Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту»
Скачати 336.2 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту»
Дата27.06.2012
Розмір336.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

вивчення курсу

«ТЯГОВІ ПІДСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

(для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання і

слухачів факультету підвищення кваліфікації із спеціальності

7.092202 – «Електричний транспорт»)


Харків - ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки по вивченню курсу «Тягові підстанції електричного транспорту» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання та слухачів факультету підвищення кваліфікації по спеціальності 7.092202 - Електричний транспорт). Укл.: В. К. Нем, В. М. Гаряжа, Н. П. Лукашкова –

Харків: ХНАМГ,2007 –с.28


Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.092202 «Електричний транспорт» - при виконанні курсового проекту по дисциплінам «Тягові підстанції електричного транспорту», «Електропостачання та тягові мережі ЕТ», дипломних проектів та їхніх розділів, пов'язаних з електропостачанням електричного транспорту.

Також вони можуть бути використані при виконанні практичних робіт по іншим спеціальним дисциплінам, та слухачами факультету підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників підприємств міського електричного транспорту.


Укладачі: Нем В.К., Гаряжа В.М., Лукашова Н.П.

Рецензенти: Герасименко Д.А. - начальник енергослужби ХГП

«Міськелектротранс»
Затверджено кафедрою ЕТ, протокол № 5 від 21.12.06

ЗМІСТ

Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. Загальні методичні вказівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. Програма курсу "Тягові підстанції МЕТ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.1. Тема 1. Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.2. Тема 2. Струми короткого замикання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2.3. Тема 3. Апарати розподільних приладів 6- 10 кВ

та їх вибір. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4. Тема 4. Релейний захист. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.5. Тема 5. Апаратура розподільних приладів постійного струму. . . . . . . 12

2.6. Тема 6. Силові напівпровідникові випрями (СПП). . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.7. Тема 7. Електричні схеми тягових підстанцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2.8. Тема 8. Конструктивні вузли та типи тягових підстанцій. . . . . . . . . . . 15

2.9. Тема 9. Автоматика та телемеханіка тягових підстанцій. . . . . . . . . . . .16

2.10. Тема 10. Експлуатація тягових підстанцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3. Контрольна робота №1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.1. Задача № 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.2. Задача №2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. Курсовий проект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Література ..………………………………………………………………..27


ВСТУП


Дані методичні вказівки розроблені у відповідальності з існуючою програмою курсу „Тягові підстанції МЕТ", а також з загальним курсом "Електропостачання та тягові мережі" для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.092202 - "Електричний транспорт".

Метою цих методичних вказівок є не тільки теоретичне вивчення курсу „Тягові підстанції МЕТ”, але й отримання практичних; навиків розрахунку струмів короткого замикання у системі електропостачання МЕТ, та вибору основного електричного обладнання і струмоведучих елементів розподільного приладу 6-10 кВ, для чого рекомендовано виконання контрольної роботи, яка складається з двох задач, та в підсумку курсового або дипломного проекту.

Методичні вказівки містять 3 основних розділи:

1. вивчення програми курсу „Тягові підстанції МЕТ”;

2. виконання контрольної роботи;

3. виконання курсового проекту.


  1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Завданням курсу передбачається вивчення питань теорії, розрахунку приладу та роботи електричного обладнання, а також питань монтажу та експлуатації тягових підстанцій міського електричного транспорту. Вивчення курсу „Тягові підстанції МЕТ” базується на матеріалі дисциплін, що вивчалися раніше: „Теоретичні основи електротехніки”, „Електричні апарати”, "Електричні виміри” та ін. Вивчення дисципліни складається з:

а) самостійної роботи над підручниками та навчальними посібниками;

б) самостійного виконання контрольної роботи (задачі);

в) самостійне виконання курсового проекту;

г) виконання циклу лабораторних робіт під час залікової сесії.

Для полегшення самостійної роботи над підручниками та навчальними посібниками програма курсу поділена на окремі теми. До кожної теми наведено конкретні питання для самостійної перевірки, які слугують водночас для орієнтації студента на найбільш важливі питання кожної теми. Порядок чергування тем програми по можливості відповідає порядку вивчення матеріалу в основному підручнику.

У відповідності з навчальним планом спеціальності 7.092202 вивчення курсу розподілено на два семестри. У першому семестрі вивчають розділи 1 - 6 та виконують контрольну роботу. У другому семестрі вивчають розділи 7 - 10 та виконують курсовий проект. Задачі № 1 і № 2, що виконують у контрольній роботі, є частиною курсового проекту та включаються до нього у повному обсягу. Лабораторні роботи виконують студенти під час двох залікових сесій.

  1. ^ ПРОГРАМА КУРСУ «ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЇ МЕТ»


Тема 1. Вступ


Стислі історичні відомості про розвиток електричних станцій, мереж та систем.

Поняття про електричні системи, їхню роль у народному господарстві. Типи електричних станцій (теплові, атомні та гідроелектростанції), технологічні схеми їхньої роботи. Основні техніко-економічні показники електростанцій.

Призначення і роль тягових підстанцій у загальній системі електропостачання електричного транспорту. Структурна схема тягової підстанції.


Література: [1,стор. 5 - 12].


Контрольні запитання:


1. Основні тенденції розвитку електричних систем.

2. З яких основних елементів складається електрична система?

3. Як класифікують тягові підстанції?

4. Назвіть основні елементи тягової підстанції та визначте їхнє призначення.


Тема 2. Струми короткого замикання


Загальна характеристика процесу короткого замикання в електричній системі. Причини виникнення та наслідки коротких замикань. Стислі відомості про особливості роботи трифазних з ізольованими та заземлювальними нейтралами. Основні вигляди КЗ у трифазних системах, векторні діаграми струмів та напруження.

Засоби розрахунків струмів КЗ. Основні допущення, що приймаються у практичних засобах розрахунків,

Трифазне КЗ у мережі, а питається від електричної системи необмеженої потужності. Складові струму КЗ та їхня зміна в часі. Ударний струм КЗ та його визначення. Граничні значення ударного коефіцієнту.

Розрахункові криві для визначення струму трифазного КЗ, потужність КЗ. Складання схем їх заміщення та перетворення.

Поняття про несиметричні КЗ. Визначення струму двофазного КЗ по розрахунковим кривим. Розрахунок струмів КЗ в установах напругою до 1000В.

Електродинамічна дія струмів КЗ. Перевірка на механічну міцність шинних конструкцій. Електродинамічна тривалість електричних апаратів.

Нагрів апаратів та струмоведучих частин при тривалій роботі. Допустимі температури нагріву струмоведучих елементів при короткочасних КЗ. Термічна тривалість апаратів та провідників.


Література: [1, стор. 13 - 37]; [10, стор. 252 - 261].


Контрольні запитання:


1. Вкажіть причини та види коротких замикань.

2. Накреслити діаграму напруження в мережі при КЗ.

3. Побудувати векторні діаграми струмів та напруг для різноманітних виглядів КЗ.

4. Яка сутність відносного та іменованого методів розрахунків струмів КЗ.

5. Які основні допущення приймаються при розрахунку струмів КЗ? Як вони впливають на точність розрахунків?

6. Назвати основні прийоми перетворення складних еквівалентних схем при розрахунках струмів КЗ.

7. Розповісти про характер протікання перехідних процесів при КЗ.

8. Ударний струм КЗ та його визначення.

9. Як впливає АРН на характер протікання перехідного процесу при КЗ?

10. Як впливає віддалення точки КЗ на характер протікання перехідного процесу?

11. Розповісти про порядок розрахунку струмів КЗ за допомогою розрахункових кривих.

12. Розповісти про порядок перерахунку струмів КЗ з шин розподільного пункту на шини тягової підстанції.

13. Особливості розрахунку струмів КЗ в установах напругою до 1000 В.

14. Як визначити температуру нагріву провідника при протіканні заданого струму КЗ?

15. Що називається «малим струмом короткого замикання»?

16. Визначити зусилля, діюче на провідник при протіканні струму КЗ.


Тема 3. Апарати розподільних приладів 6-10 кВ та їхній вибір


Загальні вимоги, що пред'являються до агрегатів високої напруги. Номінальні параметри апаратів.

Засоби погашення електричної дуги змінного струму. Контакти електричних апаратів. Основні конструкції контактів.

Ізолятори. Шини розподільних приладів. Вибір шин та ізоляторів. Кабелі, їхній вибір.

Високовольтні роз'єднувачі, їхнє призначення, типи та конструкції, принцип роботи. Струмообмежувальний ефект. Вибір плавких вставок запобіжників.

Вимикачі високої напруги. Призначення. Типи. Малооб'ємні масляні вимикачі. Електромагнітні та автогазові вимикачі. Вибір та перевірка на термічну та електродинамічну тривалість. Приводи високовольтних вимикачів.

Вимірювальні трансформатори струму та напруги. їхнє призначення, типи та конструкції, Схеми з’єднання трансформаторів напруги. Похибки вимірювальних трансформаторів. Вибір трансформаторів струму та напруги.

Реактори, їхні типи та конструкції. Вибір реакторів.


Література: [1, стор. 38 - 87]; [10, стор, 201 - 215, стор. 261 - 262].


Контрольні запитання:


1. Опишіть засоби погашення електричної цуги у ланках змінного струму.

2. Основні конструкції контактів, що застосовують у апаратах розподільних приладів змінного струму.

3. Призначення та види високовольтних розподільників.

4. Які засоби погашення електричної дуги вживаються у високовольтних вимикачах різноманітних типів?

5. Яка конструкція масляних вимикачів?

6. Конструкція та принцип чинності приводу ПЕ -11.

7. Які вимоги ставляться до приводів?

8. Типи запобіжників та їхні ампер-секундні характеристики.

9. Порядок вибору і перевірка шин та кабелів для розподільних приладів 6-10 кВ.

10. Які особливості роботи трансформаторів струму та напруги?

11. Побудувати векторну діаграму трансформаторів струму. Показати, чим визначається кутова та повна похибки?

12. Як здійснюється вибір трансформаторів струму?

13. Які схеми увімкнення трансформаторів напруги?

14. Як визначити остаточну напругу за реактором при КЗ?


Тема 4. Релейний захист


Вади релейного захисту та вимоги, що пред'являються до захисту. Типи реле, що застосовують в приладах захисту: реле електромагнітного типу, індукційне реле, спеціальні типи реле. Джерела оперативного струму.

Захист електричних мереж. Максимальний струмовий захист радіальних мереж. Захист з незележною та залежною витримкою часу, застосувальні реле, вибір установок захисту. Релейний захист від однофазних замикань на землю радіальних ліній.

Направлений максимальний струмовий захист мереж з двохстороннім живленням. Принцип влаштування та робота реле напряму потужності. Вибір установок, зона нечуйності захисту.

Захист силових трансформаторів. Види пошкоджень та ненормальні режими роботи. Захист трансформаторів від перенавантажень та КЗ. Газовий захист трансформаторів.

Захисне заземлення. Природні та штучні заземлювачі. Внутрішні контури захисного заземлення для розподільних приладів змінного та випрямленого струму. Перелік апаратів та конструкцій, що приєднуються до контурів. Розрахунок захисного заземлення.


Література: [1, стор. 88 - 133]; [10, стор. 268 - 274].


,


Контрольні запитання:


1. Призначення релейного захисту.

2. Перерахувати основні вимоги, що пред'являються до релейного захисту.

3. Класифікація реле захисту за засобом включення і засобом впливу на вимикач.

4. Навести характеристики основних видів реле захисту.

5. Назвіть галузь застосування максимальних струмових та максимальних струмоспрямованих захистів.

6. Що таке «мертва зона» у роботі струмових та максимальних струмоспрямованих захистів?

7.Опишіть існуючі джерела оперативного струму.

8. Які максимальні струмові захисти застосовують на тягових підстанціях?

9. Як працює захист однофазних замикань на землю?

10. У чому полягає принцип дії газового реле?

11. Що таке захисне та робоче заземлення та яким чином вони забезпечують зниження дії поражаючого електричного струму?

12. Які бувають конструкції заземлювачів, чому та як змінюється їхній опір розтіканню за сезонами року?

13. Порядок розрахунку заземлювальних приладів.

14. Особливість заземлення апаратів РУ випрямленого струму.

15. Конструкція заземлювальних приладів тягових підстанцій.


Тема 5. Апаратура розподільних приладів постійного струму


Загальні відомості про апарати розподільних приладів постійного струму, Класифікація вимикачів постійного струму, що застосовують у тягових підстанціях. Збірні шини РУ+600В. Лінійні та катодні вимикачі. Струмочасова характеристика процесу відключення вимикача постійного струму.

Вимикачі ВАБ-2, ВАБ-28, ВАБ-43 та ВАТ-43. Конструкція. Принцип роботи. Схема управління. Прилади та апарати для захисту живлячих ліній від малих струмів КЗ.


Література: [1, стор. 134 - 155]; [10, стор. 215 - 222].


Контрольні запитання:


1. 3 яких елементів часу складається повний час відключення КЗ?

2. Типи вимикачів та область їхнього застосування.

3. Засоби погашення дуги у ланках постійного струму.

4. Вибір струму уставки лінійних вимикачів.

5. Регулювання струму уставки вимикачів ВАБ-2, ВАБ-28, ВАБ-4З.

6. Робота схеми управління вимикачами.

7. Призначення і принцип дії випробувача КЗ.

8. Призначення та принцип дії струмочасового захисту.


Тема 6. Силові напівпровідникові випрямлячі (СПП)


Силові кремнієві некеровані та керовані вентилі. Конструкції. Принцип роботи силових напівпровідникових приладів в електричних ланках. вольтамперні характеристики, параметри напівпровідникових приладів. Вибір вентелів і тиристорів. Схеми паралельного та послідовного об'єднання спп.

Захист кремнієвих випрямлячив від перенапруження та струмів КЗ.

Шестифазна схема „дві зворотні зірки з порівнювальним реактором” випрямляча. Струми КЗ вентелей. Пробої вентельного плеча.

Прилади випрямлячів. Схема управління та захисту. Захисти, передбачені в тиристорних випрямлячах типу ТПЕ. Електрична силова, схема тиристорного випрямляча.

Силові перетворювальні трансформатори. Конструкції. Електричні параметри трансформаторів. Сухі трансформатори ТСЗП. Обслуговування силових трансформаторів.


Література: [1, стор. 156 - 204]; [10, стор. 222 - 228].


Контрольні запитання:


1. Що таке проводимість - та - типу?

2. У чому полягає сутність вентильних властивостей напівпровідників?

3. Пояснити параметри вентилів:

4. Пояснити параметри тиристорів: , час вмикання та вимикання.

5. Які засоби забезпечують рівномірний розподіл струму в паралельних ланках вентилів?

6. Засоби захисту вентилів від перенапруження.

7. Засоби захисту вентилів від сверхструмів.

8. Пояснити принцип захисту вентилів від пробою.

9. Призначення та принцип роботи порівнювального реактору у нульовій схемі випрямляча,

10. Перерахувати основні параметри перетворювального агрегату.

11. Зовнішня характеристика схеми живлення і дві зворотні зірки з порівнювальним реактором.

12. Основні параметри випрямлячів, що управляються.

13. Описати конструкцію випрямляча ВАКЛЕ.

14. Описати конструкцію тиристорного випрямляча ТПЕ.

15. Конструкція олійного силового перетворювального трансформатора.

16. Переваги сухих трансформаторів.

17. Захист, передбачений у випрямлячах ТПЕ.

18. Обслуговування випрямлячів та силових трансформаторів.

19. Від чого залежіть коефіцієнт потужності?

20. Як визначити середньочасовий та середньодобовий коефіцієнти потужності?

21. Як визначити ККД перетворювального агрегату?


Тема 7. Електричні схеми тягових підстанцій


Види схем. Схеми первинного живлення. Схеми РУ6 -10кВ, вводи високої напруги, шини РУ6-10 кВ, Схеми розподільного пристрою постійного струму РУ± 600В, шини, роз'єднувачі, ШСА.

Схеми власних потреб; змінного та постійного струму. Захист трансформаторів власних потреб. Структурні схеми тягових підстанцій.


Література: [1, стор. 205 - 223]; [10, стор. 195 - 201].


Контрольні запитання:


1. Вказати види та призначення електричних схем.

2. Охарактеризувати схеми первинного живлення.

3. Які існують категорії споживачів електроенергії.

4. У чому особливість схем РУ змінного стуму 6-10 кВ?

5. Основні елементи та призначення схем випрямленого струму.

6. Призначення та типи трансформаторів власних потреб напруги.

7. Які вимоги ставляться до структурних схем тягових підстанцій.

8. Відзнака структурних схем одноагрегатної від багатоагрегатної підстанцій.


Тема 8. Конструктивні вузли та типи тягових підстанцій


Вимоги ПУЕ до тягових підстанцій та їхня класифікація. Основні вимоги правил з техніці безпеки до конструкції тягових підстанцій.

Типи тягових підстанцій. Типи РУ змінного струму. Установка силових трансформаторів. Установка випрямних приладів, Типи РУ постійного струму.


Література: [1, стор. 224 -247]; [3, 5, 6].


Контрольні запитання:


1. Які особливості тягових підстанцій ручного керування, авто- телекерування підстанцій?

2. Особливості одно- та багатоагрегатних підстанцій.

3. Засоби установки силових трансформаторів.

4. Особливості застосування збірно-комплексних тягових підстанцій.

5. Назвати типи РУ 6-10 кВ.

6. Особливості установки випрямних приладів.

Тема 9. Автоматика та телемеханіка тягових підстанцій


Автоматика вводу (6 – 10) кВ, АВР. Автоматика перетворювального агрегата з кремнієвим випрямлячем природного охолоджування, Автоматика приладів живлючих ліній 600 В: загальні положення; схема керування лінійним вимикачем одноагрегатної підстанції; управління секційним вимикачем; випробувач коротких замикань у лініях 600 В; захист кабелів тягової мережі.

Диспетчерське керування, загальні відомості. Принцип побудови та дії телемеханічних систем; системи телемеханіки, як системи передачі інформації; якісні признаки сигналів; кодування сигналів; розподіл сигналів; загальні принципи телеуправління (ТУ), телевимірювання (ТВ) та телесигналізації (ТС).

Диспетчерська служба. Технічні засоби диспетчерського управління та. телемеханічні зв'язки. Апаратура проводки диспетчерського зв’язку. Радіотелефонна апаратура диспетчерського зв’язку. Лінії зв'язку між диспетчерським пунктом та об'єктами, що керуються.


Література: [1, стор. 248 - 305].


Контрольні запитання:


1. Основні технічні вимоги до приладів автоматики та телемеханіки.

2. Які вимоги пред'являються до приладів АВР РУ(6-10)кВ?

3. Як здійснюється захист введення від струмів перевантаження та КЗ?

4. Що являє собою автоматика перетворювального агрегату?

5. У чому полягає автоматика приладів АВР ліній, які живляться?

6. Що забезпечує схема управління лінійним вимикачем багатоагрегатної підстанції?

7. Перерахувати режими роботи схеми управління.

8. Що забезпечує схема управління лінійним вимикачем одноагрегатної підстанції?

9. Призначення схеми управління секційним вимикачем.

10. У чому полягає принцип роботи КЗ?

11. Як здійснюється захист кабелів постійного струму?

12. Призначення ТУ, ТИ та ТС.

13. Назвати якісні ознаки сигналів у приладах телемеханіки.

14. У чому полягає основне завдання кодування?

15. Пояснити основні засоби розподілу сигналів у телемеханіці.

16. Що входить у діяльність диспетчерської служби?

17. Назвати основне обладнання електро-диспетчерських пунктів та їхнє призначення.

18. Назвати, які існують лінії зв'язку.


Тема 10. Експлуатація тягових підстанцій


Технічна експлуатація підстанцій – загальне положення; види ремонтів та їхнє призначення; технічна документація.

Техніка безпеки – організаційні заходи; технічні заходи; основні електрозахисні засоби; додаткові електрозахисні засоби; кваліфікація персоналу, який забезпечує техніку безпеки; конструктивні заходи.

Споруди та монтаж підстанцій: будівництво підстанцій, монтажні роботи.


Література; [І, стор. 306 -318].


Контрольні запитання:


1. Призначення і сутність технічної експлуатації обладнання тягової підстанції.

2. Якими заходами забезпечується техніка безпеки?

3. Перерахувати кваліфікаційні групи персоналу по техніці безпеки.

4. Основні додаткові захисні засоби по техніці безпеки для установок напругою до 1 кВ.

5. Які основні етапи спорудження та монтажу підстанції?


^ 3. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1


3.1. Задача 1.


3.1.1.Завдання: Розрахувати струми КЗ на шинах першої (ТП 1) та другої (ТП 2) тягових підстанціях для різноманітних варіантів їхнього живлення. Визначити величини струмів для найбільш важкого режиму КЗ на шинах підстанцій ТП 1, що необхідні для виборів обладнання цієї підстанції.

3.1.2. Вихідні дані: Схема живлення тягових підстанцій ТП 1 та ТП 2 наведена на рис. 1. Параметри схеми вибирає студент з таблиці 1 у залежності від останньої цифри залікової книжки. У якості розрахункових варіантів живлення необхідно вибрати наступні чотири варіанти:

а) ТП 1 живиться від РП-1 по кабелю ;

б) ТП 1 живиться від РП-2 по кабелю та ;

в) ТП 2 живиться від РП-2 по кабелю ;

г) ТП 2 живиться від РП-1 по кабелю та .

Приклад розрахунку струмів КЗ для аналогічної схеми живлення підстанції наведено у [1, стор. 28 - 30].


1.1.3. Методичні вказівки

Розрахунок струмів КЗ рекомендовано робити у наступному порядку:

а) для кожного з чотирьох варіантів живлення підстанцій складається схема заміщення електричної системи. Наприклад, для варіанту живлення в) схема заміщення має вигляд наведений на рис. 2;

б) визначаються параметри всіх елементів схеми заміщення, тобто, величини активного та індуктивного опору;

в) визначається повний опір короткозамкнутого ланцюгу від генератора до шин ТП;

г) визначаються величини струмів КЗ (І", , ) на шинах ТП.

Таблиця 1 - Вихідні дані до задачі 1

№ п/п

Найменування параметрів

Познач.

Од. вим.

Остання цифра шифру

1

Номінальна напруга на РП-І та РП-2кВ

6,3

1,05

6,3

10,5

6,3

10,5

6,3

10,5

6,3

10,5

2

Струм КЗ, який встановився на шинах РП-ІкА кА

18

21

19

20

20

18

21

17

22

16

23

15

24

14

25

13

26

12

27

11

3

Коефіцієнт глибини перехід-ного процесу на ши­нах

РП – І-

1,10

1,15

1,20

1,25

1,10

1,15

1,20

1,25

1,10

1,20

РП-2


1,25

1,20

1,15

1,10

1,25

1,20

1,15

1,10

1,25

1,10

4

Номінальний струм реакторакА

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

5

Індуктивність реактору%

3

4

4

3

3

4

3

4

3

4

6

Довжина кабелюкм

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

7

Перетин кабелюмм2

185

150

120

185

150

120

185

150

120

185

8

Довжина кабелюкм

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

9

Перетин кабелюмм2

120

185

150

120

185

150

150

120

150

120

10

Довжина кабелюкм

0,9

1,0

1,3

1,2

1,6

1,5

1,4

1,1

1,2

1,3

11

Перетин кабелюмм2

120

90

70

120

90

70

120

90

70

150


Примітка: з алюмінієвими жилами. Питомий опір алюмінію . Питомий індуктивний опір кабелюРис. 1 - Розрахункова схема живлення ТП
Рис. 2 - Схема заміщення

- індуктивний опір електричної системи від генератора до шин розподільного пункту РП-2;

- індуктивний опір кабелю;

- активний опір кабелю.

ТП [1, стор. 28-30]; [7].

д) визначаються потужності у струмі КЗ (,,);

є) обчислюється значення ударного коефіцієнту;

ж) визначаються ударний та діючий значення струмів КЗ;

з) результати розрахунку зводяться у таб. 2.

Таблиця 2 - Результати розрахунків струмів

Найменування розрахованої величини

Позн.

Розм..

Варіант живлення

Сверхперехідний струм КЗкА

Струм КЗ через 0,2кА

Встановлений струм КЗкА

Потужність КЗмВА


мВА


мВа

Ударний коефіцієнт-

Ударний струм КЗкА

Діючий струм КЗ
і) з двох варіантів а) або б) вибрати найбільш важкий для подальшого використання при розробці курсового проекту.


1.1 Задача 2


3.2.1 Завдання: Вибрати за номінальним навантаженням і перевірити на електродинамічну тривалість у режимі КЗ збірні шини розподільного приладу ТП 1.


3.2.2 Вихідні дані: Для вибору та перевірки шина розподільного приладу задається встановлена потужність ТП та величина витримки часу захисту на вводі підстанції (див. табл. 3).необхідні значення струмів КЗ беруться з задачи 1 (варіанти а) або б) з табл. 2).


Таблиця 3. Вихідні дані до задачі 2

Найменування величини

Поз-нач.

Од.

Остання цифра шифру

Встановлена потужність ТПкВт

1200

3630

2400

1800

3600

1800

1200

2400

3600

1200

Витримка часу захисту вводівс

1,4

1,6

1,9

1,5

1,7

1,8

1,4

1,6

1,9

1,8

Кількість випрямних агрегатів

-

шт.

2

3

2

3

3

3

2

2

3

3


3.2.3 Методичні вказівки:

Виконання контрольної роботи рекомендовано виконувати у наступному порядку:

а) Визначити номінальний струм ТП за формулою

, А

де - встановлена потужність ТП (табл. 3);

- коефіцієнт потужності перетворювальних агрегатів;

- потужність трансформаторів власних потреб, приймається

кВт при кВт, та кВт при

кВт;

- номінальна напруга (табл. 1).

б) визначити перетин та розміри шин розподільного пристрою по таблиці номінальних навантажень на шини прямокутного перетину [3, стор. 40 - 41]. Матеріал шин -алюміній.

в) перевірити вибрану шину на електродинамічну тривалість струмам КЗ [8, стор. 17 - 19];

г) перевірити вибрану шину на термічну тривалість струмам КЗ [8, стор. 17 - 19].

При невідповідності умовам перевірки необхідно збільшити перетин шини.

^ 4. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ.

Завдання: Розробити проект тягової підстанції для живлення трамваю та тролейбусу.

4.2 Вихідні дані: Первинне живлення проектованої тягової підстанції здійснюється за схемою, наведеною на рис. 1. Параметри схеми вибираються з табл. 1 у залежності від останньої цифри шифру студента.

4.3 Зміст курсового проекту. Курсовий проект складається з пояснювальної записки та графічної частини. До складу пояснювальної записки повинні входити наступні розділи:

- вступ: основні вимоги, що пред'являються до тягових підстанцій МЕТ;

- розрахунок струмів КЗ на шинах проектованої ТП (задача 1);

- вибір основного обладнання розподільного приладу 6 -10 кВ (шин, ізоляторів, високовольтних вимикачів та роз'єднувачів, реактора, трансформаторів струму та напруги, високовольтних запобіжників, перевірка кабелів вводу по струмах КЗ);

- вибір типу випрямних агрегатів;

- вибір обладнання та схеми розподільних приладів випрямленого струму;

- вибір обладнання та схеми розподільного приладу власних потреб ТП;

- опис релейного захисту;

- опис плану будинку ТП з розміщенням основного обладнання.

До складу графічної частини проекту входять два аркуші формату А1:

1 аркуш - схема електрична, принципова, однолінійна ТП;

2 аркуш - план і розрізи будинку ТП з розміщенням обладнання.


4.4. Методичні вказівки

У вступі повинні бути стисло наведені основні вимоги до тягових підстанцій МЕТ, що ставляться ПУЕ, "Правилами експлуатації трамваю та тролейбусу" та іншими нормативними документами.

У розділі "Вибір обладнання РУ 6 - 10 кВ" необхідно зробити вибір основного обладнання за його номінальними параметрами та перевірку за струмами КЗ. При роботі над цим розділом рекомендовано використати приклади вибору обладнання, які наведено у [1, стор. 54 - 83], та відповідною довідковою літературою. Тип перетворювальних агрегатів вибирається за встановленою потужністю ТП та заданому числі випрямних агрегатів (табл. 3) на підставі технічних характеристик перетворювальних агрегатів, що наводяться у довідниках.

При проектуванні розподільних приладів струму, що випрямляється, необхідно визначити число позитивних та негативних питаючих ліній. Вибрати типи швидкодіючих вимикачів постійного струму та роз'єднувачів [1, стор. 134 - 139]. Число живлячих ліній вибирають за величиною випрямленого струму підстанції та струму живлячої лінії, що слідує приймати 1000 - 1200 А. Схеми розподільних приладів слід розробляти з урахуванням вказівок, наведених у [1, стор. 211-212].

Схема розподільного приладу власних потреб, як правило, складають з двох частин: розподільного пристрою змінного струму та постійного струму. При розробці схем слід керуватися [1, стор. 212 - 220]. При розробці плану будинку з розміщенням обладнання необхідно враховувати вимоги ПУЕ, ПТЕ, а також основні правила техніки безпеки та протипожежної техніки [6].

ЛІТЕРАТУРА


1. Загайнов Н.А., Филькенштейн Б.С., Кривов Л.Л. Тягові підстанції трамваю та тролейбусу. Підручник для технікумів / під ред„ Н.А. Загайнов - 4-е вид., переправ. та доп. - М.: Транспорт, 1988 - 237 с.

2. Електропостачання метрополітенів. Приклад, експлуатація та проектування./ Під ред.. Є.І. Бикова. - М.: Транспорт, 1977 - 431 ст.

3. ПУЕ / Міненерго СРСР - 6-е вид., переправ. та доп. - М.: Транспорт, 1980 -311ст.

4. Правила експлуатації трамваю та тролейбусу. Управління міського електротранспорту ГК ЖКХ України - 1997 р.

5. Кузнєцов С.М., Єфремов А.Н. Експлуатація та ремонт тягових підстанцій міського електротранспорту. - М.: Транспорт, 1980 - 311 ст.

6. Правила техніки безпеки на електротранспорті. МЖКХ РСФСР. - М.: Транспорт - 1977.

7. Методичні вказівки по застосуванню ЕОМ для розрахунку струмів КЗ у курсовому та дипломному проектуванні по дисципліні «Тягові підстанції МЕТ». – Харків: 1982.

8. Методичні вказівки по вибору електричного обладнання та струмоведучих елементів РУ 6-10 кВ у курсовому та дипломному проектуванні по дисципліні «Тягові підстанції МЕТ» - Харків - 1982.

9. Тарнижевський М.В., Томлякович О.К. Проектування приладів електропостачання трамваю та тролейбусу. - М.: Транспорт, 1986 - 376 с.

^ Навчальне видання


Методичні вказівки по вивченню курсу «Тягові підстанції електричного транспорту» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання та слухачів факультету підвищення кваліфікації по спеціальності 7.092202 - Електричний транспорт)


Укладачі: Валерій Костянтинович Нем,

Василь Миколайович Гаряжа,

Наталя Павлівна Лукашова


Відповідальний за випуск: Н.А. Дейнеко


Редактор: З.М. Москаленко


План 2007, поз. 468


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Підп. до друку 29.01.07 р. Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Обл.-вид. арк.1,5 Умов.-друк. арк. 1,2.

Тираж 300 прим. Зам. № .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Механічне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту” (для студентів 3-4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення
Методичні вказівки до вивчення курсу “Фінанси” (для студентів 4 курсу спец. 050106 „Облік І аудит”, 050107 „Економіка та підприємництво”,...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни «Технологія туристської діяльності» (для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconВ. К. Нем Методичні вказівки до виконання курсового проекту по курсу «Тягові підстанції електричного транспорту»
«Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 050702 – «Електромеханіка»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Х. Далека, В.І. Коваленко, В. М. Шавкун методичні вказівки
Технічна експлуатація електричного транспорту" з циклу “Технічне обслуговування рухомого складу” (для студентів 4-5 курсів усіх форм...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Вступ до гостинності” та виконання контрольної роботи (для студентів І курсу денної форми...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінанси»
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки вивчення курсу «тягові підстанції електричного транспорту» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Бізнес-планування в умовах ринку ” та виконання практичних завдань для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи