10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду icon

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду
Назва10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду
Сторінка1/3
Дата27.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3


К а ф е д р а

е к о н о м і к и

п і д п р и є м с т в

Реферати НДР

за результатами щорічного конкурсу

студентських науково-дослідних робіт


Випуск 5

присвячений 10-річчю

Шосткинського Інституту Сум ДУ

та 5-річчю заснування

КОНКУРСУ

Шостка 2011
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут


^ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Наукове спрямування:

"Дослідження економічної та соціальної ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств"


^ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ:

СТАН РОЗВИТКУ, РЕАЛЬНІ ПРОЕКТИ,

ПЕРСПЕКТИВИ


Збірник рефератів

студентських науково-дослідних робіт (НДР)


Випуск 5


присвячений 10-річчю Шосткинського Інституту СумДУ

та 5-річчю з дня заснування КОНКУРСУ


Шостка – 2011


^ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри економіки підприємств,

протокол №8 від 29 березня 2011р.


^ ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ

(керівники інституту, кафедри, тематичних секцій;

організатори конкурсу; викладачі; керівники

науково-дослідних робіт; співробітники кафедри)


Акуленко В.Л., Пепеляєв І.О., Павленко Ю.Є., Глушко В.П., Старовойт О.В., Києвицька Н.П., Тугай Н.О., Полончук В.О.,
Ісакова І.В., Пригара І.О., Мамчук І.В., Новикова І.В., Барна П.В., Клименко Н.Г.^ ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ


Голова: Акуленко Віталій Лук'янович – директор ШІ Сум ДУ, зав. кафедри, кандидат економічних наук, доцент


Заступники голови:

Павленко Юрій Євгенович – кандидат технічних наук, доцент

Плацинда Сергій – студент гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ


Члени оргкомітету:

Сальник Надія – студентка гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Дяченко Дмитро – студент гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

^ Пунтус Яна – студентка гр. Е-71 Ш, ШІ Сум ДУ

Ліпатова Ганна – студентка гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Редкач Світлана – студентка гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Ступак Дмитро – студент гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

^ Жирний Вадим – студент гр. Е-81 Ш, ШІ Сум ДУ

Клишко Світлана – студентка гр. Е-91 Ш, ШІ Сум ДУ

Рощин Тимур – студент гр. Е-91 Ш, ШІ Сум ДУ

Оснач Ірина – студентка гр. Е-91 Ш, ШІ Сум ДУ

^ Шевченко Тетяна – студентка гр. Е-91 Ш, ШІ Сум ДУ


Інформаційна збірка містить реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му етапі конкурсу – підсумковому семінарі кафедри 27 квітня 2011 року.

До розгляду пропонуються результати наукових досліджень студентів Шосткинського інституту Сумського державного університету (ШІ Сум ДУ), Конотопського інституту Сумського державного університету (КІ Сум ДУ), Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ Сум ДУ, які навчаються за спеціальностями: "Економіка підприємства", "Фінанси", "Менеджмент організацій", "Маркетинг", "Товарознавство і комерційна діяльність", а також учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Шостки.

Збірка розрахована на науково-педагогічних працівників, викладачів ВНЗ, вчителів шкіл, молодих науковців, студентів навчальних закладів міста і учнів середніх шкіл та усіх, кого цікавить стан і особливості соціально-економічного, суспільно-гуманітарного, культурного розвитку України та регіонів, методологія наукової творчості, технологія наукових досліджень, а також методи розв'язання проблем в економіці, освіті, культурі і загалом у суспільстві. Вона охоплює актуальні наукові напрями: економічні та соціально-економічні науки, а також науково-методичні проблеми освіти.

Оригінали звітів про НДР зберігаються на кафедрі економіки підприємств (ШІ Сум ДУ, корпус 3, 2-й поверх, ауд. 204), а також в науковій бібліотеці ШІ Сум ДУ (корпус 3, 3-й поверх) і відкриті для ознайомлення зацікавленим особами.


^ Шосткинський інститут Сумського державного університету, 2011


ЗМІСТ

Передмова ………………………………………… 7-9

Вступ ………………………..................................... 10-12

Підсумки конкурсу 2010 року ………………… 13-14


^ Реферати НДР ………………………………..... 15-37

Кардаш Л.М. Безробіття в Україні та шляхи

його подолання ………………. ……..................... 15-16


Редкач С.С. Оплата праці та соціальні гарантії

забезпечення рівня життя населення ………..... 17-18


Лєтуновська М.А. Біопаливо – альтернативне

джерело енергоресурсів ……………………........... 19-20


^ Плацинда С.С., Сальник Н.М., Літуновська К.О.

Обґрунтування необхідності застосування

системи економічного менеджменту в сфері

використання ГМО ………...................................... 21-23


^ Панібратцева О.П. Проблема подвійного

оподаткування та правові шляхи її розв’язання… 24-25


Гаман О.С. Проблема подвійного оподаткування

та правові шляхи її розв’язання ………................ 26

Копєйко О.Ю. Покращення рівня життя

українців – справа молоді……………………….... 27-30


Копа О.М. Макроекономічна оцінка господарського

механізму країни………………………………......... 31


Пилипенко В.М., Ліпатова Г.В. Біодеградуюча

упаковка - безпечна упаковка майбутнього» …… 32-33


Андрєєва М.Г. Диференціальне та інтегральне

числення в економіці …………………………...... 34-35


Чайка О.В. Тіньова економіка та економічні

засоби боротьби зі злочинами …………….......... 36-37

Наші студенти – талановиті ……..... 38-50


^ Шановні друзі!

17 вересня 2010 року ректор Сумського державного університету професор Васильєв А.В. у м. Болонья в Італії підписав меморандум про вступ Сум ДУ до Великої Хартії Університетів. Таке почесне право в Сумській області отримав лише наш навчальний заклад. Підписання Болонської хартії вдалося завдяки великій цілеспрямованій роботі університету у навчальній та науковій сферах.

У Великій Хартії Університетів проголошено принцип невід’ємності наукових досліджень від навчання. Вищі навчальні заклади являють собою ідеальне місце зустрічі для плідної роботи викладачів і студентів: досвідчених науковців, які прагнуть поділитися своїм досвідом і знаннями з перспективною молоддю, яка має право, бажання та можливість здобувати і розвивати ці знання.

Уміння і навички дослідницької діяльності безцінні для майбутнього фахівця та являють собою одну із ключових складових його професійного успіху. Саме тому науково-дослідна робота студентів кафедри економіки підприємств ШІ Сум ДУ є предметом зацікавленої уваги викладацького колективу, а також необхідністю її організації та актуалізації системного залучення кожного студента на всіх етапах його навчання до дослідницької роботи в різних її формах, однією з яких і є наш щорічний конкурс студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи».

Цим ювілейним випуском збірника рефератів наукових праць, присвяченого 10-річчю заснування Шосткинського інституту, ми продовжуємо свій дослідницький шлях зі значними здобутками та великими надіями і перспективами на майбутнє.

^ Бажаю вам подолати цей тернистий шлях без значних перешкод та з невгамовним бажанням розвивати науку, втілюючи творчі інноваційні ідеї в життя.


В.Л. Акуленко, директор ШІ Сум ДУ, зав. кафедри,

кандидат економічних наук, доцент

ПЕРЕДМОВА


Інтеграція науки та освіти — ключовий чинник сучасного цивілізаційного розвитку, запорука економічного та соціального поступу. В Україні актуальність такої взаємодії посилюється ще й тим, що сьогодні чи не найважливішою умовою зростання вітчизняної економіки є спільна участь наукових установ і закладів вищої освіти, інноваційних структур і підприємств у підготовці висококваліфікованих кадрів, здійсненні пріоритетних досліджень, створенні та впровадженні новітніх технологій.

Щороку в Україні зростає як сама необхідність в економічній освіті, так і вимоги до неї. Вона повинна бути всебічною, торкатися не лише суто економічної сторони життєдіяльності, але й включати всі багатогранні аспекти, які найтіснішим чином пов’язані з економікою. А за умов трансформаційних перетворень сучасного суспільства до людини сьогодення висуваються вимоги не лише діяти, але й мислити по-новому.

Саме ці пріоритетні напрями є головною метою нашого щорічного кафедрального конкурсу студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи» формування нового соціально-економічного мислення, утвердження нового статусу особистості, усвідомлення того, що головним стратегічним ресурсом української нації є її молодь як інтелектуальний капітал сучасного суспільства.

Проведення конкурсу в квітні 2011 року для нашого колективу є ювілейною датою: вп’яте ми працюємо над його організацією та впровадженням. Сьогодні – це добре згуртована команда, колективний розум, в якому поєднані досвід і мудрість старших, стрімкість та запал молодих. Це велика довіра і ще більша відповідальність, це суперечки і дискусії, тривалі наукові пошуки та успіхи, а найголовніше – це могутня сила, спрямована на виконання важливої суспільної справи.

Впевнені, що проблеми, які досліджують студенти в своїх роботах, нікого не залишать байдужими! Сподіваємось, що талановита молодь знайде шляхи вирішення цих проблем та реалізує їх!

^ Бажаємо учасникам конкурсу і всій студентській спільноті несамовитого натхнення, найвищих навчальних та наукових досягнень і віри в себе!

З повагою,

науково-педагогічний колектив кафедри

S u p e r e a u d e !

^ МАЙ МУЖНІСТЬ ВИКОРИСТАТИ СВІЙ РОЗУМ


«Талант – це норма людини»

(Г.С. Альтшуллер)


Кожна дитина від Природи народжується талановитою і лише стартові чинники (освітній рівень батьків, їх матеріальні та інші можливості), умови існування, а також власна націленість на мету, подальша робота над собою впливають на зсув природних здібностей в той чи інший бік. І якщо в дитинстві та у підлітковому віці ще є певні виправдання, то в період свідомого становлення відступ від активного будування себе самого як особистості слід розцінювати як слабкість, покірність долі та згода будувати своє життя та кар’єру за інерцією, аби як, тобто у стилі «дедлайн» (dead line – мертва лінія), в авральному режимі. У подібних випадках, які в сучасному молодіжному середовищі трапляються все частіше і частіше, природні задатки таланту, як свідчать результати досліджень, не розвиваються, більш того, атрофуються і людина в підсумку поступово втрачає апріорну можливість ефективно формувати себе, впливати на розвиток економіки, суспільства.

Та що там індивід, таку «дедлайнівську» поведінку нам усім, у тому числі і молоді, що вступає в життя та намагається формувати у собі високі якості, вже 20 років від проголошення незалежності демонструє, на жаль, сама держава. Так, життя в країні, буцімто, входить у звичне русло. Але, хоч зміна ролей здійснилась, сценарій майже той же, хоч виконавці та методи і дещо інші, проте концептуальні підходи, наукова школа не змінилися – теж не впевнені, що рухаються у потрібному напрямку, та й з головним напрямком ще не зовсім визначилися. Ось зараз трошки підлатають бюджет, підправлять законодавство і «відрихтують» багатостраждальну економіку. А з тим, що отримаємо якось міжнародні аудитори розберуться: розчленують економіку на частини і подивляться, що там до чого. Розтин покаже, а хтось якесь рішення, мабуть, і прийме.

А рішення вже давно назріло – сьогодні є нагальна потреба кардинальним чином міняти філософію молодіжної політики в державі: створити максимально комфортні умови для підтримки, розвитку і реалізації потенційних можливостей найкращої і найперспективнішої частини населення України. Саме молодь є рушієм таких бажаних змін в державі, лише вона в змозі «перезапустити» національну економіку, кардинальним чином змінивши пріоритети розвитку, проте останнім часом все помітніше свою місію вона бажає виконувати не дома, а виключно за кордоном. Бо чиновники від освіти, науки, культури та інших відомств цілковито забули, або не усвідомлюють, що, вказуючи на попередників, всі разом суттєво спотворили перше «незалежне» українське покоління, а для виховання нового та для виправлення помилок потрібно ще як мінімум 20 років. Не помітно, що комусь цього хочеться. Зокрема, в бюджеті 2011 року на молодіжну політику держава передбачила коштів майже у 5 разів менше, ніж на утримання корпусу народних депутатів.

Отже, маю потребу застерегти молодь від неосмисленого копіювання шляху невдах будь якого рівня, не перекладати провину від невдалих спроб у досягненні мети на всіх і вся, а шукати причини недосконалості лише у собі, у неспроможності впевнено і вдало реалізувати свої можливості, будуючи власний проект свого життя. Стверджую: своє майбутнє, свою професійну кар’єру потрібно планувати, тобто, для отримання прогнозованого результату потрібно чим раніш розробити план дій. Він має відповідати на питання: яка ситуація у суспільстві, що я маю, які ресурси вже втрачені, який маю потенціал, які є слабкі місця. Але головне – відштовхнувшись від орієнтовного терміну закінчення Вашої кар’єри (який потрібно зважено визначити), слід скласти логічний зв’язок між точкою відліку А (початком кар’єри), точкою теперішнього часу Н і ймовірною точкою завершення кар’єри Z: [А Н Z]. А далі, розділивши цей часовий період на зрозумілі, логічно зв’язані етапи, важливо побачити та прописати деталі свого власного життєвого проекту, майже не залишивши «білих плям».

Стосовно економічної освіти, профільних знань, майбутньої професійної діяльності в середовищі ринкової економіки. Наголошую: живемо в іншу епоху, суспільство вже не те, то ж і економіка вже ІНША – «економіка знань», за якої гроші створюються майже з повітря, точніше – з мізків. Тобто, як індивід, так і держава здебільшого заробляють не на сировинних ресурсах (видобувна промисловість, металургія, хімія та ін.), а на знаннях (новітніх ідеях, високих технологіях, ефективних проектах). А нова економіка потребує НОВИХ ЕКОНОМІСТІВ. І це – головна відмінність нашого часу.

Отже, потрібно усвідомлювати, що єдиний високоліквідний ресурс сучасності – інтелект. Доречно згадати так зване «Сінгапурське економічне диво»: під час перебування в Україні керівник (ментор) Республіки Сінгапур Лі Куан Ю, який перетворив Британську колонію в провідну економічну державу (збільшивши ВВП на душу населення у 40 разів!!!- більше 25000 доларів США), сказав, що головний скарб України, база її зростання – ОСВІЧЕНІ ЛЮДИ, проте, на жаль, не вистачає ДИКТАТУРИ ІНТЕЛЕКТУ.

За таких умов є лише один працездатний механізм реалізації Ваших власних (і суспільних) амбітних планів – творчий агломерат знань та навичок наукової діяльності, отриманих під час навчання. Зокрема, навичок наукового аналізу, класифікації явищ, а також конструктивних узагальнень. Бо недаремно ж Рене Декарт казав: «Порядок звільняє мозок. Класифікація та узагальнення є не лише початок, а й вища точка людського знання». Тобто, для Вашого майбутнього саме такі універсальні навички і потрібні, причому, у будь якій сфері. Саме вони прискорять Ваше кар’єрне зростання. Дійсно, людина – це можливість, а наука, творчість – можливість у квадраті.

Натомість майбутнє вже почалося і справжнє щастя у житті Вам може подарувати лише тріада з трьох «С»: САМОПІЗНАННЯ, САМОРОЗВИТОК, САМОРЕАЛІЗАЦІЯ. То ж обирайте свідомо: або перспективний « хай тек » (синергетична економіка, багатообіцяюча біфуркація, нейроекономіка, епіроніка, кластерна економіка, аноматика, алогеніка, еконофізика, кайдзен, lean production – «бережливе виробництво» та ін.), або «комфортна старина». Але світовий досвід свідчить, що перша сфера – єдина альтернатива розвитку у кризовий та посткризовий період розвитку економіки, коли потрібні саме нестандартні рішення, бо стандартні вже не діють.

Звісно, певну частину «першого тайму» в розбудові своєї кар’єри Ви вже «відіграли», але ж у Вас ще є достатньо часу для потрібних змін. Бо без постійних змін, як відомо, гармонійно розвиватися неможливо. Більш того, навіть нерозумно цього не робити – «собі дорожче!». Майте мужність терміново переглянути свій стан, положення, резерви, а потому – відкоригувати Ваш життєвий проект (кар’єрний план) та сповна долучитися до дійсно активних дій, застосовуючи як основу науково-практичний підхід: шукати, знаходити, ефективно використовувати. Оскільки лише «Omne ignotum pro magnifico est!» – в неведомом таится притягательная сила!

Адже бажання усвідомити невідворотність цієї потреби – повага, у першу чергу, до самого себе. А бажання – ЦЕ ВЖЕ РУШІЙНА СИЛА!


Ю.Є. Павленко,

кандидат технічних наук, доцент


^ ЛІТОПИС ПОСТУПУ

Стислі підсумки конкурсу студентських НДР 2010 року:

У 2010 році на конкурс було подано 11 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:

  • роботи студентів Шосткинського інституту Сум ДУ – 7 НДР;

  • роботи студентів ХТК ім. І.М. Кожедуба – 1 НДР,

  • роботи учнів ШНВК: спеціалізованої школи

І-ІІ ступенів – ліцея м. Шостки – 3 НДР.

Тематичне структурування НДР:

1. Роботи економічного напрямку – 11 НДР.


^ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ НДР

За підсумками проведення конкурсу (1-й етап – дослідження, складання та анонімна експертиза звітів про НДР; 2- й етап – захист НДР на відкритому науковому семінарі кафедри), а також на підставі аналізу результатів за ступенем відповідності робіт об'єктивним критеріям ("Положення про конкурс студентських НДР", 6.11.2006 р.) експертна комісія визначила найкращі роботи і переможців конкурсу.

^ Переможці конкурсу 2010 року

І місце: Кривушенко Марина, ШІ Сум ДУ, гр. Е-61 Ш Соціально-економічні аспекти зайнятості, проблеми і перспективи в Сумській області


ІІ місце: Циганок Світлана, ШІ Сум ДУ, гр. Е-61 Ш Впровадження екологічного менеджменту на промисловому виробництві

Копєйко Оксана, ШІ Сум ДУ, гр. Е-81 Ш Дослідження впливу окремих чинників на розвиток економіки України

ІІІ місце: Подгаєвський Ярослав, ШІ Сум ДУ, гр. Е-61 Ш Екологічні інвестиції: стан, проблеми та перспективи

Лєтуновська Маргарита, ШІ Сум ДУ, гр. Е-71 Ш Вітроенергетика як ефективне альтернативне джерело енергії

Задьора Дар’я, учениця 11 – Б класу ШНВК: спеціалізованої школи І-ІІ ступенів – ліцея м. Шостки Роль інвестиційної діяльності у розвитку господарства в умовах кризи


2011 рік


У 2010 році на конкурс подано 11 науково-дослідних робіт (НДР), з яких:

  • роботи студентів Шосткинського інституту Сумського

державного університету (ШІ Сум ДУ) – 6 НДР;


  • роботи студентів Конотопського інституту Сумського

державного університету (КІ Сум ДУ) – 2 НДР;

  • роботи студентів Шосткинського хіміко-технологічного

коледжу ім. І.М. Кожедуба (ШХТК) – 2 НДР;

  • роботи учнів загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 4 м. Шостки – 1 НДР.


Тематичне структурування НДР:


1. Роботи економічного напрямку – 11 НДР.


^ РЕФЕРАТИ НДР 2011 РОКУ


Звіт про науково-дослідну роботу

«Безробіття в Україні та шляхи його подолання»


Автор: студентка Шосткинського хіміко-технологічного коледжу

ім. І.М. Кожедуба ШІ СумДУ, гр. БО-08 ^ Кардаш Любов


Науковий керівник: викладач економічних дисциплін Шосткинського хіміко-технологічного коледжу ім. І.М. Кожедуба ШІ СумДУ Клевцова О.Ю.


Рукопис закінчено 21 березня 2011р.


^ РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 31 с., 5 рис., 4 табл., 5 додатків, 11 джерел.

Об’єкт дослідження – проблеми безробіття в Україні та шляхи її подолання.

^ Мета роботи - вивчення теоретичних і методологічних аспектів безробіття, висвітлення державного регулювання зайнятості в Україні.

Метод дослідження – статистичний аналіз характеристик та показників безробіття, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, узагальнення офіційних статистичних даних та аналіз шляхів подолання безробіття.

^ Результати дослідження. В роботі досліджено стан безробіття в Україні та її характерні риси, основні проблеми та аспекти працевлаштування, напрями держави щодо подолання безробіття.

Проблеми зайнятості та працевлаштування сьогодні в Україні є одними з найбільш актуальних. Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить завдання збільшити кількість суспільного продукту й тим самим більшою мірою задовольнити матеріальні потреби населення. Чималу втрату безробіття наносить і життєвим інтересам людей, не даючи їм докласти своє вміння в тім роді діяльності, у якому людина може найкращим чином виявити себе, або ж позбавляючи їх такої можливості, через що люди зазнають серйозний психологічний стрес. Показник безробіття є одним із ключових показників для визначення загального стану економіки, для оцінки її ефективності.

За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток. Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства.

Безробіття є проблемою, що безпосередньо відбивається на особі, що не може знайти споживача на свою робочу силу на ринку праці.

Взагалі, безробіття має дуже важкі наслідки,як для суспільства так і для окремих людей.

Соціальна політика держави спрямована на зростання добробуту нації на основі прискореного розвитку соціальної сфери, активного впливу соціальних чинників на підвищення ефективності національного виробництва.

Соціальна політика в Україні з точки зору функціонування національної економіки відіграє подвійну роль: з одного боку, економічне зростання створює сприятливі умови для поліпшення життя, а з іншого - соціальна політика стає чинником економічного зростання і регулювання економіки.

Найближчим часом Україна повинна віднайти своє місце у системі міжнародного поділу ринку праці та стати ак­тивним продуцентом конкурентоспроможної продукції. Адже велика кількість спеціалістів закінчує навчальні заклади, отримує дипломи, що дозволяє створювати новий, висококваліфікований ринок праці, а це дасть змогу досягти високих успіхів у сучасній Україні та підняти економіку на високий рівень.


^ БЕЗРОБІТТЯ, ЗАЙНЯТІСТЬ, МОДЕЛІ РИНКУ ПРАЦІ, АКТИВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ, МОТИВАЦІЯ ДО ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.


Звіт про науково-дослідну роботу


«Оплата праці та соціальні гарантії забезпечення рівня життя населення»


Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 81Ш Редкач Світлана


Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств, кандидат філософських наук Старовойт О.В.

Рукопис закінчено 22 березня 2011 р.


^ РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 45 с., 4 мал., 5 табл., 17 джерел.


Актуальність теми полягає в тому, що рівень життя населення об’єктивно характеризує рівень розвитку, споживання, ступінь задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб, забезпеченість населення споживчими благами. В останнє десятиліття спостерігається зміна рівня життя населення, збільшення номінальної, але не завжди одночасне збільшення реальної заробітної плати та розшарування населення України за рівнем доходів.

^ Об’єкт дослідження – процес формування рівня життя населення.

Предмет дослідження – система показників рівня життя населення, співвідношення номінальної та реальної заробітної плати.

Мета роботи – дослідити співвідношення між номінальною та реальною заробітною платою за сучасного рівня цін як показників рівня життя населення, та їх динаміку за останні роки; а також розглянути сутність і значення соціальних гарантій, які забезпечують належне існування людей в сучасному світі.

Методи досліджень – збір інформації, системний аналіз, структурно-функціональний метод, за допомогою якого було досліджено функціональну взаємодію складових частин рівня життя населення та розглянуто шляхи його підвищення.

^ Результати дослідження.

Робота складається зі вступу, трьох частин та висновків.

В першій частині розглядається економічна сутність поняття «рівень життя населення» та показники, які застосовуються для його розкриття та виміру. Розкриваються теоретичні аспекти соціальних гарантій, процес становлення соціальної політики та соціальний захист населення України, а також регулювання рівня та якості життя населення, що знаходить своє відображення в індексі людського розвитку(ІЛР).

^ В другій частині розглянуто оплату праці як основне джерело доходу найманого робітника та її основні функції. Проаналізовано середньомісячну номінальну заробітну плату за основними видами економічної діяльності за 2006-2009 роки, рівень середньомісячної номінальної заробітної плати за регіонами у 2006-2009 роках, а також співвідношення номінальної та реальної заробітної плати; залежність реальної заробітної плати від темпу інфляції, рівня цін та самої номінальної з/п.

^ В третій частині пропонуються шляхи підвищення рівня життя населення, наводяться заходи щодо забезпечення підвищення та прогнозування рівня життя. Прогнозування рівня життя і соціальний захист населення є важливою функцією держави і ринок сам по собі не може регулювати цю сферу, тому обов'язок регулювання у цій сфері покладається на державу. Непродумана політика держави в цій області може призвести до зростання соціальної напруженості.


ЗАРОБІТНА ПЛАТА, СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, НОМІНАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ОПЛАТА ПРАЦІ, РІВЕНЬ ЖИТТЯ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА.


Звіт про науково-дослідну роботу

«Біопаливо – альтернативне джерело енергоресурсів»


Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр.Е-71Ш Лєтуновська Маргарита


Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств

Новикова І.В.

Рукопис закінчено 27 березня 2011р.


^ РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 45с., 5табл., 33 джерела, 7 додатків.


Мета дослідження: аналіз перспективи розвитку енергетики в Україні, її екологічні та економічні аспекти. Можливості розширеного застосування біодизелю в якості альтернативного виду палива та економічна ефективність від впровадження такого проекту.

^ Об’єкт дослідження: біопаливо як альтернативне джерело енергоресурсів.

Методи дослідження: для досягнення поставленої мети та вирішення завдань були застосовані загальнонаукові методи дослідження. Основні з них: системний підхід, метод порівнянь, метод аналізу.

На сьогодні тема альтернативної паливної енергетики і зокрема біопалива посідає одну з лідируючих позицій, оскільки проблеми збереження і ефективного використання ресурсів та екологія є важливими у сучасній економіці для кожної країни. На початку нового тисячоліття майже весь світ зіткнувся з новою, досить болючою проблемою – виснаження паливних запасів планети та забруднення навколишнього середовища. Однією з альтернатив пального нині вважають біодизель – пальне, синтезоване з рослинних олій.


У розділі 1 «Ріпак – сучасне рішення енергетичної проблеми» викладено інформацію про можливості та перспективи розвитку альтернативної енергетики, світовий досвід. Проаналізовано технічну та сировинну базу для створення біопалива в Україні.

У розділі 2 «Переваги та недоліки використання біопалива» викладено технологію виробництва біодизелю, проаналізовано екологічні та економічні аспекти застосування біопалива. Досліджуючи дані аспекти вирощування ріпаку та виробництва біодизелю, стає зрозумілим необхідність розширення посівних площ і будівництво заводів на території України за підтримки національного виробника державою. Біодизель є перспективним вирішенням ресурсної та екологічної проблеми, крім того існує суттєвий економічний ефект від використання В15 (частка ріпакового біодизелю 15%) як для пересічного автовласника, так і для аграрного сектору і України в цілому. Вартість біодизелю в даний час не перевищує вартості нафтового дизельного палива і має тенденцію до зниження по відношенню до останнього. Але власне виробництво ще не досягло обсягів, які б забезпечили Україну необхідною кількістю біопалива.

У розділі 3 «Розрахунок економічної ефективності застосування В15 в Україні» було запропоновано проект застосування біопалива на основі рапсу для власних потреб населення та розраховано економічну та екологічну ефективність від використання біодизелю автомобілістами. За проведеними підрахунками було зроблено висновок про значну економію для автовласників при введенні на АЗС дизелю В15, навіть якщо купувати сировину для виробництва біодизелю за кордоном за світовими цінами, а показники емісії відпрацьованих газів значно зменшаться.

Висновки містять економічну та екологічну оцінку проведеного дослідження та окреслюють можливості та перспективи розвитку використання біодизелю в Україні.


^ ЕНЕРГЕТИКА, РІПАК, БІОПАЛИВО, В15, БІОРЕСУРСИ


Звіт про науково-дослідну роботу


"Обґрунтування необхідності застосування системи економічного менеджменту в сфері використання ГМО"


Автор: студенти Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 71 Ш Плацинда Сергій, Сальник Надія, Літуновська Катерина


Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств Мамчук І.В.


Рукопис закінчено 6 квітня 2011 р.


РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 49 с., 7 мал., 3табл., 9 додатка, 21 джерелo.


^ Актуальність теми. Відповідно до власної мети й інтересів людина впливає на природу з допомогою техніки і технологій, що втілюють відкриті нею закони природи. Суспільне виробництво функціонує на багатовідходних технологіях. Це означає, що можливості людської праці добувати з природного середовища необхідні ресурси поки що значно перевищують можливості добування всіх споживних вартостей, які закладені в них. Як наслідок цього виникла суперечність між потребами виробництва в сировині та виснаженням її запасів, завдаючи при цьому безповоротних негативних наслідків навколишньому середовищу. Метод створення генетично модифікованих організмів (ГМО) полягає в зміні генної структури рослин таким чином, що вони набувають нових властивостей. Питання забезпечення якості продуктів харчування і сільськогосподарської продукції нині є одним з пріоритетів у міжнародній торгівлі. Саме тому дана тема є дуже актуальною в наш час. У зв’язку з цим екологічний менеджмент треба розглядати як якісно нову парадигму управління природокористуванням в умовах ринкових відносин, за допомогою якої, реформуючи існуючу модель згідно з принципами сталого розвитку, можна досягти значних економічних та соціальних результатів як на макро-, так і на мікрорівні. А також актуальність полягає в проблемі забезпечення екологічної безпеки, що пов’язана з ГМО та необхідністю впровадження екологічного менеджменту для запобігання забрудненню та збереженню здоров’я нації.

^ Метою роботи є дослідження впливу ГМ-продуктів на екосистему, та обґрунтування необхідності впровадження екологічного менеджменту, як інструменту забезпечення виробництва екологічно чистої продукції.

Об’єктом дослідження є виробництво генно-модифікованої продукції, та її вплив на здоров’я суспільства та навколишнє середовище.

^ Предметом досліджень є система екологічного менеджменту, як ефективний метод управління підприємством при виробництві ГМО.

Завдання наукової роботи. Завданням цієї роботи є дослідження шкідливості генетично модифікованих організмів на життєдіяльність людини; дати рекомендації щодо існування людей у генно-модифікованому світі продуктів; обґрунтувати впровадження екологічного менеджменту при виробництві продуктів харчування з вмістом ГМО.

Методи дослідження. Наукова робота ґрунтується на використанні методів системного підходу, аналізу та синтезу, індукції та дедукції з метою теоретичного поглиблення уявлень про сукупність екологічних факторів ринкової конкурентоспроможності підприємств при застосуванні системи екоменеджменту.

^ Загальна характеристика наукової роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Матеріал викладений на 49 сторінках машинописного тексту. Ілюстрації включають 7 рисунків, 4 схеми, 3 таблиці та 9 додатків. У бібліографії подано 21 наукових джерел.

У вступі вказуються методи дослідження, зазначаються відомі вітчизняні вчені економісти, які спонукають до впровадження екоменеджменту на підприємствах, особливо харчової промисловості.

^ У першому розділі розглядаються: основні поняття в системі екологічного менеджменту; найбільші виробники, які займаються розробками та реалізацією ГМ-продукції. Екологічні норми і вимоги стають сьогодні одним з найбільш важливих інструментів відносин між країнами, загострення боротьби за ринки збуту продукції, екологічними бар'єрами для обмеження ввозу в країну багатьох видів промислової і сільськогосподарської продукції.

^ В другому розділі обґрунтовуються принципи екологічного менеджменту, які повинні враховуватися кожним підприємством, а також розглядається схема впровадження екоменеджменту та інтегрована система, яка на нашу думку, є гарантом успіху підприємства. Досліджується вплив ГМ-продуктів на здоров’я живих організмів та аналізується динаміка захворюваність дітей в м. Шостка.

У третьому розділі проводяться розрахунки, які доводять, що вживання генно-модифікованих продуктів дуже шкідливе і негативно впливає на людину, рослинний і тваринний світ в цілому. А також обґрунтовується необхідність застосування системи екологічного менеджменту в сфері використання ГМО і пропонуються шляхи виходу з ситуації яка склалась.

У висновку підводиться підсумок розрахунків на основі проаналізованих даних та отриманих результатів і зазначається необхідність впровадження екологічного менеджменту, стандартів, які дають змогу вести боротьбу з ГМО. Цільовими орієнтирами екологічного менеджменту є досягнення економічних цілей підприємства при умові забезпечення екологічної безпеки суспільства.


^ ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖДМЕНТУ, ISO 14 000, ГМО, ГМ-МІКРООГАНІЗМИ, ЕКОСИСТЕМА, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА


Звіт про науково-дослідну роботу


«Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації»

Автор: студентка Конотопського інституту Сумського державного університету, гр.Е-71К Панібратцева Олена


Науковий керівник: викладач кафедри економіки і управління

Зубко К.Ю.


Рукопис закінчено 25 березня 2011р.


РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 26с., 2 табл., 20 джерел, 3 додатки.


Дана наукова робота присвячена проблемі впливу глобалізації (з точки зору на неї як на невідворотний етап розвитку світового співтовариства) на соціально-економічний розвиток України. Вона торкається широкого кола питань, пов’язаних з актуальними проблемами сьогодення: встановленням нового світового ладу, питаннями в сфері міжнародного співробітництва, зокрема – в галузі соціально-економічної взаємодії держав.

Актуальність висвітленої теми є беззаперечною. Не можна спростовувати той факт, що протягом кількох останніх десятиліть глобалізаційні та інтеграційні процеси стали основною і, скоріше за все, єдиною перспективою розвитку для більшості країн світу. За таких умов кожна з держав намагається зайняти своє місце у міжнародній співдружності.


Наукова робота має обсяг 26 сторінок, складається зі вступу, основної частини і висновків. У вступі подається коротка характеристика дослідження, визначаються мета та завдання роботи.

Основна частина поділена на три розділи.

У першому розділі визначено поняття "глобалізація", подана коротка характеристика моделі розвитку соціально – економічних процесів, притаманних для більшості країн у ХХІ столітті.

^ Другий розділ складається з трьох пунктів, у яких охарактеризовано загальну структуру СОТ, мету та принципи її діяльності; наведено причини та наслідки вступу України до цієї організації.

^ У третьому розділі окреслено можливі шляхи подальшого розвитку України в умовах загальносвітових глобалізаційних процесів; розкрито можливості і умови інтеграції нашої держави до європейського співтовариства.

У висновках сформульовано основні результати дослідження.


^ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ


Звіт про науково-дослідну роботу

«Проблема подвійного оподаткування та правові шляхи

її розв’язання»

Автор: студентка Конотопського інституту Сумського державного університету, гр.Ф-81К Гаман Олена

Науковий керівник: викладач кафедри економіки і управління

Циганенко О.В.

Рукопис закінчено 25 березня 2011р.


^ РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 26с., 4 табл., 12 джерел.

Актуальність дослідження – внаслідок невідповідності в різних країнах нормативно-правових баз здійснення фінансових і торгово-економічних відносин як в межах національних кордонів, так і при веденні цієї діяльності в міжнародному масштабі, виникає феномен подвійного оподаткування.

^ Мета дослідження – з’ясування проблем уникнення подвійного оподаткування в розрізі податково-правового регулювання, аналіз виникнення подвійного оподаткування як похідного процесу від протирічних підстав у податковому праві.

Завдання роботи:

1. Визначення міжнародно-правових підстав співробітництва держав у сфері оподаткування.

2. Аналіз правової діяльності України стосовно міжнародного податкового співробітництва та міжнародних договорів України, зокрема, про уникнення подвійного оподаткування.

3. Розроблення пропозицій з удосконалення законодавства України, яке регулює оподаткування діяльності резидентів та нерезидентів і встановлює основи податкового співробітництва її із іншими державами.

^ Методологічною основою дослідження є діалектичний метод.

Структурою даної наукової роботи є матеріал,викладений на 26 сторінках у трьох розділах, два з яких містять по два підрозділи. Основною використаною літературою є Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р., а також підручники з податкової системи України.

^ ПОДВІЙНЕ ОПОДАТКУВАННЯ, МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПРАВО, МІЖНАРОДНІ ПОДАТКОВІ УГОДИ

Звіт про науково-дослідну роботу


"Покращення рівня життя українців – справа молоді"


Автор: студентка Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 81 Ш ^ Копєйко Оксана


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Павленко Ю.Є.


Рукопис закінчено 4 квітня 2011 р.


^ РЕФЕРАТ


Звіт про НДР : 44 с., 15 рис., 2 табл., 4 додатки, 24 джерела.


Актуальність роботи обумовлена тією роллю, яку відіграє інноваційна складова формування економічної конкурентоспроможності держави та добробуту українців і, в першу чергу, необхідністю створення на усіх рівнях господарювання сприятливого середовища для розвитку інтелектуального потенціалу молоді та реальної можливості його реалізації при розбудові України.

^ Об’єкт дослідження – сучасний стан, рівень та якість життя українців, динаміка показників впродовж 20-ти років незалежності країни, чинники впливу.

Предмет дослідження – суперечності у реалізації молодіжної політики, яка закладає підвалини та створює передумови покращення якості життя наступних поколінь українців, проблеми і перепони на цьому шляху, чинники впливу на бажання та спроможність самореалізації молоді.

^ Мета роботи – впорядкувати теоретичні знання щодо методів визначення рівня життя населення, дослідити зв’язок якості життя українців з факторами інноваційного впливу на розвиток економіки, зокрема, з рівнем уваги керівництва держави до системи інтелектуального розвитку дитини впродовж всього життя.

^ Методи дослідження – системний аналіз джерел, класифікація, порівняльний аналіз, узагальнення, формалізація, графічна інтерпретація.


Результати дослідження.

В дослідженні розглянута одна з найважливіших проблем реформування економіки, а також чинники, які впливають на можливість її розв’язання. Робота складається з передмови, вступу, 4-х розділів, підсумкової частини, додатків.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено стан проблеми, актуальність теми, мету і задачі роботи. Показано, що проблема реформування молодіжної політики, надання особливої уваги обдарованим дітям, здатним до навчання та самовдосконалення, потребує особливої уваги.

^ У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти методології оцінки рівня життя населення, визначення рівня бідності та ступеню розшарування населення за ознакою обсягу доходів, матеріального забезпечення. Зроблена спроба оцінити якість життя українців в контексті світових реалій та національних перспектив. Зокрема, досліджувані аспекти вивчались за схемою: розглянута ретроспекція (динаміка життєвого рівня попереднього часу, стан ознаки у передкризові та кризові роки), сформульовано діагноз, в якому на базі наявної інформації (наукових джерел, періодичних публікацій, результатів опитувань, анкетування) визначено сучасний стан якості життя населення в Україні, проблеми бідності та розшарування, здобутки, зрушення, прорахунки на шляху їх подолання, а також складена проспекція (орієнтовні очікування та ймовірні сценарії розвитку).

Показано, що рівень життя українців протягом 20 років незалежності відрізнявся спадами та підйомами, тобто коливався, що обумовлювалось комплексним впливом визначальних чинників (нестабільністю економічного розвитку, зміною керівництва держави, законодавчої та виконавчої влади, політичними чинниками, глобальними викликами та ін.), в 2000-2007 рр. зростав, але період 2008-2010 рр. та початок 2011 року характеризуються монотонним спадом якості життя. З використанням методу найменших квадратів та критерію характерних середніх змодельована закономірність, яка на рівні математичного сподівання апроксимує падіння досліджуваної ознаки лінійною функцією.

Визначено чинники, що впливають на якість життя, серед яких на фоні загальновизнаних (реформованість та конкурентноздатність економіки, ефективність інвестиційної політики, умови вільного підприємництва, вплив кризи) можна виокремити майже латентні, але теж важливі чинники, зокрема, обсяг видатків на науку, на формування, розвиток і підтримку обдарованої молоді та ін. Показано, що внаслідок низького рівня життя, який не спонукає не лише до інтелектуальної, а й до будь-якої діяльності, внаслідок суперечностей між наявним творчим потенціалом молоді та обмеженими можливостями його реалізації, молодь не бачить перспектив для самореалізації та самовдосконалення, а тому залишає Україну і емігрує за кордон. Розраховано орієнтовні збитки держави внаслідок відтоку висококваліфікованих фахівців. Доведено, що без змін в освіті, у сфері молодіжної політики, розробки і трансферу інновацій країну чекають неабиякі проблеми, а саме – якість життя перетне небезпечну межу, з якої, можливо, не буде вороття.

^ У другому розділі досліджено можливі напрями покращення стану життя українців, насамперед, подолання проблеми бідності, а також обґрунтовано необхідність розвитку ефективних інноваційних проектів, на кшталт інноваційних парків, бізнес-інкубаторів та ін. Наголошено, що у зв’язку з цим потрібно приділити більше уваги молоді та здійснити на цьому напрямку системні кроки. Показано, що в підсумку це забезпечить зростання темпів наповнення бюджету.

^ У третьому розділі сформовано попередні висновки та пропозиції, що стосуються покращення якості життя українців саме через поліпшення заходів молодіжної політики. По-перше, доведено, що розумовий розвиток майбутніх фахівців, керівників закладається з раннього дитинства в процесі пізнавальної активності, а тому потребує підвищеної уваги та відповідних профорієнтаційних заходів у цей час. По-друге, складена схема пріоритетних завдань з раннього виявлення здібностей та нахилів, а також заходів з первинної соціалізації дошкільника. Наголошено на необхідності вдосконалення затверджених програм молодіжної політики, зокрема, програми «Молодь Сумщини»(2011-2015 років).


^ У четвертому розділі наведено результати власне проектування – розробки програми системних дій щодо формування належного рівня головного виконавця системних реформ в Україні – талановитої молоді. Запропонований інноваційний проект передбачає систему послідовних кроків формування інтелекту, творчих здібностей та фахових компетенцій: від народження дитини до закінчення ВНЗ.

Наукова новизна роботи – зроблені системні узагальнення щодо 20-річної динаміки та сучасного стану рівня і якості життя українців, виокремлені найбільш значущі проблеми дослідженої теми, структурно впорядкована та формалізована система чинників, зокрема, чинників, що досі перебували в статусі латентних і глибоко не вивчалися, розрахована орієнтовна вартість втрат держави від міграції висококваліфікованих фахівців. Вдосконалена попередня власна розробка – концептуальна програма «Розвиток та реалізація молоді в сучасному українському суспільстві»(2010–2015 рр.). Запропонований до реалізації в складі програми «Молодь Сумщини»(2011-2015 роки) інноваційний проект «Розробка та упровадження в практику ефективних форм і методів роботи з обдарованою молоддю»(2011 – 2015 рр.).


РІВЕНЬ ЖИТТЯ, ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМ, ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, ПРІОРИТЕТИ, ЧИННИКИ, ІННОВАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ТВОРЧІСТЬ, ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУ, МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, ПРОГРАМА


Звіт про науково-дослідну роботу


«Макроекономічна оцінка господарського механізму країни»

Автор: студентка Шосткінського інституту Сумського державного університету, гр. Е – 91 Ш Копа Олена

Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств Ісакова І. В.


Рукопис закінчено 2 квітня 2011 р.


^ РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 59 с., 46 таблиць, 4 рис., 25 додатків, 9 джерел.

Об’єкт дослідження – основні макроекономічні показники країни.

Мета роботи – прослідити зміну макроекономічних показників та виявити чинники, які впливають на ці зміни.

^ Метод дослідження – аналіз та узагальнення офіційних статистичних даних, комплексних досліджень; класифікація.

Результати дослідження.

Робота складається з трьох частин.

Перша частина – теоретична, що включає два підрозділи, в яких розглядається національне рахівництво як оцінка господарського механізму країни, а саме система національних рахунків, як реєстр макроекономічного обліку й економічні показники, їх характеристика. Складається з 3 сторінок.

Другий розділ – це теоретична частина в якій розглядається економічна оцінка господарського механізму країни. Він складається з 49 сторінок, включає 46 таблиць та з 4 графіків.

Третій розділ даної роботи подає основі шляхи удосконалення обліку господарських операцій економіки. Даний розділ займає 2 сторінки.

Таким чином, оцінка динаміки розвитку господарського механізму країни можлива завдяки використанню Системи національних рахунків – головного реєстру макроекономічних показників.

^ НАЦІОНАЛЬНЕ РАХІВНИЦТВО, СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ, МАКРОЕКОНОМІКА, СТАТИСТИКА, ЕКОНОМІЧНЕ МІРКУВАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Звіт про науково-дослідну роботу


«Біодеградуюча упаковка - безпечна упаковка майбутнього»


Автор: студентки Шосткинського інституту Сумського державного університету, гр.Е-81Ш Пилипенко Валентина, Ліпатова Ганна


Науковий керівник: викладач кафедри економіки підприємств

Пригара І.О.


Рукопис закінчено 21 березня 2011р.


^ РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 35с., 3 табл., 17 джерел.

Об’єкт дослідження - екологічно-безпечна упаковка

  1   2   3

Схожі:

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду icon10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду
Дослідження економічної та соціальної ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconСтруктурно-змістовна схема відділу довузівської підготовки Шосткинського інституту Сум ду

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconСтруктурно-змістовна схема відділу довузівської підготовки Шосткинського інституту Сум ду

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconРозклад осінньої настановчої сесії студентів 5 курсу 2012-2013 н р. Центру заочної та дистанційної форм навчання Шосткинського інституту Сум ду затверджую

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconРозклад осінньої настановчої сесії студентів 5 курсу 2012-2013 н р. Центру заочної та дистанційної форм навчання Шосткинського інституту Сум ду затверджую

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconРозклад затверджую осінньої настановчої сесії студентів 5 курсу 2012-2013 н р
Центру заочної та дистанційної форм навчання В. Л. Акуленко Шосткинського інституту Сум ду квітня 2012 р
10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconЗатверджую Директор кі сум ду в. В. Бібік Графік навчального процесу цздвфн конотопського інституту Сум ду на 2013-2014 навчальний рік

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconЗатверджую Директор кі сум ду в. В. Бібік Графік навчального процесу цздвфн конотопського інституту Сум ду на 2012-2013 навчальний рік

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconЗатверджую Директор кі сум ду в. В. Бібік Графік навчального процесу цздвфн конотопського інституту Сум ду на 2012-2013 навчальний рік

10-річчю Шосткинського Інституту Сум ду iconПротокол №1 від 16. 05. 07р. Г олова по ші сум ду
Первинна профспілкова організація є добровільним об’єднанням членів профспілки, які працюють в ші сум ду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи