Буковинський державний медичний університет icon

Буковинський державний медичний університет
Скачати 121.05 Kb.
НазваБуковинський державний медичний університет
Дата28.06.2012
Розмір121.05 Kb.
ТипДокументи
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о.проректор з навчальної роботи Буковинського державного медичного університету

професор _ ______ Ю.Т.Ахтемийчук

“___” ______________ 2009 р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


циклу тематичного удосконалення лікарів

«Психологічні аспекти взаємодії лікар - пацієнт»

на 2009/2010 навчальний рік

^

Тривалість циклу 12 днів (10 робочих навчальних днів)


Профільна дисципліна – кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка (розрахунок на одну академічну групу)Лекцій

20 годсемінарських занять

12 годпрактичних занять

44 годатестація, робота з комп’ютерними навчальними програмами

2 год
Всього

78 год«Схвалено» на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2008 року, протокол № 7.


^ Завідувач кафедри

д. мед. н. , професор В.М.Пашковський


«Схвалено» на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти 20 травня 2009 року, протокол № 4.


Голова організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

доктор медичних наук, професор В.М.Пашковський


ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о.проректор з навчальної роботи

Буковинського державного медичного

університету

професор _ ______ Ю.Т.Ахтемийчук

“___” ______________ 2009 р.


^ Робочий навчальний план

циклу тематичного удосконалення лікарів

«Психологічні аспекти взаємодії лікар - пацієнт»

на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. С.М.Савенка у 2009/2010 навчальному році


№ пп

Назва теми

Кількість навчальних годин

лекції

Семінари

практичні

заняття

^ Всьо-го го-дин

1.

Організація медико-психологічної допомоги населенню

2

2

2

6

2

Психологічні аспекти взаємодії лікаря з пацієнтом

8

2

20

30

3.

Медико-психологічні аспекти психічних розладів

2

2

2

6

4.

Медико-психологічні аспекти сексології.

2

2

2

6
ВСЬОГО

14

8

26

48

5.

Медико-психологічні аспекти умирання і смерті

4

2

8

14

6.

Медико-психологічні аспекти професійної діяльності лікаря. Психогігієна, психопрофілактика професійної діяльності лікаря-психолога. Профілактика емоційного вигорання та професійної деформації.

2

2

10

14
Всього

6

4

18

28
Атестація, робота з комп’ютерними навчальними програмами

-

-

-

2

^ ВСЬОГО РАЗОМ

20

12

44

78


«Схвалено» на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.

^ Завідувач кафедри

д. мед. н. , професор В.М.Пашковський


«Схвалено» на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

«20» травня 2009 року (Протокол № 4).

Голова організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

доктор медичних наук, професор В.М.Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


для лікарів на циклі тематичного удосконалення “Психологічні аспекти взаємодії лікар - пацієнт” на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенкап/п
^

Назва теми


Кількість годинПсихологія діагностичного процесу

2 годПсихологія лікувального процесу

2 годОсобистість. Особистість лікаря, особистість хворого

2 годПоняття про внутрішню картину захворювання

2 годПсихологічні особливості хворих із захворюваннями серцево-судинної системи

2 годПсихологія стосунків мама-дитина-лікар

2 годПсихологічні особливості хворих із захворюваннями центральної та периферичної нервової системи

2 годУмирання і смерть. Психологічний супровід помираючих хворих

2 годМедико-психологічні аспекти сексології

2 годЕмоційне вигорання у медичних працівників. Профілактика

2 год
Всього

20 год^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


практичних занять для лікарів на циклі тематичного удосконалення “Психологічні аспекти взаємодії лікар - пацієнт” на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка№ п/п

Назва теми

^ Кількість годин

1

Медична психологія в лікарській практиці

2

2

Аналіз клінічних ситуацій психологічної взаємодії лікар - пацієнт в діагностичному процесі

2

3

Аналіз клінічних ситуацій психологічної взаємодії лікар - пацієнт в лікувальному процесі

2

4

Етика та деонтологія стосунків лікар – пацієнт

2

5

Особистість. Темперамент, характер. Особистість хворого, особистість лікаря. Аналіз випадків з практики.

2

6

Психологія стосунків мама-дитина-лікар. Аналіз клінічних ситуацій.

6

7

Психологічні особливості хворих із захворюваннями серцево-судинної системи

4

8

Психологічні особливості хворих із захворюваннями дихальної системи

2

9

Психологічні особливості хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту

2

10

Психологічні особливості хворих із захворюваннями центральної та периферичної нервової системи

2

11

Психологічні особливості хворих із захворюваннями крові

2

12

Психологічні особливості онкохворих

2

13

Психологія умирання і смерті. Психологічний супровід помираючого хворого. Психологічна допомога родичам помираючого.

2

14

Балінтовські групи в медичній практиці

2

15

Аналіз клінічних ситуацій емоційного вигорання у медичних працівників.

2

16

Ознаки та діагностика емоційного вигорання.

2

17

Медична психологія в сексології

2

18

Сексуальна дисфункція

2

19

Психотерапія при сексуальній дисфункції

2

20

Профілактика емоційного вигорання у медичних працівників.

2
Всього

44 год^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


семінарських занять для лікарів на циклі тематичного удосконалення “Психологічні аспекти взаємодії лікар - пацієнт” на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка


п/п
^

Назва теми


Кількість годин

1

Психологія діагностичного процесу

2 год

2

Психологія лікувального процесу

2 год

3

Лікарські помилки,

2 год

4

Емоційне вигорання у лікарів різних спеціальностей

2 год

5

Клінічні прояви емоційного вигорання, діагностика

2 год

6

Профілактика емоційного вигорання. Психокорекція.

2 год
Всього

12 год^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БАЗИСНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ПРАКТИЧНИХ

ЛІКАРІВ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ


Базисний контроль здійснюється на початку циклу і включає перевірку теоретичних знань, вмінь та контроль володіння практичними навичками.

Проміжний контроль здійснюється на практичних та семінарських заняттях згідно з вимогами методичної розробки цих занять.

Підсумковий контроль здійснюється на заключній атестації і включає перевірку практичної підготовки: визначення психологічних особливостей хворого; складання плану реабілітаційних заходів з урахуванням діагнозу, психологічних особливостей хворого, плану лікування; та співбесіду з обов'язковим вирішенням нетипових ситуаційних клінічних задач.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ПРАКТИЧНИХ ЛІКАРІВ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ


Оцінка якості підготовки лікаря здійснюється диференційовано з урахуванням теоретичних знань і вмінь та ступеня опанування ним практичних навиків, які передбачені навчальною програмою і кваліфікаційними вимогами.

Оцінка "відмінно" ставиться лікарю, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, може визначити психологічні особливості особистості хворого, складає детальний план лікування та реабілітації конкретного хворого.

Оцінка "добре" ставиться лікарю, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх розділів програми, має добру практичну підготовку, але допускає окремі неточності у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі.

Оцінка "задовільно" ставиться лікарю, який має знання з основних питань програми, задовільну практичну підготовку, але не може скласти детальний план лікування та реабілітації конкретного хворого з урахуванням психологічних особливостей.

Оцінка "незадовільно" ставиться лікарю, який не засвоїв значну частину матеріалу, допускає помилки при вирішенні клінічної задачі, не може визначити психологічні особливості хворого.


^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ален Айві Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. – К.: Сфера, 1998. – 342с.

 2. Аммон Г. Психосоматическая терапия/Пер. с англ. - СПб. : Изд-во "Речь", 2000. -238 с.

 3. Антропов Ю Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства у детей - М.: Изд-во института психотерапии, изд-во НЕМА, 2000.-320с.

 4. Березин СВ., Лисецкий К.С., Орешникова И.Б. (под ред.) Предупреждение подростковой, и юношеской наркомании. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. -256с.

 5. Кампінські А. Пізнання хворого /Пер. з пол. під ред. Долішньої Н.І. – Львів: Видавництво МС., 2004. – 120с.

 6. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности.- СПб.:Питер,2003. – 640 с.


^ ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Келли Г. Основы современной сексологии. - СПб.: Питер, 2000. – 896с.

 2. Крайг Г.Психология развития. - СПб.: Питер, 2001. – 992с.

 3. Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология. Учебное пособие. – М.: ПЕРСЕ, 2002. – 879с.

 4. Кнскер К.П., Фрайбергер Г., Розе Т.К., Вулф Э. Психиатрия. Психосо­матика. Психотерапия./Пер. с нем. - М.: Алетейа, 1999. - 504с.

 5. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 960с.

 6. Клиническая психология: Учеб. для студ.мед.вузов / Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ., 2003. – 416с.

 7. Клиническая психология и психофизиология. Под ред.Чл.корр.РАМН Яковлева Г.М.Санкт-Петербург, 2003.

Схожі:

Буковинський державний медичний університет iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет «Затверджено»
...
Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет iconБуковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи