Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” icon

Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування”
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування”
Сторінка1/5
Дата28.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ

З КУРСУ “ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОДОПІДГОТОВКИ ТА ВОДОКОРИСТУВАННЯ”


(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності

6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків-ХНАМГ-2007


Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань і самостійних робіт з курсу “Теоретичні основи водопідготовки та водокористування” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”).

Укл.: В.О.Ткачов, В.О. Тихонюк-Сидорчук. –Харків: ХНАМГ, 2007. – 50 с.


Укладачі: В.О. Ткачов,

В.О. Тихонюк-Сидорчук


Рецензент: К.Б. Сорокіна


Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очищення вод, протокол № 2 від 14.09.06.


ЗМІСТ стр.

Вступ 4

Вихідні дані 5

1.Технологічні схеми, вживані при обробці води. Принципи їх

компоновки 6

1.1. Вибір схеми очисних споруд 8

2. Організація лабораторно – виробничого контролю та оцінка якості

природних вод 10

2.1. Види аналізу води 10

2.2. Оцінка якості природних вод 12

3. Визначення повної продуктивності очисних споруд 13

4. Реагентне господарство 14

4.1. Визначення дози коагулянту 15

4.2. Схема коагулянтного господарства при мокрому збереженні

коагулянту 16

4.3. Схема коагулянтного господарства при сухому зберіганні

коагулянту 18

4.4 Флокулювання води 19

4.4.1. Визначення дози і площ складу поліакриламіду 20

4.4.2. Схема готування розчину поліакриламіду 21

4.5. Визначення витрати вапна 22

4.5.1. Схема готування вапняного молока 24

4.6. Схема виготовлення активованої кремнієвої кислоти 26

4.7. Знезаражування води 26

5. Складання балансової схеми витрат води з водоочисних

споруд 28

6. Контактні освітлювачі 30

6.1. Визначення площі й числа контактного освітлювача 32

6.2 Визначення кількості води, яке йде на промивання контактних освітлювачів 34

7. Вихровий змішувач 34

8. Барабанні сітки і вхідна камера 36

9. Резервуар чистої води 38

10. Повторне використання води від промивання контактних освітлювачів 40
^

10.1. Піскоуловлювач горизонтальний 40


10.1.1. Розрахунок піскоуловлювача 41

10.2. Відстійники періодичної дії 42

11. Компонування водоочисної станції 44

12. Додатки 45

Додаток 1. Таблиця варіантів завдання згідно з варіантами 45

Додаток 2. Види джерел водопостачання 47

Додаток 3. Втрати напору при русі води між спорудами

очисної станції та у самих спорудах 47

Додаток 4. Таблиця 16 [1]. Визначення дози безводного

коагулянту за значенням коло мутності води 48

Додаток 5. Характеристика хлораторів 48

Список літератури 49


ВСТУП


Водопровідні очисні станції господарсько-питного водопостачання призначаються для забезпечення населення і промисловості водою, що відповідає ГСанПіН.

Варто намагатися найбільш раціонального взаємного розташування всіх елементів водоочисних споруд на генеральному плані будівельного майданчика.

Склад комплексу основних споруд водопровідної очисної станції визначається прийнятими методами коректування складу домішок води, що в свою чергу залежить від якості води і вимоги до неї споживачів.

Для доведення якості води до вимог стандарту питної води її обробляють, включаючи при необхідності наступні процеси: попереднє освітлення, фільтрування, реагент обробки, фільтрування, знезаражування, дезодорація, фторування.

Для здійснення перерахованих технологічних процесів на водоочисних станціях застосовуються спеціальні очисні спорудження: мікрофільтри і барабанні сітки, префільтри, дозатори, змішувачі, камери пластиці утворення, відстійники, освітлювачі із шаром зваженого осадку, контактні освітлювачі, фільтри, установки для введення у воду хлору, фтору, аміаку й інших реагентів.

Функціональне призначення основних очисних споруд - підготовка води питної якості, споруд іншого підйому - збереження і подача води споживачам, підсобно-допоміжних споруд і загальномайданчикових об'єктів - обслуговування й забезпечення основних технологічних процесів.


^ ВИХІДНІ ДАНІ

Вихідні дані студенти обирають за варіантом з журналу викладача за Додатком 1 та оформлюють відомість вихідних даних за прикладом.


факультет__________________ гр._____________

П.І.Б. студента______________________________


№ варіантаКорисна продуктивність, тис.м3/добу

75

Кч

1,35

катіони

Ca2+ мг/л

мг-екв/л

60

2,99

Mg+ мг/л

мг-екв/л

53,02

4,36

Na+ мг/л

мг-екв/л

152,72

6,64

Всього мг/л,

мг-екв/л

265,74

13,99

аніони

SO42- мг/л

мг-екв/л

231,88

3,8

SO42- мг/л

мг-екв/л

196,92

4,1

Cl- мг/л

мг-екв/л

216,1

6,09

SiO32- мг/л

мг-екв/л

Всього мг/л,

мг-екв/л

658

13,99

Загальна твердість То, мг-екв/л

7,34

Карбонатна твердість Тк , мг-екв/л

3,8

Загальний солевміст мг/дм3

935,6

Завислі речовини мг/дм3

150

pH

6,7

Температура t0С

6

кольоровість в градусах ПКШ

37

Підпис

викладача _______________________Дата_________ 200___р.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “Раціональне...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять І самостійних робіт з дисципліни „Аналіз ефективності роботи вк систем”
«Водопостачання та водовідведення», 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” icon«інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань
«Інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять І самостійних робіт з дисципліни „Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства”
«Водопостачання та водовідведення», 06010302, 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з дисципліни „Водні ресурси, їх використання та охорона”
«Гідротехніка (водні ресурси)», 0926 «Водні ресурсі» спеціальності 092601, 06010108 «Водопостачання та водовідведення»)
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconМетодичні вказівки з нарисної геометрії
Методичні вказівки з нарисної геометрії для виконання практичних завдань та розрахунково-графічних робіт” (для студентів 1 курсу...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconХарківська національна академія міського господарства д. В. Шаульський методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «основи геодезії»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «основи геодезії» (для студентів 1 та 3 курсів денної форми...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування” iconА. О. Радченко архітектурно-будівельне
Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійного виконання розрахунково-графічних завдань з інженерної графіки (спеціальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи