Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології icon

Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Скачати 426.08 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Сторінка1/2
Дата28.06.2012
Розмір426.08 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„____”_____________2009 року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ

на 2009/2010 навчальний рік


Факультет – стоматологічний

Спеціальністьстоматологія

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. С.М.Савенка

Курс – четвертий


Тривалість навчання – один семестр

Семестр – 8

Лекції – 4 години

Практичні заняття – 30 годин

Самостійна робота – 20 годин

Всього – 54 години
^

Залік – 8 семестр
Чернівці – 2009Робоча навчальна програма з психіатрії і наркології для студентів медичного факультету за спеціальністю „стоматологія” складена на основі “Програми з психіатрії та наркології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Спеціальність: 7.110106 «Стоматологія»”, яка обговорена і схвалена комісією з напрямку «Медицина» Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України (протокол № 2 від 15.06.2007 року) і затверджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 18.06.2007 року.


Робочу навчальну програму з „Психіатрії та наркології” для студентів стоматологічного факультету склала доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка Русіна С.М., кандидат медичних наук.


Відповідальна

за курс психіатрії наркології

та медичної психології, доцент Н.С. Карвацька


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


^ Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук


Р О З Д І Л І.

^ ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Головним завданням курсу психіатрії є засвоєння студентами питань ранньої діагностики, лікування і профілактики психічних розладів і надання допомоги при невідкладних станах.

При вивченні курсу психіатрії і наркології студенти повинні:

  1. Ознайомитися із історією та сучасним станом світової і вітчизняної клінічної психіатрії та організацією психіатричної і наркологічної допомоги в Україні.

  2. Навчитися своєчасно розпізнавати психічні розлади і вивчити основні форми психічних захворювань, наркоманій та токсикоманій відповідно до МКХ -10.

  3. Уміти виявити і вивчити основні психопатологічні симптоми та синдроми з урахуванням порівняльно – вікових особливостей і знати механізми їх розвитку.

  4. Вивчити основні методи лікування та профілактики психічних хвороб; питання трудової і соціальної реадаптації та реабілітації; оволодіти сучасними методами надання невідкладної психіатричної допомоги; уміти організувати догляд і нагляд, утримування збудженого хворого.

  5. Оволодіти необхідними навичками виявлення психопатологічних порушень. Оволодіти елементами психотерапії у комплексному лікуванні хворих.^

Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення


психіатрії і наркології студентами медичного факультету

за спеціальністю „педіатрія”

^

Назва дисципліни


Зміст дисципліни, який необхідний для вивчення психіатрії та наркології

Анатомія

Будова головного мозку.

Нормальна фізіологія

Функції головного мозку. Фізіологія вищої нервової діяльності.

Патологічна фізіологія

Патологічна фізіологія вищої нервової діяльності

Патологічна анатомія

Патологічні прояви в головному мозку при екзогенних і ендогенних психозах.

Генетика

Спадково обумовлені психічні розлади.

Біохімія

Біохімічні зміни в генезі ендогенних і екзогенних психічних розладів.

Психологія, медична психологія

Психічні функції здорової людини. Свідомість і самосвідомість. Розлади психічних функцій при соматичних захворюваннях.

Нервові хвороби

Патологія головного мозку, що супроводжується психічними розладами.

Нейрохірургія

Травматичні ушкодження головного мозку, що супроводжуються психічними розладами.

Мікробіологія та інфекційні хвороби

Збудники інфекційних захворювань центральної нервової системи. Клініка інфекційних захворювань, які супроводжуються психічними розладами.Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Назва тем лекцій, їх зміст

Лекційний курс з психіатрії та наркології згідно плану розрахований на 4 години. У першій лекції викладаються питання загальної психопатології, а в другій лекції розглядаються питання спеціальної психіатрії (Розлади особистості. Олігофренії). При читанні лекцій звертається увага на особливості розвитку психіки у людей (порівняльно – вікові особливості) в нормі і при патології.

У всіх лекціях підкреслюється значення виховання соціально – етичних почуттів у майбутніх лікарів (обов’язку, доброти, милосердя, такту, ввічливості, гуманізму, альтруїзму та інших), їх роль у лікарській діяльності.

Розгляд питань психіатрії і наркології базується на принципах систематики психічних розладів з урахуванням історичного розвитку і світового досвіду.

^ 1. Принципи синдромологічного діагнозу в психіатрії. Діагностика та класифікація психічних розладів за МКХ-10

Перцептивні розлади. Патологія відчуттів і сприйняття. Симптоми і синдроми порушеного сприйняття, їх діагностичне значення.

У лекції висвітлюються відчуття і сприйняття як процес почуттєвого пізнання реального світу. Патологія відчуттів: гіперестезія, гіпостезія, анестезія, парестезія, сенестопатія.

Розлади сприйняття: ілюзії і галюцинації (істинні та псевдогалюцинації). Класифікація галюцинацій. Об’єктивні ознаки галюцинацій. Розлади сенсорного синтезу (психосенсорні розлади). Явища психічного автоматизму. Розлади сприйняття при різних психічних захворюваннях. Психопатологічні синдроми порушеного сприйняття. Сучасні уявлення про психофізіологічні, нейропсихологічні і патопсихологічні спектри розладів сприйняття. Порівняльно – віковий аналіз різних форм розладів сприйняття.

Асоціативні розлади. Патологія мислення. Кількісні і якісні порушення мислення. Мовні безладності (сплутаності). Хворобливі ідеї: маячні, маячноподібні, домінантні, нав’язливі. Основні психопатологічні симптоми і синдроми порушеного мислення, їх діагностичне значення. Порівняльно – віковий аналіз різних форм розладів мислення.

У лекції висвітлюється процес мислення як вищий етап відображення (пізнання) реального світу і найбільш характерні порушення мислення у різні вікові періоди. Розглядаються кількісні та якісні порушення мислення. Розлади асоціативного процесу – мовні безладності (сплутаності): аментивна, атактична, маніакальна, хореатична. Хворобливі ідеї маячні, маячноподібні, домінантні (надцінні), нав’язливі. Маячні синдроми: паранойяльний, парафренічний, параноїдний (галюцинаторно-параноїдний), їх діагностичне значення. Порівняльно – вікові особливості маячних, надцінних і нав’язливих ідей.


Порушення мнестично – інтелектуальної сфери. Основні симптоми і синдроми розладів пам’яті та інтелекту, їх діагностичне значення. Порівняльно – віковий аналіз розладів пам’яті та інтелекту.

В лекції звертається увага на визначення пам’яті та інтелекту, їх зв’язок з іншими психічними функціями. Основні симптоми розладів пам’яті: гіпермнезія, гіпомнезія, амнезії. Класифікація амнезій. Парамнезії: псевдоремінісценції, конфабуляції, криптомнезії. Синдроми розладів пам’яті: амнестичний, корсаковський, їх діагностичне значення.

Патологія інтелекту: природжене слабоумство (олігофренія): легкий, помірний, виражений, глибокий ступінь. Набуте слабоумство – деменції: лакунарна, тотальна, концентрична, транзиторна. Психопатологічні синдроми порушеного інтелекту, їх діагностичне значення.

Особливості порушення пам’яті і інтелекту при різних психічних розладах. Порівняльно-віковий аналіз розладів пам’яті та інтелекту.

Патологія афективно-вольової діяльності. Основні симптоми і синдроми розладів емоцій і волі, їх діагностичне значення. Особливості афективних і вольових порушень при різних захворюваннях і в різні вікові періоди (порівняльно-вікова характеристика).

У лекції висвітлюється питання розвитку і формування емоцій, мотивацій, моторики і психомоторики. Розлади почуттів: гіпертимія, ейфорія, гіпотимія, дисфорія, емоційна лабільність, експлозивність, слабкодухість, апатія, емоційна тупість, емоційна неадекватність, амбівалентність. Психопатологічні синдроми: маніакальний, депресивний, дисфоричний, їх діагностичне значення.

Розлади функцій психомоторної сфери. Розгальмованість потягів. Недостатність, загострення і збочення потягів.

Патологія волі: гіпербулія, гіпобулія, абулія, парабулії. Синдроми патології волі: кататонічний, гебефренічний, їх діагностичне значення.

Психомоторне збудження, його клінічні різновиди. Тактика лікаря при психомоторному збудженні хворого.

Особливості афективних і психомоторних порушень при різних захворюваннях і в різні вікові періоди.

Розлади свідомості і самосвідомості. Синдроми виключення свідомості, синдроми потьмарення (сплутаності) свідомості, синдроми звуженого поля свідомості. Особливості розладів свідомості при різних психічних захворюваннях і в різні вікові періоди. Психопатологічні синдроми, їх діагностичне значення.

У лекції розглядаються психопатологічні синдроми порушеної свідомості і самосвідомості. Синдроми виключення свідомості: обнубіляція, сомнолентність, оглушення, сопор, кома. Критерії їх діагностики. Синдроми з потьмаренням (сплутаністю) свідомості: деліріозний, онейроїдний, аментивний, хореатичний, їх діагностичне значення. Синдроми із звуженням поля свідомості: присмерковий стан свідомості, амбулаторний автоматизм, патологічний афект, їх діагностичне значення.

Діагностичне значення різних психопатологічних синдромів.

Вивчення різноманітних аспектів психічних розладів ведеться з урахуванням особливостей діяльності лікарів-стоматологів, на основі досвіду передових досягнень у світовій та вітчизняній науці, з точки зору регіональних особливостей та традицій і базується на принципах та підходах закладених у Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду.


^ 2. Розлади особистості. Олігофренії.

Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатії). Клініка і динаміка психопатій. Поняття компенсації і декомпенсації психопатій. Особливості формування психопатичних рис особистості у порівняльно – віковому плані. Діагностика, лікування, реадаптація і реабілітація, експертиза.

В лекції приводиться визначення розладів особистості і поведінки (психопатій). Значення типу ВНД і соціального середовища у формуванні психопатій. Класифікація психопатій. Клініка психопатій. Психопатоподібні стани, що розвиваються внаслідок органічного ураження головного мозку. Особливості формування психопатій у різні вікові періоди. Патологічне формування психопатичних реакцій. Лікування і психокорекція психопатій. Соціальна реадаптація, як один із основних методів компенсації психопатій. Трудова, військова і судово – психіатрична експертиза при психопатіях.

Розумова відсталість. Етіологія і патогенез. Класифікація розумової відсталості. Клінічна картина розумової відсталості. Критерії діагностики. Лікування, профілактика, реабілітація і соціальна адаптація осіб з розумовою відсталістю.

В лекції дається визначення поняття „розумова відсталість”, її головні критерії. Розглядається систематика розумової відсталості за етіологією: розумова відсталість ендогенної природи, ембріо- і фенопатії, розумова відсталість внаслідок шкідливостей в період пологів і в ранньому дитинстві; за ступенем вираженості: легка, помірна, виражена (значна) і глибока розумова відсталість. Критерії діагностики та лікування розумової відсталості.


^ 2.2. Назва тем практичних занять , їх зміст.

1. Вступ до психіатрії. Організація психіатричної допомоги в Україні

Предмет та завдання психіатрії, історія психіатрії, основні етапи становлення психіатрії як самостійної дисципліни.

Задачі, структура та функції установ, що надають позалікарняну та лікарняну психіатричну допомогу. Порядок та юридичні аспекти надання психіатричної допомоги. Документація та принципи забезпечення узгодженої діяльності закладів, що здійснюють психіатричну та соматичну медичну допомогу населенню. Порядок обліку та диспансерного нагляду за психічно хворими.

Основні аспекти організації добровільного та примусового стаціонарного лікування психічно хворих. Поняття примусової та невідкладної госпіталізації. Роль лікаря-стоматолога в діагностиці та лікуванні психічних розладів у населення.

План заняття передбачає відвідування відділень психіатричного профілю та базових відділень психіатричної лікарні, ознайомлення з їх структурою та функціями.


^ 2. Розлади відчуття і сприйняття

Визначення поняття "відчуття", "сприйняття" і "уявлення". Розлади відчуттів, їх класифікація та описання. Визначення гіперестезії, гіпостезії та алгезії. Клінічна характеристика сенестопатій. Особливості сенестопатій щелепно-лицьової ділянки в практиці лікаря-стоматолога.

Визначення і класифікація ілюзій. Визначення галюцинацій. Диференційна діагностика простих і складних галюцинацій. Класифікація галюцинацій за аналізаторами Диференційна діагностика між справжніми і псевдогалюцинаціями. Етіопатогенетична класифікація галюцинацій.

Поняття галюцинозу, його клінічні прояви та диференційно-діагностичні межі. Розпади сенсорного синтезу. Визначення поняття "деперсоналізація". Клінічні особливості порушення "схеми тіла". Клінічна характеристика дереалізації.

Розлади відчуття і сприйняття в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів розладів відчуття і сприйняття, курацію тематичних хворих.


^ 3. Розлади мислення

Визначення поняття мислення. Типи і види мислення в нормі, їх вікові особливості. Класифікація розладів мислення. Ознаки паралогічного мислення. Ознаки аутистичного мислення та резонерства. Нав'язливі стани, класифікація та клінічна характеристика.

Характеристика надцінних ідей. Маячні синдроми в психіатрії. Клінічна характеристика параноїдного синдрому. Характеристика синдрому психічного автоматизму. Характеристика паранойяльного та парафренного синдромів.

Відмінності первинного та образного видів маячення. Клінічні ознаки образно-чуттєвого маячення. Систематизоване та несистематизоване маячення. Клінічна характеристика і етіопатогенетичні механізми утворення різних видів маячення, індуковане та конформне маячення.

Розлади мислення в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів розладів мислення, курацію тематичних хворих.


^ 4. Розлади пам'яті, уваги та інтелекту

Види та функції пам'яті. Етіопатогенез, класифікація та клінічні прояви розладів пам'яті. Методи практичної психодіагностики пам'яті.

Види та функції уваги. Етіопатогенез, класифікація та клінічні прояви розладів уваги. Методи практичної психодіагностики уваги.

Етіопатогенез, класифікація та клінічні прояви вроджених та набутих розладів інтелекту. Методи практичної психодіагностики інтелекту.

Навички догляду за пацієнтами з розладами пам'яті, уваги та інтелекту.

Розлади пам'яті, уваги та інтелекту в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів розладів пам'яті, уваги та інтелекту, курацію тематичних хворих.


^ 5. Розлади емоцій

Визначення емоцій, їх фізіологічна характеристика. Стенічні і астенічні емоції. Загальна класифікація розладів емоцій.

Патологічне підвищення настрою. Визначення манії і ейфорії. Різновиди манії. Пригнічення настрою. Клінічні ознаки депресії. Класифікація депресій. Поняття ендогенної та вітальної депресії. їх клінічні ознаки. Клінічна характеристика психогенних депресій. Психопатологічні синдроми з депресивним компонентом.

Визначення дисфорії. Фобії, визначення, зв'язок з іншими захворюваннями. Патологічна емоційна лабільність. Визначення амбівалентності почуттів. Визначення та клінічні ознаки паратимії. Визначення емоційної інертності та емоційної слабкості.

Розлади емоційної сфери в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів розладів емоцій, курацію тематичних хворих.


^ 6. Розлади ефекторно-вольової сфери

Поняття про вольову діяльність і потяги. Етапи вольового процесу, їх характеристика.

Інстинкти і їх розлади. Розлади харчових інстинктів. Розлади інстинкту самозбереження. Розлади статевого інстинкту. Види психомоторного збудження.

Клінічна характеристика кататонічного збудження. Клінічна характеристика маніакального збудження. Клінічна характеристика гебефренічного збудження. Клінічні ознаки кататонічного ступору. Клінічні ознаки депресивного ступору. Імпульсивні дії, їх характеристика та клінічні особливості

Розлади ефекторно-вольової сфери в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів розладів ефекторно-вольової сфери, курацію тематичних хворих.


^ 7. Розлади свідомості

Визначення та фізіологічні основи свідомості, розвиток та формування свідомості. Складові частини та властивості свідомості. Поняття ауто- та алопсихічного орієнтування. Критерії ясності свідомості, об'єм свідомості та її безперервність.

Варіанти зміненої свідомості в нормі та при психічних розладах. Етіологія, патогенез, класифікація та клінічні прояви непсихотичних та психотичних форм порушень свідомості. Диференціація порушень свідомості при деліріозному та онейроїдному синдромах. Переважна нозологічна приналежність розладів свідомості, особливості перебігу розладів свідомості. Характеристика особливостей поведінки пацієнтів у сутінковому стані.

Догляд та нагляд за пацієнтами з розладами свідомості. Методи практичної психодіагностики розладів свідомості.

Розлади свідомості в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів розладів свідомості, курацію тематичних хворих.


8. Шизофренія

Заняття в умовах відділення загальнопсихіатричного профілю та базових відділень психіатричного стаціонару.

Визначення діагностичних меж шизофренії та історія її вивчення. Етіологічні теорії шизофренії, теорії патогенезу шизофренії. Класифікація шизофренії.

Клінічні прояви параноїдної форми шизофренії. Клінічні прояви простої форми шизофренії. Клінічні прояви кататонічної форми шизофренії. Клінічні прояви гебефренічної форми шизофренії. Типи перебігу шизофренії. Типи ремісій при шизофренії. Поняття шизофренічного дефекту та його типи.

Фармакотерапія шизофренії. Немедикаментозне лікування шизофренії. Експертиза шизофренії.

Роль вчасної діагностики та невідкладної допомоги пацієнтам, хворим на шизофренію, в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів захворювання на шизофренію, курацію тематичних хворих.


9. Епілепсія

Визначення епілепсії, історія її вивчення, епідеміологія, нозологічні межі та відмінності від епілептиформних синдромів та епілептичних реакцій. Етіологічні фактори, патогенетичні механізми та патологічна анатомія епілепсії, їх особливості у дитячому та дорослому віці. Принципи та методи діагностики епілепсії, вікові аспекти діагностики.

Сомато-неврологічні прояви епілепсії. Класифікація основних форм клінічних проявів епілепсії. Клінічні прояви великого та малого судомних епілептичних нападів. Клінічні прояви епілептичних психічних еквівалентів. Клінічні прояви та небезпеки епілептичного статусу. Особливості клініки епілепсії у дітей та підлітків. Епілептичні зміни особистості. Диференційна діагностика епілептичного та істеричного нападів.

Основні принципи терапії епілепсії та невідкладна допомога при епілептичному статусі. Особливості лікування епілепсії. Лікарська, військово-лікарська та судово-психіатрична експертиза хворих на епілепсію.

Роль вчасної діагностики та невідкладної допомоги пацієнтам, хворим на епілепсію, в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів захворювання на епілепсію, курацію тематичних хворих.


^ 10. Психічні порушення внаслідок черепно-мозкових травм

Види черепно-мозкових травм та класифікація травматичних розладів психічної діяльності. Етіопатогенез, патологічна анатомія та методи діагностики травматичної хвороби.

Сомато-неврологічні розлади при ЧМТ. Безпосередні прояви травми (оглушеність, сопор, кома). Непсихотичні форми гострих травматичних психічних розладів. Травматичні психози гострого періоду та віддалені травматичні психічні розлади. Пізні травматичні психози. Особливості клінічних проявів травматичної хвороби у дітей.

Лікування та трудові рекомендації хворим, що перенесли ЧМТ, особливості лікування. Трудова, військово-лікарська та судово-психіатрична експертиза хворих, що перенесли ЧМТ.

Роль вчасної діагностики та невідкладної допомоги пацієнтам, хворим на психічні розлади внаслідок перенесеної ЧМТ, в практиці лікаря-стоматолога.

План заняття передбачає демонстрацію конкретних клінічних прикладів захворювання на психічні розлади внаслідок перенесеної ЧМТ, курацію тематичних хворих.


^ 11. Афективні розлади

Визначення біполярного афективного розладу, історія його вивчення, епідеміологія та сучасні нозологічні межі. Етіологічні фактори та патогенетичні механізми афективних психозів, їх особливості у ранньому віці. Принципи та методи діагностики афективних психозів, вікові аспекти діагностики.

Класифікація афективних розладів. Клінічна характеристика основних форм афективних психозів та непсихотичних афективних порушень, типи їх перебігу. Клінічна характеристика маніакальної та депресивної фаз біполярного афективного розладу. Особливості перебігу афективних психозів у дитячому та підлітковому віці. Соматична та неврологічна симптоматика афективних психозів. Диференційна діагностика біполярного афективного розладу та шизофренії.

Принципи терапії афективних психозів. Основні види медикаментозного та немедикаментозного лікування афективних психозів. Практичні навички догляду та нагляду за хворими на афективні розлади. Трудова, військово-лікарська та судово-психіатрична експертиза при афективних психозах.

Роль вчасної діагностики та невідкладної допомоги пацієнтам, хворим на афективні розлади, в практиці лікаря-стоматолога.

Мікрокурація хворих на афективні розлади в умовах загальнопсихіатричного відділення та відділення неврозів.


12. Неврози

Визначення понять "психогенія", "психічна травма" та "невроз". Основні етіологічні фактори та патогенетичні механізми невротичних розладів, їх особливості у дітей, підлітків та людей похилого віку. Теорія нервових зривів за І.П. Павловим. Основні методи діагностики невротичних розладів.

Класифікація основних форм невротичних розладів, особливості МКХ-10. Клінічна картина та диференційна діагностика неврастенії. Клінічна характеристика та диференційна діагностика неврозу нав'язливих станів. Клінічна картина та диференційна діагностика істерії. Логоневроз. Невротичний енурез та енкопрез, Диференційна діагностика істеричного та епілептичного нападів. Особливості перебігу та клінічних проявів невротичних розладів у дітей, невротичний розвиток особистості.

Принципи терапії неврозів, роль психотерапії. Трудова, військово-лікарська та судово-психіатрична експертиза при невротичних розладах.

Роль вчасної діагностики та невідкладної допомоги пацієнтам, хворим на неврози, в практиці лікаря-стоматолога.

Мікрокурація хворих на невротичні розлади в умовах відділення неврозів.


^ 13. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин

Визначення понять "наркотик", "психоактивна речовина", "наркоманії". Класифікація наркотичних речовин. Визначення, діагностичні критерії та основні ознаки залежності при вживанні психоактивних речовин. Історія медичного вивчення алкоголізму, наркоманій та токсикоманій. Історичні та соціокультурні аспекти вживання психоактивних речовин. Етіологічні фактори та патогенетичні механізми розвитку залежності при вживанні психоактивних речовин.

Класифікація психічних розладів, викликаних зловживанням психоактивними речовинами. Клінічні прояви алкоголізму, наркоманій та токсикоманій. Гостре сп'яніння. Патологічне алкогольне сп'яніння. Класифікація та клінічні прояви гострих та хронічних психозів при вживанні психоактивних речовин. Основні медичні наслідки вживання психоактивних речовин.

Принципи сучасного лікування наркоманій, токсикоманій та алкоголізму, роль психотерапії. Трудова, військово-лікарська та судово-психіатрична експертиза при залежності від вживання психоактивних речовин.

Роль вчасної діагностики та невідкладної допомоги пацієнтам, хворим на алкоголізм, наркоманії та токсикоманії, в практиці лікаря-стоматолога.

Мікрокурація хворих на алкогольну та наркотичну залежність в умовах відділень для лікування хворих на алкоголізм та наркозалежність.


^ 14. Психосоматичні та соматопсихічні розлади, психічні розлади при патології щелепно-лицьової ділянки

Поняття психосоматичних та соматопсихічних розладів, їх нейрофізіологічні та психологічні основи. Етіологія та патогенез психосоматичних розладів та соматопсихічних розладів.

Класифікація психосоматичних та соматопсихічних розладів. Клінічні прояви психосоматичних розладів серцево-судиної системи та кардіогенних соматопсихічних розладів. Клініка соматопсихічних розладів при хворобах травної системи та ендокринній патології. Клінічні прояви дисметаболічних соматопсихічних розладів. Особливості клінічного перебігу психосоматичних та соматопсихічних розладів у дитячому та похилому віці. Сучасне лікування психосоматичних та соматопсихічних розладів, роль психотерапії.

Психосоматичні та соматопсихічні розлади в практиці лікаря-стоматолога. Патологія щелепно-лицьової ділянки і пов'язані з цим психічні порушення.

Мікрокурація пацієнтів з психосоматичними та соматопсихічними розладами.

^ 15. Принципи лікування психічних захворювань. Психофармакологія.

Загальні принципи лікування психічно хворих. Визначення етіотропної, симптоматичної та патогенетичної терапії у психіатрії. Класифікація психотропних лікарських засобів.

Показання до застосування нейролептиків та їх основні ефекти. Побічна дія нейролептичних препаратів. Основні ефекти найпоширеніших нейролептиків. Нейролептичні препарати пролонгованої дії.

Класифікація транквілізаторів, їх представники та основні ефекти. Показання до застосування транквілізаторів та їх побічна дія. Класифікація антидепресантів та їх ооловні ефекти. Показання до застосування антидепресантів та їх побічна дія. Психофамакологічна характеристика нормотимічних засобів. Показання до застосування і основні ефекти психостимуляторів. Психофамакологічна характеристика ноотропних препаратів. Психофармакологічиа характеристика протисудомних препаратів. Методи корекції ускладнень психотропної фармакотерапії.

Роль психофармакотерапії в практиці лікаря-стоматолога.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

№ п/п


Тема лекції


Кількість годин1

Принципи синдромологічного діагнозу в психіатрії. Діагностика та класифікація психічних розладів за МКХ-10.


2

2

Розлади особистості. Олігофренії.

2

Всього
4 годиниТематичний план лекцій схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


^ ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ПСИХІАТРИ ТА НАРКОЛОГІЇ


№п/п

Назва теми

Кількість годинВступ до психіатрії. Організація психіатричної допомоги в Україні

2Розлади відчуття та сприйняття

2Розлади мислення

2Розлади пам'яті, уваги та інтелекту

2Розлади емоцій

2Розлади ефекторно-вольової сфери

2Розлади свідомості

2Шизофренія

2Епілепсія

2Психічні порушення внаслідок черепно-мозкових травм

2Афективні розлади

2Неврози

2Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин

2Психосоматичні та соматопсихічні розлади, психічні розлади при патології щелепно-лицьової ділянки

2Принципи лікування психічних захворювань. Психофармакологія. Підсумкове заняття.

2

ВСЬОГО

30


Тематичний план практичних занять схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


^ ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИп/п

Назва теми

Кількість годинМетоди обстеження психічно хворих

2Діагностика та класифікація психічних розладів у Міжнародній класифікації хвороб

2Принципи синдромологічного діагнозу в психіатрії

2Реактивні психози. Психічні розлади при судинних захворюваннях

2Психічні порушення при інфекційних захворюваннях

2Сенільні та пресенільні психози

2Психотерапія і немедикаментозні методи лікування в психіатрії

2Експертиза в психіатрії

2Методи профілактики психічних захворювань

2Методи реабілітації психічно хворих

2

ВСЬОГО

20Тематичний план самостійної роботи схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Засоби для проведення початкового, поточного, проміжного та підсумкового контролю рівня знань, вмінь та практичних навичок

у студентів 4 курсу стоматологічного факультету

за спеціальністю „стоматологія”

у 2009/2010 навчальному році


У зв’язку з тим, що психіатрія вивчається студентами вперше, початковий рівень знань з цієї дисципліни оцінити неможливо. Разом з тим на першому занятті в процесі опитування виявляється рівень знань з дисциплін, які мають значення для розуміння психічних процесів: анатомія людини (1-й курс), загальна психологія (1-й курс), нормальна фізіологія (2-й курс).

^ Поточний рівень знань проводиться шляхом опитування та оцінки роботи студентів з хворими: уміння зібрати психічний анамнез, проведення психологічного дослідження хворих, виявлення відхилень у психічній діяльності.

^ Проміжний рівень знань та вмінь контролюється шляхом оцінки самостійної роботи студентів з хворими: збирання анамнезу хворого, психологічне обстеження, призначення лікування.

^ Підсумковий контроль – залік, який складається на останньому занятті шляхом співбесіди викладача зі студентами, що полягає в оцінці засвоєння ними навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання студентами всіх видів робіт на практичних заняттях.

^
Завідувач кафедри

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ ПІДЧАС ВИВЧЕННЯ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

1. Володіти навичками ведення цілеспрямованої діагностичної бесіди з

хворим.

2. Знати загальну схему обстеження психічно хворих.

3. Вміти грамотно збирати анамнестичні дані у психічно хворих.

4. Вміти правильно та детально описувати психічний статус пацієнта.

5. Вміти проводити обстеження сфери сприйняття.

6. Вміти проводити обстеження сфери мислення.

7. Вміти проводити обстеження сфери пам'яті.

8. Вміти проводити обстеження сфери інтелекту.

9. Вміти проводити обстеження емоційної сфери.

10. Вміти проводити обстеження ефекторно-вольової сфери.

11. Вміти проводити обстеження сфери свідомості.

12. Вміти проводити експериментально-психологічне дослідження особис-

тості.

13.Вміти розпізнавати основні симптоми і синдроми психічних захворювань.

14. Вміти визначати провідні синдроми та диференціювати їх.

15. Вміти визначати грубу патологію на ЕЕГ.

16. Вміти визначати грубу патологію аналізу спинномозкової рідини.

17. Знати основні правила призначення психотропних препаратів.

18. Вміти розпізнавати і корегувати ускладнення психофармакотерапії.

19. Вміти діагностувати ступінь тяжкості розумової відсталості.

20. Вміти призначати адекватне лікування залежно від форми та стадії

захворювання на епілепсію.

21. Володіти заходами невідкладної допомоги при великому судомному

нападі.


22. Знати схему допомоги при епілептичному статусі.

23. Вміти призначати адекватне лікування залежно від форми та стадії

захворювання на шизофренію.

24.Діагностувати у пацієнта при обстеженні ознаки великого наркоманічного синдрому.

25. Виявити у пацієнта при обстеженні медичні наслідки зловживання спиртними напоями.

26. Знати методику проведення експертизи гострого алкогольного сп'яніння.

27. Продемонструвати навички промивання шлунку у випадку гострої інтоксикації психоактивними речовинами.

28. Знати техніку імплантації еспералю при лікуванні алкоголізму.

29. Заходи невідкладної допомоги при передозуванні опіатів.

30.Вміти відповідно показанням щодо госпіталізації виписати направлення

до психіатричного диспансеру, лікарні.

31. Знати методику штучного годування при відмові пацієнтів від їжі з

хворобливих міркувань.

32. Знати правила безпечного утримування пацієнта при психомоторному

збудженні.

33. Володіти навичками психотерапевтичної бесіди з хворими, що страждають на невротичні розлади.


^
Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

ДО ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ

1. Предмет і завдання психіатрії. Історичні етапи розвитку.

2. Медичне і соціальне значення психіатрії. Важливість вивчення психічних розладів.

3. Класифікація (нозологічна та синдромологічна) психічних розладів.

4. Принципи організації психіатричної допомоги в Україні.

5. Завдання і структура психіатричних закладів.

6. Основні правила поведінки персоналу у психіатричних закладах.

7. Особливості первинного психіатричного огляду та госпіталізації до психіатричного стаціонару.

8. Значення та правила клінічного обстеження у психіатричних закладах.

9. Роль анамнезу у діагностиці психічних розладів.

10. Значення електрофізіологічних, рентгенологічних та лабораторних

методів дослідження для діагностики психічних розладів.

11.Експериментально-психологічні методи дослідження психічних розладів.

12. Епідеміологічний метод дослідження в психіатрії.

13. Визначення психосенсорних розладів.

14.Визначення ілюзій, галюцинацій та псевдогалюцинацій, їх класифікація.

15. Визначення сенестопатій.

16. Синдроми порушень відчуття, сприйняття та уявлення.

17. Порушення пам'яті.

18. Розлади уваги.

19. Порушення мислення за темпом перебігу асоціацій.

20. Порушення мислення за характером та формою асоціацій.

21. Визначення нав'язливих, надцінних та маячних ідей.

22. Несистематизоване та систематизоване маячення.


23. Синдром Кандинського-Клерамбо.

24. Фізіологічний та патологічний афекти, їх диференційна діагностика.

25. Різновиди патологічного посилення та зниження емоцій.

26. Порушення адекватності та стійкості емоцій.

27. Маніакальний синдром.

28. Депресивний синдром, його психотичний і непсихотичний варіанти.

29. Природа потягів, соціальні фактори їх формування.

30. Розлади харчового потягу, їх причини.

31. Розлади інстинкту самозбереження, їх причини.

32. Порушення сексуального інстинкту, їх причини.

33. Клініка та диференційна діагностика маніакального, гебефренічного та

кататонічного збудження.

34. Клініка та диференційна діагностика кататонічного та депресивного

ступору.

35. Апато-абулічний синдром.

36. Відмінності абулії та рухової загальмованості.

37. Кататонічний синдром.

38. Гебефренічний синдром.

39. Класифікація розладів свідомості. 40,Деліріозний синдром.

41. Онейроїдний синдром.

42. Аментивний синдром.

43. Сутінковий розлад свідомості.

44. Диференційний діагноз деліріозного та онейроїдного синдромів.

45.Класифікація розладів свідомості при гострих та хронічних інфекційних

захворюваннях.

46. Психічні розлади при ревматизмі, туберкульозі, енцефалітах.

47. Психічні розлади при сифілісі мозку та прогресивному паралічі.

48. Психічні розлади при захворюванні на ВІЛ/СНІД.

49. Психічні розлади у гострому періоді ЧМТ.

50. Резидуальні психопатологічні явища при ЧМТ.

51.Пізні травматичні психози та їх диференціація від ендогенних психозів.

52. Дефектно-органічні розлади у віддаленому періоді ЧМТ.

53. Етіологія та патогенез алкогольної залежності.

54. Диференційний діагноз простого та патологічного алкогольного сп'яніння, питання судово-психіатричної експертизи.

55. Відмінності побутового пияцтва і алкоголізму.

56. Психічні розлади у осіб із дефектами і деформаціями щелепно-лицьової

ділянки.

57. Психосоматичні наслідки алкоголізму.

58. Стадії розвитку алкогольної залежності.

59. Особливості дитячого та підліткового алкоголізму.

60. Принципи лікування алкоголізму.

61. Клінічні особливості опійної наркоманії.

62. Клінічні особливості канабісної наркоманії.

63. Клінічні особливості зловживання стимуляторами.

64. Клінічна характеристика токсикоманій.

65. Тютюнопаління, як вид токсикоманії.

66. Класифікація та клініка соматогенних психічних розладів.

67. Психічні розлади при захворюваннях серцево-судинної системи.

68. Психічні розлади при захворюваннях травного тракту, нирок.

69. Психічні розлади у післяпологовому періоді.

70. Психічні розлади при ендокринній патології.

71. Психічні розлади, що виникають при церебральній судинній патології.

72. Визначення та етіопатогенетичні теорії шизофренії.

73. Основні клінічні прояви шизофренії.

74. Класифікація шизофренії.

75. Поняття шизофренічного дефекту та його види.

76. Клінічна картина параноїдної форми шизофренії.

77. Клінічна картина простої форми шизофренії.

78. Клінічна картина кататонічної форми шизофренії.

79. Клінічна картина гебефренічної форми шизофренії.

80. Основні принципи терапії шизофренії,

81. Експертиза та соціально-трудова реабілітація хворих на шизофренію.

82.Диференційна діагностика шизофренії та біполярного афективного

розладу.

83. Клінічна картина маніакальної фази біполярного афективного розладу.

84. Клінічна картина депресивної фази біполярного афективного розладу.

85. Масковані депресії, циклотимія.

86. Терапія афективних розладів.

87. Визначення епілепсії та її етіологія і патогенез.

88. Класифікація клінічних проявів епілепсії.

89. Клінічна картина великого судомного нападу, невідкладна допомога при ньому.

90. Епілептичний статус та схема необхідної допомоги.

91. Психічні еквіваленти епілептичних нападів.

92. Епілептичні зміни особистості.

93. Принципи лікування та експертизи хворих на епілепсію.

94. Визначення та класифікація невротичних розладів.

95. Етіологія та патогенез невротичних розладів.

96. Клінічна картина і лікування неврастенії.

97. Клінічна картина і лікування неврозу нав'язливих станів.

98. Клінічна картина і лікування істерії.

99. Диференційна діагностика епілептичного та істеричного нападів.

100. Гострі реактивні психози, їх клінічні прояви та лікування.

101. Затяжні реактивні психози, їх клінічні прояви та лікування.

102. Психогігієна і психопрофілактика психогенних захворювань.

103. Визначення розладів особистості, причини їх розвитку.

104. Основні форми розладів особистості.

105. Лікування, профілактика та експертиза розладів особистості.

106. Причини розвитку олігофреній та затримок психічного розвитку.

107. Ступені тяжкості олігофренії.

108. Лікування олігофреній та затримок психічного розвитку.

109. Поняття про осудність, дієздатність та показання до примусової

госпіталізації.

110. Загальні принципи терапії психічних розладів.

111. Класифікація психотропних препаратів і показання до їх застосування.


Контрольні питання для підсумкового заняття схвалені на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Контрольні питання для підсумкового заняття схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

заліку з психіатрії та наркології у студентів 4-го курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „стоматологія

у 2009/2010 навчальному році


Керуючись наказом Міністерства освіти України за №161 від 2 червня 1993р. “Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інструкції МОЗ України “Про організацію і проведення семестрових іспитів та заліків у медичних вищих навчальних закладах України” підсумковий контроль, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі результатів виконання ними всіх видів робіт на практичних заняттях.

Залік проводиться після виконання студентами навчальної програми. Залік виставляється студентам, які відвідували лекції, виконали програму практичних занять, опанували основами знань, вмінь з психіатрії та наркології. Залік проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладача із студентами за програмою з психіатрії та наркології, питання якої відображають особливості функціонування психічних процесів при соматичних і психічних розладах.

Методика проведення заліку з психіатрії та наркології у студентів 4 курсу стоматологічного факультету схвалена на засіданні кафедри 30 березня 2009 р., протокол № 7.

Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


Методика проведення заліку з психіатрії та наркології у студентів 4 курсу стоматологічного факультету схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


^ Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук

  1   2

Схожі:

Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 – 5 курсів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconРобоча навчальна програма з медичної психології
Робоча навчальна програма складена на підставі „Програми з психіатрії, наркології та медичної психології для студентів медичних І...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з медсестринства в психіатрії, наркології для студентів 3 курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету №1 за спеціальністю „медична психологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів ІV курсу медичного факультету за спеціальністю 110110 „Медична психологія на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма диференційованого заліку з медсестринства в психіатрії
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Місце психіатрії в системі медичної допомоги. Принципи організації психіатричної та...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни І затверджені Начальником Головного управління освіти, науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи