Завідувачу кафедри icon

Завідувачу кафедри
Скачати 56.74 Kb.
НазваЗавідувачу кафедри
Дата28.06.2012
Розмір56.74 Kb.
ТипДокументи

Завідувачу кафедри

Економіки підприємства

студента комерційного факультету

спеціальності Економіка підприємства


____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


З А Я В А


Прошу закріпити за мною для захисту в Державній екзаменаційній


комісії тему дипломної роботи _____________________________________


_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


____________________________________________________________________________

(найменування теми)


Підпис ____________________

"10” лютого 2011 р.


Ректорові університету


Клопотання про закріплення теми дипломної роботи


Керівником теми прошу затвердити __________________________________

(науковий ступінь, вчене звання )


_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Завідувач кафедри Економіки підприємства


10” лютого 2011 р. Підпис__________________(Янковий О.Г.)


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

Одеський державний економічний університет

Кафедра економіки підприємстваДопущено до захисту

Завідувач кафедри ЕП

Янковий О.Г.


__________________

“16” листопада 2011 р.


^ ДИПЛОМНа робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня магістра


зі спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” за програмою

^ Економіка та стратегія розвитку підприємства”

на тему:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Виконавець:

студент комерційного факультету

_____________________________ ________

(прізвище, ім’я, по батькові) /підпис/


Науковий керівник:

___________________________________

(науковий ступінь, вчене звання)


_________________________ ________

(прізвище, ім’я, по батькові) /підпис/


Одеса 2011

Міністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни

^ Одеський державний економічний університет


Факультет комерційний Кафедра Економіки підприємства

Спеціальність “Економіка підприємства”

Затверджую

Зав. кафедри ЕП

_____________ (Янковий О.Г.)

“15” квітня 2011 р.


З а в д а н н я

на ДИПЛОМНУ роботу студентА


______________________________________________________________

( прізвище, ім'я, по батькові)


  1. Тема роботи: _______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Затверджена наказом по університету від 15 лютого 2011 р., № 19

  1. Термін здачі студентом закінченої роботи 4 листопада 2011 р.

  2. Вихідні дані до роботи ________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

  1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити):_________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


  1. Перелік аналітичного і графічного матеріалу

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


^ 6. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНз\п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1.

Затвердження плану ДР

15.04.2011 р.
2.

Складання бібліографії

Травень 20011р.
3.

Представлення:

І розділ

ІІ розділ

ІІІ розділ


15.06.2011 р.

15.09.2011 р.

20.10.2011 р.
4.

Здача закінченої роботи на кафедру

4.11.2011 р.
5.

Захист ДР на кафедрі (“малий захист”)
Студент-дипломник ______________________________

(підпис)

Керівник роботи__________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)


Рішення комісії про попередній захист дипломної роботи (малий захист) від „__”____2011 року


Дипломна робота рекомендується до захисту_______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Члени комісії:


1.________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)


2.________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)


3._________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)


Віза завідувача кафедри :


д.е.н., професор Янковий О.Г. ___________________

(підпис)


„__”_____________2011 р.


ВІДГУК

на дипломну роботу студента _______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Факультету комерційного

Спеціальності “Економіка підприємства”


за темою: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


^ Позитивні сторони: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Недоліки:___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

^ 3.  Основні рекомендації та загальна сума економічного ефекту:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.  Як проявив себе студент під час написання дипломної роботи (теоретична підготовка, знання практики, вміння вести самостійне дослідження, дисциплінованість) ___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5.  Рекомендація роботи до захисту

дипломна робота рекомендується до захисту з оцінкою ___­_______________


^ Науковий керівник

__________________________ _______________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Дата____________


Рецензія

на дипломну роботу

студента комерційного факультету

Одеського державного економічного університету

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема дипломної роботи: _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Стисла характеристика розділів роботи _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Позитивні сторони та вади роботи ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рівень використання економіко-математичних методів та ЕОМ ___________

__________________________________________________________________

Пропозиції, які вніс студент, рівень їх професійного обґрунтування та практичне значення_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Якість оформлення роботи ___________________________________________

Загальний висновок: чи підготовлений студент до самостійної роботи як фахівець _________________________________________________________

Рекомендація роботи до захисту _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рецензент

___________________

(посада)

____________________

____________________ ___________ __________________________

(місце роботи, науковий (підпис) (прізвище, ініціали)

ступінь, звання)

“______”________________2011 р.

М.П.

Наряд-замовлення

на проведення наукового дослідження


за темою________________________________________________________


________________________________________________________________


________________________________________________________________


з впровадженням результатів у виробництво.


Замовник ________________________________________________________

(керівник підприємства, організації, прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________


_________________________________________________________________


Виконавець _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________________________________________________________________________________


Строк виконання замовлення ________________________________________


Замовник Виконавець


_______________________ ________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________ _______________________________

МП (підпис) МП (підпис)

Схожі:

Завідувачу кафедри iconЗавідувачу кафедри

Завідувачу кафедри iconЗавідувачу кафедри міжнародної економіки

Завідувачу кафедри iconЗавідувачу кафедри обліку І аудиту
Пвнз «Херсонський економічно-правовий інститут к е н., доц. Осадчій Т. С. студента(ки) економічного факультету «Облік І аудит»
Завідувачу кафедри iconЗавідувачу кафедри
Ректорат, Рада Молодих вчених та Студентське наукове товариство запрошують Вас, молодих вчених та студентів-гуртківців Вашої кафедри...
Завідувачу кафедри iconE-mail: library ssu@ukr net
Президента України від 24 липня 2012 р. №455/2012 : [державна стипендія строком на 2 роки призначена Залозі Вільяму Олександровичу...
Завідувачу кафедри iconЗавідувачу кафедри
України плану проведення конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 р., прошу до 1 листопада 2012 р надати до...
Завідувачу кафедри iconМіжнародне співробітництво на рівні кафедр кнутд (з'ясування стану та потреб подальшого вдосконалення)
Шановний завідувачу кафедри, будь ласка, дайте відповідь на подані нижче запитання, які допоможуть з'ясувати загальний стан міжнародного...
Завідувачу кафедри iconРозпорядження 2013 р м. Луганськ № Про завершення магістерської роботи
Слухачам магістратури заочного відділення протягом 10 – 22. 06. 2013 р представити магістерські роботи завідувачу магістратури державного...
Завідувачу кафедри iconВитяг з протоколу № засідання кафедри (назва кафедри)
Двнз «Донецький національний технічний університет» 20 р., кафедри
Завідувачу кафедри iconПп Захід
Затвердити на засіданні кафедри теми наукових досліджень для викладачів кафедри І виставити їх на стенді кафедри
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи