П. психотерапія icon

П. психотерапія
НазваП. психотерапія
Сторінка1/4
Дата28.06.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


П. ПСИХОТЕРАПІЯ


1. ЗАГАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ.

 1. В рамках якої теоретичної орієнтації дано визначення психотерапії: “Психотерапія – це процес взаємодії між двома або більше людьми, один з яких спеціалізувався в області (галузі) корекції людських відносин?

 1. динамічної;

 2. гуманістичної;

 3. когнітивної;

 4. поведінкової.

 1. Найменше суть психотерапії розкриває таке поняття.

 1. клініко-психологічне втручання;

 2. психологічна корекція

 3. навіювання

 4. психологічна інтервенція

 1. Якщо невроз розглядається як наслідок конфлікту між несвідомим і свідомістю, то психотерапія буде направлена на:

 1. переучування;

 2. усвідомлення;

 3. набуття нового досвіду;

 4. переробку іраціональних установок.

 1. Термін “гіпноз” ввів у медичну практику

 1. Льєбо

 2. Месмер

 3. Бред

 4. Шарко.

 1. Методику самонавіювання вперше запропонував:

 1. Тарханов

 2. Бернгейм

 3. Бехтєрєв

 4. Куе

 1. Автором “Патогенетичної психотерапії “ є:

1. Консторум

2. Бірман

3. Мясіщев

 1. Рожнов.

7. Основоположником гуманістичного напрямку в психології є:

1.Айзенк

2. Маслоу

3. Лазарус

4. Аллер

8. Терапія творчим самовираженням Бурно особливо показана при:

 1. Неврозах;

 2. Органічних захворюваннях головного мозку;

 3. Психопатіях з дифензивними проявами;

 4. Психосоматичних захворюваннях.

9. Психофізіологічний експеримент особливо адекватний для вивчення таких

патогенетичних механізмів:

 1. соціальних;

 2. психологічних;

 3. психосоматичних;

 4. фізіологічних.

10. Клієнт-центрована психотерапія припускає:

 1. використання вільних асоціацій;

 2. директивне відношення психотерапевта до пацієнта;

 3. роботу з іраціональними установками особистості;

 4. зміну системи відносин пацієнта.

11. Термін “опыт” має найбільше значення для:

 1. психотерапії, яка базується на теоріях навчання;

 2. динаміко-орієнтованої психотерапії;

 3. гуманістичної психотерапії;

 4. психотерапія, яка базується на когнітивних підходах.

12. Термін “навчання” має найбільше значення для:

1.психоаналізу;

2. гештальт-терапії;

3. психодрами;

4. когнітивної психотерапії.

13. Метод систематичної десенсибілізації заснований на:

 1. оперативному обумовленні;

 2. класичному обумовленні;

 3. навчанні на моделях;

 4. навіюванні.

14. Специфічним механізмом лікувальної дії індивідуальної психотерапії є:

 1. універсальність страждань;

 2. інтерперсональний вплив;

 3. самоексплорація;

 4. емоційне згуртування і підтримка.

15. Специфічним механізмом лікувальної дії групової психотерапії є:

 1. турбота;

 2. навіювання;

 3. десенсибілізація;

 4. конфронтація.

16. Поняття “перенос” і “контраперенос” відносяться до таких напрямків

психотерапії: 1. когнітивної;

2.позитивної;

3.психодинамічної;

4.гуманістичної.

17. В “тріаду Роджерса” входять всі елементи, крім:

 1. аутентичність;

 2. дифективність;

 3. безумовна позитивна оцінка (прийняття) паціїнта;

 4. емпатія.

18. Вид емпатії, який є можливою причиною швидкого розвитку “синдрому

емоційного згорання”:

!.предикативний;

2. емоційний;

3. когнітивний;

4.все перераховане.

19. Оцінка ефективності психотерапії здійснюється із врахуванням плоскостей

терапевтичної динаміки:

 1. соціальної;

 2. соматичної;

 3. психологічної;

 4. всіх перерахованих вище.

20. Найменше значення в якості надійної оцінки ефективності і стійкості

особистісно-орієнтованої (реконструктивної) психотерапії при неврозах має:

 1. ступінь відновлення повноцінності соціального функціонування хворого;

 2. усвідомлення психологічних механізмів неврозу;

 3. перебудова порушених відносин особистості, які стали причиною невротичного розладу;

 4. симптоматичне покращення..

21. Для альтернативного цілителя характерні такі особливості поведінки і

діяльності, крім:

 1. високого ступеня прийняття пацієнта, що останній відчуває;

 2. формування у пацієнта сильної віри в результати лікування;

 3. перевірка своїх методів у науковій медицині із запрошенням незалежних експертів;

 4. ентузіазму до власної терапії.

22. Терапевтична ефективність роботи екстрасенсів визначається рядом факторів,

крім:

 1. різних видів сугестивних впливів (пряме і побічне навіювання та ін.);

 2. віри пацієнта у невідомий метод, яка формується з допомогою засобів масової інформації;

 3. різного виду випромінювання від рук екстрасенса;

 4. плацебо-ефекту.^ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І МЕТОДИ ПСИХОТЕРАПІЇ.


 1. Вкажіть психотерапевтичний метод, який не відповідає принципу даної класифікації:

 1. симптомо-орієнтована психотерапія;

 2. проблемно-орієнтована психотерапія;

 3. соціо-орієнтована психотерапія;

 4. особистісно-орієнтована психотерапія.

 1. Вкажіть метод психотерапії, який не ввійшов у класифікацію, запропоновану Волбергом:

 1. переучуюча психотерапія;

 2. підтримуюча психотерапія;

 3. реконструктивна;

 4. раціональна.

 1. В теорії особистості Фрейда значущим аспектом є:

 1. прагнення до переваги;

 2. почуття неповноцінності;

 3. несвідоме;

 4. самоактуалізація.


4.Асоціативний експеримент як методика психотерапії і діагностики особистості розроблена:

 1. Фрейдом;

 2. Юнгом;

 3. Брейєром;

 4. Бернгеймом.

5.Представником “культурного психоаналізу” не є:

 1. Салліван;

 2. Хорні;

 3. Адлер;

 4. Райх.

6. Яку позицію займає ортодоксальний психоаналітик по відношенню до свого пацієнта?

 1. директивну і приймаючу;

 2. недирективну і приймаючу;

 3. приймаючу і підтримуючу;

 4. директивну і дистанційну.

7. На прийомі у динамічного психотерапевта пацієнтка натяками демонструє симпатію до психотерапевта; останньому слід вибрати конструктивну тактику:

 1. не помічати такої поведінки, оскільки переживання пацієнтки – це її особиста справа;

 2. під час заняття не звертати уваги та таку поведінку пацієнтки, а після закінчення заняття поза основним часом обговорити з нею її поведінку;

 3. прямо поговорити про поведінку пацієнтки на початку заняття, щоб можна було без прешкод продовжити роботу;

 4. зробити цей факт симпатії пацієнтки до себе змістом заняття. 1. Архетипи по Юнгу являють собою споконвічні першообрази, що є в кожної людини, і складають зміст:

 1. нижчого несвідомого;

 2. індивідуального несвідомого;

 3. колективного несвідомого;

 4. особистого несвідомого.

 1. Згідно Адлеру, істотною характеристикою особистості є:

 1. почуття спільності;

 2. орієнтація інтересів на зовнішній (екстраверт) або внутрішній (інтроверт) світ;

 3. організмічний процес оцінки;

 4. захисний панцир.

10. Основним завданням особистісно-орієнтованої (реконструктивної) психотерапії на початковому етапі є:

 1. вироблення і закріплення бажаних форм поведінки;

 2. установлення контакту і визначення дезадаптивних стереотипів у когнітивній, емоційній і поведінковій сферах особистості.

 3. усунення симптомів;

 4. несвідомі психічні процеси повинні бути найбільш глибоко розкриті і представлені свідомості.

11.До прийомів особистісно-орієнтованої (реконструктивної) психотерапії при неврозах відносяться:

 1. діалог між частинами власної особистості;

 2. моделювання;

 3. поради відносно способів вирішення важкої життєвої ситуації;

 4. усвідомлення психологічних механізмів неврозу (причинно-нслідкових зв’язків між конфліктами, дезадаптивними стереотипами системи відношення і симптоматикою).

12. Творцем методу класичного обумовлення був:

 1. Скіннер;

 2. Вольпе;

 3. Павлов;

 4. Бехтєрєв.

13. Поведінкова психотерапія відноситься до орієнтації:

 1. симптомо-орієнтованої;

 2. заснованої на теоріях научування;

 3. тієї, що використовує підкріплення і покарання;

 4. тієї, що використовує моделювання.

14. Поведінкова психотерапія у своїй теорії спирається перш за все на поняття:

 1. витіснення;

 2. опору;

 3. научування;

 4. фігури і фону.

15. Методика поведінкової психотерапії, орієнтована на підкріплення побоювання пацієнта і досягнення лікувального ефекту по принципу “від противного” називається:

 1. методикою оперативного обумовлення;

 2. методикою парадоксальної інтенції;

 3. методикою імплозії;

 4. методикою систематичної десенсибілізації.

16. Когнітивне направлення у психіатрії переслідує таку мету, крім:

 1. ідентифікації неправильних установок і емоційне реагування;

 2. ідентифікації неправильних установок і вияснення їх генезу;

 3. ідентифікації неправильних установок і їх реконструкцію;

 4. реконструкції відносин особистості.

17. Поняття і теорія поведінкового направлення у психотерапії пов’язані з такими іменами, крім:

 1. Павлова;

 2. Вольпе;

 1. 3. Перлса

4. Скіннера.

18. До якого напрямку психотерапії відноситься клієнт-центрована психотерапія Роджерса?

 1. психодинамічного;

 2. біхевіористичного

 3. екзистенційно-гуманістичного;

 4. позитивного.

19. В концепції клієнт-центрованої психотерапії Роджерса основним аспектом вчення про особистість є така гіпотеза:

 1. індивід володіє вродженою тенденцією до актуалізації;

 2. індивід прагне знайти і реалізувати сенс життя;

 3. розвиток особистості визначається наявністю постійного конфлікту між почуттям неповноцінності і прагненням до самоствердження, яке виникає внаслідок конфлікту;

 4. Індивід володіє вродженою здібністю досягати оптимальної рівноваги всередині себе і між собою та середовищем.

20. В клієнт-центрованій психотерапії Роджерса психотерапевт в контакті з пацієнтом проявляє таку якість:

 1. маніпулює процесом взаємодії;

 2. безумовно позитивно розуміє пацієнта;

 3. коментує поведінку хворого;

 4. інтерпретує приховану суть у поведінці хворого.

21. Гештальт-терапія не ставить своїм завданням:

 1. допомогти пацієнту зрозуміти і пояснити причини його труднощів;

 2. розширити усвідомлення того , як пацієнт функціонує і пристосовується до оточуючого;

 3. розширити усвідомлення того, як проявляються уникнення у контактах із оточуючими;

 4. підвищити відповідальність за власні вибори і уникнення.

22. До поняття гештальт-терапії не відносяться:

 1. витіснення;

 2. фігура і фон;

 3. незавершений гештальт;

 4. усвідомлення.

23. Основним інструментом лікувального впливу при індивідуальній психотерапії виступає:

 1. психотерапевтична група;

 2. оточуюче пацієнта середовище;

 3. метод психотерапії;

 4. психотерапевт.

24. Провідними показниками наукового обгрунтування методів індивідуальної психотерапії є:

 1. оцінка психотерапевта із врахуванням його досвіду;

 2. оцінка колег і пацієнтів;

 3. докази їх ефективності і обгрунтування сучасними науковими даними;

 4. порівняння їх ефективності із сучасними психотропними засобами.

25. Головним інструментом психологічного впливу на пацієнта при проведенні індивідуальної психотерапії служить:

 1. психотерапевтичний контакт;

 2. психотерапевтичний контракт;

 3. дифективність психотерапевта;

 4. емоційно-нейтральне відношення психотерапевта.


26. Дайте визначення нормально функціонуючої сімї :

 1. всі потреби сімї задоволені ;

 2. виконує соціальні накази;

 3. баланс дії законів збереження / відхилення гомеостазу.

4.динамічна сім’я.


27. Дайте визначення сімейного міфу:

 1. механізм психологічного захисту;

 2. узгоджене рігідне вибіркове уявлення про сімю, як про цілісність;

 3. категорія сімейної психодинамічної психотерапії;

 4. демонструюча сім’єю поведінка в соціумі.

28. Мета у постановці “сімейного діагнозу”:

 1. є клінічною основою для побудови сімейної психотерапії;

 2. розкриває дисфункцію пацієнта;

 3. визначає фактори всередині сім’ї, які обумовлюють симптом “ідентифікованого” пацієнта;

 4. виясняє психологічні захисти і копінг-механізми.

 1. Визначіть об’єкт сімейної психотерапії:

 1. дисгармонійна сім’я;

 2. сім’я, яка має певні труднощі, пов’язані із зовнішніми обставинами;

 3. сім’я, в якій її член страждає алкоголізмом;

 4. сім’я, в якій її член страждає нервово-психічним захворюванням.

 1. Виберіть правильне визначення сімейної психотерапії:

 1. психотерапевтичні бесіди із членами сімї;.

 2. варіант групової психотерапії;

 3. психотерапія пацієнта в сім’ї і за допомогою сім’ї;

 4. серія сеансів для різних членів сім’ї.

31. В кабінет психотерапевта ввійшла спочатку мати 4-річного хлопчика, потім батько. На пропозицію психотерапевта взяти стільці і сісти сім’я відреагувала так: мати жестом наказала дитині сісти поруч із психотерапевтом, сама сіла за спиною сина на відстані 3 метрів, а батько сів ще далі – на відстані 2 метрів від дружини. Утворився своєрідний сімейний трикутник . Про які мотиви може свідчити таке розміщення?


 1. звикли жити у великій квартирі;

 2. батьки вірять у самостійність дитини;

 3. емоційне відторгнення;

 4. психологічна безпека в кабінеті.


32. Групова психотерапія – це:

 1. самостійне психотерапевтичне направлення;

 2. метод, який використовує з лікувальною метою групову динаміку;

 3. метод, орієнтований виключно на процес “тут і зараз”;

 4. метод, направлений на переробку міжособових конфліктів.

33. Групова психотерапія – це:

 1. використання будь-якого психотерапевтичного методу у групі хворих;

 2. рольова гра;

 3. використання взаємовідносин і взаємодій у групі як психотерапевтичних факторів;

 4. групова бесіда.

34. Найменш конструктивною є така роль групового психотерапевта:

 1. коментатор;

 2. технічний експерт;

 3. активний лідер;

 4. опікун.

35. Для психотерапевта динамічного напрямку найбільш характерна така

роль:

 1. фасилітатор;

 2. інструктор

 3. інтерпретатор;

 4. експерт.

36. Психодрама – це метод, направлений, перш за все, на створення умов для:

 1. діагностики неадекватних поведінкових стереотипів і їх корекції;

 2. підвищення комунікативної компетентності;

 3. спонтанного вираження емоцій, пов’язаних із значною проблематикою;

 4. переробки міжособових конфліктів.

37. Для якого із типів терапевтичного угрупування характерні: демократизація, принцип партнерства, участь пацієнтів у терапевтичному процесі, формування нових соціальних ролей у медперсоналу?


 1. інтегративного;

 2. побудованого з позицій теорії навчання;

 3. соціотерапевтичного;

 4. психоаналітичного / психотерапевтичного.

38. У розвиток терапевтичного угрупування, побудованого з позицій теорії навчання, вніс вклад:

 1. Джонс;

 2. Кабанов;

 3. Аммон;

 4. Айллон.

39. До сугестивних психотерапевтичних впливів відноситься:

 1. арттерапія;

 2. гештальт-терапія;

 3. гіпнотерапія;

 4. когнітивна терапія.

40. Способом наведення гіпнотичного трансу по Еріксону є:

 1. метод імперативного шокового впливу;

 2. фасцинація;

 3. метод множинної дисоціації;

 4. фракційний метод.

41. Методика, при якій пацієнт свідомо регулює свої фізіологічні функції, отримуючи інформацію про їх стан, називається:

 1. аутогенне тренування;

 2. систематична десенсибілізація;

 3. біологічний зворотній зв’язок;

 4. психогімнастика.

42. Мет од наркопсихотерапії розроблений:

 1. Рожновим;

 2. Консторумом;

 3. Телешевською;

 4. Лебединським.

43. У появі сучасної арттерапії велике значення мали такі теоретичні її основи, крім:

 1. аналітичної психології Юнга;

 2. теорії навчання; (научування) “научения”?

 3. динамічної теорії терапевтичної допомоги графічним самовираженням (Наумберг);

 4. психоаналітичних поглядів Фрейда.

44. Основна мета арттерапії – всі вказані, крім:

 1. активізації спілкування пацієнта із психотерапевтом або психотерапевтичною групою в цілому;

 2. більш тонкого вияву своїх переживань, проблем;

 3. розвиток у хворого здібностей стати художником, скульптуром і ін.;

 4. вивільнення прихованого в кожному пацієнті потенціалу самореалізації.

45. Трансактивний аналіз відноситься до:

 1. когнітивної психотерапії;

 2. розумової психотерапії;

 3. аверсивної психотерапії;

 4. інтеракційної психотерапії.

46. В трансактивному аналізі розрізняють такі види трансакцій, крім:

 1. додаткових;

 2. паралельних;

 3. перехресних;

 4. прихованих.

47. Основними принципами телефонного консультування є:

 1. системність;

 2. комплексність;

 3. превентивність;

 4. анонімність і конфіденціальність.

48. У системі термінальної психотерапії найбільше значення набувають такі психотерапевтичні методи:

 1. сугестивна психотерапія;

 2. православна психотерапія і ін. конфесіональні види;

 3. нейролінгвістичне програмування;

 4. екзистенційно-гуманістична психотерапія.

49. “Синдром емоційного згорання” найбільш характерний для медперсоналу (лікарів, медсестер і ін.) у клініках:

 1. хірургічного профілю;

 2. психіатричного профілю;

 3. онкологічного профілю;

 4. інфекційного профілю.

50. Основним принципом короткотермінової позитивної психотерапії є:

 1. принцип надії, балансу (гармонізації) і консультування;

 2. переробка фокального конфлікту;

 3. моделювання поведінки;

 4. використання лише позитивних підкріплення у роботі з пацієнтом.

51. Фаза короткотермінової психодинамічної психотерапії:

 1. моделювання поведінки;

 2. фаза гармонізації;

 3. фаза переробки фокального конфлікту;

 4. фаза надії.

52. Відмінною ознакою позитивної психотерапії за Н. І Х.Пезешкіанами є:

 1. когнітивне научування;

 2. транскультуральний підхід;

 3. моделювання поведінки;

 4. аналіз захисту і опору.

53. В інтегративній психотерапії розробляються перераховані нижче поєднання, крім :

 1. когнітивні і поведінкові методи.

 2. психоаналітичні і поведінкові методи;

 3. нейролінгвістичне програмування і психоаналіз;

 4. особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія і гештальт-терапія.


.
  1   2   3   4

Схожі:

П. психотерапія iconМіністерство охорони здоров’я україни кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка затверджено
На тему: „короткочасна, довготривала психотерапія. Мета та завдання. Методики та напрямки роботи. Показання.”
П. психотерапія iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “психічні, невротичні та психосоматичні розлади. Психологія діагностичного та лікувального процесів. Медична деонтологія....
П. психотерапія iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “психічні, невротичні та психосоматичні розлади. Психологія діагностичного та лікувального процесів. Медична деонтологія....
П. психотерапія iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: „ Групова психодинамічна психотерапія: покази, рамкові умови. Основні правила групової роботи. Ведення груп. Регресія в...
П. психотерапія iconРобоча навчальна програма предмет дитяча та юнацька психотерапія с
Увесь курс створить понятійну та методологічну базу для їх засвоєння. Курс займає одне з центральних мiсць в системi психотерапевтичної...
П. психотерапія iconКонспект лекції 6: Групова психодинамічна психотерапія
Вплив групи часто надає могутню підтримку І надає сприятливе середовище для виявлення І зняття проблем, що виникли вказаним вище...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи