Логіка запитань І відповідей icon

Логіка запитань І відповідей
Скачати 391.34 Kb.
НазваЛогіка запитань І відповідей
Сторінка1/3
Дата28.06.2012
Розмір391.34 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Розділ дев’ятий

ЛОГІКА ЗАПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙЗапитання і його структура. Класифікація запитань.

Логічно коректні й логічно некоректні запитання.

Основні види відповідей.

Основні правила формулювання відповідей


Інтенсивні процеси логізації, інформатизації та кібернетизації наукового пізнання стали особливо характерними для сучасного етапу розвитку науки. Вони знаходять яскравий вираз у наростаючій тенденції до формалізації наукових теорій. Еталоном у цьому відношенні виступає сучасна логіка. Безумовно, формалізація як метод не є якимось вираженням скрупульозних амбіцій точної думки. Вона просто виступає відображенням необхідної об’єктивної потреби іманентної логіки розвитку наукового пізнання. Потреба ця має свої визначені підстави – як предметно-онтологічні, так і філософсько-гносеологічні, як формально-логічні, так і змістовно-семантичні, як інформаційно-комунікативні, так і власне соціологічні. Ось чому безперечність факту тотальності логізації водночас стає явним показником комплексного характеру проблематики, пов'язаної з формалізацією наукових знань.

А розвиток науковий знань, як ми вже знаємо з попередніх розділів, відбувається діалектичним шляхом, тобто переходом від сутності першого порядку до сутності другого порядку. І на кожному етапі наші знання ставали все багатшими й глибшими, проникаючи в сутність об'єктивної дійсності. Для кожного етапу характерні свої особливості. Це насамперед:

  • формулювання запитання;

  • пошук нової інформації для простору поставленого запитання та його розв’язання;

  • пошук найбільш ефективної, оптимальної за формою і змістом відповіді на це запитання.

Таким чином, необхідною ланкою в мисленні, у пізнанні дійсності виступає питально-відповідальний комплекс. У логіці він називається еротетичним (грецьк. erotetika - у формі питання) або інтеррогативним (лат. interrogativus - питальний). Питально-відповідальний комплекс відображає собою єдність двох протилежностей однієї сутності. Адже запитання в цьому комплексі виступає звертанням, яке вимагає відповіді, тоді як відповідь являє собою судження, обумовлене конкретним запитанням. Еротетичний комплекс виконує такі головні функції:

- по-перше, в ньому фіксується визначений сутнісний обсяг інформації про навколишній матеріальний і духовний світ (пізнавальна функція);

- по-друге, за допомогою цього логічного комплексу ми здійснюємо передачу визначених знань та уявлень від однієї людини до іншої (комунікативна функція).

^ 9.1. Питання і його структура

Запитання являє собою висловлення, в якому фіксується прагнення людини до усунення певного сумніву чи невизначеності в наявному знанні і непевності в методах одержання нового знання, а також прагнення до більш виразного розуміння думки співрозмовника в процесі діалогічного спілкування. Іншими словами, запитання – це думка, категорична настійна вимога або просто прохання уточнити, доповнити, формалізувати наявну інформацію з метою ліквідації чи зменшення ентропії, тобто усунення міри невизначеності конкретної ситуації та її відображення у свідомості людини.

Якщо те чи інше висловлення або ім'я фіксує досягнутий результат у пізнанні, то запитання зосереджує увагу на суперечностях, що виникають у процесі пізнання і спілкування. Запитання найчастіше представлене питальною пропозицією. Однак не всяка питальна пропозиція являє собою запитання.

Так, риторична питальна пропозиція хоч і має (за формою) ознаки запитання, але за змістом не є такою. Наприклад, у риторичних питальних пропозиціях типу "Який він хімік?", "Який він чоловік?", "Яке це золото?" містяться твердження, що він взагалі і не хімік; що він не є справжнім чоловіком, а тільки є таким за формою; що золото тільки за блиском нагадує золото, але таким не є, і т.д. Подібні риторичні питальні пропозиції не стимулюють людину до пошуку об'єкта, тому що в них одномоментно стверджується та чи інша ознака предмета наукового пошуку чи просто спілкування.

Поряд з цим існують і такі питальні речення, де в лапідарній формі висловлюється деяке прохання чи конкретна пропозиція. Наприклад, викладач звертається до студентів в аудиторії: "Що за галас?", він, природно, не вимагає відповіді про походження і характер галасу, а закликає до порядку. Є й такі короткі за формою питальні речення, на які, як правило, (відповідно до світського етикету) не потрібно докладної розгорнутої, аргументованої відповіді. Згодом вони поступово перетворюються просто у своєрідну форму вітання.

Наприклад, коли ми запитуємо у товариша: "Як твої справи?", "Що в тебе нового?", "Як твоє здоров'я?", ми найчастіше не чекаємо ґрунтовної відповіді, та й той, хто відповідає на це запитання, не прагне до цього, знаючи, що це просто продовження вітання. Тому яке запитання, така й відповідь — "добре", "нічого", "нормально" і т.д. Чи от ще один варіант питального речення, коли студент звертається до студента в комп'ютерному класі: "Петренко, може ти поступишся мені місцем за комп'ютером?" Це явне прохання, але воно виражене у формі питального речення, і нічого спільного за змістом не має з логікою запитання.

Слід відзначити і те, що запитання (у його логічній сутності) може бути сформульоване не тільки питальним реченням. Це характерно для різних психологічних тестів. Наприклад, викладач читає студентам лекцію. Студент В. Бондаренко знаходиться в аудиторії серед своїх товаришів. Дається просторова схема аудиторії. Пропонується Бондаренку позначити хрестиком своє місце в просторі аудиторії.

У соціологічних дослідженнях часто використовується такий прийом, як незакінчене речення чи всілякі таблиці з "порожніми” місцями, які за умовою потрібно заповнити і т.д. Наприклад, "У селі, яке розташоване, між Харковом і Золочевом, жив і був похований відомий просвітитель-гуманіст, філософ і поет. Освіту він здобув у Києво-Могилянській академії. Його прізвище..." та ін.

^ Логічну структуру запитання можна представити в такий спосіб:

1) у ньому насамперед представлене шукане;

2) у ньому позначена в загальних контурах інформація;

3) і нарешті, запитання – це вимога переходу від відносного, неповного знання, до знання повного (рис. 9.1).


Позначена в загальних контурах необхідна інформація
Рис. 9.1 ? Логічна структура запитання


Наприклад, ми порушуємо конкретне запитання: "Хто був першим лауреатом Нобелівської премії?" Тобто ми порушуємо запитання з метою з’ясувати поки що невідоме нам ім'я людини, якій вперше було присуджено Нобелівську премію.

Що є характерним для цього конкретного запитання? Тут у вигляді незавершеного знання фіксується факт про те, що така премія існує, а от хто і за які заслуги її отримав першим, про це нам потрібна додаткова інформація. Отже ми спрямовуємо пошук таким чином, що він поки обмежується іменами людей, на що і вказує питальний займенник "хто". Або "Кому, як виняток, Нобелівську премію було присуджено двічі?"

Займенник "який" у запитанні позначає особливість, властивість чи стан; прислівники "коли", "де", "скільки", "навіщо" і "чому" позначають відповідно місце, час, простір, кількість, цілепокладання, причину. Якщо в запитанні дотримується точна категоріальність, тобто вказується на конкретну, а не на абстрактну ситуацію, вказується конкретна множина, до якої відноситься предмет нашого пошуку тощо, то це є ознакою достатньої еротетичної культури людини.

У кожному запитанні міститься певна вихідна інформація. Запитання, як каже народна мудрість, на порожньому місці не виникає і ледачих не відвідує. Якщо людина прагне до знання, у неї виникає цілий каскад запитань; як тільки у неї пропадає це прагнення щось взнати додатково, пропадає й необхідність у постановці запитань. У такому разі вона вже перестає просто бути людиною мислячою, творчою, романтичною і т.д.

Повертаючись до запитання: "Кому, як виняток, Нобелівську премію було присуджено двічі?", ми не тільки щось запитуємо, але й водночас інформуємо про те, що була людина, яку нагородили Нобелівською премією двічі. Більше того, стверджується й те, що цією премією люди нагороджуються тільки один раз у своєму житті.

Отже вихідне знання, що міститься в постановці запитання, є його логічною передумовою. В останній зосереджена інформація, необхідна і відносно достатня для формулювання запитання, проте вона не є достатньою у повному обсязі, щоб розв'язати це запитання. Тому передумова виконує своєрідну стратегічну лінію ефективного пошуку відповіді й оформляє, а вірніше, коригує її смисловий зміст.

Таким чином, елементарне запитання складається з двох частин: суб'єкта і передумови (рис. 9.2). Суб'єкт надає множину альтернатив, а передумова визначає, яку кількість справжніх альтернатив бажано мати у відповіді та якого роду вимоги мають бути поставлені до їх повноти і розрізнення. Справа в тому, що безліч прямих відповідей може бути отримано з припустимих комбінацій альтернатив, складених відповідно до умов, що містилися в передумові. Саме передумова задає напрямок пошуку відповіді і визначає її сутнісне значення.

  1   2   3

Схожі:

Логіка запитань І відповідей iconАбітурієнту 2011 року: 50 запитань 50 відповідей Якими законодавчими І нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?
move to 925-10411
Логіка запитань І відповідей iconЧи можеш ти бути менеджером?
Якщо ти згодний з твердженням обирай відповідь «так», якщо ні, то обирай відповідь «ні». Після кожної групи запитань, підраховуй,...
Логіка запитань І відповідей iconК. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник
Павлов В. П., Ишмуратов А. Т., Омельяник В. И. Модальная логика. К.: Выща школа, 1982
Логіка запитань І відповідей iconАкадемія муніципального управління Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Напрям підготовки 1501 «Державне управління» Спеціальність 150101
Співбесіда відбувається у формі усних запитань і відповідей без попередньої письмової підготовки вступників
Логіка запитань І відповідей iconТема: Предмет І значення логіки
Співвідношення традиційної логіки га логіки сучасної. Співвідношення понять "традиційна логіка", ''сучасна логіка", "сучасна ло­гіка",...
Логіка запитань І відповідей iconАнкета «Класний колектив очима учня» Мета: визначити рівень згуртованості класу, його мікроклімат, культурний рівень та взаємовідносини між окремими учнями. Вік учнів
Заповнюючи анкету, учень має позначати варіанти відповідей, які найбі-льше співпадають з його думкою щодо запитань
Логіка запитань І відповідей iconПрограма Дисципліни Логіка
Логіка одна з найдавніших галузей наукового знання. Її роль у сучасному світі науки велика І багатопланова
Логіка запитань І відповідей iconЛогіка. Формальна логіка як навчальна дисципліна
Програма дисципліни структурована на 1 модуль. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах естs
Логіка запитань І відповідей iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
У завданнях, для яких не вказано можливих варіантів відповідей, розв’язок запишіть десятковим дробом. Ваші відповіді також запишіть...
Логіка запитань І відповідей iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
У завданнях, для яких не вказано можливих варіантів відповідей, розв’язок запишіть десятковим дробом. Ваші відповіді також запишіть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи