Слайд 1 Інформація icon

Слайд 1 Інформація
Скачати 93.89 Kb.
НазваСлайд 1 Інформація
Дата27.06.2012
Розмір93.89 Kb.
ТипДокументи

СЛАЙД 1


Інформація

голови представницького органу профспілок СумДУ на конференції трудового колективу СумДУ про виконання колективного договору,

звіт голови первинної профспілкової організації профспілки працівників науки та освіти України В.О. Боровик про роботу профкому СумДУ

за 2011 рік


Лише недавно ми святкували Новий рік, сьогодні святкуємо День Тетян та День студента, але профспілка не масовик-затійник, а перш за все головне її завданням це соціальний захист працівників університету.

А це в першу чергу фінансове забезпечення і, як наслідок, морально-психологічний клімат в колективі.

Значна увага в СумДУ приділяється розвитку соціальної сфери. Основні моменти закріплені в колективному договорі, який розробляється та контролюється саме профспілкою працівників освіти, до складу якої входить майже 98 % працівників університету, яка, до речі, лише за останній рік збільшила свою чисельність на 250 чол. (СЛАЙД 2) і має на сьогодні досить розгалужену структуру (^ СЛАЙД 3).

Серед основних комісій профкому (СЛАЙД 4) чільне місце займає постійно-діюча комісія з питань к.д., а серед основних напрямів роботи профкому (СЛАЙД 5) є розробка та контроль виконання к.д.


^ Аналіз виконання колективного договору за 2011 рік


(СЛАЙД 6)

Зроблено детальний аналіз виконання колективного договору за 2011 рік, для порівняння наведено показники 2009-10 р. (див. сайт www.profcom.sumdu.edu.ua). – Календарі!!!

(2010 р. – 17 млн.грн., 2011 р. – 23 млн. грн.)!!!


Соціально-економічні та соціально побутові питання.

Наведу лише деякі цифри.

Так, додаткову відпустку за ненормований робочий день (7, 4 або 2 дні) в минулому році було надано ^ 577 чол., за що отримали працівники 140 320 грн., а в 2011 р. ця сума складала 129 301 грн.

Як відомо, у СумДУ діє потужне Положення про преміювання, яке дозволяє адекватно оцінювати креативну працю університетівців. Сумарні дані по виплаті премій у 2011 р. склали 12 млн 961 тис. грн., а в попередньому році - 10 млн 114 тис. грн. Різниця майже 3 млн., зростання очевидне.

Згідно Положення по виплаті щорічної винагороди педагогічним працівникам, яке розроблено та затверджено Вченою радою університету за ініціативи профкому СумДУ, здійснюються виплати, які становили в 2010 р. 50 552 грн., а в 2011-му – близько 52000 грн. (виплати відбудуться разом з січневою заробітною платою). З’явився новий вид надбавки пед.працівникам – за престижність праці (20 % окладу), ця сума в 2011 р. склала 51234 грн. (з 01.09.11р.).

Доплати за вчені звання і наукові ступені в нашому університеті виплачуються впродовж усіх років в максимальних розмірах (професор - 33%, доцент - 25 %, докт. наук - 25 %, канд. наук - 15% посадового окладу). Усього ж сума таких доплат за звітний період становила 4 млн 621 тис. грн., в 2010 – майже на 700 тис. грн. менше.

Серед інших видів доплат здійснюються доплати за роботу в нічний час та в шкідливих умовах, а також водіям за класність, прибиральницям за роботу з деззасобами.

Суттєво зросли витрати на спецхарчування (молоко), мило, спецодяг та засоби захисту.

Угода з охорони праці розробляється щорічно і є додатком К до колективного договору. В 2011 р. на реалізацію заходів по угоді було передбачено 2 млн. 154 тис. грн., а фактично витрачено майже 5 млн. грн.


(^ СЛАЙД 7)

Охорона праці в 2011 р.

Перш за все – подяка нач. відділу охорони праці (Лебединець А.В.) за ініціативну, кваліфіковану та злагоджену роботу.

1. Участь у підготовці і редагуванні матеріалів колективного договору стосовно охорони праці, поліпшення умов та безпеки праці (додатки Ж, И, Л, М, Н, К).

2. Участь у підготовці наказу по СумДУ "Про впорядкування організації безкоштовного забезпечення молоком працівників університету".

3. На виконання рішення Вченої ради СумДУ в рамках міського місячника охорони праці й промислової безпеки (з 01 по 30 квітня 2011 року) було проведено перевірки стану охорони праці та протипожежної безпеки на всіх кафедрах усіх факультетів та у всіх підрозділах АГЧ і АУП (спільно з представниками адміністрації вузу).

Протягом Тижня охорони праці (з 21 по 28 квітня 2011 року), ініційованого профспілкою працівників освіти і науки України, проведено контроль усунення недоліків, виявлених на першому етапі сумісної перевірки.

4. Розглядалися і вирішувалися по суті декілька звернень членів профспілки, пов’язаних з охороною та безпекою праці.

(Рішення Вченої ради від 09.12.10 р. з питання «Стан навчально-матеріальної бази університету по забезпеченню відповідних умов праці та навчання з дотриманням вимог охорони праці та протипожежної безпеки» - керівникам факультетів, інститутів, коледжів, технікумів, не рідше, ніж один раз на рік робити сумісно із відповідними комісіями профспілкових організацій перевірку питань охорони праці та протипожежної безпеки з обговоренням їх на спільних засіданнях Вчених рад та профбюро структурних підрозділів).


(СЛАЙД 8)

Медпункт

Слід згадати про роботу медпункту. Як відомо, у гуртожитку № 1 для обслуговування студентів та працівників СумДУ працює медпункт, у якому є такі кабінети: фізіотерапевтичний, маніпуляційний, терапевтичний, фельдшерський, функціональної діагностики. Витрати на медпрепарати, інструментарій, обладнання, матеріали, воду, електроенергію, тепло та ін. сплачуються за рахунок університету.

До 01.11.09 р. там працював і денний стаціонар на 6 ліжок, але його роботу призупинено через дефіцит молодшого медперсоналу.

Останнім часом виникає багато нарікань з боку студентів та викладачів на організацію роботи медпункту, особливо в частині надання невідкладної допомоги. Це питання відоме проректору з соціально-побутових питань, надана інформація депутатам обласної ради і в найближчий час мають бути позитивні зрушення.

Можливо не всім відомо, що з ініціативи профкому в кожному корпусі у чергової наявна аптечка з ліками першої необхідності. Це питання на контролі соц.-побутової комісії профкому.

Та і взагалі п. 5.5 колективного договору потребує більш активного його впровадження (згадаймо фірму «Ангіо», що працювала у нас раніше).

Періодичний медичний огляд у 2009 р. не проводився. Це питання було взято на особливий контроль в 2011 р. Медогляд пройшли 27 чол., є рекомендації про переведення 15 осіб на іншу роботу. Профком тримає на контролі це питання.


(^ СЛАЙД 9)

Комплекс громадського харчування


Університет має потужний комплекс громадського харчування , який в 2009 р. поповнився новим залом в головному корпусі на 60 місць для працівників СумДУ (директор - Чеховський О.М. - подяка).

В 2010 р. наказом ректора № 595-І від 09.07.10 р. створена громадська Рада з питань організації харчування СумДУ та прийнято Положення про Раду. Соціально-побутовою комісією профкому (голова – Карпіщенко О.І.) взято на контроль процес ціноутворення та якість надання послуг КГХ, проведено анкетування серед працівників університету та обговорено його результати на засіданні громадської ради.

^ З об’єктивних причин складним залишається вирішення житлових питань, зокрема можливість надання кредитів на житло працівникам університету.

Усім зрозуміло, яке значення, особливо у кризовий час, має матеріальна допомога. Усього за 2011 р. адміністрація та профком надали допомоги членам колективу на суму понад 100 тис. грн.

Також відбувалось оздоровлення працівників університету та членів їх сімей як за рахунок коштів профспілки, так і відрахувань адміністрації (0,3% - 200 тис. грн.), на профспілковий рахунок на оздоровчу, культурно-масову та спортивну роботу.

Дещо складною була в 2011 р. ситуація з санаторно-курортним оздоровленням, оскільки лише наприкінці липня з’явились перші путівки і досить непросто було знайти бажаючих поїхати в санаторії, адже більша частина відпусток уже була використана.

Загальна сума виплат на оздоровлення у звітному році склала понад 2 млн. грн. Усі подані заяви на оздоровлення працівників та членів їх сімей за пільговими путівками були 100% задоволені.

Вдячні університетівці адміністрації за виконання пункту колективного договору, стосовно заключення договорів за зниженою вартістю навчання працівників університету та їх дітей, згідно Положення (в 2011 р. сума пільг склала майже 56 тис. грн.)

Загалом на реалізацію заходів, передбачених колективним договором, знадобилось в 2011 р. понад 23 млн. грн., тобто на 6 млн. грн більше ніж у 2010 р.

Культурно-масова робота

(^ СЛАЙД 10)

Були в нашому університеті в 2011 р. і культпоходи в театри та філармонію, організовувались поїдки по гриби та екскурсії в Путивль (ветерани), Батурін (зам.декани з виховної роботи), Київ, Пирогово (АУП), Прилуки, Качанівка (ТЕСЕТ), Полтава (ЕЛІТ), Глухів, Путивль (КІ СумДУ) і ін.

Надаються працівникам університету та членам їх сімей пільгові путівки на відпочинок, та компенсація за путівки (500 грн. працівнику СумДУ та 400 грн. дитині).

Було організовано цілу низку заходів по святкуванню Новорічних та різдвяних свят, 8 Березня, травневих та ветеранських свят, ювілейні та освітянські свята.

Вдруге в 2011 р. проведено серед працівників університету конкурс художньої самодіяльності «Весняні передзвони», який виявив безліч талантів в нашому колективі.

1 місце – АУП (3000 грн+поїздка в Пирогово;

2 місце – ТЕСЕТ (2000 грн.+ поїздка в Качанівку);

3 місце – ЕЛІТ (1000 грн.+ поїздка в Батурін).


Спортивно-масова робота

(^ СЛАЙД 11)

Щорічно проводиться Спартакіада здоров’я серед працівників університету. Особливо вдало були проведені «Веселі старти» на водно-весловій базі університету та підведення підсумків Спартакіади. Зараз їздять наші колеги на лижну базу університету, відвідують басейн.

Затверджено Положення про Спартакіаду на 2012 р., а в 2011 р. додатково введено ще один вид спорту - лижні гонки.


Ми пишаємося, що саме СумДУ є найбільш рейтинговим університетом нашого регіону. Профком також прикладає всіх зусиль, щоб бути достойним звання кращої профспілки. Так в 2008 р. за результатами Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу первинку ми вибороли І місце серед ВНЗ України.

За соціальну направленість в діяльності СумДУ та високі показники по виконанню к.д. в 2009 р. та в 2011 р. університет отримав диплом І ступеня в обласному конкурсі на кращий колективний договір та диплом ІІ ступеня в 2009 р. серед ВНЗ України.

До 60-річчя університету ректор СумДУ А.В.Васильєв вперше в області отримав як керівник, що дбає про соціальну сферу в колективі Знак ЦК профспілки «За соціальне партнерство».

Голова профспілкової організації СумДУ в 2011 р. нагороджена Золотим знаком ЦК профспілки освіти та Вченою радою присуджено звання «Заслужений науково-педагогічний працівник університету» - визнання роботи профспілкової організації.


Події 2011 р.

(^ СЛАЙД 12)

До найбільш значущих подій 2011 р. можна віднести:

 • Обласний профспілковий семінар ВНЗ 1-4 рівнів акредитації щодо проекту закону "Про вищу освіту" (на базі СумДУ);

 • Весняна акція освітян (м.Київ) – в результаті надбавка пед. працівникам 20 % окладу;

 • Проведення семінарів з приводу реформи пенсійної системи (протягом року);

 • Вивчення досвіду профспілки СумДУ по культурно-масовій та спортивній роботі працівниками обкому та ЦК (жовтень 2011 р.)

 • Робота профкому зі зверненнями, скаргами громадян;

 • Листування з урядовими структурами, народними депутатами України, вищестоящими профспілковими організаціями, органами самоврядування;

 • Участь у профспілковій акції "Проти бідності" (листопад 2011 р.);

 • Участь в обласній спартакіаді освітян, організованій ОК профспілки освіти;

 • вересень-жовтень - звіти в профгрупах, листопад - на факультетах та у підрозділах;(^ СЛАЙД 13)

 • семінар-нарада з головами профспілкових комітетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації «Роль профспілкових організацій ВНЗ у формуванні та реалізації соціально-економічної політики: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 19-20.10.11 р.):

  1. Репрезентативність профспілок – основний з принципів соціального діалогу;

  2. Модернізація вищої освіти. Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»;

  3. Фінансово-економічні показники забезпечення вищої освіти. Забезпечення трудових прав і гарантій працівникам ВНЗ;

  4. Національна рамка кваліфікацій як інструмент для налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці;

  5. Законодавче забезпечення реформування пенсійної системи;

  6. Обговорення проекту Національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки.

 • грудень 2011 р. - розширене засідання профкому з представниками адміністрації. Звіти голів комісій. Аналіз виконання к.д. в 2011 р. та прийняття рішення про подовження дії колективного договору на 2012 р.(^ СЛАЙД 14)

Зміни та доповнення до колективного договору 2012 року:


п. 1.11 постійно діючий семінар з правових питань;

п. 4.1.4 контроль медоглядів спец. категорій, флюорографія;

п. 4.12 навчання з охорони праці;

п. 5.5 - медичне обслуговування, поліклініка, санаторій-профілакторій, відповідальні;

п. 5.6 - б/в: пошук, відповідальні;

п. 5.7 - 0,3% (ст. 44 знято обмеження на вимогу профспілок)- відрахування коштів (не менше 200 тис.грн. на рік).


Додатки А, Ж, И, К, Л, М, Н (склад роб. комісії, шкідливі умови, додаткова відпустка, мило, молоко, спецодяг, угода з охорони праці - нова редакція на 2012 р.)


Оскільки в ході обговорення к.д. (вересень-грудень 2011 р.) суттєвих пропозицій з місць не надійшло, постійно діюча роб. комісія по к.д. вносить пропозицію продовжити діючий к.д. на 2012 р. з внесенням змін та доповнень, внесених на розгляд даної конференції.


Користуючись нагодою, хотілося б сказати наступне. Сьогодні у нас конференція трудового колективу і колективний договір, який розглядається розповсюджується на всіх членів колективу, незалежно від їх членства в профспілці. Зроблено для його складання та виконання немало і саме профспілкою освіти. До того ж професійна спілка – це об’єднання за професійною ознакою. Ми освітяни перш за все і наші намагання покращення оплати, умов праці і т.ін. в цьому правовому полі. Тому в єдності наша сила!!!

Дякую весь профактив університету, особливо голів профбюро факультетів, підрозділів за їх активну позицію, подяка також адміністрації університету за розуміння і вирішення тих проблем, які майже щоденно ставить перед нами життя.


(СЛАЙД 15)


До нових звершень!

Дякую за увагу!

Схожі:

Слайд 1 Інформація iconПрезентация должна состоять из следующих разделов: титульный лист (1 слайд); оглавление (1 слайд); текстовая информация по теме (4-6 слайдов); показ иллюстраций по теме (не менее четырех)
Работа с текстом (оптимальность подбора количества и параметров текста на слайдах, грамотность, рациональное использование текстовых...
Слайд 1 Інформація iconСлайд Естественная убыль населения России в 2005-2026 гг при отсутствии иммиграции, тыс человек

Слайд 1 Інформація iconІнформація про здобувача наукового ступеня № Показники Інформація піб (повністю) Контактна інформація: тел робочий

Слайд 1 Інформація iconСлайд 1 Старовойт П. С. Підвищення рівня виховної роботи в літньому оздоровчому таборі
Виховна робота в літньому оздоровчому таборі включає розумне поєднання відпочинку, праці, спорту з пізнавальною естетичною, оздоровчою...
Слайд 1 Інформація iconІнформація розділ «Книжковий клуб» розповідає про новинки книжкового ринку контактна інформація бібліотек України офіційна інформація (закони, накази, постанови,
«Бібліолоція» дозволяє ознайомитись зі списками професійних видань (вітчизняних та іноземних)
Слайд 1 Інформація iconІнформація економічна інформація інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ
С система, що призначена для збору, передачі, обробки, зберігання й видачі інформації споживачам і складається з наступних основних...
Слайд 1 Інформація iconВставка/Создать слайд. Просмотреть уже созданные слайды и добавить новые слайды можно, выбрав меню Вид/Сортировщик слайдов
Создайте презентацию, иллюстрирующую Ваши достижения при изучении курса "Основы информатики": представьте себя, покажите темы работ,...
Слайд 1 Інформація iconІнформація про включення доповіді в програму конференції,а також інформація на сайті : Оплата за участь та видання збірника доповідей конференції -360 грн проводиться по платіжним реквізитам: Одержувач
До 1 квітня – інформація про включення доповіді в програму конференції,а також інформація на сайті
Слайд 1 Інформація iconІнформація про розташування Інформація про комп'ютер Адреса Поверх Номер кабінету або аудиторії Додаткова інформація
Прошу провести реєстрацію комп’ютера в локальній мережі ону (у кількості 1 комп'ютер)
Слайд 1 Інформація iconІнформація про розташування Інформація про комп'ютер Адреса Поверх Номер кабінету або аудиторії Додаткова інформація
Прошу провести реєстрацію комп’ютера в локальній мережі ону (у кількості 1 комп'ютер)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи