Львівський національний університет імені Івана Франка icon

Львівський національний університет імені Івана Франка
Скачати 139.7 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Дата28.06.2012
Розмір139.7 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка


"Затверджую" 19.07.2011 р.


Ректор проф. І.О.Вакарчук


№ особової справи__________________________ Варіант__1___


НАПРЯМ “ФІЛОЛОГІЯ” (ЧЕСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)


Вказівки: Виконайте завдання і запишіть номер правильної відповіді .


1. Визначити варіант, що ілюструє систему вокалів літературної мови. Варіанти відповідей:

1) a (б), e (й), i (н), o (у), u (ъ)

2) a (б), e (й), i (н), o (у), u (ů)

3) a (б), e (й), i (н), y (э), o (у), u (ъ, ů)

4) a (б), e (й), ě, i (н), y (э), o (у), u (ъ, ů)


2. Визначити варіант, у котрому наявні слова (або словосполучення) лише з регресивною асиміляцією. Варіанти відповідей:

1) lбvka, kresba, hadka, křen, bez tebe, vařte

2) prosba, lйčba, kavka, tužka, kdy, k hospodě

3) svatba, nůžky, křepelka, třнska, způsob, lehkэ

4) dřнvн, kde, hezkэ, třetн, přes kopec, dvнřka


3. Визначити варіант, де всі наведені слова складають групу іменників pluralia tantum. Варіанти відповідей:

1) ъsta, plнce, dobytek, teplбky, љaty, nůžky

2) mluvidla, jatra, opalovačky, nбdobн, osypky, kleљtě

3) prsa, zбda, Budějovice, kalhoty, housle, brэle

4) kvнtн, vэzbroj, dožinky, Vбnoce, Tatry, jmeniny


4. Визначити варіант, у котрому правильно утворені усі демінутивні форми слів. Варіанти відповідей:

1) seљitek, kvнtek, lesнk, krбmнk, brambůrek, doubek

2) stolнk, čepeček, dбrek, keřнk, oslнk, paleček

3) uzlнk, pavouček, jazэček, vlбček, žertнk, kopeček

4) strojйk, obrбzek, kožнљek, hřнbek, proutek, salбtнk


5. Визначити варіант, у котрому всі наведені іменники мають правильну форму називного відмінка множини. Варіанти відповідей:

1) bratři, děvčata, specialistй, dědečkovй, sousedky, sestřenice, schodiљtě, obchody

2) restaurace, kina, budovy, bratranci, kancelбři, zvнřata, průvodci, koleje

3) budovy, hřiљti, rybnнky, nйměstн, vejce, mнče, mravenci, okna

4) kluci, tramvajн, přнzemн, taљky, jeskyně, kluziљtě, vlaky, љachistй


6. Визначити варіант, у котрому правильно утворені всі префіксальні дериватию. Варіанти відповідей:

1) prales, pavěda, přemнra, prazdroj, přechuť, součбst

2) přetlak, pakůň, praděd, sourohy, prapůvod, přetisk

3) soudruh, prapočбtek, pračlověk, paklič, soucit, přehled

4) pravlast, přelad, prahory, pauměnн, překlad, praotec


7. Визначити варіант, де неправильне написання i-y в закінченнях слів порушує граматичного узгодження присудка з підметом у називному відмінку множини. Варіанти відповідей:

1) Chlapci obdivovali rampouchy, kterй sбhali až k zemi. Pro obveselenн děti lapaly mouchy a zase je směљně vyplivovaly

2) Jeli bychom s vбmi rбdi, ale nemůžeme nechat obe chlapce samy. Lidй v kimonech obdivovali vistarie, kterй na jaře rozkvetly fialovэmi květy

3) Psi běhali nejraději ve společnosti dětн. Když na ně děti volali, dali se do љtěkбnн a běželi za nimi jako divн

4) Proč by lidй nemohli mнt tytйž zбliby, jakй byly v jejich době v mуdě. Uzenй sledě se dobře prodбvaly


8. Визначити варіант, у котрому з окремих речень допущено помилку у написанні прийменників s (se), z (ze). Варіанти відповідей:

  1. Odeљel z domu brzo rбno. Nespustil ho z očн. S tou věcн to љlo dlouho z kopce, až konečně s nн seљlo vůbec

  2. Když jsem přiљel po deљti domů, svlйkl jsem se nejprve ze љatů, љaty jsem vysuљil a pak jsem z nich odstranil stopy blata

  3. Z okna byl pěknэ pohled na zimnн krajinu a slunce lбkalo děti ven se světnice. Sejde z očн, sejde z mysli

  4. Věruљka s Jarkem se љli podнvař na film Princezna se llatou hvězdou. Domnнval jsem se, že nebudu z to splnit danэ ъkol v termнnu


9. Визначити варіант, у котрому всі іменники чоловічого роду (неістоти) у родовому відмінку однини мають закінчення –a. Варіанти відповідей:

1) les, leden, ъnor, ъterek, dneљek, mlэn, listopad

2) kout, ostrov, klбљter, hřbitov, večer, zбkon, hotel

3) březen, srpen, čtvrtek, pбtek, zнtrek, domov, rybnнk

4) květen, duben, pondělek, včerejљek, mlэn, sklep, Berlнn


10. Виберіть варіант, у якому всі слова знаходяться у смисловому узгодженні. Варіанти відповідей:

1) Tetě dбm k svбtku cukrovku z brouљenйho skla

2) Tetě dбm k svбtku cukrбrnu z brouљenйho skla

3) Tetě dбm k svбtku cukrбřku z brouљenйho skla

4) Tetě dбm k svбtku cukřenku z brouљenйho skla


11. Виберіть варіант, у котрому у всіх прикладах ужита правильна прийменниково-відмінкова форма іменника. Варіанти відповідей:

1) O vэsledku pochybujн předem. Žбdal je o pomoc. Snad si na to zvykne. Někdo se tu po tobě ptal. Na nic se nepamatuje

2) Přesvedčovali ho o opaku. Nadбval na љpatnй počasн. Nemůže si o tom vzpomenout. Slitoval se nad nimi. Pro jednu z možnostн se musнte rozhodnout

3) Obvinili ho ve lži. Zklamali se v něm. Ptali se mě na cestu. Zajнmб se o ten problйm. Nemohl se z tohopřekvapenн vzpamatovat

4) Toužil po slavě. Hбdali se přes maličkost. Stэskб se mu po domově. Nemyslн na nбsledky. Hlasil se ke svйmu prбvu


12. Визначити, у котрому рядку всі граматичні і правописні форми слів називного відмінка множини подано правильно. Варіанти відповідей:

1) Ve třнdě byly přнtomny vљichni žбci

2) Ve třнdě byly přнtomny vљechny žбci

3) Ve třнdě byli přнtomni vљichni žбci

4) Ve třнdě byli přнtomni vљechny žбky


13. Визначити варіант, у котрому всі наведені словосполучення складають один синонімічний ряд. Варіанти відповідей:

1) je to jako z pohбdky, bэt jako filmovб hvězda, bэt jako krev a mlнko, to je podнvanб pro bohy, holka jako lusk

2) je pytlem praљtěnэ, bэt jako bota, je padlэ na hlavu, mнt filipa, mнt dlouhй vedenэ

3) bэt jako bбba, bбt se jako čert křнže, mнt srdce v kleљtнch, mнt pro strach udělбno, mнt z něčeho vнtr

4) bэt vљemi mastmi mazanэ, ten jadl vtipnou kaљi, ten mб za uљima, skočit někomu na љpek, mazanэ jako advokбt


14. Визначити варіант, у котрому всі слова мають антоніми. Варіанти відповідей:

1) mнr, pravda, rovnэ, stůl, pravэ, velkэ, ptбk, љirokэ, stбt

2) velikбn, světlo, dlouhэ, dobrэ, strom, mladэ, pнsek, horkэ, moudrэ

3)den, vэchod, lбska, pнle, rub, bнlэ, suchэ, umělэ, městskэ

4) mluvit, smбt se, љkola, pracovat, ulice, mnoho, spбt, každэ, brбt


15. Визначити варіант, у котрому всі форми родового відмінка однини подано правильно. Варіанти відповідей:

1) kamarбda, tety, strэce, tchyně, kolegy, otce, sestry, specialisty, lйkaře, průvodce, děvčete, hajnйho, sestřenice

2) kamarбda, tety, strэce, tchyni, kolegy, otce, sestry, specialista, lйkaře, průvodce, děvčete, hajnйho, sestřenice

3) kamarбda, tety, strэca, tchyně, kolegy, otce, sestry, specialisty, lйkaře, průvodce, děvčete, hajnйho, sestřenici

4) kamarбda, tety, strэce, tchyně, kolegy, otce, sestry, specialisty, lйkaře, průvodce, děvčeti, hajnэho, sestřenice


16. Коли і де проходив процес становлення чеського письменства? Варіанти відповідей:

1) ХІ ст. у Празі

2) VІІІ ст. у Моравії

3) ХІV ст. у Плзні

4) ІХ ст. у Великій Моравії

17. Якою мовою було створено першу пам’ятку чеського письменства? Варіанти відповідей:

1) німецькою

2) грецькою

3) латинською

4) старослов’янською


18. Назвіть основні твори Я. Гуса. Варіанти відповідей:

1) «Скарги св. Вацлава»

2) «Спір Правди з Неправдою»

3) «Про скупця»

4) «Про правопис чеський», «Про церкву»


19. Коли і ким було опубліковано першу українську пісню в Чехії. Варіанти відповідей:

1) Козьмою Празьким, ХІІ ст.

2) Т. Штітним, ХІV ст.

3) Ондрієм з Дубе, ХІV ст.

4) Я. Благославом, ХVІ ст.


20. Назвіть часові рамки чеського націоналдьного відродження. Варіанти відповідей:

1) ХVІ ст.

2) ХVІІ ст.

3) ХVІІ – ХVІІІ ст

4) кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.


21. Хто такий Йозеф Добровський? Варіанти відповідей:

1) педагог

2) журналіст

3) діяч культури

4) вчений-славіст


22. Хто написав поему «Дочка Слави»? Варіанти відповідей:

1) В. Ганка

2) К. Сабіна

3) П. Хохолоушек

4) Я. Коллар


23. Хто написав поему «Май»? Варіанти відповідей:

1) С. Чех

2) Я. Неруда

3) В. Галек

4) К. Г. Маха


24. Назвіть автора і жанр твору «Мазепа». Варіанти відповідей:

1) Я. Неруда, поема

2) Б. Нємцова, повість

3) Ф. Главачек, роман

4) Й. В. Фріч, п’єса


25. Хто написав поему «Хрещення св. Володимра»? Варіанти відповідей:

1) Я. Неруда

2) О. Бржезіна

3) Ї Волькер

4) К. Гавлічек-Боровський


26. Назвіть автора класичного чеського історичного романа. Варіанти відповідей:

1) Й. В. Сладек

2) К. Свєтла

3) Г. Пфлегер Моравський

4) А. Їрасек


27. Які п’єси К. Чапека вам відомі? Варіанти відповідей:

1) Війна з Саламандрами

2) Кракатит

3) Гордубал

4) Мати


28. Кому з чеських авторів присвячено дві статті І. Франка? Варіанти відповідей:

1) А. Їрасеку

2) С. Чеху

3) Ю. Заєру

4) Я. Коллару


29. Хто написав роман «Микола Шугай розбійник»? Варіанти відповідей:

1) М. Маєрова

2) Я. Отченашек

3) М. Кратохвил

4) І. Ольбрахт


30. Хто автор роману «Гордубал»? Варіанти відповідей:

1) Я. Гашек

2) І. Ольбрахт

3) М. Пуйманова

4) К. Чапек


Декан факультету Я.І.Гарасим


Львівський національний університет імені Івана Франка


"Затверджую" 19.07.2011 р.


Ректор проф. І.О.Вакарчук


№ особової справи__________________________ Варіант_______2_______


^ НАПРЯМ "ЧЕСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА"


Вказівки: Виконайте завдання і запишіть номер правильної відповіді.


1. Визначити варіант, у котрому наявні слова (або словосполучення) лише з регресивною асиміляцією. Варіанти відповідей:

1) hezkэ, třнda, hlнdka, dřнve, nehty, bezpečnэ

2) dvнřka, roztrhnout, rozkaz, zpozdit, když

3) třнdnice, třeba, hospodбřstvн, přihlбљka, vљechno, věřte (zpěvбk)

4) leckdo, dřнna, křнdlo, přes luka, zkazit, zpнvat


2. Визначити варіант, де всі наведені слова складають групу іменників pluralia tantum. Варіанти відповідей:

1) vidle, ovoce, narozeniny, Krkonoљe, noviny, obilн

2) vrata, prбzdniny, mlбdež, Hradčany, pomyje, dějiny

3) kamna, nбmluvy, kvasnice, љachy, otruby, žestě

4) kvнtн, vэzbroj, dožinky, Vбnoce, Tatry, jmeniny


3. Визначити варіант, у котрому правильно утворені усі демінутивні форми слів. Варіанти відповідей:

1) kamнnek, mrбček, mrazнk, kroužek, domнk, ostrůvek

2) kocourek, hoљнk, ptбček, vozek, hrбdek, potůček

3) koљнk, stromek, krůček, větřнk, balнček, pramнnek

4) hřнbek, vlбček, sloupek, salбtнk, dvorek, sklнpek


4. Визначити варіант, у котрому всі наведені іменники мають правильну форму називного відмінка множини. Варіанти відповідей:

1) chlapci, pбnovй, divadla, nбdražн, mistnosti, pole, kněžн, sestry

2) kavбrny, stromy, zbytečnosti, stroje, prodavače, kolegovй, novinбři, cyklistй

3) jabloně, malнři, zpěvбci, vnoučata, krabice, spisovateli, soudci, dceri

4) kuřata, vozy, zahrady, silnice, letiљtě, kino, autoři, překladateli


5. Визначити варіант, у котрому правильно утворені всі префіксальні деривати. Варіанти відповідей:

1) přehra, prarodiče, přesmyk, přechod, přelet, prastrэc,

2) pablb, přehra, přechod, přelet, prepodstata, souhlбska

3) přestavba, pravzor, patvar, souzvuk, přehmat, přerod

4) přeboj, přepad, prabбba, soupis, soustruh, přehrada


6. Визначити варіант, де неправильне написання i-y в закінченнях слів порушує граматичного узгодження присудка з підметом у називному відмінку множини. Варіанти відповідей:

1) Děti se hlasitě smaly, holubi bublali, slepice se honily po dvoře a vrabci љvitořili. Stepi vysychaly pod jižnнm sluncem

2) Psi vљak takй chňapli slepici nebo kačeně, až hlasitě vyjekly. Někteřн mikrobi byli ojeveni teprve nedбvno

3) Rodiče nechtěli pustit hochy samy. Tito ukazatelй růstu nбrodnнho důchodu byly dosud zanedbany

4) Hoљi se bбli jнt samy. Ti lidičky bydleli v nevěřitelně malйm bytě


7. Визначити варіант, у котрому з окремих речень допущено помилку у написанні прийменників s (se), z (ze). Варіанти відповідей:

1) Tatнnek s Jiřikem vystoupilн na rozhlednu, z kterй bylo vidět celй okolн. Po svйm nбvratu z cest se vůbec nestэkal s lidmi

2) Muži z didic byli povražděni a domy byly srovnбny se zemн. Dnes jsme ve љkole četli zajнmavou ukбžku z čapkovy knihy Vбlka s mloky

3) Cestou ze љkoly se hoљi zastavнli u každйho plakбtu, a ze zvědavosti tйž nakoukli do každй vэkladnй skřнně

4) Hrбčн obou družstev se rozjeli po ledě: teď se rozhodne, kdo z koho. Odeљel na bytovэ ъřad s veselou, ale vrбtil se s nepořнzenou


8. Визначити варіант, у котрому всі іменники чоловічого роду (неістоти) у родовому відмінку однини мають закінчення –a. Варіанти відповідей:

  1. chlйb, venkov, slovnнk, kostel, řнjen, včelнn, Londэn

  2. lesнk, Curich, červen, tбbor, komнn, oběd, Lviv

  3. Řнm, sэr, ocet, oves, Krakov, kozбček, kov

  4. chlйv, svět, život, zбkon, jazyk, dvůr, Betlйm


9. Виберіть варіант, у якому всі слова знаходяться у смисловому узгодженні. Варіанти відповідей:

1) Do novйho bytu si koupili rozklбdacн gauč

2) Do novйho bytu si koupili rozklбdnэ gauč

3) Do novйho bytu si koupilн rozklбdajнcн gauč

4) Do novйho bytu si koupili rozklбdanэ gauč


10. Виберіть варіант, у котрому у всіх прикладах ужита правильна прийменниково-відмінкова форма іменника. Варіанти відповідей:

1) Matka se o dнtě bojн. Kluk se před tetou stydн. Radoval se z jejich ъspěchů. Styděl se za svou neљikovnost. S tou pracн nemusнљ spěchat

2) Upozornilн ho o chybě. Pomyљlн na odchod. Jб za to neručнm. Zdбlo se mu o zkouљce. Zapomněl na to, že tu měl bэt

3) Přнznal se v podvodě. Varovali mě před nнm. Těљн se na prбzdniny. Kdo za tu chybu může? Se mnou se o tom neradнli

4) Potrpн si na dobrй jнdlo. Podezřнvajн ho ve vraždě. Spokojil by se i s polovinou. Jeho nбvrh se setkal s nepochopenнm. Požбdal ho o zбpalky


11. Визначити, у котрому рядку всі граматичні і правописні форми слів називного відмінка множини подано правильно. Варіанти відповідей:

1) Ve třнdě byli přнtomni vљechny žбkyně

2) Ve třнdě byly přнtomny vљechny žбkyně

3) Ve třнdě byly přнtomny vљichni žбkyně

4) Ve třнdě byli přнtomni vљichni žбkyně


12. Визначити варіант, у котрому всі наведені слова складають один синонімічний ряд. Варіанти відповідей:

1) pěknэ, hezkэ, pohlednэ, sličnэ, vzhlednэ, půvabnэ, ъhlednэ, roztomilэ, љvarnэ

2) hloupэ, poљetilэ, pitomэ, blbэ, praљtěnэ, svůdnэ, naprostэ, tupэ, nerozumnэ

3) bojačnэ, bбzlivэ, ustraљenэ, zbabělэ, ostэchavэ, plachэ, zakřiknutэ, rekovskэ, truchlivэ

4) moudrэ, rozvбžnэ, prozнravэ, rozumnэ, zkuљenэ, osvнčenэ, rozљafnэ, natvrdlэ, vбžlivэ


13. Визначити варіант, у котрому в деяких прикладах порушене смислове узгодження лівої і правої частини компаративних зворотів. Варіанти відповідей:

1) usmнvat se jako jazule, plakat jako dнtě, pнt jako holendr, mlčet jako dub, řehtat se jako kůň, rozplбcnout se jako žбba, chodit jako duch

2) funět jako lokomotiva, kecat jako Palackej, usnout jako љpalek, těљit se jako dнtě, mluvit jako kniha, poskakovat jako kůzle, vytahovat se jako tričko

3) љнřit se jako mor, červenat se jako růžička, bэt bit jako žito, dřнt jako Cikбn, spбt jako dudek, utнkat jako tur, klнt jako pes

4) shořet jako papнr, tvбřit se jako neviňбtko, stбt jako dřevo, svalit se jako snop, třбst se jako list, koukat jako Babinskej, přihnat se jako velkб voda


14. Визначити варіант, у котрому наявні лише правильні форми дериватів жіночого роду. Варіанти відповідей:

1) historička, spolupracovnice, ministryně, cizinka, cvičitelka, uřednice, soudkyně, vnučka, stařena

2) zбvodnice, krбlovna, doktorka, oљetřovatelka, plavkyně, uřednička, spisovatelka, kněžna, hlasatelkyně

3) herečka, kolegyně, řidička, služnice, zбkaznice, љlechtička, učitelka, čнљnice, cнsařkyně

4) posluchačka, tanečnice, dorostenka, prбvnice, přнtelkyně, tkadlena, bioložka, poslanka, cikбnka


15. Визначити варіант, у котрому є неточності в утворених від іменників присвійних прикметниках. Варіанти відповідей:

1) kůň-koňskэ, blecha-bleљн, ptбk-ptačн, rys-rysн, dobytek-dobytčн, hřнbě-hřнběcн, slepice-slepičн, myљ-myљн, svině-svinskэ, beran-beranн

2) krбva-kravčн, prase-prasečн, holub-holubн, lev-lvн, kohout-kohoutн, koza-kozičн, veverka-veverčн, kuře-kuřecн, vepř-vepřicн, pavouk-pavoučн

3) žбba-žбbн, včela-včelн, jahně-jahněčн, vlk-vlčн, tele-telecн, bэk-bэčн, havran-havranн, kohout-kohoutн, ovce-ovčн, kuře-kuřecн

4) blecha-bleљн, kůzle-kůzlečн, živočich-živočiљnэ, zajнc- zaječн, vrбna-vranн, liљka-liљčн, opice-opičн, krysa-krysн, krбlнk-krбličн, tygr-tygřн


16. Хто такий Томаш Штітний? Варіанти відповідей:

1) полководець

2) письменник

3) композитор

4) автор теолого-філософських трактатів.


17. Хто автор «Чеської хроніки» і коли вона була написана? Варіанти відповідей:

1) Св. Кирил, ІХ ст.

2) Карл ІV, ХІV ст.

3) С. Фляшка, ХV ст.

4) К. Празький, ХІІ ст.


18. Хто з українських письменників написав поему про Я. Гуса, кому вона присвячена? Варіанти відповідей:

1) І. Франко – Й. С. Махару

2) Б. Грінченко – К. Гавлічку-Боровському

3) Леся Українска – Я. А. Коменському

4) Т. Шевченко – П. Й. Шафарику.


19. Хто вперше у Чехії запропонував проект енциклопедії? Варіанти відповідей:

1) Я. Гус

2) П. Й. Шафарик

3) В. Ганка

4) Я. А. Коменський.


20. Хто автор «Краледворського» і «Зеленогорського» рукописів (RKZ)? Варіанти відповідей:

1) Й. Добровський

2) Й. Юнгман

3) П. Й. Шафарик

4) В. Ганка.


21. Який літературний напрям репрезентувала «поетична школа» А. Пухмаєра? Варіанти відповідей:

1) бароко

2) романтизм

3) реалізм

4) класицизм


22. Хто написав «Малостранські повісті»? Варіанти відповідей:

1) Й. В. Сладек

2) К. Сабіна

3) Й. В. Фріч

4) Я. Неруда


23. Кого з чеських поетів перекладав І. Франко? Варіанти відповідей:

1) Й. В. Сладека

2) К. Г. Маху

3) О. Бржезіну

4) К. Гавлічка-Боровського.


24. Хто написав повість «Мартін Пушкар»? Варіанти відповідей:

1) Я. Неруда

2) А. Їрасек

3) С. Чех

4) В. Бенеш-Тршебізький.


25. Хто автор п’єси «Страковніцький волинщик»? Варіанти відповідей:

1) С. Чех

2) Й. С. Махар

3) Я. Врхліцкі

4) Й. К. Тил.


26. Хто автор «Сілезьких пісень»? Варіанти відповідей:

1) Г. Маліржова

2) Ї Волькер

3) Ф. Шрамек

4) П. Безруч


27. Хто автор роману «Дон Жуан»? Варіанти відповідей:

1) Б. Ржіга

2) Ї Марек

3) Б. Грабал

4) Й. Томан.

28. Хто автор роману «Доктор Мелузін»? Варіанти відповідей:

1) Я. Отченашек

2) В. Нефф

3) З. Плугарж

4) Б. Ржіга


29. Хто автор роману про Атлантиду? Варіанти відповідей:

1) В. Адлова

2) Я. Козак

3) В. Парал

4) А. Плудек


30. Хто переклав українською мовою роман Я. Гашека «Швейк»? Варіанти відповідей:

1) М. Рильський

2) Б. Кочур

3) Р. Лубківський

4) С. Масляк.


Декан філологічного факультету Я.І.Гарасим

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний університет імені івана франка ivan franko LVIV national university
Кафедра історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка iconЛьвівський національний універтистет Студентське Братство імені Івана Франка Львівського національного універтистету імені Івана Франка Філологічний факультет
Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться ІІІ всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів...
Львівський національний університет імені Івана Франка iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи