Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 400.96 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/3
Дата27.06.2012
Розмір400.96 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено”


на методичній нараді кафедри

педіатрії та медичної генетики

“_____”____________ 2010р (Протокол № __)

Завідувач кафедри

д. мед.н., професор ___________Сорокман Т.В.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 1. Рахіт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Диференційна діагностика рахіту. Принципи профілактики та лікування. Вплив рахіту на формування зубощелепної системи. Рахітогенна тетанія (спазмофілія) у дітей. Патогенез, клініка, діагностика. Невідкладна допомога при судомах.Навчальна дисципліна: Педіатрія

Курс 4

Факультет медичний

Спеціальність стоматологія

Кількість годин 2

Методичну розробку склав

ас. Швигар Л.В.


ЧЕРНІВЦІ-2010

І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ:

Рахіт є досить поширеною патологією серед дітей раннього віку. Він створює негативний фон для перебігу інтеркурентних захворювань, а тому своєчасна діагностика та лікування рахіту мають велике медико-соціальне значення. Білково-енергетична недостатність є поширеною патологією, зустрічається в нашій державі від 7 до 30% в залежності від економічного розвитку регіону, загальної культури населення, професіоналізму медичних працівників. Хоча існує чітка тенденція до зниження важких форм гіпотрофії, темпи зниження її поширеності далеко не оптимістичні, а збільшення питомої ваги пренатальних форм ускладнює прогноз.


ІІІ. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

Студент повинен знати:

- етіологію, патогенез рахіту;

- методи діагностики і диференціальної діагностики;

- основні клінічні прояви рахіту;

- особливості рахіту у недоношених дітей;

- біохімічні маркери рахіту;

- рентгенологічні дані при гіповітамінозі Д2.

- особливості збирання анамнезу у дітей раннього віку;

- виписати рецепти і розрахувати дозу вітаміну Д в залежності від ступеню рахіту.


Студент повинен вміти:

 • зібрати анамнез та провести фізикальне обстеження хворого на рахіт;

 • оцінити результати параклінічних досліджень;

 • поставити та сформулювати діагноз рахіту відповідно до сучасної класифікації;

 • оцінити важкість захворювання;


Студент повинен опанувати практичними навичками:

- фізикального обстеження кісткової системи у дітей раннього віку;

- виявити характерні для рахіту зміни на рентгенограмі;

- провести пробу Сулковича;

- оцінити результати іонограми, рентгенограми.

- фізичного обстеження дітей з хронічними розладами харчування

- записати дані анамнезу та огляду до історії хвороби;

- на підставі скарг, анамнезу, об'єктивних даних поставити діагноз.


ІІІ. ВИХОВНА МЕТА:

 • сформувати у студентів основні уявлення про важливість дотримання принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворої дитини, проведенні діагностичних маніпуляцій (з урахуванням індивідуальних особливостей дитини ступеня інтелектуального розвитку, рівня культури, можливостей вербального спілкування, контакту з батьками хворої дитини та ін.

 • протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими, батьками, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід'ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.


^ IV. Міжпредметна інтеграція:

Назва попередніх дисципліни

Отримані навики

 1. Нормальна анатомія
 1. Біохімія
 1. Нормальна фізіологія
 1. Патфізіологія
 1. Фармакологія і медична рецептура

 2. Пропедевтики дитячих хвороб

Знати анатомо-фізіологічні особливості кістково-м'язової системи у дітей.

Метаболізм кальціферолів в організмі, біохімічні функції вітаміну Д.


Обмін ергокальциферолу. Добову потребу у вітаміні Д для дітей. Роль паращитовидної залози в обміні кальцію.

Екзогенна та ендогенна Д2-вітамінна недостатність у дітей

Екзогенні чинники гіповітамінозу Д2. Значення харчування в одержанні вітаміну Д.

Фармакологічну дію необхідних препаратів. Препарати-антагоністи ергокальциферолу.

Знати чинники, механзім розвитку гіповітамінозу Д, особливості анамнезу, скарги при рахіті. Призначити раціональне харчування при гіповітамінозі Д2 .

Аналізувати нормальну та патологічно змінену слизову оболонку ШКТ, шкіри, п/ж клітковини

Зібрати скарги, анамнез життя та захворювання, побудувати родовід, володіти фізичними та допоміжними методами дослідження

Виписати рецептии необхідних медикаментозних препаратів

Оцінити на якому етапі патогенезу знаходиться хворий

Оцінити результати імунологічних досліджень, провести корекцію

Правильно оцінити наявні патологічні зміни зі сторони ШКТ, провести диф. д-ку^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

5.1. Тривалість заняття – 2 години.

5.2. Етап заняття (таблиця):

№ п\п

Основні етапи та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час


1.

Підготовчий етап:

 • Організація заняття;

 • визначення навчальної мети та мотивації;

 • контроль вихідного рівня знань та навичок:

а

?=II-III

Визначення вихідного рівня знань студентів. Фронтальне опитування, таблиці, тести ІІ-ІІІ рівня, задачі ІІ-ІІІ рівня)

20хв.

2.

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а) вірно зібрати анамнез, провести курацію хворих

б) оцінити стан хворого;

б) обговорення та оцінка результатів курації;

в) вирішення ситуаційних клінічних задач.?=III

3-4 хворих з педіатри. відділення

Текстові ситуаційні задачі.50хв.

3.

Заключний етап:

 • контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок.
 • підведення загальних

підсумків;

- домашнє завдання.


?=II-III

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації хворих. Вирішення клінічних тестових завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей.10 хв.


5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується вирішити типове питання з визначенням напрямку клінічного обстеження хворої дитини – можна використати ситуаційні клінічні задачі.

5.2.2. Основний етап:

Опитування та фізичне обстеження хворого проводять самі студенти почергово під контролем викладача. Для оцінки правильності обстеження постійно залучаються інші студенти.

При опитування хворих увага студентів звертається на збір анамнезу, визначення методу клінічного об’єктивного обстеження, виділення основних вікових груп дітей та розбір їх особливостей визначення груп здоров'я та розбір їх основних характеристик.

РЕФЕРАТ


Рахіт- захворювання дітей раннього віку, в основі якого лежать недостатність вітамінів

групи Д в організмі, порушення мінерального та інших видів обміну речовин внаслідок чого

мають місце розлади формування скелета, функцій внутрішніх органів та систем.

Класифікація (робоча класифікація рахіту за О.М. Лук’яновою, Л.І. Омельченко,

Ю.Г. Антипкіним, 1991)^ Клінічні форми хвороби

Перебіг хвороби

Ступінь важкості

Клінічні варіанти

1. Легка.

 1. Гострий

1.легкий

1 кальційпенічний

2. Середньоважка

 1. Підгострий

2.середньої важкості

2 фосфоропенічний

3. Важка

 1. Рецидивуючий

3.важкий

3 без значних відхилень вмісту кальцію і фосфору в крові.Діагностичні критерії

1. Клінічні –залежать від ступкеня важкості та перебігу звахворювання.^ Перший ступінь важкості- легкий.

Середній ступінь важкості-сереньоважкий

Важкий рахіт

1

2

3

-зміни з боку вегетативної нервовоі системи – слабковиражені:

підвищена пітливість, погіршення сну, подразливість, неспокій, зниження апетиту, можливі диспептичні явища.

-зміни з боку кісткової системи – слабковиражені: податливість та болісність при пальпації кісток черепа, ділянки розм”якшення кісток черепа- краніотабес, деформація кісток черепа- плоска, асиметрична потилиця, лобні та тім’яні горби.

-зміни з боку вегетативної системи - помірно виражені

-зміни з боку кісткової системи-помірно виражені: потовщення на ребрах, у місцях з”єднання кісткової та хрящевої частин ребер-“ чотки”, пом’якшення ребер “Гарісонова борозда”, деформація грудини, розширення нижньої апертури, викривленя хребта – кіфоз сколіоз, “О”, “Х” – образні деформації нижніх кінцівок, зниження рухової активності,

наявність помірних змін – з боку м”язової,

-значні порушення з боку нервової, кісткової та інших систем: загальна рухова загальмованість, затримка розвитку статичних функцій виражені кісткові деформації, зниження м”язового тонусу, розхитність суглобів, збільшення печінки, селезінки, функціональні порушення з боку серцево-судинної, дихальної, травної, кровоносної систем


Для встановлення діагнозу рахіту легкого ступеня важкості обов’язкова наявність змін з боку кісткової системи.

кровоносної , серцево-судинної, травної систем:

-помірне збільшення печінки, селезінки, гіпотонія м’язів зв’язкового оапарату, розхитність суглобів, збільшення розмірів живота,наявність анемії

Для рахіту другого ступеня харатерним є ураження кісток у двох або й у трьох відділах скелету.


^ Кальційпенічний варіант рахіту характеризується наявністю деформацій кісток, зумовлених остеомаляцією, вираженою підвищеною нервово-м’язовою збудливістю, підвищеною пітливістю, тахікардією, порушенням сну, функцій травного каналу, тобто перебіг рахіту відбувається гостріще, зі значним зниженням вмісту іонізованого кальцію в сироватці та еритроцитах венозної крові.

^ Фосфоропенічний варіант рахіту відбувається з більш вираженним зниженням вмісту неорганічного фосфору в сироватці та еритроцитах крові. Він супроводжується стійкою млявістю хворих дітей, їх загальмованістю, м’язовою гіпотонією, деформаціями скелета, зумовленими остеоїдною гіперплазією.

^ Варіант рахіту з незначними змінами рівня кальцію та фосфору в крові відбувається в легшій формі, він має підгострий характер, деформації кісток незначні, майже відсутні прояви ураження нервової та м’язової систем.

^ Характеристика гострого періоду.

-швидке прогресування хвороби

-переважання розм”якшання кісток

-виражені зміни вегетативної нервової системи

^ Характеристика підгострого перебігу

-переважання остеоідної гіперплазії

-помірні ознаки ураження інших органів і систем.

Характеристика рецидивного перебігу

-чередування періодів загострення і періодів його вщухання.


ІІ. Параклінічні

Обов”язкові лабораторні:

Загальний аналіз крові ( зниження рівня гемоглобіну)

Зниження вмісту загального кальцію , неорганічного фосфору, підвищення активності лужної фосфатази у сироватці крові.

Нормальні показники для дітей віком до 3-х років :

- рівень загального кальцію в сироватці крові - 2,25 – 2, 5 ммоль/л,

- рівень неорганічного фосфору в сироватці крові 1,45- 2,1 ммоль/л,

- активність лужної фосфатази 140-220 од. - для дітей віком до 3-х років.

Проба Сулковича ( виведення кальцію з сечею)

- від”ємна ( - )

- слабопозитивна ( + )

- позитивна( ++ )

- різко позитивна ( +++ )

^ Додаткові лабораторні:

Підвищення рівня паратгормону, зниження рівня кальцитоніну та вмісту транспортної форми вітаміну Дз ( 25-ОН Дз )в сироватці крові

Інструментальні методи - рентгенологічне обстеження кісток кінцівок, грудної клітини.

^ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ.

Мета лікування-усунення головних симптомів захворювання з боку кісткової, нервової та інших систем організму дитини, нормалізація показників фосфорно-кальцієвого обміну.
^ Методи лікуванняМедикаментозні

ДодатковіПрепарати вітаміну Дз

Препарати кальцію, магнію, оротової кислоти, карнітину хлориду, АТФ, полівітаміни( Е, гр. В, С )- в вікових дозах.

Дотримання режиму дня та санітарно-гігієнічного режиму

Природне вигодовування, при неможливості-адаптовані замінники грудного молока

Через 2 тижні від початку медикаментозного лікування- призначити ванни:

сольові ( для дітей малорухомих,пастозних) , хвойні (переважно збудженим дітям), травяні (дітям з ексудативно-катаральним діатезом),загальний массаж, ЛФК
^ Лікувальне призначення вітаміну D3
Добова доза вітаміну D3

Тривалість прийому вітаміну D3

Діти хворі на рахіт різного ступеня тяжкості процесу

Легкий ступінь – 2000 МО

Середньої важкості-4000 МО

Важкий – 5000 МО

Протягом 30-45 днів. У подальшому для попередження загострень та рецидивів хвороби по 2000 МО протягом 30 днів 2-3 рази на рік з інтервалами між ними не менш ніж 3 місяці до 3-5 річного віку.

^ Профілактичне призначення вітаміну D3 дітям раннього віку та вагітним жінкамГрупи жінок та дітей

Термін початку специфічної профілактики

Добова доза вітаміну D3

Тривалість прийому вітаміну D3

Антенатальна профілактика рахіту

Здорові вагітні

З 28-32 тижня вагітності

500 МО

Щоденно протягом 6-8 тижнів

Вагітні з груп ризику (гестози, цукровий діабет, ревматизм, гіпертонічна хвороба, хронічні хвороби печінки, нирок, клінічні ознаки гіпокальціємії і порушень мінералізації кісткової тканини)

З 28-32 тижня вагітності

1000-2000 МО

Щоденно протягом 8 тижнів

Постнатальна профілактика рахіту

Доношені здорові діти

на 2-му місяці життя

500 МО

Щоденно протягом 3-х років за виключенням 3-х літніх місяців (курсова доза на рік – 180000 МО )

або

на 2-му, 6-му, 10-му місяцях життя

2000 МО

Щоденно протягом 30 днів

У подальшому до 3-х річного віку по 2-3 курси на рік з інтервалами між ними у 3 місяці (курсова доза на рік – 180 000 МО)

Доношені діти з груп ризику по рахіту: діти, які народились у жінок з акушерською та хронічною екстрагенітальною патологією; діти, що страждають синдромом мальабсорбації

на 2-3 тижнях життя

або

Залежно від стану дитини та умов життя

500-1000 МО

або

Щоденно до досягнення 3-х річного віку за виключенням літніх місяців


природженою патологією гепатобіліарної системи, з двійні та від повторних пологів з малими проміжками часу між ними, а також діти на ранньому штучному вигодовуванніна 2-3 тижнях життя і на 6-му, 10-му місяцях життя1000- 2000 МО


2000 МОЩоденно протягом 30 днів.


У подальшому до 3-х річного віку по 2-3 курси на рік з інтервалами між ними не менш ніж 3 місяці .

Діти раннього віку, що часто хворіють
4000 МО

Щоденно протягом 30 днів. У подальшому 2-3 курси на рік по 2000 МО протягом 30 днів

Діти, які тривалий час отримують протисудомну терапію (фенобарбітал, седуксен, дифенін) або кортикостероїди, гепарин
4000 МО

Щоденно протягом 30-45 днів. У подальшому по 2-3 курси на рік з інтервалами між ними не менш ніж 3 місяці

Доношені діти з груп ризику по рахіту, які народились з клінічними симптомами природженого рахіту та недостатньою мінералізацією кісткової тканини

З 10-го дня життя

2000 МО

Щоденно протягом 30-45 днів. У подальшому по 3 курси на рік (30 днів кожний) з інтервалами між ними не менш ніж 3 місяці

Недоношені діти І ступеня

З 10-14-го дня життя

500-1000 МО

Щоденно протягом першого півріччя життя. У подальшому по 2000 МО на добу протягом місяця 2-3 рази на рік з інтервалами між ними 3-4 місяці.

Недоношені діти ІІ та ІІІ ступеня

З 10-20-го дня життя (після установлен-ня ентерально-го харчування)

1000-2000 МО

Див. Попередній пункт^ Критерії ефективності лікування

-зменьшення та усунення основних клінічних проявів хвороби

-нормалізація рівня кальцію та фосфору, зниження активності лужної фосфатази у сироватці крові

При відсутності ефекту лікування необхідно уточнення діагнозу і виключення рахітоподібних захворювань.

Примітка

Вміст кальцію в деяких продуктах харчування ( в мг /100 г )

молоко цільне 3,3% - 116, йогурт – 120, сухофрукти – 100, тверді сири – 600-1000, сирок плавлений- 300, яйце куряче – 54, молочний шоколад –200.


5.3. Контрольні питання:

 1. Визначення рахіту.

 2. Етіологія рахіту.

 3. Патогенез рахіту:

а) метаболізм вітаміну Д в організмі;

б) механізм дії паратгормону вітаміну Д.

4. Класифікація рахіту.

5. Клінічна картина рахіту.

6. Діагностика рахіту.

7. Параклінічні обстеження та їх результати при рахіті.

8. УЗД- та рентгенологічні ознаки при рахіті.

9. Диференційна діагностика рахіту.

10. Гіпервітаміноз Д, клінічні ознаки.

11. Лікування рахіту.

12.Лікування та невідкладна допомога гіпервітамінозу Д.

13. Профілактика рахіту.


5.4. Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок проводиться шляхом вирішення ситуаційних та клінічних задач. Оцінюються знання та вміння студентів з обгрунтуванням кожної оцінки.

Викладач задає домашнє завдання, рекомендує літературу за темою наступного заняття: основну та додаткову.

^ VI. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

6.1. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів:

тестові завдання.

Тести для перевірки початкового рівня підготовки:


1. Виникненню рахіту в дітей сприяють такі захворювання:
1) отит;

2) риніт;

3) цукровий діабет;

4) тимомегалія;

5) стеаторея.


2. Який метаболіт Віт. Д синтезується в умовах нормокальціємії і гіперкальціємії в сироватці крові:

1) 1,25(ОН)2Д3

2) 25(ОН)Д3

3) 24,25(ОН)2Д3


3. Початковий період рахіту продовжується:

1. 3-5 днів

2. 1,5-2 тижні

3. 0,5-2 місяця

4. 3-4 місяця

5. 5-6 місяців


4. Не характерною зміною при рахіті з боку грудної клітки є:

1. рахітичні чітки

2. Гарисонова борозна

3. воронкоподібна грудна клітка

4. рахітичний "горб"

5. грудна клітка має вид "курячої"


5. Для рахіту III-ступеня не характерним є:

1. виражена деформація кісток

2. м'язова гіпотонія

3. відставання у фізичному розвитку

4. відставання в психо-моторнім розвитку

5. судомні напади

6. Для рахіту характерний:

1. метаболічний ацидоз

2. дихальної ацидоз

3. алкалоз


7. У зв’язуванні і накопиченню кальцію бере участь:

1. лимонна кислота

2.оцтова кислота

3. бурштинова кислота


8. Антагоністом вітаміну D є:

1.вітамін Е

2. вітамін В6

3. вітамін В12


9. Каша, яка зменшує кількість кальцію в організмі, і рекомендується у раціон дитини при гіпервітамінозі D:

1. гречана

2. вівсяна

3. рисова


10. Причинами гіпервітамінозу D є:

1. порушення функції ендокринного апарата

2. порушення функції нирок

3. порушення функції шлунково - кишкового тракту

4. передозування вітаміну D


11. Початковий період рахіту частіше виявляється у віці:
1. з 5 по 10 день;

2. 1,5 - 4 міс;

3. 6 - 7 міс;

4. 8 - 12 міс;

5. після року.

Відповіді: 1. 5 2. 3 3. 3 4. 3 5. 5 6. 1 7. 1 8. 1 9. 1 10. 4 11. 2


^ 6.2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття:

історії хвороби, таблиці, набори аналізів, лікарські засоби.

6.3. Матеріали для заключного етапу заняття: набір тестових завдань, клінічних ситуаційних задач ІІ-ІІІ рівня засвоєння (додаються).

Тести для контролю кінцевого рівня підготовки

1. Основними причинами рахіту в дітей є:

1. недостатнє надходження вітаміну D з їжею

2. недостатнє утворення вітаміну D у шкірі

3. порушення гідролізу й усмоктування вітаміну D у кишці

4. надлишкове надходження вітаміну D із їжею

5. дефіцит кальцію, білків та ін. вітамінів


2. Методами діагностики рахіту є;

1. визначення в крові кальцію і фосфору

2. визначення лужної фосфатази

3. визначення в крові цукру, білків, холестерину

4. проба Сулковича

5. рентгенографія кісток


3. До антенатальної неспецифічної профілактики рахіту відноситься:

1. повноцінне харчування

2. дотримання режиму дня

3. достатнє перебування на свіжому повітрі

4. УФО

5. призначення риб'ячого жиру


4. До специфічної терапії рахіту відносяться:

1. дотримання режиму дня;

2. повноцінне харчування;

3. УФО;

4. олійний розчин вітаміну D;

5. спиртовий розчин вітаміну D.


5. Для періоду розпалу рахіту характерно:

1. пітливість

2. блюдцеподібні епіфізи кісток на рентгенограмі

3. зниження активності лужної фосфатази

4. нормальний рівень кальцію в крові

5. гіпохромна анемія


6. Для вітамін D-резистентного рахіту характерно:

1.гіпофосфатемія

2. гіперфосфатемія

3. різке підвищення активності лужної фосфатази

4. гіперфосфатурія


7. Вітамін D знаходиться в таких продуктах:

1. жовтку

2. печінці тріски

3. овочах

4. хліб грубого помолу

5. м'ясі

8. Профілактика рахіту включає такі заходи:

1. масаж, гімнастику

2. цитратну суміш по 1 ч.л. 3 разу в день

3. розчин вітаміну D2 по 500 МО через день

4. розчин вітаміну D2 по 2000-5000 МО щодня

5. розчин вітаміну D2 по 500 МО щодня


9. Для періоду розпалу рахіту показані такі лікувальні заходи:

1.масаж, гімнастика

2. цитратна суміш по 1 ч.л. 3 разу в день

3. розчин вітаміну D по 500 МО через день

4. розчин вітаміну D по 2000-5000 МО щодня

5. розчин вітаміну D по 500 МО


10. Чинниками, які приводять до розвитку гіпервітамінозу D є:

1. сумарна доза вітаміну D 1 000 000 МО і більш

2. підвищена чутливість до вітаміну D

3. хронічні захворювання нирок у дітей ;

4. анемія


11. При гіпервітамінозі D спостерігається:

1. гіпокальціємія

2. гіперкальціємія

3. гіперкальційурія

4. гіперфосфатурія

5. метастатична кальцифікація

6. гіпофосфатемія


12. Для I ступеня важкості гіпервітамінозу D характерно:

1. відсутність токсикозу

2. помірний токсикоз

3. зниження апетиту

4. блювота

5. слабо позитивна проба Сулковича

6. різко позитивна проба Сулковича

7. затримка наростання маси тіла

8. втрата маси тіла


13. Для II ступеня важкості гіпервітамінозу D характерно:

1. відсутність токсикозу

2. помірний токсикоз

3. зниження апетиту

4. блювота

5. слабо позитивна проба Сулковича

6. різко позитивна проба Сулковича

7. затримка наростання маси тіла

8. втрата маси тіла


14. В аналізі периферичної крові для гіпервітамінозу D характерно:

1. лейкопенія

2. лейкоцитоз

3. анемія

4. прискорення ШОЕ


15. В аналізі сечі для гіпервітамінозу D характерно:

1. лейкоцитурія

2. бактерійурія

3. протеїнурія

4. мікрогематурія


16. З раціону хворих гіпервітамінозом D необхідно виключити:

1. цукор

2. сир

3. соки

4. незбиране молоко


17. Можливими ускладненнями гіпервітамінозу D є:

1. стійке підвищення артеріального тиску

2. стійке зниження артеріального тиску

3. пневмосклероз

4. кальциноз легень і мозку

5. уролітіаз


18 Застосування глюкокортикоїдних гормонів при лікуванні гіпервітамінозу D:

1. призводить до зменшення абсорбції кальцію

2. призводить до збільшення абсорбції кальцію

3. гальмує мобілізацію кальцію з кісток

4. посилює мобілізацію кальцію з кісток

5. прискорює виведення кальцію з організму

6. уповільнює виведення кальцію з організму

19. Встановіть відповідність:

Вік дитини:

а. новонароджений

б. перше півріччя

в. друге півріччя

Період захворювання на рахіт:

1. початковий

2. розпалу

3. реконвалесценції


20. На фосфорно-кальцієвий обмін у організмі впливають:

1. 1,25-дигідрохолекальциферол

2. соматотропний гормон

3. кальцитонін

4. кортикостероїди

5. паратгормон


21. Встановіть відповідність:

Форма вітаміну Д :

I. 25-гідроксихолекальциферол

2. 1,25-дигідроксихолекальциферол

Місце утворення:

а. у нирках

6. у кишечнику

в. у печінці

г. у легенях


22. Встановіть правильну послідовність утворення активних форм вітаміну Д:

1. 1,25-дигидрохолекальциферол

2. 7-дегидрохолестерин

3. 25-гидроксихолекальциферол

4. халекальциферол (вітамін Д3)


23. Встановіть відповідність:

Період рахіту:

I. початковий

2. розпалу

Найбільш характерні клінічні ознаки:

а. м'язова гіпертонія

6. краніотабес

в. відсутність кісткових змін

г. пітливість


24. Для періоду розпалу рахіту характерні такі біохімічні показники

1. гіпокальційурія

2. гіпофосфатурія

3. гіперкальційурія

4. гіперфосфатурія

5. гіпокальціємія

6. гіпофосфатемія

7. збільшення активності лужний фосфатази

8. підвищення в крові рівня лимонної кислоти


25. Встановіть відповідність:

Період рахіту

1. початковий

2. розпал

Рентгенологічна картина

а. переривчасте ущільнення зон росту

б. нормальна оссификация кісток

в. розширення і розмитість зон росту, блюдцеподібні епіфізи кісток

г. незначний остеопороз

  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи