Розділ тринадцятий icon

Розділ тринадцятий
НазваРозділ тринадцятий
Сторінка1/4
Дата28.06.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Розділ тринадцятийЛОГІКА ТЕХНІКИ


Нами цілком свідомо вводиться до наукового обігу відносно нове поняття логіки техніки, розуміючи під ним необхідність дотримання як розробниками складних технічних систем, так і користувачами цих систем певних внутрішніх закономірностей функціонування і розвитку техносфери взагалі та її підсистем і навіть окремих технічних пристроїв. Необхідність у логіці техніки викликана тією обставиною, що свідоме чи несвідоме недотримання, порушення, а інколи й відверте ігнорування її вимог і норм призводить до травмування і навіть загибелі людей, до значних соціально-економічних збитків і вкрай несприятливого впливу на навколишнє природне середовище. Відзначимо, що поняття логіки техніки є відносно новим, воно ще практично відсутнє у наявній науковій та навчально-методичній літературі, однак його теоретична і практична значущість сьогодні не викликають сумніву.

Зміст поняття логіки техніки певною мірою перетинається із проблемами коректного використання логіки в техніці. Це використання має дві істотно різні спрямованості. Перша з них пов’язана з безпосереднім застосуванням положень як класичної логіки, так і апарату її новітніх розділів у кібернетичних і комп’ютерних системах, в теорії електричних ланцюгів і релейних схем, в теорії надійності та інших прикладних галузях науки і техніки. Цей напрям використовує переважно апарат символічної логіки, витоки якої пов’язані з іменами Д. Скота і У. Оккама, і алгебри Дж. Буля. Бінарний характер логічних побудов вказаних систем та їх функціонування значною мірою спрощує не тільки застосування зазначеного апарату для дослідження, а й процес інтерпретації отриманих результатів. Іншими словами, він дозволяє успішно розв’язувати різноманітні важливі завдання аналізу і синтезу складних технічних систем.

Інша спрямованість використання логіки в техніці пов’язана переважно з нетрадиційними її напрямами і стосується загальної логіки розвитку техніки і науково-технічного прогресу взагалі. Вона передбачає застосування апарату логіки цілей, деонтичної логіки, а останнім часом і так званої нечіткої логіки.

Якщо скористатися дещо умовною аналогією з економікою, можна стверджувати, що перша спрямованість призначена для використання логіки на мікрорівні науково-технічних знань і дозволяє розв’язувати переважно часткові, хоча й важливі практичні проблеми.

Друга ж спрямованість логіки техніки пов’язана з макрорівнем аналізу науково-технічних проблем і призначена для розв’язання завдань з підготовки і прийняття всебічно огрунтованих рішень глобального характеру, з розробкою та реалізацією переважно стратегічних напрямків розвитку техніки і технологій взагалі або стратегії розвитку конкретних галузей техніки. Згідно з цим положенням структура викладення матеріалу даного розділу передбачає послідовний розгляд і аналіз двох вказаних напрямів проблем логіки техніки.


^ 13.1. Роль і призначення логіки техніки та її структура


Проблеми існування логічної обумовленості артефактів, тобто штучних предметів, творінь людини, в першу чергу феноменів техніки, технології та науково-технічного прогресу взагалі являють сьогодні особливий інтерес і виступають предметом міждисциплінарних досліджень не тільки філософії та логіки, але й соціології, педагогіки, психології, екології, естетики, теорії та історії техніки. Значення цих проблем полягає вже не стільки у з’ясуванні теоретичних та історичних моментів, скільки у формуванні надійного логічного і методологічного апарату для системного аналізу відносно нової об’єктивної реальності, якою виступає створена людиною техносфера. Адже за своїми можливостями і масштабами впливу на природу і навіть на свого творця – людину вона вже набула глобального, важко контрольованого характеру і розвивається за своїми внутрішніми законами. При цьому, на жаль, вплив, який техносфера здійснює на людину і навколишнє середовище, має переважно деструктивний характер. У результаті природа зазнає невідшкодовуваних наслідків, а відтак істотна шкода завдається і самій людині та суспільству. Одна з основних причин такого становища полягає у відсутності знань і належного розуміння логіки техніки й логіки її розвитку, в порушенні чи навіть навмисному ігноруванні об’єктивних закономірностей логіки розвитку техносфери з боку більшості розробників і користувачів техніки і технологій. Обумовлена ж подібна ситуація цілою сукупністю таких чинників.

По-перше, самі наукові основи логіки техніки ще недостатньо розроблені й опрацьовані. По-друге, традиційна система інженерної освіти до недавнього часу взагалі не передбачала вивчення логіки. Включення ж цієї дисципліни до навчальних планів часто обмежується вивченням її понятійно-категоріального апарату і формальним викладенням студентам загальних закономірностей. Логіка техніки і логіка її розвитку, найважливіші елементи загальної, світоглядної та професійної культури інженера часто залишаються поза полем зору педагогів і студентів.

По-третє, в навчально-виховному процесі професійної підготовки інженерів недостатня увага приділяється формуванню морально-етичної культури і культури мислення майбутніх фахівців, що є одним з наслідків і водночас одним з проявів загальної технократичної спрямованості технічної освіти. По-четверте, в системі інженерної освіти має місце істотний розрив між викладанням спеціальних дисциплін і філософії, наслідком якого стала відсутність у більшості випускників чітких світоглядних позицій та необхідної широти мислення, яка б давала їм змогу усвідомити логіку розвитку техніки.

Сьогодні особливої актуальності набувають проблеми закономірностей функціонування і розвитку техніки і техносфери в цілому, сучасного стану техніки, виявлення її можливостей і обмежень, а також характеру і логіки взаємовідносин в системі „людина-суспільство-природа-техносфера”, тенденції та закономірності їх еволюції. Розуміння логіки цих процесів, логіки появи і розвитку техніки взагалі вимагає історичного підходу до аналізу часових і причинно обумовлених процесів розвитку соціуму й практично-перетворювальної діяльності людей, співвідношення діалектики потреб, характеру і засобів їх задоволення.

Сама постановка проблеми досліджень з логіки техніки передбачає їх організацію і здійснення та наступне практичне використання результатів принаймні у таких чотирьох напрямках (рис. 13.1).
  1   2   3   4

Схожі:

Розділ тринадцятий iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ тринадцятий iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
Розділ тринадцятий iconРозділ Природно-соціальна характеристика Кінбурнського півострова 3
Розділ Заповідні території Кінбурнського півострова 24 Розділ Пелікани Кінбурнського півострова 30
Розділ тринадцятий iconРецензенти Н. Р. Малишева, доктор юридичних наук, професор, член-корес- пондент апрн україни, А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор Автори підручника
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
Розділ тринадцятий iconРозділ Специфіка навчання обдарованих учнів з іноземної мови
Розділ Моніторингове дослідження ефективності організації процесу навчання з іноземних мов (обдаровані учні)
Розділ тринадцятий iconМетодичні вказівки
Теплогазопостачання та вентиляція . Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція (для студентів 4 курсу денної та заочної форм...
Розділ тринадцятий iconРозділ мертва точка І деескалація
Розділ мертва точка І деескалація (фрагменти з кн. Рубин Дж., Дин Пруйт, Сунг Хе Ким Социальный конфликт: эскалация тупик, разрешение....
Розділ тринадцятий iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство. Розділ «Атмосфера»: Для студентів географічних факультетів педагогічних...
Розділ тринадцятий iconРозділ 2 Інноваційні процеси в економіці Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці
Розкрито специфічні риси аналізу попиту на ринку нових товарів. Запропоновано рекомендації щодо підвищення ступеня обґрунтованості...
Розділ тринадцятий iconРозділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
Відтак цей розділ містить аналіз умов праці в юриспруденції, обґрунтовує організаційно-технічні заходи, які гарантують безпеку виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи