Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р icon

Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р
Скачати 86.73 Kb.
НазваНаказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р
Дата28.06.2012
Розмір86.73 Kb.
ТипДокументи
Додаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 13.05.2010 р.

№ 407


ВИТЯГ

з протоколу № 1 від 26 березня 2010 року

засідання атестаційної комісії з питань наукової, науково-технічної

та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

ІІІ-ІУ рівнів акредитації


Міністерства освіти і науки України


УХВАЛИЛИ:


  1. На підставі розгляду матеріалів атестації наданих університетами-заявниками, результатів обрахунку загальної рейтингової оцінки, пропозицій членів комісії та відкритого голосування більшістю голосів ухвалено рішення про те, що усі вищезазначені ВНЗ пройшли державну атестацію у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

  2. Починаючи з 2011 року нижчезазначені університети отримують право стовідсоткового самостійного формування тематики проектів фундаментальних досліджень у межах доведеного МОН обсягу фінансування фундаментальних досліджень:
- Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана;

- Львівський національний університет імені Івана Франка;

- Національний авіаційний університет;

- Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»;

- Національний гірничий університет;

- Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;

- Національний технічний університет «Харківський політехнічний

інститут»;

- Національний технічний університет України "Київський

політехнічний інститут";

- Національний університет " Львівська політехніка";

- Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова;

- Тернопільський національний економічний університет;

- Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.3. Починаючи з 2011 року нижчезазначені університети отримують право

п’ятидесятивідсоткового самостійного формування тематики проектів

фундаментальних досліджень у межах доведеного МОН обсягу фінансування

фундаментальних досліджень:- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;

- Донецький національний технічний університет;

- Донецький національний університет;

- Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.

М.Туган-Барановського;

- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана

Франка;

- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

- Київський національний торговельно-економічний університет;

- Київський національний університет будівництва і архітектури;

- Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Національна металургійна академія України;

- Національний транспортний університет;

- Національний університет харчових технологій;

- Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого;

- Одеський національний політехнічний університет;

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

- Сумський державний університет;

- Східноукраїнський національний університет імені Володимира

Даля;

- Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського;

- Ужгородський національний університет;

- Харківський національний економічний університет;

- Харківський національний університет радіоелектроніки;

- Хмельницький національний університет;

- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


4. Нижчезазначені університети формують тематику фундаментальних досліджень за результатами щорічного конкурсного відбору проектів з фундаментальних досліджень згідно із Положенням про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами Ш – IV рівнів акредитації та науковими установами МОН за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (далі – Положення), затвердженого наказом МОН від 01.06.2006 р. №423:


- Бердянський державний педагогічний університет;

- Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла

Коцюбинського;

- Вінницький національний технічний університет;

- Волинський національний університет імені Лесі України;

- Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

- Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов;

- Державна льотна академія України;

- Державний інститут інтелектуальної власності;

- Державний університет інформатики і штучного інтелекту;

- Дніпродзержинський державний технічний університет;

- Донбаська державна машинобудівна академія;

- Донбаська національна академія будівництва і архітектури;

- Донбаський державний технічний університет;

- Донецький державний університет управління;

- Житомирський державний технологічний університет;

- Житомирський державний університет імені Івана Франка;

- Закарпатський державний університет;

- Закарпатський художній інститут;

- Запорізька державна інженерна академія;

- Запорізький національний технічний університет;

- Запорізький національний університет;

- Ізмаїльський державний гуманітарний університет;

- Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

- Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Конашевича-Сагайдачного;

- Київський національний лінгвістичний університет;

- Київський національний університет технологій та дизайну;

- Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

- Кіровоградський національний технічний університет;

- Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського;

- Криворізький державний педагогічний університет;

- Криворізький технічний університет;

- Луцький національний технічний університет;

- Львівська національна академія мистецтв;

- Львівський державний інститут новітніх технологій і управління імені Вячеслава Чорновола;

- Львівський інститут економіки і туризму;

- Маріупольський державний гуманітарний університет;

- Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

- Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського;

- Мукачівський державний університет;

- Національна академія природоохоронного і курортного будівництва;

- Національний лісотехнічний університет України;

- Національний університет "Києво-Могилянська академія";

- Національний університет "Острозька академія";

- Національний університет водного господарства та природокористування;

- Національний університет кораблебудування імені адмірала. Макарова;

- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

- Одеська державна академія будівництва та архітектури;

- Одеська державна академія холоду;

- Одеська національна академія харчових технологій;

- Одеська національна морська академія;

- Одеська національна юридична академія;

- Одеський національний морський університет;

- Одеський державний екологічний університет;

- Одеський державний економічний університет;

- Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди;

- Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського;

- Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка;

- Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

- Приазовський державний технічний університет;

- Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

- Рівненський державний гуманітарний університет;

- Севастопольський національний технічний університет;

- Слов'янський державний педагогічний університет;

- Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка;

- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

- Українська академія друкарства;

- Українська інженерно педагогічна академія;

- Український державний хіміко-технологічний університет;

- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

- Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

- Харківська національна академія міського господарства;

- Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури;

- Харківський державний університет харчування та торгівлі;

- Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

- Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди;

- Херсонський державний морський інститут;

- Херсонський державний університет;

- Херсонський національний технічний університет;

- Черкаський державний технологічний університет;

- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

- Чернігівський державний інститут економіки і управління;

- Чернігівський державний технологічний університет;

- Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка;

- Чорноморський державний університет імені Петра Могили


5. Дозволити вищим навчальним закладам ІII-IV рівнів акредитації, перерахованим у пунктах 2 та 3, брати участь у конкурсному відборі проектів з фундаментальних досліджень згідно із Положенням на загальних підставах.


Голова комісії Стріха М.В.


Секретар комісії Карлаш Ю.В

Схожі:

Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Затверджено
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconПрограма вступного випробування зі світової літератури
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconОдеського національного економічного університету пояснювальна записка
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconКіршо Світлана Михайлівна Одеса 2014 програма
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconКіршо Світлана Михайлівна Одеса 2013 програма
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconКіршо Світлана Михайлівна Одеса 2013 програма
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 13. 05. 2010 р iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи