Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 316.28 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата27.06.2012
Розмір316.28 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено”


на методичній нараді кафедри

педіатрії та медичної генетики

“_____”____________ 2009р (Протокол № __)

Завідувач кафедри

д. мед.н., професор ___________Сорокман Т.В.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Захворювання органів дихання у дітей. Класифікація. Етіопатогенетичні особливості захворювань верхніх дихальних шляхів, бронхітів, пневмоній у дітей. Принципи діагностики, лікування, профілактики. Невідкладна допомога при стенозуючому ларингіті, обструктивному синдромі.


Навчальна дисципліна: Педіатрія

Курс 4

Факультет медичний

Спеціальність стоматологія

Кількість годин 2

Методичну розробку склала

ас. Боднар Г.Б.


ЧЕРНІВЦІ-2009


І.Актуальність теми:

Захворювання органів дихання широко розповсюджені серед дитячого населення. Більше 30% дітей, що перебувають у стаціонарі, і близько 50% дітей, які лікуються амбулаторно, мають різні форми респіраторних захворювань. Найбільш часта форма ураження органів дихання у дітей - бронхіти. Захворюваність гострим бронхітом становить близько 100 на 1000 дітей у рік. У дітей першого року життя вона становить 75, у дітей до 3 років - 200 на 1000 дітей. Вивчення гострих бронхітів у дітей є надзвичайно актуальним питанням серед інших тем педіатрії, в зв’язку з:

1. значним розповсюдженням цієї патології серед дітей першого року життя

(хворіє 2%);

2. тяжкістю перебігу, хронізацією процесу в бронхолегеневій системі;

3. високою імовірністю розвитку пневмонії, (основна причина дитячої смертності – пневмонія: у світі кожний рік від пневмонії помирає 5 млн дітей до п’ятирічного віку, кожні 7 с від пневмонії помирає 1 дитина).

Не зважаючи на успіхи сучасної медицини, пневмонія залишається серйозною проблемою у світі і особливо актуальною для дітей раннього віку. За даними UNICEF (2006) від пневмоніє щорічно вмирає 2 млн. дітей у віці до 5 років.


ІІ. Навчальна мета:

Студент повинен знати:

 • етіологію гострого бронхіту;

 • патогенез гострого бронхіту;

 • методи діагностики і диференціальної діагностики гострого бронхіту;

 • основні клінічні прояви гострого бронхіту;

 • рентгенологічні дані при гострому бронхіті;

 • особливості збирання анамнезу у дітей раннього віку із діагнозом гострий бронхіт;

 • особливості етіотропної терапії при гострому бронхіті у дітей.

 • етіологію пневмонії;

 • патогенез пневмонії;

 • методи діагностики і диференціальної діагностики пневмоній ;

 • основні клінічні прояви пневмонії в дітей різних вікових груп;

 • особливості діагностики пневмонії в дітей різних вікових груп;

 • особливості гемограми при пневмонії в дітей;

 • сучасні напрямки антибіотикотерапії при пневмонії в дітей різних вікових груп.

 • виписати рецепти.

Студент повинен вміти:

 • об’єктивно обстежити хворого раннього віку із гострим бронхітом;

 • провести пальпацію грудної клітини дітям різних вікових груп;

 • провести перкусію легенів дітям різних вікових груп;

 • провести аускультацію легенів дітям різних вікових груп

 • визначити основні аускультативні симптоми гострого бронхіту в дітей різних вікових груп.

 • об’єктивно обстежити хворого раннього віку із пневмонією;

 • провести пальпацію грудної клітини дітям різних вікових груп;

 • провести перкусію легенів дітям різних вікових груп;

 • провести аускультацію легенів дітям різних вікових груп;

 • визначити основні аускультативні симптоми пневмонії в дітей різних вікових груп.


ІІІ. Цілі розвитку особистості:

Розвинути почуття відповідальності за своєчасність та правильність прийняття рішення по оцінці загального стану, наявності ускладнень та надання невідкладної допомоги хворій дитині. Сформувати деонтологічні уявлення щодо особливості відношення майбутнього фахівця до пацієнта та його батьків.


^ IV. Міждисциплінарне інтегрування


Дисципліна

Студент повинен знати

^ Студент повинен вміти

1. Попередні (забезпечуючи) дисципліни

1.1 Нормальна анатомія


Особливості органів дихання дітей різних вікових груп

Використовувати знання

для адекватної оцінки

клінічних параметрів

1.2.Нормальна фізіологія

Процес газообміну

Повинен пояснити патогенез дихальних розладів

1.3. Патанатомія

Основні зміни в органах дихання при патології органів дихання

Оцінити ступінь патологічного процесу в органах дихання

1.4. Патофізіологія

Етапи розвитку гіпоксії

Оцінити стан обміну речовин

1.5. Мікробіологія

(імунологія)

Особливості мікроорганізмів тропних до пневотканин
2. Наступні дисципліни, ті що забезпечуються

2.1.Внутрішні хвороби

Особливості розвитку хронічних неспецифічних захворювань легень

Встановити діагноз за

клінічними ознаками

3. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни)

3.1. Алергічні захворювання в дітей

Особливості розвитку БА на тлі ХЗЗЛ.

Визначити основні групи ризику розвитку патологічних процесів


^ V. Реферат:

Бронхіт - запальне захворювання бронхів різноманітної вірусної або вірусної, бактеріальної природи.

Гострий бронхіт (простий) — гостре запалення слизової оболонки бронхів переважно вірусного або вірусно-бактеріального походження, яке протікає типово, без клінічних ознак бронхіальної обструкції.

^ Гострий обструктивний бронхіт — гострий бронхіт, який протікає із синдромом бронхіальної обструкції. це поширений, переважно двобічний за­пальний процес у бронхах, що супроводжується зменшенням їх отвору внаслі­док запальної інфільтрації, набряку, гіперсекреції та спазму бронхів. На відміну від гострого простого бронхіту, обструктивний бронхіт виникає найчастіше в дітей із несприятливим преморбідним фоном (аномалії конституції, гіперреактивність бронхів тощо) і дітей із вираженим дисбалансом місцевих за­хисних та адаптаційних механізмів.

Бронхіолі (капілярний бронхіт) — це захворювання дітей переважно 1-го ро­ку життя, в основі якого лежить поши­рений двобічний запальний процес у дрібних і найдрібніших бронхах (брон­хіолах), що призводить до розвитку ви­раженої обструкції дихальних шляхів, дихальної недостатності.

^ Рецидивуючий бронхіт — захворювання без явищ обструкції, епізоди якого повторюються 2—3 рази протягом 1—2-х років на фоні ГРВІ. І епізоди бронхіту тривають 2 тижні і більше.

^ Хронічний бронхіт — це бронхіт, який має тривалий перебіг (не менше 2-х років) та незворотні ураження бронхів із загостреннями З і більше разів на рік, збереженням у фазі ремісії ознак порушення вентиляції легенів.

^ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПНЕВМОНІЇ:

Пневмонічний статус у дітей раннього віку:

- задишка без ознак бронхообструкції,

- дистантні періоральні хрипи при наявності синдрому бронхообструкції,

- блідість шкіри з периоральним цианозом, який підсилюється при збудженні або при

годуванні,

Об‘єктивне обстеження:

 • при перкусії грудної клітини скорочення перкуторного звуку над проекцією інфільтрації

легеневої тканини, на 3-й –5-й день захворювання можуть бути ділянки з тимпанічним

відтінком,

 • при аускультації легень бронхіальне, послаблене (над вогнищем інфільтрації) або

жорстке дихання, на 3-й-5-й день захворювання при розсмоктуванні вогнищ запалення

з‘являються локалізовані дрібнопухирцеві та крепітуючі вологі хрипи, при злитті вогнищ

вислуховуються бронхіальне дихання, дрібні та крепітуючі вологі хрипи.

Загальні симптоми:

- кашель вологий або сухий малопродуктивний, часто до появи кашлю у акті дихання беруть участь допоміжні м‘язи – роздування крилець носа, інспіраторне втягування ямки над грудиною.

- нежить,

- кволість, відсутність апетиту, анорексія, відсутня динаміка ваги,

 • порушення терморегуляції,

 • прояви різних ступенів токсикозу.

Рентгенографія легень - наявність однобічної інфільтрації легеневої тканини, інфільтрація коренів легень на боці ураження з збільшенням лімфовузлів; вогнище інфільтрації без чітких кордонів при вогнищевій пневмонії(на відміну від чітких сегментарних тіней при сегментарній пневмонії), посилення легеневого малюнку в перифокальних зонах.

Загальний аналіз крові - лейкоцитоз, нейтрофільне зрушення формули крові, підвищена ШЗЕ .

Біохімічне дослідження кров - наявність С- реактивного білку, підвищений рівень сіалових кислот, гіпергамаглобулінемія.


^ ПОКАЗАННЯ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ. Лікуванню у стаціонарі підлягають хворі на гостру пневмонію:

- у віці до 3 років,

-з ускладненим перебігом захворювання,

- при наявності дихальної недостатності 2-3 ступеня і нестабільній гемодинаміці,

- діти з гіпотрофією,

- діти з вродженими вадами розвитку серцево-судинної системи, аномаліями розвитку

трахео- бронхіальної системи та легень,

- з несприятливим преморбідним фоном,

- з наявністю супутніх хронічних захворювань,

- за несприятливих соціально-побутових умов.

Діти з деструктивною пневмонією, плевритом потребують переведення до хірургічного відділення. Показанням до термінового переведення є виникнення пневмотораксу і піопневмотораксу.

^ Класифікація гострої пневмонії


Форма

Перебіг

^ Прояви

(ускладнення)

Локалізація

процесу

Види

пневмонії

1. Вогнищева

(у тому числі

вогнищево-зливна)

Гострий

Затяжний

 1. Дихальна

недостатність,

 1. нейротоксикоз,

 2. серцево-

судинна

недостатність,

 1. набряк легень,

 2. деструкція,

 3. піопневмоторакс,

 4. отит,

 5. менінгіт

тощо

Легеня,

частка легені,

сегмент легені,

одно-, двобічна

Позалікарняна

("домашня").


2. Сегментарна

(моно- або полі-

сегментарна)

3. Крупозна

Внутрішньолікарняна або госпітальна

(нозокоміальна);

при перинатальному інфікуванні, у хворих з

імунодефіцитом, у

новонароджених

4. Інтерстиціальна


^ Патогенез енергодинамічної серцево-судинної недостатності. За звичайних умов основним джерелом енергії для міокарда є глюкоза. У разі достат­ньої оксигенізації перетворення глюко­зи відбувається аеробним шляхом, при цьому одна молекула глюкози дає 38 молекул АТФ, тоді як при анаеробному гліколізі — 2 молекули. При гіпоксії пе­реважає анаеробний гліколіз, що супро­воджується втратою калію та утворенням недоокислених продуктів (молочної, піровиноградної кислот та ін.) і вільних жирних кислот. Накопичення недоокиснених продуктів призводить до розвитку місцевого метаболічного ацидозу, а він, у свою чергу, до дисба­лансу водно-електролітного обміну та порушення роботи калієво-натрієвого насоса. Токсини вірусів і бактерій та­кож погіршують обмінні процеси в міо­карді.

У разі тривалої гіпоксії кишок (спазм судин брижі) у кров надходить вазоактивний пептид з міокардіодепресорним ефектом, що також ослаблює скоротливу функцію серця.

Таким чином, перевантаження великого і малого кола кровообігу внаслідок гіпертензії! в малому колі та централізації крові у великому колі висуває підвищені вимоги до насосної функції шлу­ночків серця, і це разом з ослабленою їх скоротливістю призводить до енергодинамічної серцевої недостатності. При токсичних ускладненнях пневмоній ча­стіше розвивається правошлуночкова енергодинамічна недостатність.

Наслідком гіпоксії є гіпоксична енцефалопатія. Клітини ЦНС найбільш чут­ливі до гіпоксії, саме вони уражуються в першу чергу. За цих умов процес оки­слення та вироблення енергії в кліти­нах припиняється, блокується синтез білків. Настає трансмінералізація з роз­витком набряку клітин та втратою вла­стивої їм функції. Одне з ускладнень пневмонії — ураження нирок з кліні­кою оліго- та анурії. Гіпоксія, що вини­кає, спричинює набряк інтерстицію нирки, і це утруднює її кровозабезпечення та зменшує фільтрацію. Збільшується вироблення антидіуретичного гормону, що супрово­джується посиленням реабсорбції сечі в дистальних канальцях нирок і змен­шенням діурезу.

При одужанні утворений під час запалення ексудат розсмоктується. Лейкоцити розпадаються, фагоцитуються макрофагами, частково видаляються через бронхи з харкотинням або виводяться лімфатичними шляхами. При неповному видужанні на ураженій ділянці леге­ні розвиваються склеротичні зміни (сегментарний, інтерстиціальний склероз).


^ Антибактеріальні засоби, що застосовують при лікуванні пневмонії


Назва препарату

Спосіб введення

Добова доза на 1 кг маси тіла

Кратність застосування

Бензилпеніцилін

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

50000-200000 ОД

4-6

Азлоцин

Внутрішньом'язово

100-300 мг

4-6

Ампіцилін

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

100 мг

4

Оксацилін

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно, всередину

100-200 мг

4

Метицилін

Так само

100-200 мг

4

Ампіокс

Так само

100-300 мг

3-4

Карбеніциліну динатрієва сіль

Внутрішньовенно, внутрішньом'язово

100-400 мг

2-6

Диклоксацилін

Всередину, внутрішньом'язово

40-60 мг 20-60 мг

4 4

Еритроміцин

Всередину

20-40 мг

4-6

Канаміцину сульфат

Внутрішньом'язово

15-20 мг

2-3

Гентаміцин

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

2—5—7 мг

2-3

Амікацин

Внутрішньовенно, внутрішньом'язово

10-15-20 мг

2-3

Сизоміцину сульфат

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

3—4 мг

2-3

Тобраміцин

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

2-5-7 мг

2-4

Цефалоридин (цепорин)

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

30-100 мг

2-3

Цефазолін (кефзол)

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

20-100 мг

2-3

Цефалотин (кефлін)

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

100 мг

2-4

Цефуроксим (кетоцеф)

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

20-100 мг

2-3

Лонгацеф (цефтріаксон)

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

20-80 мг

2

Клафоран (цефотаксим)

Внутрішньом'язово

50-200 мг

2-3

Фортум (цефтазидим)

Внутрішньом'язово

30—100 мг

3

Цефоперазон (цефобід)

Внутрішньовенно

50-100 мг

2

Лінкоміцину гідрохлорид

Внутрішньом'язово

10-20 мг

2-3

Далацин Ц (кліндаміцин)

Внутрішньовенно, внутрішньом'язово, всередину

10-40 мг

1-2

Левоміцетину сукцинат розчинний

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно

25-30-50 мг

2


^ VI. План та організаційна структура занятті
Основні етапи заняття їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю

і навчання

Материли методичного

забезпечення (контролю,

наочності, інструктивні)

Розподіл

Часу (у хв.)


1


^ Підготовчий етап

Організаційні заходи


Постановка навчальних цілей та мотивація


Контроль вихідною рівня знань, навичок, умінь:

1.Етіологія захворювань органів дихання дитини.

2.Патогенез захворювань органів дихання.

3. Клінічні прояви захворювань органів дихання в дітей.

4. Дані додаткових методів обстеження при захворюванні органів дихання в дітей.

5.Раціональне лікування захворювань органів дихання в дітей різних вікових груп.

7. Профілактика захворювань органів дихання в дітей.II


II


ІІ


ІІ


III


ІІІФронтальна співбесіда

Індивідуальне

усне опитування


Тестовий

контроль II

рівня


Тестовий контроль ІІ рівня


Рішення

типових задач II рівняПитання для

індивідуального

опитування


Тести II рівня


Тести ІІІ рівня


Задачі ІІ рівня.Таблиці, малюнки, структурно-

логічні схеми, мультимедійна презентація.

слайди.
15 хв.


Основний етап

Формування професійних навичок:


1.Оволодіти методикою перкусії легень при патології


2.Оволодіти методикою аускультації легень при патології

3.Складання раціональної схеми лікування захворювань легень.III


III


ІІІ


III

Метод формування навичок:


практичний тренінг


методи формування професіональних вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових ситуаційних задач, курація хворого бронхіт, пневмонію

Професійні алгоритми щодо формування практичних навичок

Історії хвороби

Таблиці, учбові альбоми

Імітаційні ігри

Накази МОЗ України (протоколи обстеження та

лікування).


60 хв.

5.


.

^ Підсумковий етап контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття (теоретичного, практичного, організаційного)


Домашнє завдання (основна і

додаткова література по темі)ІІІ


Методи контролю

навичок:

індивідуальний

контроль навичок

або їх результатів Методи контролю вмінь:

аналіз та оцінка

результатів

клінічної роботи,

рішення нетипових задач, тестовий контроль ІІІ рівня.


Результати клінічної роботи + (історія хвороби)


Задачі III рівня

Тести ІІІ рівня


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

15 хв.


^ VIІ. Матеріали методичною забезпечення заняття

  1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Питання для контролю початкового рівня знань:


Контрольні питання

 1. Надати визначення поняттю гострий бронхіт у дітей раннього віку.

 2. Надати визначення поняттю бронхіолі.

 3. Надати визначення поняттю гострий обструктивний бронхіт.

 4. Надати визначення поняттю рецидивуючий бронхіт у дітей раннього віку.

 5. назвіть сучасну класифікацію гострих бронхітів у дітей раннього віку.

 6. Перелічіть етіологічні чинники виникнення гострих бронхітів у дітей раннього віку.

 7. Перерахувати основні анатомо-фізіологічні особливості бронхолегеневої системи в ранньому віці, які передумовлюють виникнення бронхіту.

 8. Перерахуйте складові частини (4) евакуаторної функції бронхів.

 9. Які послідовні фази порушення зовнішнього дихання при обструктивному бронхіті.

 10. дайте визначення: брадипное, тахіпное.

 11. Провести диференційну діагностику між гострим бронхітом і вродженими вадами розвитку бронхолегеневої системи ( трахеобронхомегалія).

 12. Провести диференційну діагностику між гострим бронхітом і аспірацією стороннім тілом.

 13. Провести диференційну діагностику між гострим бронхітом і муковісцидозом.

 14. Провести диференційну діагностику між гострим бронхітом і бронхіальною астмою (бронхообструктивний синдром).

 15. Провести диференційну діагностику між гострим бронхітом і пневмонією.

 16. Назвати групи бронхітів у дітей раннього віку.

 17. Назвати форми бронхітів у дітей.

 18. Назвати перебіг бронхітів у дітей раннього віку.

 19. Назвіть діагностичні критерії гострого бронхіту.

 20. Назвати сучасні принципи лікування гострого бронхіту в дітей різних вікових груп.

 21. Назвати сучасні принципи лікування бронхіолі ту в дітей різних вікових груп.

 22. Назвати сучасні принципи лікування гострого обструктивного бронхіту в дітей різних вікових груп.

 23. Перелічити основні ускладнення гострих бронхітів у дітей.

 24. Назвати основні профілактичні заходи за для попередження розвитку ускладнень гострих бронхітів.

 25. Визначення гострої пневмонії.

 26. Перерахуйте складові частини (4) евакуаторної функції бронхів.

 27. Напишіть послідовність, залежно від тяжкості, фаз обструкції бронхіального дерева.

 28. Перерахуйте основні анатомо-фізіологічні особливості (4) бронхолегеневої системи в ранньому віці, які передумовлюють виникнення пневмонії.

 29. Перерахуйте основні 4 групи етіологічних факторів гострої пневмонії.

 30. Які складові елементи (3) порушення газообміну при гострій пневмонії ви знаєте?

 31. Які послідовні фази (3) порушення зовнішнього дихання при гострій пневмонії вам відомі?

 32. Які зміни виникають зі сторони шкіри при: а) гіпоксемії; б) гіпоксії?

 33. Які чинники сприяють частішому виникненню гострої пневмонії і більш тяжчому її перебігу?

 34. Які ви знаєте типи гострої пневмонії?

 35. Які ви знаєте ступені тяжкості гострої пневмонії і чим вони характеризуються?

 36. Яким буває перебіг гострої пневмонії?

 37. Перерахуйте основні характерні симптоми для гострої пневмонії у дітей грудного віку.

 38. Лікування пневмоній.

 39. Перерахуйте (3) принципи призначення антибіотиків при захворюваннях бронхолегеневої системи за рекомендацією ВООЗ.

 40. Фізіопроцедури в реабілітації дітей після перенесеної пневмонії.


Тестовий контроль ?=ІІ

 1. Мати хворого хлопчика 12 років викликала дільничного лікаря у зв’язку з вираженою слабістю, підвищенням температури у сина. Хлопчик також скаржиться на кашель із скудним слизогнійним харкотинням. Два тижні тому переніс ГРВІ, приймав сульфадиметоксин, ревіт. Об’єктивно: Т-37,8°С. ЧД - 20 дих/хв. ЧСС 90 уд/хв, АТ 110/70 мм рт. ст. Справа нижче кута лопатки вкорочений перкуторний звук, ослаблене везикулярне дихання, голосні дрібнопухирчасті хрипи. Тони серця ослаблені, помірна тахікардія. Яке додаткове обстеження найбільш доцільно призначити для уточнення діагнозу?
  A. Загальний аналіз крові.
  B. Загальний аналіз сечі.
  C. Рентгенографію органів грудної клітки.
  D. Спірографію.
  E. Загальний аналіз харкотиння. 2. Під час епідемії грипу у хворого Г. 9 р. після зниження лихоманки появився біль в грудній клітці, кашель з жовто-зеленим харкотинням 100 гр. в день, інколи домішки крові. Об`єктивно: тахипноє - до 36 за хв. Над легенями справа під лопаткою притуплення перкуторного звуку, бронховезикулярне дихання, середньо- і великоміхурцеві хрипи. Кров: лейк. 18,6 х 109 /л, ШЗЕ 64 мм/ год. Аналіз харкотиння: лейк. 80 - 100 в полі зору, ер. 40 - 50 в п. з., еластичні . волокна, коки. Рентгенологічно: корені розширені, справа нижня доля неоднорідно затемнена з двома ділянками просвітлення. Ваш діагноз.
  A. Мікоплазменна пневмонія. Ателектаз правої долі.
  B. Гострий бронхіт.
  C. Ексудативний плеврит.
  D. Правобічна нижньодолева стафілококова пневмонія з абсцедуванням.
  E. Правобічна бронхопневмонія. 3. При профілактичному огляді на рентгенограмі органів грудної порожнини в передній прямій проекції в наддіафрагмальній ділянці справа відзначається ніжне кільцевидне просвітлення діаметром до 5-ти см. з чіткими зовнішнім і внутрішнім контурами без інфільтративних змін навколо. Аускультативно: на всьому протязі везикулярне дихання. Аналіз крові в нормі. Реакція Манту від’ємна. Ваш попередній діагноз?
  A. Повітряна кіста правої легені
  B. Аспергілома правої легені
  C. Периферичний рак, що первинно розпадається
  D. Кавернозний туберкульоз легень
  E. Абсцес правої легені 4. У хворого 10 років раптово піднялася температура до 390С. Озноб, головний біль, біль у боці, який посилюється при глибокому вдиху, задишка, кашель. ШЗЕ – 30 мм/г, Ps-120 уд у хв. На R-грамах у перші дні захворювання в нижніх частках легких (справа і зліва) затемнення без чітких контурів, посилення легеневого малюнка, корені розширені. Через 10 днів після антибактеріальної та протизапальної терапії рентгенологічно спостерігається позитивна динаміка. Діагноз?
  A. Гостра пневмонія
  B. Бронхоектатична хвороба
  C. Астма.
  D. Бронхіт
  E. Ексудативний плеврит 5. У 1,5-річної дитини із гострою пневмонією спостерігаються кашель із в'язким харкотинням, підвищення температури тіла до фебрильних цифр, задишка змішаного характеру. ЧСС - 110 на хв., ЧД - 40 на хв. Для якого ступеню дихальної недостатності характерне таке співвідношення:
  A. IV ступінь
  B. І ступінь
  C. Це - варіант норми
  D. III ступінь
  E. II ступінь 6. У 5-річної дівчинки із транзиторним імунодефіцитом по Т-системі протягом двох міс. спостерігається клінічна картина правобічної пневмонії. Про який перебіг пневмонії слід думати у даному випадку?
  A. Гострий
  B. Рецидивуючий
  C. Хронічний
  D. Хвилеподібний
  E. Затяжний 7. У 7-річного хлопчика температура тіла 39,4°С, вологий кашель, інтоксикація. При диханні правий бік відстає, посилене голосове тремтіння, укорочений перкуторний звук, послаблене дихання та бронхофонія над правою легенею. На рентгенограмі - гомогенне затемнення нижньої долі правої легені. Який діагноз?
  A. Гостра правобічна крупозна пневмонія
  B. Гостра правобічна сегментарна пневмонія
  C. Гострий правобічний плеврит
  D. Гострий правобічний пневмоторакс
  E. Гостра правобічна інтерстиційна пневмонія 8. У 9 місячної дитини висока температура, кашель, задишка. Хворіє 5 днів після контакту з хворими на ГРВІ. Стан дитини тяжкий. Температура 380С, ціаноз носо-губного трикутника. ЧД 54 за 1 хв., роздування крил носа при диханні. Перкуторно - над легенями вкорочення звуку справа нижче кута лопатки, над іншими ділянками - тимпанічний відтінок звуку. При аускультації - дрібноміхурцеві вологі хрипи з обох боків, більше справа. Який найбільш вірогідний діагноз встановив лікар?
  A. Гострий бронхіоліт.
  B. ГРВІ.
  C. Гострий ларинготрахеїт.
  D. Гострий бронхіт.
  E. Гостра пневмонія. 9. У дитини 10 міс. констатовано гостру бронхопневмонію з деструкцією лівої легені. Який збудник найбільш імовірно викликав дане захворювання ?
  A. Пневмокок
  B. Патогенний золотистий стафілокок
  C. Кишкова паличка
  D. Синьогнiйна паличка
  E. Протей 10. У дитини 14 років скарги на підвищення температур тіла до 39 С, кашель, біль у животі. Захворіла 2 дні тому. На правій щоці рум'янець. Перкуторно справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, тут же бронхіальне дихання, підсилена бронхофонiя. Живіт м'який, безболісний. Дитині слід призначити позачергово:
  A. Преднізолон.
  B. Бензилпенiцилини.
  C. Гентамiцин.
  D. Плевральну пункцію.


відповіді

^ Тестовий контроль ?=ІІІ

Класифікація гострої пневмонії

Форма

Перебіг

Прояви

Локалізація

Види(ускладнення)

процесу

пневмонії

1. Вогнищева

Гострий

Дихальна

Легеня,

Позалікарняна

(у тому числі

Затяжний

недостатність,

частка легені,

("домашня"),

вогнищево-зливна)
нейротоксикоз,

сегмент легені,

Внутрішньолі-серцево-

одно-, двобічна

карняна абосудинна
госпітальнанедостатність,
(нозокоміальна);набряк легень,
при перинаталь-деструкція,
ному інфікуванні,піопневмоторакс,
у хворих зотит, менінгіт
імунодефіцитом, утощо
новонароджених

2. Сегментарна

(моно- або полі-

сегментарна)

3. Крупозна

4. Інтерстиціальна
Відповідь: Студентам надасться таблиця для заповнення відповідей

^ 7.2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття:

історії хвороби, таблиці, набори аналізів, лікарські засоби.

7.3. Матеріали для заключного етапу заняття: набір тестових завдань, клінічних ситуаційних задач ІІ-ІІІ рівня засвоєння (додаються).

7.4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів. Викладені у відповідних методичних вказівках.


^ VІII. ЛІТЕРАТУРА:

основна

 1. Бережний В.В. Актуальні питання педіатрії: Навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики – сімейної медицини. – К.:Узд-во «Червона Рута-Турс», 2006. – 430 с.

 2. Антибактериальная терапия пневмоний у детей. / Е. В. Середа, В. К. Таточенко, А. М. Федо­ров, Л. К. Катосова. — М: ТОО «Педиатрия», 2000. — 24с.

 3. Болезни органов дыхания у детей / Под ред. С. В. Рачинского, В. К. Таточенко. — М.: Меди­цина, 1987, —494 с.

 4. Детские болезни / Под ред. Л. А. Исаевой. — М.: Медицина, 1987. — С. 208-228.

 5. Дитячі хвороби. / За ред. В. М. Сидельнікова, В. В. Бережного. — Київ: Здоров'я,1999. — С. 142-173.

додаткова

 1. Майданник В. Г. Педиатрия. — Харьков: Фолио, 2002. — С. 85-108.

 2. Майданник В. Г. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой пневмонии у детей. — Киев: Знання України, 2002. — 106 с.

 3. Медицина дитинства / За ред. П. С. Мощича. — Київ: Здоров'я, 1994. — Т.2. — С. 60-89.

 4. Педиатрия / Под ред. Р. Е. Бермана, В. К. Вогана: Перевод с англ. — М.: Медицина, 1989. — Кн. 3. —С. 92-157.

 5. Пневмонія в дітей / За ред. С. Ю. Каганова, Ю. Е. Вельтищева. — М.: Медицина, 1995. — 302 с.

 6. Хертл М. Дифференциальная диагностика в педиатрии: Перевод с англ. — М.: Медицина, 1990. —С. 85-124.

 7. Шабалов Н. П. Детские болезни. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 236-277.
Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи