Затверджую” схвалено icon

Затверджую” схвалено
НазваЗатверджую” схвалено
Сторінка1/6
Дата28.06.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6ЗАТВЕРДЖУЮ” СХВАЛЕНО

В.о.проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського

проф. Ю.Т.Ахтемійчук державного медичного університету „____”________________ 2009 р. „_____”__________________2009 р.

протокол №____


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


у 2009/2010 навчальному році


Факультет - післядипломної освіти

Спеціальність медична психологія

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. С.М.Савенка; психології та соціології
^

Тривалість навчання –1 рік

очний цикл (на кафедрі) – 6 місяців


на базі стажування – 5 місяців

Навчальна дисципліна – медична психологія

Суміжні дисципліни – неврологія, нейрохірургія, невідкладні стани, військово-медична підготовка, організація невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях, СНІД і вірусні гепатити, клінічна імунологія, туберкульоз, медична інформатика.

^ Лекції44 години

Практичні заняття 410 годин

Семінарські заняття234 годин

Суміжні дисципліни – 70 годин

Модуль „Невідкладні стани”156 годин

Атестація: визначення базового рівня – 8 годин

робота з комп’ютерними атестаційними програмами, підсумкове комп‘ютерне тестування – ^ 8 годин

піврічна, річна, заключна атестація – 6 годин

Всього 936 годин

Підсумковий контроль – заключна державна атестація


Робоча навчальна програма складена на основі „типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності „медична психологія”, які розроблені Харківською медичною академією післядипломної освіти, Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця та Буковинським державним медичним університетом і затверджені Міністерством охорони здоров’я України.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю психологу для самостійної роботи, надання кваліфікованої допомоги хворим. Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 18 курсів програми. Курс – відповідно самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі медичної психології або суміжних дисциплін. Курси поділено на розділи.

За додатковими програмами включено курси з військово-спеціальної, військово-медичної підготовки, організації невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, СНІД і вірусні гепатити, радіаційна медицина, особливо небезпечні інфекції, клінічна імунологія, туберкульоз, медична інформатика.


Робочу навчальну програму склала доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка, к.мед.н. Р.І.Рудницький


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри психології та соціології «___»__________ 2009 року, протокол № ___.


Завідувач кафедри

доцент Н.І.Зорій


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 20 травня 2009р., протокол № __.


Голова ОМК
післядипломної освіти,
д.мед.н., професор В.М.Пашковський

^ ЗАТВЕРДЖУЮ” СХВАЛЕНО

В.о.проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського

проф. Ю.Т.Ахтемійчук державного медичного університету „____”________________ 2009 р. „_____”__________________2009 р.

протокол №____


^ Навчальний план

підготовки лікарів-інтернів із спеціальності «Медична психологія»

на кафедрах нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. С.М.Савенка (курс психіатрії та медичної психології),

психології та соціології і суміжних кафедрах

у 2009/2010 навчальному році

^ Очна частина – 6 місяців

Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

лекції

семінари

практичні

заняття

всього годин

01.

Організація медико-психологічної допомоги населенню

2

4

6

12

03.

Методи дослідження в медичній психології та основи функціональної діагностики

-

18

36

54

04

Теоретичні і практичні проблеми медичної психології.

12

72

102

186

06.

Медико-психологічні аспекти психічних розладів

8

36

54

98

07.

Психіатрія катастроф і кризові стани.

2

6

6

14

08.

Психічні розлади та психологічні особливості при захворюваннях

6

22

42

70

09.

Психологічні проблеми психосоматичних розладів.

2

20

30

52

10.

Медико-психологічні аспекти сексології.

2

10

12

24

12.

Медико-психологічна експертиза

2

12

16

30

14.

Психотерапія

2

8

30

40
ВСЬОГО

38

208

334

580

05.

Нейропсихологія (на курсі нервових хвороб)

2

6

10

1802.

На кафедрі психології та соціології:

Психологічні аспекти взаємодії лікаря з пацієнтом

2

4

10

16

11.

Медико-психологічні аспекти умирання і смерті

-

4

6

10

13.

Консультування у клінічній практиці, психокорекція

2

4

24

30

15.

Психологічні аспекти реабілітації. Психогігієна. Психопрофілактика.

-

4

18

22

16.

Медико-психологічні аспекти професійної діяльності лікаря. Психогігієна, психопрофілактика професійної діяльності лікаря-психолога. Профілактика емоційного вигорання та професійної деформації.

-

4

8

12
Всього

4

20

66

90

РАЗОМ

44

234

410

688

17.

Модуль «Невідкладні стани»


156
Суміжні дисципліни

4

6

14

24

18.

Неврологія

2

4

12

18

19.

Нейрохірургія

2

2

2

6
Додаткові програми

10

14

22

46

1.

Військово-медична підготовка

2

2

6

10

2.

Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

2

2

2

6

3.

СНІД і вірусні гепатити

2

2

2

6

4.

Клінічна імунологія

2

4

6

12

5.

Туберкульоз

2

2

2

6

6.

Медична інформатика

-

2

4

6
^ Базисний рівень знань, умінь та контроль практичних навичок

-

-

-

8
^ Робота з комп’ютерними атестаційними програмами. Підсумкове комп‘ютерне тестування.

-

-

-

8
Піврічна та заключна атестації


6

^ ВСЬОГО РАЗОМ


936Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології «__»_____2009 р., протокол № ___.


Завідувач кафедри

доцент Н.І.Зорій


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 20 травня 2009 р., протокол № ___.


Голова ОМК
післядипломної освіти,
д.мед.н., професор В.М.Пашковський


^ Навчальний план
практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю

медична психологія” на базі стажування у 2009/2010 навчальному році

тривалість навчання – 5 місяців

Назва відділення (установи)

Код назви курсу навчальної програми

Кількість навчальних годин

Число

тижнів практичної роботи

І. Психіатричні установи:
440

12

1).Психоневрологічний диспансер (медико-соціально-трудова експертиза)

01 – 02

38

1

2).Диференційно-діагностичне відділення

03 – 07

108

3

3).Відділення активної терапії

03 – 07, 13

108

3

4).Реабілітаційні відділення

13 – 14

74

2

5).Відділення для хворих похилого віку з психічними розладами

03 – 07, 13

38

1

6).Дитяче та підліткове психіатричні відділення (військова експертиза)

03 – 07, 13

38

1

7).Відділення судово-психіатричних та судово-психологічних експертиз

12

36

1

ІІ. Наркологічні установи:
80

2

1.Наркологічний диспансер

03 – 06, 13

40

1

2.Відділення інтенсивної терапії психічних розладів, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин

03 – 06, 13

40

1

ІІІ. Медико-психологічні, реабілітаційні, геріатричні установи, хоспіси:
260

7

Психотерапевтичний кабінет в стаціонарі загальносоматичної мережі різного профілю

08 – 11,

13 – 15

148

4

Психотерапевтичний кабінет в амбулаторній загальносоматичній мережі різного профілю

08 – 11,

13 – 15

112

3

РАЗОМ
780

21

Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009року, протокол № 7.

Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 20 травня 2009 р., протокол № ___.

Голова ОМК
післядипломної освіти,
д.мед.н., професор В.М.Пашковський

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для лікарів-інтернів за спеціальністю „медична психологія”

очна частина (на кафедрі) – 6 місяців

у 2009/2010 навчальному роціп/п

Тема лекції

К-ть

годин

Примітка

1

2

3
1.

Предмет та задачі медичної психології. Основи організації медико-психологічної допомоги в Україні. Місце медичної психології в структурі надання медичної допомоги населенню. Перспективи розвитку медико-психологічної служби в Україні. Поширеність психічних розладів в Україні та в зарубіжних країнах.

2
2.

Психологія діагностичного та лікувального процесу. Психологічні аспекти взаємодії лікаря з пацієнтом.

2

на кафедрі психології та соціології

3.

Особистість. Психологічна структура особистості. Акцентуації характеру особистості. Типи акцентуацій. Психологічні критерії діагностики. Психологічний захист особистості (захист „Я”). Психологічні аспекти творчості. Медико-психологічні аспекти допомоги особам з акцентуаціями характеру

2
4.

Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатичні особистості). Психологічні особливості формування. Класифікація психопатичних особистостей. Психологічні критерії діагностики. Медико-психологічні аспекти допомоги психопатичним особистостям та членам їх сімей.

2
5.

Особистість і хвороба. Особистість хворої людини. Переживання хворим хвороби. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Типи відношення хворих до хвороби. Психо(пато)логічні зміни особистості внаслідок хвороби. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типологічних особливостей особистості.

2
6.

Психопатологічні синдроми розладів відчуттів, сприйняття, пам’яті та уваги. Їх значення для оцінки психо(пато)логічного стану пацієнта (хворого). Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами відчуттів, сприймань, уявлень, пам’яті та уваги.

2
7.

Розлади мислення. Синдроми розладів мислення. Критерії діагностики розумової відсталості та деменцій. Розлади емоцій та почуттів при соматичних і психічних захворюваннях. Психопатологічні синдроми розладів емоцій. Значення емоційного стану хворого у перебігу хвороби та лікуванні. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами мислення, інтелекту, емоцій та почуттів.

2
8.

Розлади ефекторної сфери при соматичних і психічних захворюваннях. Порушення структури ієрархії мотивів, формування патологічних потреб. Критерії оцінки свідомості та самосвідомості у хворих. Синдроми розладу свідомості та самосвідомості. Значення стану свідомості і самосвідомості для оцінки стану хворого.

2
9.

Медико-психологічні аспекти ендогенних психічних розладів (шизофренія, афективні розлади, епілепсія)

2
10.

Медико-психологічні аспекти невротичних, пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів, розладів поведінки і особистості у дорослих.

2
11.

Медико-психологічні аспекти психічних розладів інволюційного та старечого періодів, при атрофічних процесах в головному мозку.

2
12.

Лікування психічних розладів.

2
13.

ПТСР. Кризові стани. Особливості медико-психологічної допомоги хворим та членам їх сімей.

2
14.

Психічні розлади та психологічні особливості при захворюваннях внутрішніх органів

2
15.

Психічні розлади та психологічні особливості при хірургічній патології, інфекційних, шкірно-венеричних захворюваннях.

2
16.

Психічні розлади та психологічні особливості в акушерстві та гінекології.

2
17.

Психологічні проблеми психосоматичних розладів. Теоретичні основи вивчення психосоматичних та соматопсихічних взаємовпливів. Теорії формування психосоматичних розладів.

2
18.

Медико-психологічні аспекти сексології.

2
19.

Медико-психологічна експертиза: мета, завдання, методи. Участь медичного психолога в медико–соціально–трудовій, військовій, психолого-медико–педагогічній експертизах.

2
20.

Загальні проблеми психологічного консультування, основні напрямки психологічного консультування, організаційні засади та психотехнічний інструментарій.

2

на кафедрі психології та соціології

21.

Методики психотерапії. Сугестивна психотерапія. Аутогенна релаксація. Раціональна психотерапія. Групова психотерапія. Сімейна психотерапія. Поведінкова психотерапія. Непряма психотерапія. Психоаналіз. Позитивна психотерапія. Нейролінгвістичне програмування. Транзактний аналіз. Гештальт-терапія.

2
22.

Сучасний стан розвитку нейропсихології. Локалізація вищих психічних функцій і диференціальна діагностика. Нейропсихологічний аналіз порушень вищих психічних функцій.

2

на курсі нервових хвороб
^ Всього годин:

44

Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології «__»_____2009 р., протокол № ___.


Завідувач кафедри

доцент Н.І.Зорій


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджую” схвалено iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
Затверджую” схвалено iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
Затверджую” схвалено icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
Затверджую” схвалено icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
Затверджую” схвалено icon"затверджую" “схвалено”
Схвалено на спільному засіданні кафедр загальної хірургії, хірургії, хірургії та урології, (протокол № від 2010 р.)
Затверджую” схвалено icon«затверджую» схвалено

Затверджую” схвалено iconЗатверджую в о. проректора з навчальної роботи
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол №27)
Затверджую” схвалено iconЗатверджую в о. проректора з навчальної роботи
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 року (протокол №27)
Затверджую” схвалено icon«затверджую» схвалено
Підготовки лікарів-інтернів 1-го року із спеціальності «урологія» у 2010/2011 навчальному році (6 місяців, 936 год.)
Затверджую” схвалено iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Затверджую” схвалено iconЗатверджую” Ректор академії, професор В.І. Аранчій
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи