більше 50 балів);

^ 2. Середній бал навчання за рік – від 4,0 до 4,5 – 20 балів, від 4,5 до 4,75 – 40 балів, від 4,75 – 50 балів(розрахунок проводиться по останній сесії).

3. Різні види громадської роботи студентами:

- студентський ректор - 30 балів;

- студентський проректор - 30 балів;

- голова студради студмістечка, заступник голови студради студмістечка – 30 балів;

- студентський декан, заступник студентського декана -30 балів;

- голова студради гуртожитку – 30 балів;

- за участь у ІІ турі всеукраїнських предметних олімпіадах та всеукраїнських конкурсах студентських робіт – до 50 балів;

- член студради факультету, староста секції в гуртожитку – до 20 балів;

- староста групи, профорг, фізорг, культорг– до 15 балів;

- за участь у підготовці та проведенні культурно-масових заходів університету та гуртожитку - до 50 балів (за узгодженням з директором студклубу, ВРГ, студрадою гуртожитку).

- за участь у спортивних змаганнях міста, університету, міжнародні змагання, тощо – до 50 балів (за узгодженням з директором спортивного клубу); за участь у спортивних змаганнях гуртожитку – до 50 балів (за узгодженням з ВРГ та студрадою гуртожитку).

^ 4. Виконання вимог поселення та проживання:

- за несвоєчасну сплату за проживання - 1 місяць - мінус 30 балів, 2 місяця – мінус 60 балів, більше 2 місяців - анулювання всіх балів рейтингу;

- за систематичне порушення пропускної системи (несвоєчасне отримання перепустки, способи проникнути в гуртожиток недозволеним методами або спроба провести сторонніх осіб без дозволу адміністрації) – анулювання всіх балів рейтингу;

- дрібне хуліганство (сварка, нецензурна лексика тощо; проведення несанкціонованих масових заходів або невиконання взятих зобов’язань при проведенні дозволених; шум та голосна музика після 22:00; – подання на Комісію по профілактиці правопорушень факультету і зняття балів за пропозицією цієї комісії.

- відсутність дубліката ключа від кімнати – по мінус 30 балів з кожного мешканця кімнати за кожну перевірку;

- за паління в гуртожитку – мінус 50 балів за кожну перевірку;


^ 5. Санітарний стан кімнати:

- від плюс 5 балів за кожну перевірку при задовільному стані кімнати до мінус 5 балів при наявності порушень з кожного мешканця кімнати. В кінці року виводиться середня арифметична оцінка та помножується на коефіцієнт 10.

^ Санітарний стан секції:

- від плюс 5 балів за кожну перевірку при задовільному стані секції до мінус 5 балів при наявності порушень з кожного мешканця секції. В кінці року виводиться середня арифметична оцінка та помножується на коефіцієнт 10.

У випадку порушень на секції за погодженням з головою студради можуть зніматись зазначені бали з чергового по секції.

Рейди по перевірці санітарного стану кімнати та секції проводять спільною комісією студради та ВРГ не рідше, ніж 1 раз на місяць. Інформація про результати фіксується співробітником ВРГ.

^ 6. Стан збереження інвентарю та кімнати:

- за недбайливе ставлення до помешкання – до мінус 30 балів;

- порушення правил користування електроприладами – при виявленні не вимкнених вчасно плит – мінус 5 балів з кожного мешканця секції.

^ 7. Виконання доручень та розпоряджень:

- відділ по роботі зі студентською молоддю в гуртожитках має право додати - до 30 балів – або зняти до 30 балів у разі немотивованої відмови студента від виконання доручення;

- директор студмістечка має право додати – до 30 балів – або зняти до 30 балів у разі немотивованої відмови студента від виконання доручення;

- адміністратор гуртожитку має право додати – до 30 балів – або зняти до 30 балів у разі немотивованої відмови студента від виконання доручення;

- деканат факультету має право додати – до 30 балів або зняти до 30 балів у випадку немотивованої відмови від виконання доручення;

- виконання доручень та розпоряджень студентської ради – до 20 або мінус 20 у випадку немотивованої відмови від виконання.

Зауваження щодо рейтинга фіксуються у відповідних журналах адміністраторами гуртожитку, співробітниками ВРГ та заступниками деканів по роботі в гуртожитках.

Ректор або проректор з НПР та соціальних питань має право приймати рішення поза межами цього положення щодо поселення чи виселення студентів у певних випадках, якщо такі не суперечать чинному законодавству.

Нанесення збитків майну гуртожитку передбачає повну їх компенсацію та подання на Комісію по профілактиці правопорушень факультету.

У разі виїзду на літні канікули мешканці гуртожитку оформляють ^ Довідку про виселення з гуртожитку з відміткою адміністратора про наявність у кімнаті державного майна та його стан, наявність запасного ключа від кімнати, відмітку про здану перепустку адміністратору гуртожитку.

Кожен студент, який раніше не проживав у гуртожитку може отримати рейтингові бали за громадську та навчальну роботу, участь у трудових акціях, виконання окремих доручень, в тому числі і в гуртожитку – по тій же схемі, за винятком набраних балів за участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території, санітарного стану кімнати та виконання умов проживання. Загальна рейтингова оцінка на поселення формується окремо для студентів, які вже проживали в гуртожитку, і які ще не проживали. Після цього готується окремий список на поселення цієї категорії студентів.

У випадку появи в гуртожитку вільних місць протягом навчального року студенти поселяються на вільні місця згідно рейтингу.

Студент не буде включений в список на поселення у гуртожиток в наступних випадках:

^ 1.У разі відсутності набраних балів за участь у благоустрої гуртожитку та прилеглої території;

2. У випадку, коли мешканець не здає кімнату адміністратору при виселенні.

3. При наявності заборгованості по оплаті за гуртожиток;

^ 4.У випадку не подання відповідної заяви щодо проживання у зазначений термін.

5.У разі відповідного рішення про це студентської ради гуртожитків та Комісії по профілактиці правопорушень.


ПОГОДЖЕНО:


Проректор з НПР та соціальних питань О.В.Король


Проректор з НПР та гуманітарних питань Н.Д.Світайло


Голова ПОС СумДУ Г.В.Яковлєва


Голова студради студмістечка В.О.Студент


Студентський ректор А.П.Козінцев


Юрисконсульт О.М.Вакуленко


Схвалено Вченою радою університету.

Протокол № ___ від _________2010р. А.І.Рубан

Схожі:

Ректор Сумського державного iconЗатверджую ректор Сумського державного університету, проф
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Ректор Сумського державного iconЗатверджую: Ректор СумДУ
Спартакіаду здоров'я серед викладачів, співробітників та аспірантів Сумського державного університету в 2011 році
Ректор Сумського державного iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Ректор Сумського державного iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Ректор Сумського державного iconСумський державний університет кафедра філософії
Ректор Сумського державного університету професор Васильєв Анатолій Васильович – Голова Оргкомітету
Ректор Сумського державного iconСумський державний університет кафедра філософії
Ректор Сумського державного університету професор Васильєв Анатолій Васильович – Голова Оргкомітету
Ректор Сумського державного iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв 200 р. Акт експертизи
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти та науки України, у складі
Ректор Сумського державного iconЗатверджую ректор Сумського державного університету А. В. Васильєв
Положення про систему контролю якості навчального процесу у сумському державному університеті
Ректор Сумського державного iconСумського державного університету
Сумського державного університету вул. Інститутська, 1, м. Шостка, 41100, тел./факс: (05449) 6-13-37, 7-54-16, 7-17-56
Ректор Сумського державного iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Ректор Сумського державного iconСумського Державного університету
Прошу Вас зарахувати мене кандидатом для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи