Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва icon

Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва
Скачати 118.36 Kb.
НазваСучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва
Дата27.06.2012
Розмір118.36 Kb.
ТипДокументи

Сучасні напрямки досліджень і персональний склад

Дніпропетровської наукової школи

досліджень ефективності промислового виробництва


Об’єкт досліджень


Напрямки (предмет) досліджень

П.І.Б., науковий ступінь, посада

Економічні і екологічні проблеми розвитку промисловості в цілому, гірничо-металургійного комплексу і його підгалузей

Еколого-економічні проблеми розвитку промислових підприємств

Бень Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор кафедри

Верещак Вікторія Сильвестрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Компаративний аналіз розвитку промислового сектору у різних країнах світу

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Економічні проблеми розвитку вугледобування в Україні

Вагонова Олександра Григорівна, доктор економічних наук, професор кафедри

Гулік Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Економічні проблеми розвитку трубного виробництва

Гвоздєва Тамара Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Економічні проблеми розвитку підприємств вогнетривкої промисловості

Душина Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Економічний аналіз і обґрунтування напрямків розвитку технологічних процесів у ливарному виробництві

Семенова Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Удосконалення еколого-економічного регулювання діяльності промислового підприємства

Проха Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри

Економічне обґрунтування характеристик техногенного впливу промислових підприємств на довкілля

Малюк Оксана Сергіївна, асистент кафедри

Техніко-економічний рівень виробництва та

інноваційні процеси у промисловості

Інноваційні розробки в металургійному виробництві, інформаційне забезпечення підприємств гірничо-металургійного комплексу


Гриньов Анатолій Федорович, кандидат технічних наук, професор кафедри, лауреат Державної премії України

Оцінка техніко-економічного рівня виробництва

Ігнашкіна Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Створення економіко-математичних моделей і пакета прикладних програм для розрахунку техніко-економічних показників агломераційного і доменного виробництва


Ємельянов Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Дослідження економічних і організаційних аспектів інноваційних процесів у металургії, аналіз і оцінка ефективності нових технологій у агломераційному і доменному виробництві

Ємельянов Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Енергетичне забезпечення промислових підприємств (підвищення ефективності використання енергоресурсів, економічне обґрунтування застосування нетрадиційних енергоносіїв, зниження енерговитрат підприємства за рахунок аудиту енергоспоживання тощо)

Мамон Едуард Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри


Розробка економічних профілів прокату і технологій їхнього виробництва

Романовський Ігор Георгійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Економічна оцінка інноваційної технології виробництва ферофосфору

Сомова Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Економічна оцінка виробництва і застосування синтетичних шлаків і абразивних матеріалів для різних галузей промисловості

Сомова Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Порівняльний техніко-економічний аналіз і оцінка нових і діючих процесів і технологій, прогнозування розвитку технологічних процесів у ливарному виробництві

Семенова Тетяна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Економічне обґрунтування відбору наукових розробок, трансфер наукових розробок

Голобурда Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Розробка механізму інноваційного розвитку промислових підприємств

Охлопкова Тетяна Лук’янівна, асистент кафедри

Інвестиційні процеси у промисловості

Методологічне обґрунтування економічної ефективності інвестиційних проектів, удосконалення методів оцінки ефективності інвестицій

Бень Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор кафедри

Аналіз інвестиційної привабливості і кредитоспроможності підприємств, розробка методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств

Довбня Світлана Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;

Охлопкова Тетяна Лук’янівна, асистент кафедри

Інвестиційні процеси у вугільній галузі

Вагонова Олександра Григорівна, доктор економічних наук, професор

Фінансові, економічні і організаційні аспекти інноваційно-інвестиційних проектів

Ігнашкіна Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Гвоздєва Тамара Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Обґрунтування вибору джерел фінансування інвестиційних програм, оцінка ризиків інвестування, факторів і умов економічної ефективності інвестицій

Лоскутова Яна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри


Формування інвестиційної стратегії підприємства

Ковзель Кирило Анатолійович, кандидат економічних наук, асистент кафедри

Вдосконалення економіко-організаційного механізму підвищення ефективності інвестиційного процесу

^ Бєлова Катерина Федорівна, асистент кафедри

Державне регулювання і стимулювання розвитку промислових підприємств

Концептуальні засади і механізм стимулювання розвитку промислового бізнесу в Україні

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Дослідження рівня монополізму і вдосконалення методів антимонопольного регулювання ринків металопродукції

^ Сиченко Віктор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри, начальник Головного управління науки та освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Розробка регресивно-динамічної системи оподаткування прибутку підприємств

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Реструктуризація промислових підприємств

Концептуальне і методичне забезпечення процесів реструктуризації у промисловості


Довбня Світлана Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Проблеми реструктуризації підприємств вугільної промисловості


Гулік Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Акціонерні товариства та інтегровані структури у промисловості

Обґрунтування економіко-організаційних передумов ефективного функціонування акціонерних товариств

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Оцінка економічної ефективності й удосконалення системи корпоративного управління в АТ, розробка концепції узгодження економічних інтересів основних учасників корпоративних відносин, розробка Кодексів корпоративного управління

Вакульчик Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Обґрунтування концепції корпоративного контролю, проектування непрямих (не пов’язаних з участю в акціонерному капіталі) методів захоплення і утримання контролю над підприємствами, захист підприємств від ворожого поглинання

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Економіка і організація об’єднань підприємств

Товкань Олександр Вікторович, старший викладач кафедри

Удосконалення механізму взаємодії промислових підприємств і фінансових установ

Осипа Валерій Віталійович, старший викладач кафедри

Проблеми управління промисловими підприємствами

Обґрунтування напрямків підвищення ефективності роботи промислових підприємств за рахунок покращення якості менеджменту (розробки стратегії розвитку підприємств, оптимізації бізнес-процесів, реорганізації структури управління, впровадження бюджетування і бізнес-планування, мотивації праці персоналу тощо)

Довбня Світлана Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри


Розробка бізнес-планів розвитку промислових підприємств та їх об’єднань

Ігнашкіна Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Аналіз і удосконалення організаційних структур управління підприємствами

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Формування цілеорієнтованої системи планування діяльності підприємств

Найдовська Ангеліна Олексіївна, асистент кафедри

Формування системи управління підприємствами на основі моделювання бізнес-процесів

Письменна Олександра Олександрівна, асистент кафедри

Формування системи стратегічного планування розвитку підприємства

Хитько Майя Миколаївна, асистент кафедри

Виробнича потужність, основні і оборотні активи промислових підприємств

Дослідження економічної ефективності використання виробничих потужностей, основних і оборотних активів у промисловості

Бень Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор кафедри

Відтворення і підтримка виробничих потужностей вугледобувних підприємств

Вагонова Олександра Григорівна, доктор економічних наук, професор

Розробка методів визначення вартості, фізичного і морального зносу машин і устаткування

Гончарук Ольга Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Удосконалення організаційно-економічного механізму відтворення основних фондів промислових підприємств

Шура Наталія Олександрівна, аспірант кафедри

Аналіз, удосконалення та оптимізація системи управління виробничими запасами промислових підприємств

Маценко Анастасія Анатоліївна, старший викладач кафедри

Преснякова Вікторія Валеріївна, аспірант кафедри

Оптимізація товарних і грошових потоків підприємства

Семенюк Віктор Семенович, старший викладач кафедри

Формування ефективної системи управління обіговим капіталом підприємства

Розгоняєва Тетяна Михайлівна, здобувач кафедри

Витрати і ціноутворення у промисловості

Методологічні засади визначення цін на промислову продукцію

Бень Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор кафедри

Дослідження складу і структури виробничих витрат на металургійних підприємствах, розрахунок частки і нормативів умовно-постійних витрат для основних і допоміжних цехів металургійного підприємства

Ємельянов Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри


Маркетинг, якість і конкурентоспроможність промислової продукції

Аналітична оцінка й економічне обґрунтування заходів щодо підвищення якості і конкурентноздатності продукції, визначення оптимального рівня якості продукції

Бень Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор кафедри

Економічні проблеми і напрямки підвищення якості і конкурентоспроможності продукції виробничого призначення


Єрухимович Ірина Леонідівна, старший викладач кафедри

Губаренко Лариса Михайлівна, старший викладач кафедри

Економічна оцінка якості марганцевої сировини і різних видів магній– і глиноземвмістовних матеріалів, їхнього збагачення і комплексного використання; маркетингові дослідження ринку марганцевих феросплавів

Сомова Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Оцінка якості і конкурентоспроможності трубної продукції; маркетингові дослідження ринку трубної продукції

Гвоздєва Тамара Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Фінансово-економічні результати діяльності промислових підприємств

Обґрунтування системи збалансованих показників діяльності підприємств та їх структурних підрозділів


Довбня Світлана Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Найдовська Ангеліна Олексіївна, асистент кафедри

Формування, накопичення і розподіл доданої вартості на промислових підприємствах

Вакульчик Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри

Розробка методичних положень щодо оцінки, аналізу і прогнозування фінансово-економічного стану підприємств


Довбня Світлана Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Педько Андрій Борисович, кандидат економічних наук, доцент кафедри

Економічна безпека і конкурентоспроможність промислових підприємств

Економічна безпека підприємства в умовах ринкової економіки

Романовський Ігор Георгійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства

Гічова Наталія Юріївна, здобувач кафедри

Організаційно-економічний механізм діагностики економічної безпеки підприємства

Сорокіна Ірина Володимирівна, аспірант кафедри

Вдосконалення методології визначення конкурентоспроможності підприємств

Сезько Валерія Олександрівна, аспірант кафедри
Схожі:

Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconСучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва
move to 0-15621007
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconПріоритетні напрямки наукових досліджень Крну імені Михайла Остроградського на період із 2010 до 2013 року
У відповідності до існуючих наукових шкіл, лабораторного оснащення та основних напрямів досліджень, що проводяться вченими університету...
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconЕкзаменаційні питання з гігієни у фармації для студентів
Гігієна як наука та її місце в роботі фармацевта. Мета, завдання та методи досліджень. Розвиток гігієни в Україні. Основні напрямки...
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconЕкзаменаційні питання з гігієни у фармації для студентів
Гігієна як наука та її місце в роботі фармацевта. Мета, завдання та методи досліджень. Розвиток гігієни в Україні. Основні напрямки...
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Розвиток світового ринку маркетингових досліджень. Український ринок маркетингових досліджень. Кодекс еsomar. Сутність маркетингових...
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconДиференційований залік для студентів 2 курсу стоматологічного факультету загальні питання
Гігієна як наука, її місце в роботі лікаря-стоматолога. Мета, задачі і методи досліджень. Закони гігієни. Розвиток гігієни в Україні....
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconАнотація дисципліни «методологія наукових досліджень»
Досвід наукової роботи набувається протягом усього творчого життя вченого, а фундаментом для нього є знання основ методології наукових...
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconПротокол № від 20
Проведення літературного огляду за темою дисертації. Формулювання мети та задачі досліджень, вибір методів досліджень. Визначення...
Сучасні напрямки досліджень І персональний склад Дніпропетровської наукової школи досліджень ефективності промислового виробництва iconЕкзаменаційні питання з гігієни та екології для студентів
Гігієна як наука та її місце в роботі лікаря загальної практики та лікаря–педіатра. Мета, завдання та методи досліджень. Розвиток...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи