Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р icon

Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Скачати 150.51 Kb.
НазваПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Дата27.06.2012
Розмір150.51 Kb.
ТипДокументи

Підручники, навчальні посібники і монографії,

видані викладачами академії у 2010-2011 р.
пор.

Назва видання

Наявність грифу МОН України

Вид-во,

рік видання

Обсяг,

друк. арк.

Автор(и)

Кафедра банківської справи

1

Бюджет України:

у 2 книгах: Книга 1. “Бюджет – головна ланка фінансів держави”:

Монографія

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

12,63

Єпіфанов А.О.

Д’яконова І.І.

Сало І.В.


2

Бюджет України:

у 2 книгах: Книга 2. “Виконання бюджету”:

Монографія

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

11,75

Єпіфанов А.О.

Д’яконова І.І.

Сало І.В.


3

Basel II: problems and prospects of usage in national banking systems: Monograph

_

Sumy: SHEI “UAB NBU”, 2010

15,00

Сало І.В. Савченко Т.Г.


4

Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія

_

Черкаси: ЧІБС, 2010

8,00

Башлай С.В.

(Під ред. к.е.н., проф. Дмитренка М.Г.,

Іоненко К.В. )

5

Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика: Монографія

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

14,38

Коваленко В.В.

6

Функціональна достатність ресурсного потенціалу банків: методи оцінювання та напрями забезпечення: Монографія

_

К.: УБС НБУ, 2010

9,45

Коваленко В.В.

Торяник Ж.І.

7

Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчально-методичний посібник

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

8,97

Коваленко В.В.

Черкашина К.Ф.

8

Облік убанках: Підручник

Гриф

МОН України

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2011

38,8

Коренєва О.Г

Маслак Н.Г.

Слав’янська Н.Г.

Савченко Т.Г.

Мірошниченко О.В.

9

Ціноутворення на банківський продукт: МонографіяСуми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

2,10

Маслак Н.Г.

Криклій О.А.

10

Банківський менеджмент: питання теорії та практики:

МонографіяСуми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

9,63

Криклій О.А.

Маслак Н.Г.

Євченко Н.Г.

Савченко Т.Г.

11

Податкові новації та стимули економічного розвитку: МонографіяЛуганськ: Видавництво СНУ ім.В. Даля, 2011

14,00

Криклій О.А.

Євченко Н.Г.

Кафедра фінансів

12

Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: Монографія
Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2010

1,19

Васильєва Т.А.

Лєонов С.В.

Шамота Г.М.

13

Фінанси різних форм бізнесу:

Навчальний посібникСуми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

8,3

Пігуль Н.Г.

Люта О.В.

14

Basel II: problems and prospects of usage in national banking systems: МонографіяСуми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

9,1

Єпіфанов А.О.

Школьнік І.О.

15

Система соціального страхування в контексті сучасних економічних і демографічних тенденцій:

МонографіяПідготовлено до друку

5

Конопліна Ю.С.

16

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Том 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Монографія

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

0,3

Гриценко Л.Л. Теліженко О.М. // За заг. редакцією д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова і

д-ра екон. наук Т.А. Васильєвої

17

Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: Том 2. Інструменти інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста: МонографіяСуми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

0,55

Гриценко Л.Л. Подоляка О.І. // За заг. редакцією д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова і

д-ра екон. наук Т.А. Васильєвої

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

18

Модели и методы обеспечения банковской безопасности: Монографія

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

5,00

Пластун О.Л

у співавторстві

19

Фінансова безпека банківської діяльності: Навчальний посібник

Гриф

МОН України

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

5,00

Пластун О.Л. у співавторстві


20

Історія бухгалтерського обліку: Навчально-методичний посібник

Гриф

МОН України

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2010

7,9

Пасько Т.О.

21

Актуальні питання розвитку сучасної економіки:

Монографія
Умань: Видавець “Сочинський”, 2011

0,40


Слободяник Ю.Б.

Тимощенко Ю.М.


22

Кредитні спілки в Україні:

Навчальний посібник

Гриф

МОН України

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

8,00

Гриценко О.І. Дадашев Б.А


Кафедра економічної кібернетики

23

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем: Навчальний посібник

Гриф

МОН України

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

12,0

Вахнюк С.В.

24

Практичне застосування Байєсівського аналізу при здійсненні фінансового моніторингу в банках: Монографія
Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

8,0

Кузьменко О.В.

25

Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізацією кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку: Монографія

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

7,2

Дмитров С.О. Меренкова О.В.

Медвідь Т.А.

26

Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення: Монографія

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

7

Герасименко С.С.

Єпіфанов А.О. Корінько М.Д. Марченко Д.М. Яровенко Г.М. та інші

27

Системи підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник для самостійного вивченння

Гриф

МОН України

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

20

Братушка С.М.

28

Стратегії вдосконалення бізнес-процесів комерційних банків// Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія і практика: Монографія
Київ: ТОВ “ДКС Центр”, 2010

0,4

Подоляка О.І.

Кафедра менеджменту

29

Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес - процесів на виробничому підприємстві: Монографія

Розділ “Вдосконалення методів оцінки впровадження інновацій у виробничій сфері”

Розділ “Принципи, процедура та учасники реінжинірингу бізнес-процесів”

Розділ “Природа бізнес-процесу”Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 20101,19


0,61


1,5Васильєва Т.А.


Пересадько Г.О.


Розкошна О.А.

Гончарова М.Л.

30

Грошово-кредитні засоби регулювання економіки: Монографія. Розділ “Сутність засобів грошово-кредитного регулювання економіки”

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

1,0

Процик Т.В.

Кафедра міжнародної економіки

31

Макроекономіка: курс лекцій: Навчальний посібник

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

7,28

Макаренко М.І. Семененко Т.О.

32

Risk-oriented banking supervision approaches to the assessment of general systemic risks: Монографія

_

30 Jahre Fachhochschule der Deutschen Bundesbank, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main – Juni, 2010

1,0

Д’яконова І.І.

Сало І.В.

Єпіфанов А.О.

33

Антикризові парадигми корпоративного управління у банку: неоінституціональний погляд (англ. мовою): Монографія

_

Суми: Віртус Інтерпрес, 2010

18

Костюк О.М. Такеда Ф.

Хосоно К.

34

Корпоративне управління: міжнародний досвід: Монографія англ. мовою

_

Суми: Віртус Інтерпрес, 2010

18,6

Костюк О.М.

Гернера-Берлє К.

Апреди Р.

Кафедра теоретичної і прикладної економіки

35

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України. Розділ 4.2. Стратегія інноваційного розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки України: Монографія

_

Тернопіль: “Економічна думка ТНЕУ”, 2011

0,6

Кривенко Л.В.

36

Соціально-економічний потенціал регіону: Монографія

_

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2010

1,8

Балацький Є.О.

37

Бюджет міста в системі фінансів території: МонографіяСуми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

16

Балацький Є.О.

Кафедра іноземних мов

38

Англійська мова для ділового спілкування: Навчальний посібникСуми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

10

Дорда С.В.

Миленкова Р.В.

Кафедра вищої математики та інформатики

39

Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навчальний посібник

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

4,29

Кунцев С.В. Яценко В.В.

40
^

Теорія випадкових процесів у 2-х частинах. Ч. І.: Навчальний посібник


_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

3,25

Коломієць С.В.


41

Теорія випадкових процесів: Практикум

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

2,4

Коломієць С.В.


42

Математика для економістів. Тести контролю знань з інтегрального числення: Навчальний посібник

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

1

Долгіх В.М.


43
^

Математика для економістів. Тести контролю знань з диференціального числення функцій однієї змінної: Навчальний посібник


_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

0,9

Долгіх В.М.


44

Математика для економістів. Тести контролю знань з теорії ймовірностей: Практикум

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

2,9

Малютіна Т.І.

Кафедра державно-правових дисциплін

45

Теорія держави і права: Підручник

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

30

Сухонос В.В.

46

Монархія як державна форма: історико-теоретичний та конституційно-правовий аспекти: Монографія

_

Суми: ВВП

“Мрія-1” ТОВ, 2010

17

Сухонос В.В.

47

Політологія: навчальний посібник

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011

10

Осадчий Ю.Г.

Кафедра кримінально-правових дисциплін

48

Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія

_

“Юридична думка”, 2010

1

Лук’янець Д.М.

49

Теорія виконавчого процесу.

Розділи “Принципи виконавчого процесу»”;

“Суб’єкти виконавчого процесу”: Підручник

Гриф

МОН України

Підготовлено до друку

3

Щербак С.В.

(колектив авторів)

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

50

Агонія епігонів: Монографія

_

Суми: МакДен, 2010

9,19

Мозговий І.П.

51

Психологія та педагогіка: Навчально-методичний посібник

_

Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010

12,13

Ніколаєнко С.О.

Ніколаєнко С.І.

52

Навчальна література з історії кінця 80-90-их р.р. ХХ ст.: історіографічний аналіз: Монографія

_

Суми: ВВП

“Мрія-1” ТОВ, 2011

9,07

Зякун А.І.

Схожі:

Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
move to 0-15609839
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік І аудит”: Навчальний посібник
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconПідручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Організація І методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік І аудит”: Навчальний посібник
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2009-2010 н р
Організація і методика економічного аналізу” для студентів спеціальності “Облік і аудит”: Навчальний посібник
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconРішення Експертної комісії щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії. В номінації «Монографії з актуальних напрямів розвитку науки І техніки» премії присуджено таким монографіям: І премію
Ухвалою Вченою Ради Національного університету «Львівська політехніка» (4 березня 2008 р.) затверджено рішення Експертної комісії...
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (Затверджено наказом ректора №529 від 24 жовтня 2011 року) І. Види навчально-методичної літератури
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconДодаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники (далі посібники)
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconПідручники, навчальні посібники та монографії науковців Сумдпу ім. А. С. Макаренка з Грифом мон україни Науково-допоміжний бібліографічний покажчик
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Підручники, навчальні посібники І монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р iconМатвієнко Людмила Павлівна
Л «Україна» досить високий І наукова робота залишається одним з головних напрямків інституту. Щорічно з друку надходять монографії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи