Робоча навчальна програма icon

Робоча навчальна програма
Скачати 436.32 Kb.
НазваРобоча навчальна програма
Сторінка1/5
Дата28.06.2012
Розмір436.32 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ

на 2008-2009 навчальний рік

факультет - фармацевтичний

спеціальність - клінічна фармація

освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст

кваліфікація - клінічний провізор

кафедра - мікробіології та вірусології

курс - другий - третій

семестр - ІV - V

лекції - 18 акад. год - 18 акад. год.

практичні заняття - 34 акад. год. - 36 акад. год.

самостійна робота студентів - 56 акад. год. - 27 акад. год.

Залік - ІV семестр - V семестр

Іспит з мікробіології та вірусології - V семестр

В с ь о г о - 108 акад. год. - 81 акад. год.

Разом - 189 акад. годин


Робоча навчальна програма складена на основі “Тимчасової програми з мік­робіології з основами імунології для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Спеціальність: 7.110201 „фармація” – МОЗ України, Київ, 2008. – 40 с.”.


^ 1. ОСНОВНА МEТА ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ.

1.1. Мета викладання мікробіології та вірусології.

У роботі клінічного фармацевта мікробіологія займає особливе місце. Такі її розділи, як стерилізація, асептика, антисептика, дезінфекція, розробка і використання імунобіологічних препаратів, значення мікроорганізмів у виготовленні та використанні лікарських засобів та їх біодеградації, зберігання та контроль за лікарською сировиною має не тільки теоретичне, а й практичне значення в професійній діяльності.

Орієнтуючись на кінцеву настанову підготовки спеціалістів за спеціальністю “клінічна фармація”, їх кваліфікацій­них характеристик, у процесі вивчення мікробіології, ві­русології та імунології по­тріб­но сформувати у студентів знання про роль мікро­організмів в існуванні природи, про їх еволюцію, екологію, особливості морфології та фізіології, значення мікробів в інфек­ційній і неін­фекційній патології людини, про принципи мікробіологічної, серологічної діагностики, специ­фічної терапії та профілактики інфекційних захворювань, про значення мікроорганізмів у псуванні лікарської сировини та готових лікарських форм, а також імунобіологічні препарати та їх застосування і значення. Особливе значення мають розділи про класифікацію, принципи розробки, стандартизації і дозування, механізми дії і застосування антимікробних препаратів.

У загальній частині студенти знайомляться з основними властивостями мікробів, їх еволюцією, поишенням, екологією, систематикою, морфологією та анатомією, отримують загальні поняття про генетику мікроорганізмів, вчення про інфекцію. У розділі “Спеціальна мікробіологія” висвітлюються загальні властивості окремих найважливіших представників патогенних мікробів. Студенти фармацевтичного факультету лише частково знайомляться під час навчання з клінікою інфекційних захворювань, їх епідеміологією. Тому програма передбачає висвітлення питань, що стосуються шляхів зараження, механізмів поширення інфекційних хвороб, їх патогенезу і проявів.

Матеріал розглядається у такій послідовності: загальна характеристика збудника (його морфологія, культуральні властивості, ферментативні властивості, антигенна будова і фактори вірулентності). Для вірусів розглядається також їх ультраструктура, біологічні моделі та методи культивування, репродукція і особливості взаємодії віріонів з чутливими клітинами. Також висвітлюється патогенез вірусних захворювань, стисла характеристика клінічних проявів, методи профілактики і заходи щодо лікування.

Викладання здійснюється шляхом читання лекцій з основних розділів мікробіології та вірусології, проведенням практичних занять з контролем набутих знань, практичних навичок та умінь.

1.2. Завдання вивчення мікробіології та вірусології.

Студент повинен знати:

 • морфологічні, тинкторіальні, кільтуральні, біохімічні, антгенні властивості і таксономічне розташування основних груп патологічних мікроорганізмів;

 • роль мікроорганізмів у патології людини, патогенетичні та імунобіологічні закономірності інфекційних захворювань;

 • основні властивості прокаріот, вірусів, грибів, найпростіших;

 • основні принципи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань;

 • використання мікроорганізмів при одержанні антибіотиків, вітамінів, амінокислот тощо, еубіотиків та імунобіологічних препаратів;

 • основи біотехнології та генної інженерії

Студент повинен вміти:

 • виявляти мікроорганізми з використанням мікроскопа, шляхом вирощування бактерій на поживному середовищі, вірусів – методом зараження живих біологічних систем;

 • використовувати серологічні реакції з метою ідентифікації мікроорганізмів і виявлення антитіл у сироватці хворих людей;

 • оцінювати за мікробіологічними показниками лікарську сировину, готові лікарські форми, санітарний стан аптек та фармацевтичних виробництв.

Студент повинен володіти навичками:

 • дотримання правил протиепідемічного режиму і техніки безпеки в бактеріологічній лабораторії, аптеках та фармацевтичному виробництві;

 • виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження, забарвлення простими методами та методом Грама, мікроскопії в світловому мікроскопі з імерсійним об’єктивом;

 • посіву досліджуваного матеріалу на щільні, напіврідкі і рідкі середовища;

 • диференціації мікроорганізмів за морфологічними, тинкторіальними, культуральними, біохімічними та антигенними властивостями;

 • визначення чутливості мікрооргранізмів до антибіотиків.

^ 2. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ, ЗНАННЯ ЯКИХ СТУ­ДЕНТАМ

НЕ­ОБХІДНО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ

­При вивченні мікробілогії та вірусології студентам необхідно зна­ти курс анатомії людини, загальної біології, гістології, біологічної хімії, нормальної фізіо­логії, органічної хімії, медичної фізики.

1. Матеріали медичної фізики, які знайомлять студентів з бу­довою та принципами роботи оптичного, електронного, люмінесцентного мікрос­копа.

2. З курсу загальної біології та генетики студенти викорис­товують знання прин­ципів номенклатури і таксономії живих істот, структури і функції гена, основних форм мінливості.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Робоча навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи