Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 452.42 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/4
Дата27.06.2012
Розмір452.42 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено”


на методичній нараді кафедри

педіатрії та медичної генетики

“_____”____________ 2010р (Протокол № __)

Завідувач кафедри

д. мед.н., професор ___________Сорокман Т.В.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 1. Етіопатогенетичні та клінічні особливості ревматизму, неревматичних кардитів, вегетативних дисфункцій у дітей. Принципи діагностики, лікування, профілактики ревматизму, неревматичних кардитів, вегетативних дисфункцій у дітей.Навчальна дисципліна: Педіатрія

Курс 4

Факультет медичний

Спеціальність стоматологія

Кількість годин 2

Методичну розробку склала

ас. Швигар Л.В.


ЧЕРНІВЦІ-2010

І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ:

Серед захворювань, які протікають з ураженням серця у дітей, ревматизм займає одне з провідних місць. Широке застосування в практику охорони здоров’я дитячого населення профілактичних та лікувальних заходів, у вітчизняній практиці, сприяло зниженню захворюваності ревматизмом у дітей. За даними вітчизняної літератури, первинна захворюваність дітей ревматизмом знизилась з 1,3 %в 1962 році до 0,35% в 1994 році. Однак, ревматизм все ще являє собою одне з найбільш підступних захворювань, що пошкоджують перш за все дітей, - біля 80 % всіх первинних захворювань серця. Деяке збільшення виявлення цього захворювання відмічається в останні роки, що можливо, обумовлене чи зниженням економічного рівня населення, чи зменшенням настороженості медиків до цієї патології педіатричній практиці ревматизм знаходиться на другому місці серед серцевої патології після вроджених вад серця. У дітей його перебіг має свої особливості, найчастіше стає причиною формування вад серця, що веде до iнвалiдизацiї хворого. В зв’язку з цим вивчення даної теми має важливе практичне значення.


ІІ. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

2.1.Студент повинен знати:

 • Визначення поняття “ревматизм”;

 • причини виникнення ревматизму;

 • патогенез захворювання;

 • розпізнавання ранніх проявів захворювання;

 • клінічні прояви кардиту;

 • клінічні прояви поліартриту;

 • клінічні прояви хореї;

 • клінічні прояви позасуглобових форм;

 • класифікацію ревматизму;

 • критерії діагнозу ревматизму;

 • інтерпретувати результати біохімічних, клінічних методів дослідження;

 • інтерпретувати результати функціональних методів дослідження;

 • АФО судин у дітей;

 • особливості вегетативної нервової системи в дитячому віці;

 • методи дослідження серцево-судинної системи у дітей;

 • методи дослідження ОЦК, хвилинного об'єму крові, питомого периферичного судинного опору.

2.2.Студент повинен вміти:

 • зібрати анамнез у хворого із захворюваннями ССС, опорно-рухового апарату, шкірних покровів та ЦНС;

 • глянути хворого із захворюваннями ССС, опорно-рухового апарату, шкірних покровів та ЦНС;

 • провести пальпацію, перкусію та аускультацію грудної клітки, зокрема серця;

 • виділити основні відмінності від норми у хворого iз захворюваннями ССС, опорно-рухового апарату, шкірних покровів та ЦНС;

 • розшифрувати ЕКГ,ФКГ та дати інтерпретацію отриманим результатам;

 • дати інтерпретацію заключення УЗД при патології ССС;

 • дати інтерпретацію отриманим клiнiко-лабораторним даним;

 • зібрати скарги та анамнез дитини, яка страждає на судинну дисфункцію;

 • провести об'єктивне клінічне дослідження дитини з патологією серцево-судинної системи: огляд, пальпацію, вимірювання ЧСС у дітей різного віку; вимірювання АТ за допомогою ртутного сфігмоманометру Ріва-Рочі; вимірювання венозного тиску; перкусію, аускультацію

 • розшифрувати ЕКГ;

 • проводити функціональні проби серцево-судинної системи.

 • записати та розшифрувати ЕКГ;

 • навчитися диференціювати гіпертонічні стани у дітей

 • надати допомогу при гострій судинній недостатності у дітей (шок, колапс, знепритомнення).

2.3.Опанувати практичними навичками:

 • зібрати анамнез;

 • провести об'єктивне обстеження хворого;

 • дати інтерпретацію отриманим параклінічним та функціональним методам дослідження;

 • виявити критерії для виставлення діагнозу;

 • провести диф. Діагностику ревматизму з захворюваннями, що мають подібні симптоми;

 • сформувати діагноз згідно класифікації;

 • провести диференцiйний дiагноз з ЮРА та іншими колагенозами що перебігають з суглобовими чи кардіальними проявами,

 • провести диференцiйний дiагноз з інфекцiйноалергiчним артритом,

 • провести диференцiйний дiагноз з iнфекцiйно-алергiчним мiокардитом;

 • записати та розшифрувати ЕКГ;

 • навчитися диференціювати гіпертонічні стани у дітей

 • надати допомогу при гострій судинній недостатності у дітей (шок, колапс, знепритомнення).


ІІІ. ВИХОВНА МЕТА:

 • сформувати у студентів основні уявлення про важливість дотримання принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворої дитини, проведенні діагностичних маніпуляцій (з урахуванням індивідуальних особливостей дитини ступеня інтелектуального розвитку, рівня культури, можливостей вербального спілкування, контакту з батьками хворої дитини та ін.

 • протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими, батьками, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід'ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.


^ IV. Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Базисні кафедри:

Анатомія, топографічна анатомія

Анатомія та топографічна анатомія серця, магістральних судин, суглобів, структур мозку

Аналізувати нормальний та патологічний кровотік в серці та магістральних судинах

Гістологія

Гістологічна будова структур серця (перикарду, міокарду, ендокарду, провідної системи)

Аналізувати нормальні та патологічно-змінені структури серця

Фізіологія та патофізіологія

Нормальні процеси проведення біоімпульсу в серці, та патофізіологічні зміни при запальних процесах

Пояснити морфологію та механізм порушення нормальної роботи серця

Пропедевтика дитячих хвороб

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, основні методи діагностики (інтерпретація ЕКГ, ФКГ, рентгенографічного дослідження органів грудної клітки, загального аналізу крові, біохімічних та імунологічних показників що свідчать про перебіг ревматичного процесу)

Зібрати скарги, анамнез захворювання, володіти фізичними та допоміжними методами діагностики пораження серцево-судинної, нервової та опірно-рухової систем
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи