Про організацію надання icon

Про організацію надання
Скачати 254.79 Kb.
НазваПро організацію надання
Дата27.06.2012
Розмір254.79 Kb.
ТипДокументи№0487-1 21-07-09

Про організацію надання

платних послуг з паркування

транспортних засобів

на території господарського

комплексу СумДУ


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” №38 від 20 січня 1997 р., Положення про платні послуги, що надаються підрозділами адміністративно-господарської частини Сумського державного університету (рішення Вченої ради від 14.05.09р. №10) з метою організації надання платних послуг з паркування транспортних засобів на території СумДУ


НАКАЗУЮ:

1. З метою раціонального використання площ університету створити на території господарського комплексу СумДУ автостоянку для надання послуг з паркування транспортних засобів (далі – автостоянка).

2. Проректору з АГР А.М. Положію:

2.1. Розробити та затвердити план розміщення паркувальних місць, заїзду на них та виїзду з дотриманням вимог раціонального використання відведеної площі, забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів.

2.2. Забезпечити розміщення на території для паркування в доступному для ознайомлення місці інформації про режим надання та тарифи на послуги з платного паркування транспортних засобів; про порядок здійснення сплати коштів за паркування; переліку категорій користувачів, що мають пільги; схеми розміщення місць паркування, в’їздів на місця паркування та виїздів з них.

3. Начальнику планово-фінансового відділу Т.С Новітченко:

3.1. Розробити та подати на затвердження кошториси витрат на надання платних послуг з паркування транспортних засобів юридичних та фізичних осіб, співробітників СумДУ.

4. Заступнику першого проректора Юскаєву В.Б. забезпечити друк форм документів, встановлених наказом ректора СумДУ № 471-І від 14 липня 2009 року.

5. Начальнику автогосподарства СумДУ В.І. Безносенку:

5.1. Організувати безпосереднє надання платних послуг з паркування транспортних засобів підпорядкованим йому підрозділом, контролювати порядок їх надання, ведення журналів обліку (форми 1,2,3,4,5), облікових карток (форма 6) і нести відповідальність за виконання цих обов’язків.

5.2. Розробити та затвердити посадові інструкції працівників, які безпосередньо виконують роботи з надання послуг з урахуванням органічного й ефективного поєднання обов’язків щодо охорони господарського комплексу та території автостоянки.

6. Установити наступний порядок надання та оплати послуг:

6.1. Надання послуг та їх оплата здійснюються на підставі укладених на визначений термін письмових договорів (форма 7) або шляхом внесення плати за добу з отриманням номерної картки (форма 8).

6.2. У випадку укладення письмового договору про надання послуг з паркування транспортних засобів та їх оплати, користувачу надається абонементний талон на паркування (форма 9), де вказується термін його дії, інформація про транспортний засіб та його власника (користувача). За заявою особи, що уклала договір, абонементний талон може видаватися й іншим особам, зазначеним в документах про право власності на транспортний засіб (технічний паспорт) чи користування ним (довіреність). Абонементний талон надає право користуватися платною послугою з паркування транспортного засобу протягом строку, на який його видано.

6.3. Укладення письмових договорів з фізичними та юридичними особами може відбуватися безпосередньо на місці надання платних послуг з паркування або в адміністративно-господарській частині СумДУ.

6.4. Видача абонементного талону та укладення договору зі співробітником університету про паркування власного автомобіля чи того, який знаходяться в користуванні, відбувається в адміністративно-господарській частині СумДУ на підставі документів, що підтверджують право власності на транспортний засіб або право користування ним.

6.5. Виїзд транспортного засобу з місця паркування здійснюється особою, зазначеною в абонементному талоні після передачі паркувального документа співробітнику охорони, що безпосередньо надає послугу. Час виїзду фіксується власником (користувачем) особисто в журналі (форма 1).

6.6. Під час видачі номерної картки, уповноважена особа фіксує дані про особу, що отримує послугу, транспортний засіб, термін паркування в журналі обліку (форма 2). Виїзд транспортного засобу з місця паркування здійснюється після передачі особі, що безпосередньо надає послуги, номерної карти та особистого запису в цьому журналі про час виїзду, а у випадку втрати номерної картки - за заявою власника (користувача) (форма 10) після компенсації її вартості та пред’явлення документа, що підтверджує право власності на транспортний засіб чи користування ним. При цьому визначення фактичного строку перебування та оплати послуг може здійснюватися відповідно до наявних у розпорядженні СумДУ документів. У випадку перевищення строку користування парковочним місцем, відповідальна особа інформує про це власника (користувача) транспортного засобу та приймає плату за додатковий час користування послугою згідно з тарифами та робить відповідну відмітку в документах обліку. У разі відмови сплатити вартість послуги, співробітник охорони СумДУ складає акт про порушення користувачем вимог паркування транспортних засобів (форма 11) у 2-х примірниках, один з яких передається користувачу.

6.7. Оплата послуг може здійснюватися:

  • на місці надання послуг сторожами, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. Факт отримання готівки фіксується в документах обліку (форма 12). Здача отриманої готівки до каси університету відбувається, як правило, начальником автогосподарства в робочі дні в період з 815 до 900 та (або) з 1600 до 1630. У випадку наявності прийнятої за послуги готівки під час передачі зміни сторожами, працівник, якого змінюють, вносить запис у відомість (форма 12) про суму коштів та час їх передачі, після чого він та особа, що приймає готівку засвідчують цей факт особистими підписами.

  • шляхом внесення готівки до каси університету з отриманням прибуткового касового ордера, який є підставою для надання послуг з паркування;

  • шляхом перерахування коштів на рахунок СумДУ через установи банків, указуючи призначення платежу - за паркування. Оригінал документів про сплату передається особам, уповноваженим надавати послуги в обмін на абонементний талон (у випадку укладення письмового договору) або номерну картку.

6.8. Без стягнення плати за послуги здійснюється паркування службового транспорту СумДУ, автомобілів екстренних служб («швидкої допомоги», пожежної частини, служби газу, міліції) під час виконання ними їх безпосередніх обов’язків у Сумському державному університеті, а за погодженням з проректором з АГР Положієм А.М. - категорій користувачів, що прибули у відрядження до СумДУ.

7. Затвердити наступний розподіл коштів між статтями кошторису після проведення обов'язкових розрахунків з бюджетом:

-   80% - компенсація витрат СумДУ (комунальні видатки, відповідна частина фонду оплати праці задіяних до участі в забезпеченні надання послуг підрозділів, поточні ремонти, інші матеріальні витрати тощо);

-     20% - інші видатки кошторису (кошти заносяться на субрахунок АГЧ та розподіляються наступним чином: 80% - "ФОП", 20% - " інші витрати").

8. Провідному фахівцю відділу тендерних закупівель та обліку субрахунків К.О.Федорченку здійснювати контроль за рухом коштів на субрахунку АГЧ.

9. Начальнику загального відділу Линник В.Я. довести цей наказ до відома зазначених осіб.


Ректор А.В. Васильєв


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___

Форма № 11

^ АКТ

про порушення вимог щодо паркування транспортних засобів

«__» _________ 200__ р, ___год.___ хв. №___________

Сумський державний університет

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

__________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт)

склав цей акт про таке:______________________________________________________________________________________

(прізвище ім'я по батькові користувача)

__________________________________________________________________________________________________________

окумент, який засвідчує особу, місце проживання)

отримав послугу з паркування на території СумДУ транспортного засобу:

марка ____________________________________________________________________________________________________,

номерний знак _____________________________________________________________________________________________

належність _______________________________________________________________________________________________,

строком з ____ год ___ хв. «__» __________ 200__ р. до ___ год __ хв. «__» ________ 200__ р.

Вартість послуги за цей період становить ______________________________________________________________________

Користувачем згідно з документам обліку __________________________________________________ було внесено плату за паркування в період з ____ год ____ хв. «___» ______________ 200__ р. до __ год _ хв. «____» ________ 200__ р. в сумі __________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до встановлених тарифів СумДУ вартість заборгованості за фактично отриману послугу склала _________________________________________________________________________________________________________.

Оплатити суму заборгованості за користування послугою з паркування транспортного засобу користувач відмовився.

Примітки (пояснення ): _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

Акт склав __________________________________________________________ (_____________________________________)

Користувач _________________________________________________________(_____________________________________)


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___

Форма № 8Сумський державний університет

м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___

Форма № 9


Сумський державний університет

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2


^ АБОНЕМЕНТНИЙ ТАЛОН

НА ПАРКУВАННЯ

_________________________________


Термін дії: з____________________ до ____________________


ПІБ __________________________________________________

ТЗ ___________________ № ________________________ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___

Форма № 12

Відомість обліку отриманої готівки за надання послуг з паркування транспортних засобів №________


_______”_____________ 200 __ р. з _________ год. _________ хв. до __________ год. __________ хв.


№ п/п

№ НК (АТ)*


ПІБ платника

Сума коштів (або назва та № платіжного документа)

Підпис платника


Всього
* НК – Номерна картка; АТ – Абонементний талон на паркування

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___

Форма № 7

Договір №______

про надання послуг з паркування транспортних засобів

м Суми «___»__________________ р.


Сумський державний університет в особі проректора з АГР Положія, що діє на підставі _________________________________, далі - Виконавець та ___________________________________________________________________________________________________

далі – Замовник уклали цей договір про таке.

1. Порядок надання послуг

1.1.Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги з паркування транспортного засобу:

а) марка: _____________________________________________________________________________________________________________

б) номерний знак: _____________________________________________________________________________________________________

в) документ, що підтверджує право власності (користування) ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________,

1.2. Паркування транспортного засобу Замовника здійснюється на території автомобільної стоянки Сумського державного університету за адресою м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

1.3. В’їзд на парковочне місце відбувається під контролем співробітника СумДУ, що обслуговує автомобільну стоянку.

1.4. Послуги надаються в період з _____________________________________ до ________________________________________

1.5. Вартість послуги з паркування транспортного засобу становить ____________________________________ грн. - за місяць, ________________________________________________________________________________________ - за увесь період надання послуги.

2. Інші обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Якісно та вчасно надавати послуги з паркування транспортного засобу Замовника.

2.1.2. Видати абонементний талон на паркування після підписання договору та оплати послуги.

2.1.3. У випадку дострокового припинення договору та передачі одержаного абонементного талону Виконавцеві повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання послуг, з вирахуванням витрат Виконавця.

2.1.3. Повідомити Замовника про зміну вартості послуг за 2 тижня до впровадження нових тарифів шляхом розміщення повідомлення на дошці інформації на території стоянки.

2.2. Замовник зобов’язаний:

2.2.1. Оплатити послуги до початку перебігу строку їх надання шляхом перерахування 100% їх вартості за увесь період, а у випадку помісячного внесення плати - за поточний місяць та вносити суму відповідно до встановлених Виконавцем тарифів до 1 числа кожного місяця, в якому надаватиметься послуга.

2.2.2. Дотримуватись правил паркування, встановлених Замовником, та порядку надання послуг.

2.2.3. Відшкодувати вартість послуг, отриманих після спливу строку, передбаченого п.1.5. цього Договору відповідно до встановлених Замовником тарифів.

2.2.4. У випадку зміни тарифів на послуги після внесення 100% вартості послуг у разі згоди з продовженням користування послугою сплатити суму заборгованості за послуги відповідно до тарифів до спливу строку користування послугою.

2.2.5. Повернути абонементний талон Виконавцеві в день дострокового чи планового припинення договору.

2.2.6. Відшкодовувати збитки, завдані з його вини Виконавцеві.

2.2.7. У разі втрати абонементного талона, компенсувати вартість виготовлення його дубліката.

^ 3. Відповідальність Сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства та цього договору.

3.2. Виконавець несе відповідальність за втрату або пошкодження транспортного засобу лише у випадку наявності його доведеного умислу.

4. Інші умови

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та припиняється:

- внаслідок закінчення строку надання послуг;

- за взаємною згодою сторін;

- з ініціативи Виконавця у випадку порушення строків оплати або інших випадках, про що зобов’язаний попередити Замовника не менш як за 3 дні.

- з ініціативи Замовника, в тому числі, у випадку незгоди зі зміною вартості послуг – з моменту введення нових тарифів, про що той письмово повинен попередити Виконавця;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Розмір плати за послуги може змінюватися протягом дії договору Виконавцем у випадку прийняття нормативних актів, що впливають на їх вартість.

4.3. Внесена сума в першу чергу спрямовується на погашення заборгованості.

4.4. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
^

Реквізити сторін

Виконавець
Сумський державний університет
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

р/р 35220003000024

в ГУДКУ у Сумській обл.,

МФО 837013

код ЄДРПОУ 05408289


Проректор з АГР________________ А.М. Положій

Замовник

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


______________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___


Форма № 3


^ ЖУРНАЛ ПЕРЕВІРКИ РОБОТИ

АВТОСТОЯНКИ СумДУ

Дата та час перевірки

Хто перевіряв (прізвище та ініціали)

Зауваження, пропозиції

Термін виконанняЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___


Форма № 4


^ ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

З ПОШКОДЖЕННЯМИ І НЕКОМПЛЕКТНІСТЮ


Прізвище і ініціали власника транспортного засобу (довіреної особи водія)

Дата приймання транспортного засобу

Марка, ном. знак транспортного засобу

Номер місця стоянки транспортного засобу

Перелік пошкоджень та некомплектності

Підпис власника транспортного засобу (довіреної особи водія)

Підпис особи, що надає послугуЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від «____» __________2009р. №_____

Форма № 2


^ ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИЇЗДУ-ЗАЇЗДУ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ЗА НОМЕРНОЮ КАРТКОЮНомер місця паркування транспорт-ного засобу

Прізвище ім’я по батькові власника транспортного засобу (довіреної особи водія), домашня адреса, телефон

Заїзд на автостоянку

Термін перебування

Відомості про транспортний засіб

Підпис особи, що надає послугу

Виїзд з автостоянки

Підпис власника транспорт-ного засобу (довіреної особи водія)

дата

час

марка

ном.

знак

колір

дата

часЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від «____» __________2009р. №_____

Форма № 5


^ ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,

ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В РОЗШУКУ


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від «____» __________2009р. №_____

Форма №1


^ ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

ЩОДЕННОГО ВИЇЗДУ-ЗАЇЗДУ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ЗА АБОНЕМЕНТНИМ ТАЛОНОМ

№ з/п

Прізвище ім’я по батькові власника транспортного засобу (довіреної особи водія)

Марка

Ном. знак

Час виїзду

Підпис власника транспортного засобу (довіреної особи водія)

Час заїзду

Підпис особи, що надає послугу

№ місцяЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___

Форма № 10


^ Проректору з АГР СумДУ

Положію А.М.

______________________________

ПІБ заявника

_____________________________________________

реквізити документа, що посвідчує особу

______________________________________________

______________________________________________

адреса проживання

_____________________________________________

Заява

У зв’язку з втратою номерної картки прошу дозволити виїзд з території автомобільної стоянки СумДУ за адресою м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2 транспортного засобу ____________

__________________________________________________________________________________

марка, колір, номерний знак

яким я керую на праві власності (користування) згідно з ____________________________ __________________________________________________________________________________

назва та реквізити документа, що підтверджують право власності (користування)


___” ____________ _____ р.

_____________ (_____________________)

підпис ПІБ заявника


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом ректора СумДУ

від “___”_________ 2009 р. № ___
^

Форма № 6

Сумський державний університет


м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

« _____» _________________ 200__р. Місце № ________

Підпис _________________________


^ ОБЛІКОВА КАРТКА

Фото
Користувач машиномісця ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Адреса: ___________________________________________________________________

Транспортний засіб _____________ держ. №_________ Т.П.серія _________№________

Дата прийому на а/ст. «______» ________________ 200__р. № АТ __________________^ Щомісячна плата сплачена за:

Сума (грн.)

Дата і підпис користувача транспортного засобу про сплату

Дата і підпис особи, що отримала кошти

1

2

3

4


(Зворотна сторона)

2

3

4

Схожі:

Про організацію надання iconПро організацію надання
Положення про платні послуги, що надаються підрозділами адміністративно-господарської частини Сумського державного університету (рішення...
Про організацію надання icon№0471-1 14-07-09 Про організацію надання
Положення про платні послуги, що надаються підрозділами адміністративно-господарської частини Сумського державного університету (рішення...
Про організацію надання icon№0487-1 21-07-09 Про організацію надання
Положення про платні послуги, що надаються підрозділами адміністративно-господарської частини Сумського державного університету (рішення...
Про організацію надання iconНаказ №620 м. Київ Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні
Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні
Про організацію надання iconЛіцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці
Ліцензіару надано право на ведення від свого імені переговорів про надання ліцензії
Про організацію надання iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою вступ основні терміни, поняття, означення загальні положення
Переведення, відрахування, поновлення студентів, надання повторного навчання, академічної відпустки
Про організацію надання iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Про призначення відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах та голів пмк на 2012-2013 навчальний рік
Про організацію надання iconПро затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею На виконання Закону України
На виконання Закону України "Про освіту" та у розвиток Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого...
Про організацію надання iconНаказ №76-д м. Івано-Франківськ Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2012/2013н р. на фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання)
«Про організацію навчального процесу на кафедрах і курсах медичного університету в 2012-2013 навчальному році»
Про організацію надання iconНаказ №262-д м. Івано-Франківськ Про організацію підсумкового контролю знань в осінньому семестрі 2012/2013н р. на фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання)
«Про організацію навчального процесу на кафедрах І курсах медичного університету в 2012-2013 навчальному році»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи