Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” icon

Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія”
НазваМагістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія”
Сторінка11/25
Дата28.06.2012
Розмір4.12 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25
^

Тема 1. Предмет і метод науки логіки


Основні значення терміна "логіка".

Визначення предмета науки логіки: поняття логічної форми та логічного закону. Основні поняття і категорії формальної логіки.

Особливості формальної логіки як науки. Поняття про основний метод науки логіки.

Місце науки логіки в системі філософських наук. Значення культури логічного мислення в пізнавальному процесі та в життєдіяльності людини.


^ Тема 2. Історичний розвиток науки логіки та виникнення різних типів логік

Характеристика основних історичних етапів розвитку науки логіки.

Традиційна (загальна, арістотелівська) логіка: основні ідеї, їх особливості, історичний розвиток. Поняття методу формалізації в широкому значенні слова. Історична обмеженість засобів традиційної логіки.

Символічна (математична) логіка: причини виникнення, основні ідеї, їх особливості. Поняття методу формалізації у вузькому значенні слова. Логіка предикатів та логіка висловлювань класичної логіки.

Некласична логіка: причини виникнення, основні ідеї, їхні особливості. Загальна характеристика різних типів некласичних логік.

Основні напрями сучасних логічних досліджень.

^

Тема 3. Мислення і мова


Мислення. Структура мислення. Функції мислення. Типи і види мислення. Закони мислення.

Мова як знакова система. "Знак" та види знаків. Особливості мовних знаків. Структура мови. Види мов.

Смислове та предметне значення мовних виразів. Синтаксис, семантика, прагматика. Основні семантичні категорії - "висловлювання", "ім’я", "термін", "смисл", "значення", "референція".

Взаємозв’язок мислення і мови. Логічний аналіз мови ("логіка мови"). Основні логічні категорії - "логічна постійна", "логічна змінна", "логічна форма", "логічні оператори", "логічна або пропозиційна функція", "логічна операція" та їх символічне позначення.


^ Тема 4. Поняття про логічні системи та принципи їхньої побудови

Поняття "логічна система", "логічна теорія", "формально-логічна теорія".

Структура логічної системи: логічний синтаксис, логічна семантика, логічна прагматика.

Види логічних систем. Основні поняття і принципи їхньої побудови.

^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ І.


Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. О софистических опровержениях // Соч.: В 4 т. - Т. 2. М.: Мысль, 1978.

Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики. - М.: Знание, 1977.

Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К.: АртЕк, 1996.

Брюшинкин В.Н. Логика. Мышление. Информация. - Л., 1988.

Вригт фон Г.Х. Логика и философия в ХХ веке // Вопросы философии. – 1992. - № 8.

Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991.

Дуцяк І.З. Логіка. – Львів: Просвіта, 1996.

Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М.: Педагогика-Пресс, 1993.

Жоль К.К. Мысль. Слово. Метафора. - К., 1984.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Збірник логічних завдань. - Львів: Каменяр, 1997.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. - Львів: Вид-во Львівськ. ун-ту, 1996.

Логический словарь "ДЕФОРТ". - М.: Мысль, 1994.

Налимов В.В. Вероятностная модель языка (о соотношении естественных и искусственных языков). - М., 1979.

Павилёнис П.И. Проблема смысла. - М., 1983.

Петров В.В. Философские аспекты референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII - Логика и лингвистика. - М.: Радуга, 1982. - С.406-414.

Потебня А.А. Мысль и язык. - К.: СИНТО, 1993.

Семиотика. - М.: Радуга, 1988.

Сорина Г.В., В.С.Меськов. Логика в системе культуры // Вопросы философии. – 1996. - № 2.

Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. – 1972. - № 8.

Тарський А. Обґрунтування наукової семантики // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - № 1-2.

Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. - М., 1958.

Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987.


Частина II

ТРАДИЦІЙНА (АРІСТОТЕЛІВСЬКА) ЛОГІКА
^

Тема 1. Поняття


Загальна характеристика поняття як форми мислення. Поняття, слово, термін. Логічна структура поняття. Види понять за змістом і обсягом.

Логічні операції над змістом поняття: визначення (дефініція) поняття.

Логічна характеристика обсягу поняття: логічний клас (множина), підклас (підмножина), елемент класу (елемент множини). Види класів. Відношення між поняттями за обсягом. Логічні операції над обсягами понять: поділ поняття (поділ класу на підкласи), класифікація. Операції над класами (об’єднання класів, переріз класів, доповнення класів).

Логічні операції над змістом та обсягом поняття: обмеження і узагальнення поняття.

^

Тема 2. Висловлювання


Загальна характеристика висловлювання. Речення. Судження. Висловлювання.

Просте висловлювання. Структура простого висловлювання. Види простого висловлювання. Атрибутивні висловлювання: структура, види за кількістю та якістю. Розподіленість термінів. Відношення між висловлюваннями типу А, Е, I, О за "логічним квадратом".

Складні висловлювання. Види складних висловлювань: кон’юнктивні, диз’юнктивні, імплікативні, еквівалентні, заперечні. Встановлення відношень між складними висловлюваннями за методом таблиць істинності.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

Схожі:

Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 05020101
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПитання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства,...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” icon1. Коротке описання розробки з урахуванням вимог нормативних програм дисциплін «Менеджмент організацій»
З урахуванням вимог нормативних програм дисциплін «Менеджмент організацій», «Фінансовий менеджмент» та «Логістичний менеджмент» навчально-методичний...
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconМагістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПитання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент”
Менеджери та підприємці ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем
Магістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія” iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст а
Необхідний обсяг знань студентів, що навчаються за напрямом підготовки “Фізика” з нормативних дисциплін, передбачених навчальним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи