Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р icon

Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р
Скачати 96.57 Kb.
НазваСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р
Дата28.06.2012
Розмір96.57 Kb.
ТипДокументи


Список друкованих навчально-методичних праць

за період з 1995 р. по 2009 р.
п/п

Назва праці


Назва журналу (номер, рік)

Прізвища авторів

1.

Дидактичний процес у медичному вузі і можли-вості функціональної асиметрії головного мозку.


Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. 3. Чернівці, 1997.- С. 16 – 17.

Дищук І.П.


2.

Особливості викладання медичної психології для студентів факультету помічника лікаря


Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. 3. Чернівці, 1997.- С. 17 – 18.

Дищук І.П.,


Деркач В.Г.

Курик В.І.

Рудницький Р.І.

Русіна С.М.

3.

Місце медичної психології та психіатрії у підготовці сімейного лікаря


Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції).- Вип.4.- Чернівці, 1998.- С. 9 – 10.

Дищук І.П.,


Деркач В.Г.

Курик В.І.

Рудницький Р.І.

Русіна С.М.


4.

Досвід курсу психіатрії та медичної психології у вихованні студентської молоді


Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (За матеріалами навчально-методичної конференції).- Вип.5.- Чернівці, 1999.- С. 28 – 30.

Дищук І.П.,


Деркач В.Г.

Курик В.І.

Рудницький Р.І.

Русіна С.М.


5.

Методичні аспекти викладання невідкладної допомоги в психіатрії


Зб.: Актуальні питання організації та методичного забезпечення навчального процесу (Матеріали навчально- методичної конф.).- Вип. 6.- Чернівці, 2000.- С.20 – 21.

Дищук І.П.,


Деркач В.Г.

Курик В.І.

Рудницький Р.І.

Русіна С.М.


6.

Організаційні та методичні підходи до викладання наркології у вищому медичному навчальному закладі


Зб.: Актуальні питання організації та методичного забезпечення навчального процесу (Матеріали навчально- методичної конф.).- Вип. 6.- Чернівці, 2000.- С.67 – 70.

Дищук І.П.,

Коломоєць М.Ю


7.


Школа молодого викладача – шлях до набуття педагогічних знань та вмінь.

Зб.: Актуальні питання організації та методичного забезпечення навчального процесу (Матеріали навчально- методичної конф.).- Вип. 6.- Чернівці, 2000.- С.70 – 71.

Дищук І.П.,

Коломоєць М.Ю


8.

Методологія та зміст підготовки лікаря-психолога в Україні

Медична освіта.- 2001.- №4.- С. 14-18.

Дищук І.П.,


Вітенко І.С.

Коломоєць М.Ю.


9.

Перший досвід та проблеми підготовки лікарів за спеціальністю „Медична психологія”

Буковинський медичний вісник. - 2002. – Т.6, №4.-

С.17-21.

Пішак В.П.

Коломоєць М.Ю.

Дищук І.П.,


та ін.

10.

Шляхи оптимізації первинної професійно-педагогічної підготовки науково-педагогічних кадрів (з досвіду роботи школи молодого викладача Буковинської державної медичної академії)

Буковинський медичний вісник. - 2002. – Т.6, №4.-

С.36-38.

Коломоєць М.Ю.

Геруш І.В.


11.

Основи медичної психології.

Програма для студентів медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110110 – «Медична психологія»


Київ, 2002.

Вітенко І.С.

Напрєєнко О.К.

Коломоєць М.Ю. та ін.


12.

Патопсихологія. Програма для студентів медико-психологічого факультету вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”.

Київ, 2002.

Напрєєнко О.К.

Вітенко І.С.

Коломоєць М.Ю.

та ін.


13.

Програма (наскрізна) та методичне забезпечення виробничої практики студентів ІІ – VI курсів медико-психологічного факультету вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110110 – „Медична сихологія”.

Київ, 2002.

Вітенко І.С.

Широбоков В.П.

Максименко С.Д. та ін.

14.

Психофізіологія. Програма для студентів медико-психологічого факультету вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

Київ, 2002.

Вітенко І.С.

Карвацька Н.С.,

Єна Ю.І..

15.


„Крок – 1”. Загальна лікарська підготовка


Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін. – К.: Медицина, 2004. – 368 с.

За ред. Москаленка В.Ф., Волосовця О.П, Булах І.Є., Карвацька Н.С. та ін.


16.

Мета і перспективи оптимізації викладання психофізіології


Зб. матеріалів науково-методичної конференції "Орг. та метод. забезпечення навчального процесу" Чернівці. 2004р.-С. 67.

Карвацька Н.С.

17.

Медико-психологічний центр буковинської державної медичної академії як база викладання професійно-орієнтованих дисциплін студентам спеціальності

"Медична психологія"

Зб. матеріалів науково-методичної конференції. "Орг. та метод. забезпечення навчального процесу" Чернівці. 2004р.- С. 89.

Карвацька Н.С.,

Поліщук О.Ю., Лазук-Бендас Т.І.

Пендерецька

18.

Актуальні проблеми викладання психофізіологіїЗб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції "Підготовка лікарів-психологів: сучасний стан, перспективи, тенденції". Чернівці. 13-14 травня 2005р. -С. 121-123.

Карвацька Н.С.,

Пашковський В.М.

19.

Психосоматична медицина і підготовка кадрів

Психосоматичні роз-лади. Психотерапія. Науково-практ.конф. з Міжнародною участю 30 вересня-1 жовтня 2005 року. – Чернівці, 2005. –

С. 31-33.

Дищук І.П.

20.


Мета і оптимізація викладання медичної психології і психіатрії


Зб. матер. міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток медсестринської справи в Україні: шляхи та проблеми”.Чернівці. 2007.

Карвацька Н.С.,


Лазук-Бендас Т.І. Поліщук О.Ю.


21.

Алгоритми невідкладної медичної допомоги при гострих розладах психіки на догоспітальному етапі.

Сучасні аспекти лікуван-ня психічних розладів (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Чернівці, 26-27 жовтня 2007 р.). Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. –

С.21-33.

Дищук І.П.

Кафанов І.М.

Дищук К.І.

22.

Причини і форми проявів дезадаптації в неповнолітніх.

Арх. клін. медицини. – 2007. – №2 (12). – С. 75-76.

Русіна С.М.

23.

Клініко-психопатологічна характеристика психічних та поведінкових розладів, пов’язаних з підлітковою депривацією.

Вісн. психіатр. та психофармакотерапії. –2007. – №2 (12). – С. 123-126.

Русіна С.М.

24.

Тенденції реального способу життя студент-ської молоді та стан їх психічного здоров’я.

Галицький лікар. вісник. – 2007. – Т.14, №3. –С. 82-83.

Русіна С.М.

25.

До питання формування шкідливих звичок у студентської молоді.

Бук. мед. вісник. – 2007. – Т. 11,

№3. – С.77-79.

Русіна С.М.

26.

Система моніторингу психічних та поведінкових розладів.

Укр. мед. альманах. – 2007. – Т.10, № 3. – С. 131-132.

Русіна С.М.

27.

Вторинна психопрофілактика нарко- токсикоманій у неповнолітніх.

Сучасні аспекти ліку-вання психічних розладів / Мат. наук.- практ. конф. з міжна-родною участю / Чернівці, 26-27 жовтня 2007 року. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С. 42-48.

Деркач В.Г.

28.

Клініко-психологічні аспекти у хірургічній практиці

Там же. – С. 158-168.

Деркач В.Г.

Іфтодій А. Г.

Курик В.І.

та ін.

29.

Медико-психологічні особливості у клініці нервових хвороб

Там же. – С. 168-170.

Деркач В.Г.

Деркач А.В.

30.

Сексуальна дисфункція і подружня дезадаптація при дистимії у чоловіків.

Ж.: Вісник психіатрії та психофармакотерапії.

Одеса, 2007, №2 (12).

Рудницький Р.І.

31.

Лікування психотичних психічних розладів у жінок-трудових мігрантів.

Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2008. - № 1 (13). – С. 129-130.

Лазук Т.І.

Юрценюк О.С.

32.

Сексуальні дисфункції при неврозах у чоловіків та їх психотерапія.

Зб.: Актуальні питання урології. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Чернівці: БДМУ, 23-24 жовтня 2008.

Рудницький Р.І.

Калуцький В.В.

33.

Застосування топамаксу у лікуванні епілептичних розладів

Тези доповідей ІX-го з’їзду ВУЛТ 10-12 травня 2007 року м. Вінниця. – Київ, 2007. – С. 283.

Деркач В.Г.

34.

Адаптація навчального процесу на курсі психіатрії та медичної психології на засадах кредитно-модульної системи навчання

“Актуальні проблеми організації та методич-ного забезпечення нав-чально-виховного процесу на шляху до інте-грації у Європейський освітній простір”: Мат. 42-ї навч.-метод. конф. проф.-викл. складу БДМУ, присв. 600-річ-чю м. Чернівці (19 травня 2008 р.). – Чернівці, 2008. – С. 10-11.

Деркач В.Г.

Карвацька Н.С.

35.

Психотерапія сексуальної дисфункції у чоловіків.

Зб.: Сучасні проблеми неврології і психіатрії. Матер. Всеукраїнської наук.- практ. конф.- Тернопіль, 30-31 жовтня 2008 р.

Рудницький Р.І.

36.

Перший досвід післядипломної освіти лікарів-психологів

Матеріали 42-ої навч.-метод. конф. професор-сько-викладацького складу БДМУ «Акту-альні проблеми органі-зації та методичного забезпечення навчаль-но-виховного процесу на шляху до інтеграції у Європейський освіт-ній простір» (19 травня 2008 року) – Чернівці: Буковинський держав-ний медичний універ-ситет, 2008. – С. 78-79.

Лазук Т.І.

Поліщук О.Ю.

37.

Післядипломна освіта лікарів-психологів.

Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції «Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів». - Суми, 23-24 вересня 2008. - С. 42-43

Лазук Т.І.

Коломоєць М.Ю.

Полянська О.С.

Поліщук О.Ю.Завідувач кафедри


нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології д.м.н., професор В.М. Пашковський


Схожі:

Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2007 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок наукових та навчально-методичних праць Шкварницької Тетяни Юріївни
Киев, 1995.– 9с. – Рус.− Деп в Гнтб украины 26. 06. 95, №1623 − Ук 95 // Аннот в Винити ран, №10(287), 1995
Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок наукових та навчально-методичних праць доцент кафедриЕіс фсу іесу, Єгоршина Ю. О. за період з 2002
Алгоритми послідовного аналізу для перевірки ефективності системи при неоднорідних умовах випробувань
Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, виданих курсом психіатрії та медичної психології за період з 1994 по 2009 р р
Психіатрія /О. К. Напрєєнко, І.І. Влох, О. З. Голубков, І. П. Дищук та ін. За ред проф. О. К. Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001. 584...
Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconІ. наукові ступені кандидат психологічних наук – 1995, Інститут психології апн україни («Вікові та індивідуальні особливості в оцінці особистісно значущих стимулів»). ІІ. Освіта
Автор більше 40 друкованих праць, серед яких два навчальні посібники, статті, тези, навчально-методичні матеріали
Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок виданих кафедрою підручників, навчальних та навчально-методичних посібників за період з 1994 по 2007 р р

Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи