Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр icon

Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр
Скачати 389.36 Kb.
НазваДовідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр
Сторінка1/3
Дата27.06.2012
Розмір389.36 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


Геоінформаційні системи, геодезія і

землеустрій та земельний кадастр

(2006 –2011)


Бібліографічний покажчик


Харків

ХНАМГ

2011

УДК 016:[004:910:528]

ББК 73я1+26.8я1+26.1я1

Г 35


Укладач: О. М. Науменко


Науковий редактор І. М. Патракеєв


Г 35 Геоінформаційні системи, геодезія і землеустрій та земельний кадастр : бібліогр. покажчик (2006 – 2011) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. О. М. Науменко ; наук. ред. І. М. Патракеєв. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 27 с.


Зміст


1. Передмова……………….................................……………………….…………..4


2. Законодавчі документи...........................................................................................5


3. Сучасні питання геодезії.........................................................................................6


4. Землеустрій. Земельний кадастр..........................................................................12


5. Просторово-часове моделювання розвитку регіональних

і міських систем. Неогеографія............................................................................18


6. Геоінформаційні системи та технології..............................................................19


7. Іменний покажчик.................................................................................................25


Передмова


Сучасна геодезія – багатогранна наука, яка вирішує складні наукові та практичні завдання. Це наука про визначення форми й розмірів Землі, про виміри на земній поверхні для відображення її на планах і картах. В нових умовах розвитку геодезія вийшла на інший рівень побудови своєї діяльності. Геодезичні організації забезпечені новітніми приладами і устаткуваннями, які вимагають від виконавця високої фахової підготовки. Методика роботи з новітніми приладами забезпечує високу точність і продуктивність праці. Інноваційні технології внесли значні зміни в технологічний процес інженерно-геодезичних вишукувань.

У даному бібліографічному покажчику висвітлюються також питання: фотограмметрії, аерокосмічної зйомки, землеустрою, земельного кадастру і нового напрямку геодезії – геоінформаційні системи та технології.

Геоінформаційні системи мають надзвичайне значення для ефективного вирішення завдань в багатьох областях людської діяльності. З їх допомогою вирішуються локальні, регіональні і глобальні завдання сталого розвитку територій, використання природних ресурсів, охорони довкілля, забезпечення суспільної безпеки. Сучасні геоінформаційні системи розширюють методи дослідження нашого світу, надаючи цифрові інструменти для організації й оперування просторовими даними, моделювання процесів, що відбуваються в просторі, візуалізації цих даних, моделей і процесів за допомогою розвинених комп’ютерних засобів, спеціалізованих інструментів обробки й аналізу геоданих.

Вирішення сучасних завдань геодезії пов’язано з забезпеченням і покращенням якості будівництва споруд, промислових й житлових комплексів, доріг, ліній електропередач й зв’язку, магістральних трубопроводів та ін.

В даному бібліографічному покажчику зібрані книги, матеріали конференцій, статті з періодичних видань, які вийшли з друку протягом 2006 – 2011 рр. Пошук закінчено у листопаді 2011 року. В покажчик включено 247 джерела, які розташовані за абеткою у таких розділах:

▪ Законодавчі документи

▪ Сучасні питання геодезії

▪ Землеустрій. Земельний кадастр

▪ Просторово-часове моделювання розвитку регіональних і міських систем.

Неогеографія

▪ Геоінформаційні системи та технології.

Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів.

Бібліографічний покажчик рекомендовано викладачам, аспірантам, студентам академії.

Законодавчі документи


1. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14

2. Земельный кодекс Украины с изменениями от 07.07.2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://meget.kiev.ua/kodeks/zemelniy-kodeks/

3. О взимании земельного налога : письмо от 21. 06. 2011 г. № 17139/7/15-0717 з // Налоги и бухгалтерский учет. – 2011. – № 59. – С. 11 – 12.

4. Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг : закон України від 2 грудня 2010 р. № 2740-VI // Голос України. – 2011. – 5 січня. – С. 12.

5. Про внесення змін до Закону України „Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” : закон України від 11 лютого 2010 р. № 1872-VІ // Голос України. – 2010. – 10 березня. – С. 8 – 9.

6. Про внесення зміни до статті 20 Закону України „Про оренду землі” : закон України від 8 липня 2010 р. № 2469-VІ // Урядовий кур’єр. – 2010. – 18 серпня. – С. 17.

7. Про Державний земельний кадастр : закон України від 7 липня 2011 р. № 3613-VI // Урядовий кур’єр. – 2011. – 30 серпня. – С. 9 – 13 ; Офіційний вісник України. – 2011. – № 60. – С. 64 – 89. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dzk.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=114:-----q---q&catid=36:i

8. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів : постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 2. – С. 51 – 52.

9. Про затвердження розміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2011 рік : наказ Держ. служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2011 р. № 3 // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 1. – С. 7 – 10.

10. Про затвердження тимчасового порядку присвоєння земельній ділянці : постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 // Урядовий кур’єр : Орієнтир. – 2010. – 8 вересня. – С. 14.

11. Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах : закон України від 17 березня 2011 р. № 3159-VІ // Урядовий кур’єр. – 2011. – 14 квітня. – С. 19.

12. Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 556 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=556-2011-%EF

13. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2011 – 2015 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2354-р // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 1. – С. 3 – 6.

14. Про упорядкування застосування Державної геодезичної референдної системи координат ІСК-2000 : наказ Держ. служби геодезії, картографії та кадастру від 14 квітня 2011 р. № 23 // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 2. – С. 3.

15. Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель : постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 р. № 477 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 30 червня. – С. 18.

16. Аристов М. Новый закон устанавливает строгие правила территориального планирования и застройки : [города должны внедрять муниципальные ГИС] / М. Аристов, М. Скрыль // Геопрофиль. – 2011. – № 3. – С. 10 – 15.

17. Закон «О государственном земельном кадастре» реформаторским назвать нельзя : [земельные отношения] // Геопрофиль. – 2011. – № 3. – С. 4 – 5.


Сучасні питання геодезії


18. Адаменко О. В. Визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів за допомогою теорії розмірних ланцюгів / О. В. Адаменко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 34. – С. 8 – 13.

19. Анненков А. О. Нормування точності геодезичних робіт при будівництві висотних споруд / А. О. Анненков // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 55. – С. 11 – 14.

20. Бойко О. Л. Делімітація та демаркація державного кордону України / О. Л. Бойко, В. І. Глущенко, Н. О. Людвиченко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 31 – 35.

21. Бурштинська Х. В. Аерокосмічні знімальні системи : навч. посібник / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич ; Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2010. – 292 с.

22. Використання електронних тахеометрів при геодезичному контролі підкранових колій / К. О. Бурак, М. Я. Гринішак, В. П. Михайлишин та ін. // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 3. – С. 5 – 7.

23. Войтенко С. П. Інженерна геодезія : підручник / С. П. Войтенко. – К. : Знання, 2009. – 557 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

24. Войтенко С. П. Стан метрологічного забезпечення інженерно-геодезичних робіт в будівництві / С. П. Войтенко, Р. А. Дем’яненко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 36 – 43.

25. Войтенко С. П. Тенденції використання багатомірного розподілу при аналізі результатів геодезичних вимірювань / С. П. Войтенко, М. В. Білоус // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 27 – 31.

26. Гайдачук В. В. Визначення точності геодезичних робіт на основі результатів моделювання мостового переходу за допомогою скінченних елементів / В. В. Гайдачук, В. С. Старовєров, О. В. Адаменко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 36. – С. 92 – 98.

27. Геодезия – основные ветви геодезии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://stroyka.pnz.ru/geodesia.html

28. Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rssclub.ru/2402/12.html

29. Глушенкова І. С. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії. Ч. 1. „Розв’язання інженерних задач на топографічному плані” : для студ. 2 курсу заоч. форми навч. напр. підг. „Б” / І. С. Глушенкова, Л. Г. Запара ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 35 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/21049/

30. Глушенкова І. С. Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни „Основи теорії систем і системний аналіз” : для студ. ден. і заоч. форм навчання напрямку підготовки „ГКЗ” / І. С. Глушенкова ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 51 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/17866/

31. Гончаренко О. С. Дослідження елементів моделі вимірювань високоточною цифровою зенітною камерою / О. С. Гончаренко, В. М. Гладілін // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2006. – Вип. 52. – С. 45 – 50.

32. Гончаренко О. С. Можливість використання астрономо-геодезичних і супутникових засобів для пощуку корисних копалин / О. С. Гончаренко, Б. І. Денисюк // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 51 – 54.

33. Гончаров В. Е. Инфогеология – объект и методы исследования / В. Е. Гончаров // Геоінформатика. – 2011. – № 2. – С. 5 – 19.

34. Дмитренко А. П. Анализ формул и постоянных, задающих земной элипсоид в системах координат GRS80 и WGS84 / А. П. Дмитренко, Е. Н. Новикова, В. В. Перегудов // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 55. – С. 63 – 71.

35. Дорожинський О. Л. Фотограмметрія : підручник / О. Л. Дорожинський, Р. Тукай ; Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2008. – 332 с.

36. Євдокімов А. А. Методичні вказівки до дипломного проектування : для студ. 5 курсу ден. і заоч. форм навчання напр. підготовки „ГКЗ” спец. „ГСТ” / А. А. Євдокімов, В. Д. Шипулін, І. С. Глушенкова ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 30 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/13013/

37. Єгоров О. І. Аналіз технічних характеристик аерознімальних систем / О. І. Єгоров, І. А. Тетеря // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 55. – С. 83 – 89.

38. Инженерная геодезия / под ред. Л. С. Хренова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.zodchii.ws/books/info-758.html

39. Инженерная геодезия : учебник / Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман ; под ред. Д. Ш. Михелева. – 9-е изд., стер. – М. : Изд. Центр «Академия», 2008. – 480 с. – (Высшее профессиональное образование).

40. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Инженерная_геодезия

41. Карпенко Ю. В. Повышение эффективности возведения многоэтажных каркасно-монолитных зданий на основе применения современных методов геодезического обеспечения / Ю. В. Карпенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 291 – 302. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/4222/

42. Концептуальний підхід до визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації мостових переходів / В. К. Чибіряков, В. С. Старовєров, О. І. Єгоров, О. В. Адаменко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 270 – 281.

43. Костенко Н. В. Петрографія, геохімія гранітоідів брненського масиву (Чехія) та їх зіставлення з породними аналогами на українському щиті / Н. В. Костенко // Геоінформатика. – 2011. – № 2. – С. 53 – 61.

44. Круглов С. Автоматизация обработки данных топогеодезической съемки в программной среде Auto CAD Civil 3D / С. Круглов // Сапр и графика. – 2011. – № 6. – С. 8 – 11.

45. Круглый стол в ГИА «Иннотер» по вопросам государственного регулирования в сфере ДЗЗ, геодезии и картографии в Украине и России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.geoprofile.kiev.ua/index.php?newsid=265

46. Кузьмич О. Й. Методика дослідження геодезичних робіт в умовах вібрації / О. Й. Кузьмич, С. С. Богданов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С. 251 – 254.

47. Кузьмін В. І. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві : навч. пос. / В. І. Кузьмін, О. А. Білятинський. – К. : Вища школа, 2006. – 278 с.

48. Кучер О. В. Методичні основи впровадження світової геодезичної системи WGS84 для цілей цивільної авіації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 – геодезія / Кучер Олег Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри. – К. : КНУБА, 2006. – 17 с.

49. Литвин Г. М. Проблеми стандартизації геодезичних термінів і визначень / Г. М. Литвин, В. В. Голубенко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 109 – 115.

50. Луньов А. О. Обґрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки : автореф. дис....канд. техн. наук : 05.24.01 – геодезія / Луньов Андрій Олександрович ; Київ нац. ун-т буд.-ва і арх-ри. – К. : КНУБА, 2008. – 19 с.

51. Лященко А. А. Еталонна модель архітектурного геопорталу та засоби її реалізації / А. А. Лященко, А. Г. Черін // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 124 – 134.

52. Лященко А. А. Онтологічний підхід для створення каталогу бази топографічних даних / А. А. Лященко, Р. Рунець // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 116 – 123.

53. Метешкин К. О. Конспект лекцій з курсу „Математична обробка геодезичних вимірів. Модуль 1. Застосування основ теорії похибок у обробці геодезичних даних” / К. О. Метешкин ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 138 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17074/

54. Методичні вказівки до проходження виробничої практики і виконання випускових магістерських робіт : для студ. 5 курсу всіх форм навчання спец. „ГСТ” / І. С. Глушенкова, А. А. Євдокімов, Є. І. Кучеренко, В. Д. Шипулін ; ХНАМГ. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 51 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12069/

55. Москаленко О. Ю. Про характеристики геодезичних вимірювань дискретних величин / О. Ю. Москаленко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 17 – 23.

56. Національний атлас України / Нац. акад. наук України. – К. : Держ. наук.-виробниче підприємство „Картографія”, 2009. – 435 с.

57. Нестеренко О. В. Математична модель системи сертифікації топографо-геодезичної, картографічної і геоінформаційної продукції / О. В. Нестеренко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 55. – С. 157 – 165.

58. Нестеренко О. В. Методичні основи сертифікації топографо-геодезичної продукції в Україні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Нестеренко Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри. – К. : КНУБА, 2010. – 19 с.

59. Нестеренко О. В. Стан сертифікації геодезичної продукції в Україні / О. В. Нестеренко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 167 – 176.

60. Нестеренок М. С. Геодезия : учеб. пособие / М. С. Нестеренок. – Минск : Высша школа, 2009. – 272 с.

61. Новицький В. В. Фотограмметрія : конспект лекцій. Ч. 1. / В. В. Новицький ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 66 с.

62. Островський А. Л. Геодезія : підручник. Ч. ІІ / А. Л. Островський, О. І. Мороз, В. Л. Тарнавський ; за заг. ред. А. Л. Островського ; Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – Львів : Вид-во „Львівська політехніка”, 2008. – 564 с.

63. Переварюха А. М. Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об’єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Переварюха Анатолій Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри. – К. : КНУБА, 2008. – 16 с.

64. Портал о геодезии, инженерных изысканиях, геологии, землеустройстве и кадастре, ГИС и ДЗЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.internetgeo.info/archive_ua/

65. Ренкевич О. В. Сучасний стан використання методу скінченних елементів у геодезичних задачах / О. В. Ренкевич // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 166 – 172.

66. Романчук С. В. Геодезія : навч. посібник / С. В. Романчук, В. П. Кирилюк, М. В. Шемякін ; Уманський держ. аграрний ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

67. Самойленко О. М. Редагування виміряних довжин та зенітних відстаней до усереднених значень метрологічних параметрів атмосфери та реперних точок пунктів локальної геодезичної мережі / О. М. Самойленко, І. О. Березань // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 190 – 200.

68. Саяпін О. С. Геодезичний контроль геометрії залізничної колії / О. С. Саяпін, Ю. В. Щербина, П. І. Лоцман // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2006. – Вип. 52. – С. 172 – 175.

69. Совершенствование геодезических методов геодинамического мониторинга / С. П. Войтенко, Б. Б. Капочкин, Н. В. Кучеренко и др. // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 55. – С. 46 – 54.

70. Старовєров В. С. Завдання топографо-геодезичного та геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах / В. С. Старовєров, М. П. Генсецький // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 210 – 215.

71. Тарнопольський Є. А. Аналіз методів розрахунку геодезичної мережі / Є. А. Тарнопольський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 38. – С. 408 – 413.

72. Удерживая вертикаль. Приборы вертикального проектирования (ПВП) в строительстве : геодезия // Геопрофиль. – 2011. – № 1. – С. 38 – 41.

73. Чибиряков В. К. Общий подход к постановке и решению задач по определению характеристик деформаций инженерных сооружений геодезическими методами / В. К. Чибиряков, В. С. Староверов, Ю. Ф. Гуляев // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 248 – 269.

74. Чибиряков В. К. Определение динамической составляющей при определении осадок инженерных сооружений геодезическими методами / В. К. Чибиряков, В. С. Староверов, Ю. Ф. Гуляев // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 214 – 220.

75. Чибиряков В. К. Определение точности геодезических работ при монтаже арочных конструкций мостовых переходов / В. К. Чибиряков, В. С. Староверов, А. В. Адаменко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 32. – С. 480 – 488.

76. Чибіряков В. К. Визначення точності геодезичних робіт при будівництві аркових мостових опор / В. К. Чибіряков, В. С. Старовєров, О. В. Адаменко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 55. – С. 195 – 203.

77. Чибіряков В. К. Визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації опор мостових переходів / В. К. Чибіряков, В. С. Старовєров, О. В. Адаменко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 238 – 247.

78. Шевченко Т. Г. Геодезичні прилади : практикум / Т. Г. Шевченко, І. С. Тревого, О. І. Мороз ; за заг. ред. Т. Г. Шевченка ; Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – 2-ге вид., допов. – Львів : Вид-во нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2010. – 236 с.

79. Шевченко Т. Г. Геодезичні прилади / Т. Г. Шевченко, І. С. Тревого, О. І. Мороз ; за заг. ред. Т. Г. Шевченка ; Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2009. – 484 с.

80. Шелковська І. М. Геодезичний моніторинг прибережних територій водосховищ / І. М. Шелковська // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 296 – 302.

81. Штомпель А. М. Аналіз точності геодезичних вимірювань при оцінці стану безстикової колії / А. М. Штомпель // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 225 – 231.

82. Штомпель А. М. Застосування геодезичних методів контролю повздовжніх переміщень рейкових плітей безстикової колії / А. М. Штомпель, П. І. Лоцман // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2008. – Вип. 54. – С. 303 – 310.

83. Шульц Р. В. Геодезична мережа на будівельному майданчику / Р. В. Шульц, О. П. Плохута, А. М. Хайлак // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 240 – 247.

84. Шульц Р. В. Геодезичний контроль ліфтового устаткування в умовах висотного будівництва / Р. В. Шульц, Р. А. Дем’яненко, Ю. В. Медведський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С. 589 – 598.

85. Шульц Р. В. Дослідження стабільності пунктів просторової геодезичної мережі / Р. В. Шульц, М. В. Білоус, Ю. В. Медведський // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 55. – С. 212 – 223.

86. Шульц Р. В. Застосування наземного лазерного сканування при вирішенні задач інженерної геодезії / Р. В. Шульц // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 32. – С. 494 – 497.

87. Шульц Р. В. Методика обробки навігаційно-геодезичних даних рухомого геодезичного комплексу / Р. В. Шульц // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 232 – 239.

88. Шульц Р. В. Методичні основи геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 – геодезія / Шульц Роман Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри. – К.: КНУБА, 2006. – 16 с.

89. Шульц Р. В. Розробка і дослідження методики створення геодезичної основи на монтажному горизонті при висотному будівництві / Р. В. Шульц // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 34. – С. 539 – 542.

90. Шумаков Ф. Т. Супутникова геодезія : конспект лекцій / Ф. Т. Шумаков; Харьк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 88 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/13495/

91. Щербак Ю. В. До питання визначення точності положення меж земельних ділянок у містах районного підпорядкування і селищах / Ю. В. Щербак // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 3. – С. 8 – 10.

92. Янчук О. Є. Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених територій : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Ярчук Олександр Євгенович ; Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – 18 с.

  1   2   3

Схожі:

Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconГеоінформаційні системи І геодезія
Конспект лекцій з дисципліні «Геоінформаційні системи І геодезія(для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6030601«Менеджмент»)...
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconЦифрова обробка зображень
Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності 070908 – «Геоінформаційні системи І технології»
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconФотограмметрія та дистанційне зондування
Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності 070900 – «Геоінформаційні системи та технології»
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 4 «Інженерна геодезія»
Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 4 «Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства євдокімов А. А
Геоінформаційні системи І технології” напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землеустрій”
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
«гіс-аналіз» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»,...
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
М. Картографія: Конспект лекцій (для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Геоінформаційні системи...
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 3 «Геодезичні мережі»
Конспект лекцій з дисципліни «геодезія» Модуль 3 «Геодезичні мережі» для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму...
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconКонспект лекцій з курсу „Транспортно-навігаційні гіс" для спеціалістів денної форми навчання спеціальності 070908 „Геоінформаційні системи І технології"
Транспортно-навігаційні гіс” для студентів спеціальності 070908 „Геоінформаційні системи І технології” напряму 0709 “Геодезія, картографія...
Довідково-бібліографічний відділ геоінформаційні системи, геодезія І землеустрій та земельний кадастр iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«Цифрова обробка зображень» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землеустрій”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи