Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Скачати 130.43 Kb.
НазваТематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Дата28.06.2012
Розмір130.43 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з АПТЕЧНОЇ технології лікарських засобів ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ фармацевтичного ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «фармація»,

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»


1. Технологія лікарських форм як наука. Мета та завдання курсу. Основні терміни та поняття технології ліків. Загальні вимоги до лікарських форм. Біофармація. Основні фармацевтичні фактори. Допоміжні речовини в технології лікарських форм, їх класифікація та характеристика. Вплив допоміжних речовин на біологічну доступність лікарських речовин і на стабільність лікарських форм. Державне нормування та основна нормативно-технічна документація.

2. Порошки як лікарська форма. Визначення, характеристика. Вимоги до порошків. Класифікація. Стадії технологічного процесу приготування порошків. Загальні правила та окремі випадки приготування складних порошків. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення технології порошків (мала механізація, заготовки, напівфабрикати, тритурації).

3-4. Рідкі лікарські форми. Визначення, вимоги до них, класифікація. Розчинники для рідких лікарських форм. Очищена вода, апаратура для її отримання. Контроль якості, строки зберігання. Стадії приготування рідких ліків. Оцінка якості. Технологія мікстур з використанням бюреткової системи. Основні положення “Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем”. Бюреткова установка. Концентровані розчини. Приготування багатокомпонентних мікстур.

5. Розведення стандартних фармакопейних рідин. Особливості приготування деяких водних розчинів.

6. Неводні розчини. Характеристика неводних розчинників. Правила виготовлення. Розведення спирту. Краплі, перевірка доз у краплях. Контроль якості. Перспективи вдосконалення якості та технології рідких лікарських форм.

7. Розчини високомолекулярних сполук. Вплив структури молекул високомолекулярних сполук на їх розчинність. Приготування розчинів пепсину, желатину, крохмалю, метилцелюлози та інших напівсинтетичних та синтетичних високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини. Визначення, характеристика та вимоги до них. Технологічні прийоми приготування колоїдних розчинів. Оцінка якості.

8. Суспензії, їх властивості як дисперсних систем. Агрегативна та кінетична (седиментаційна) стійкість, що характеризують їх фізико-хімічну стабільність. Характеристика лікарських речовин, які використовуються в технології суспензій, що визначає необхідність їх стабілізації. Дисперсійний та конденсаційний метод приготування суспензій. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення.

9. Емульсії для внутрішнього застосування, їх визначення, характеристика. Технологія емульсій з олій. Вплив якості і кількості емульгаторів на стійкість емульсійних систем. Уведення в емульсії лікарських речовин. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення.

10-11. Настої та відвари як водні витяжки з лікарської рослинної сировини або розчини спеціально приготовлених екстрактів. Визначення, характеристика, класифікація. Вимоги ДФ до них. Фактори, що впливають на якість водних витяжок. Окремі випадки приготування водних витяжок. Використання екстрактів-концентратів. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення водних витяжок.

12. Лініменти, визначення, характеристика та класифікація. Технологія гомогенних, суспензійних, емульсійних та комбінованих лініментів.

13. Мазі як лікарська форма. Визначення, характеристика, класифікація та вимоги до них. Мазеві основи, їх класифікація. Вплив основ на біологічну доступність лікарських речовин з мазей. Основні правила введення лікарських речовин у мазі. Приготування гомогенних, емульсійних і комбінованих мазей. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення.

14. Супозиторії, їх визначення та характеристика. Вимоги ДФ до них. Класифікація супозиторіїв залежно від призначення. Супозиторні основи, їх вплив на біологічну доступність лікарських речовин із супозиторіїв. Класифікація основ, їх характеристика. Методи приготування супозиторіїв: ручне формування (викачування), виливання. Розрахунки, які пов’язані з приготуванням супозиторіїв залежно від методу. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення.

15. Стерильні та асептичні лікарські форми, їх номенклатура. Асептичні умови приготування ліків. Вимоги. Нормативна документація. Фільтрування ін'єкційних розчинів, апаратура для цього.

16. Вода для ін'єкцій. Отримання її в аптеці та використовувана апаратура. Пірогенні речовини та умови забезпечення апірогенності ліків. Вимоги до лікарських речовин, що застосовуються в ін'єкційних лікарських формах. Основні стадії приготування ін’єкційних розчинів. Методи стерилізації. Постадійний контроль якості. Умови зберігання.

17. Стабілізація розчинів для ін'єкцій. Стабілізатори: кислоти, луги, антиокислювачі та ін. Стабілізація розчинів новокаїну, кофеїн-бензоату натрію, глюкози, кислоти аскорбінової, багатокомпонентних розчинів, які готуються в аптеці.

18. Ізотонічні розчини. Склад, принцип виготовлення. Поняття про ізотонічність розчинів, способи розрахунку ізотонічної концентрації. Ізотонічний коефіцієнт.

19. Інфузійні розчини. Вимоги ізотонії, ізогідрії, ізоіонії. Розчини Рінгера-Локка, “Ацесоль”, “Дисоль” та ін. Напрямки вдосконалення технології розчинів для ін'єкцій.

20. Лікарські форми для очей. Визначення. Характеристика. Очні краплі, примочки, мазі. Вимоги до очних крапель та їх приготування в умовах аптек. Регулювання рН розчинів, ізотонування, консервування, стерилізація, проблема пролонгування. Види пакування очних крапель. Оцінка якості. Очні мазі. Основи для очних мазей.

21. Лікарські форми з антибіотиками: порошки, розчини, мазі, супозиторії. Підбір допоміжних речовин та особливості приготування ліків з антибіотиками залежно від стабільності останніх. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення.

22-23. Утруднені прописи та шляхи їх подолання. Несумісності в лікарських формах. Несумісності, обумовлені фізичними та хімічними процесами. Загальні уявлення про фармакологічні несумісності. Шляхи подолання несумісностей в лікарських формах. Права та обов'язки бакалавра-технолога у виявленні несумісностей в прописах ліків.

24. Ветеринарні лікарські форми. Дозування. Загальні правила виготовлення, зберігання та відпуск.

25. Дитячі лікарські форми.

26. Лікарські препарати подовженої дії. Способи подовження дії лікарських речовин. Вимоги до препаратів. Препарати повторної та підтримуючої дії.


Примітка: Тривалість кожної лекції – 2 академічні години.


Всього 52 год


Схвалено на засіданні кафедри фармації, протокол № 16 від “16” червня 2009 р.


Завідувач кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ фармацевтичного ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ»

^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»


1-3. Основні терміни і поняття технології ліків. Державне нормування виробництва лі-карських препаратів. Державна фармакопея. Накази МОЗ, нормативна документація. Довідкова література, санітарний і фармацевтичний режими. Рецепт, правила виписування. 6 год.

4-5. Дозування лікарських засобів за масою. Будова і перевірка тарирних і ручних ваг. Особливості дозування лікарських засобів за масою залежно від їх консистенції. Дозування рідин за об’ємом. 4 год.

6-11. Порошки. Приготування складних порошків. Тритурації. Технологія порошків з сильнодіючими та отруйними речовинами, екстрактами, напівфабрикатами, пахучими і барвними речовинами. Оцінка якості порошків. Контрольна робота "Державне нормування виробництва лікарських препаратів. Дозування. Порошки". 12 год.

12-14. Приготування концентрованих розчинів для бюреткової системи, їх аналіз, доведення до потрібної концентрації. Приготування мікстур з використанням концентрованих розчинів і розчиненням сухих лікарських речовин, прописаних у різних кількостях. Оцінка якості мікстур. 6 год.

15-16. Водні розчини важкорозчинних лікарських речовин і таких, що легко окислюються або утворюють комплексні сполуки. Оцінка якості розчинів. 4 год.

17-18. Неводні розчини (спиртові, гліцеринові, олійні). Приготування спиртових розчинів і водних розчинів стандартних фармакопейних рідин. Оцінка якості розчинів. 4 год.

19-20. Контрольна робота за темами: "Водні і неводні розчини та їх приготування. Розбавлення спирту і фармакопейних рідин". 4 год.

21-24. Розчини високомолекулярних сполук, особливості їх технології в залежності від структури макромолекул. Приготування розчинів пепсину, желатину, крохмалю, метилцелюлози. Оцінка якості розчинів високомолекулярних сполук. Розчини захищених колоїдів. Приготування розчинів протарголу, коларголу та іхтіолу. Оцінка якості колоїдних розчинів. 8 год.

25-27. Суспензії гідрофільних і гідрофобних речовин. Стабілізація суспензій. Приготування суспензій дисперсійним та конденсаційним методами. Оцінка якості суспензій. 6 год.

28-29. Емульсії. Приготування емульсій з використанням різних емульгаторів. Уведення лікарських речовин до складу емульсій. Оцінка якості емульсій. 4 год.

30-33. Настої та відвари. Приготування водних витяжок з рослинної сировини, яка містить алкалоїди, серцеві глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, слизи. Приготування настоїв і відварів із екстрактів-концентратів. Оцінка якості настоїв та відварів. 8 год.

34-35. Контрольна робота за темами: „Розчини ВМС. Суспензії. Емульсії. Настої та відвари”. 4 год.

36-39. Лініменти. Приготування гомогенних, суспензійних, емульсійних та комбінованих лініментів. Оцінка якості лініментів. Мазі. Приготування гомогенних, суспензійних, емульсійних і комбінованих мазей. Оцінка якості мазей. 8 год.

40-43. Супозиторії. Приготування супозиторіїв методами виливання і викачування. Уведе-ння до складу супозиторіїв різних лікарських речовин. Оцінка якості супозиторіїв. 8 год.

44-45. Контрольна робота за темами: "Лініменти. Мазі. Супозиторії". 4 год.

46-51. Розчини для ін'єкцій. Отримання води для ін'єкцій. Приготування розчинів для ін'єкцій без стабілізаторів і зі стабілізаторами. Приготування ізотонічних та інфузійних розчинів. Оцінка якості розчинів для ін'єкцій. 12 год.

52-55. Очні лікарські форми. Приготування очних крапель розчиненням сухих лікарських речовин та із концентратів. Приготування очних примочок і мазей. Оцінка якості очних лікарських форм. Лікарські форми з антибіотиками. 8 год.

56-57. Утруднені прописи. Фізичні, хімічні і фармакологічні несумісності в різних лікарських формах. 4 год.

58-59. Контрольна робота за темою: "Лікарські форми, що вимагають асептичних умов приготування. Утруднені та несумісні сполучення інгредієнтів". 4 год.

60-63. Залік з практичних навичок. Лікарські форми подовженої дії. 8 год.


Всього 126 год


Схвалено на засіданні кафедри фармації, протокол № 16 від “16” червня 2009 р.


Завідувач кафедри, професор Р.Б.Косуба

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ЗА ПІДРУЧНИКАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ фармацевтичного ФАКУЛЬТЕТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «фармація», ^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»


1. Історія фармацевтичної технології. Основні етапи розвитку. Роль вітчизняних учених у становленні і розвитку технології лікарських форм. 6 год.

2. Рецепт, його значення. Структура рецепту. Державна фармакопея. Історія вітчизняних фармакопей. 6 год.

3. Міжнародна фармакопея. Накази МОЗ України, інформаційні листки та ін. 6 год.

4. Виробництво лікарських форм в аптеках. Санітарний і фармацевтичний режими. Нормативна документація. 6 год.

5. Лікарські та допоміжні речовини. 6 год.

6. Класифікація лікарських форм за агрегатним станом, шляхами введення і як дисперсних систем. 4 год.

7. Тара і пакувальний матеріал у виробництві ліків. Методи її обробки та перевірки. Вплив тари на якість лікарських форм. 6 год.

8. Будова тарирних та ручних ваг. Догляд за вагами та важками. Державна перевірка ваг і гир. Прилади та апаратура для дозування. 6 год.

9. Дисперсійні середовища для рідких лікарських форм: вода очищена. Вимоги до неї; очищення перед дистиляцією. Умови перегонки, збирання та зберігання води; аквадистилятори, особливості їх конструкції та продуктивність. Демінералізована вода та її одержання. 6 год.

10. Неводні розчинники, характеристика, вимоги до них (етиловий спирт. хлороформ, ефір, гліцерин, олії, поліетиленоксиди, силікони, диметилсульфоксид та ін.). 6 год.

11. Краплі як лікарська форма, визначення, характеристика, вимоги до них, класифікація. Технологія крапель, оцінка якості, закупорювання та зберігання. Краплеміри (стандартний і нестандартний) та їх калібрування. 6 год.

12.Апаратура, що використовується в технології водних витяжок. 6 год.

13. Мазеві основи, вимоги до них, класифікація. Характеристика мазевих основ (вугле-водні, жири, силікони, гелі білків, полісахаридів, похідні целюлози, поліетиленоксиди, лано-лін та його похідні, пентол, сорбітанолеат, високомолекулярні спирти та ін.). 6 год.

14. Основи для супозиторіїв, їх класифікація. Характеристика та біофармацевтична оцінка. Розрахунки кількостей основ при приготування супозиторіїв різними методами. 2 год.

15. Одержання супозиторіїв методом пресування. Супозиторні преси. Розрахунки та приготування паличок. Створення нових ректальних лікарських форм. 6 год.

16. Пілюлі. Приготування пілюль з солями алкалоїдів, розчинними та нерозчинними речовинами, окислювачами, гідрофобними рідинами, без допоміжних речовин. Покриття пілюль оболонками. Оцінка якості пілюль. 6 год.

17. Створення асептичних умов приготування лікарських форм для ін'єкцій. Блок для асептичної роботи. Методи стерилізації, які використовуються в технології лікарських форм (текучою парою, парою під тиском, сухим жаром). Апаратура, правила роботи з нею. Інші методи стерилізації: радіаційна, УФ- та ІЧ-випромінювання, хімічна стерилізація; стерилізуюча фільтрація та перспективи її застосування в технології лікарських форм; види фільтрів: керамічні, фарфорові, скляні, мембранні ультрафільтри. 6 год.

18.Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін'єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз. 6 год.

19. Шляхи введення ін'єкційних лікарських форм. Види ін'єкцій. Виявлення терапевтичного ефекту залежно від способу введення ін'єкційних розчинів. 6 год.

20. Аквадистилятори для одержання води для ін'єкцій. 6 год.

21. Неводні розчинники їх характеристика та вимоги до них. 2 год.

22. Таро-закупорювальні матеріали для ін'єкційних лікарських форм. Вимоги до них, їх обробка. Апаратура для фільтрування. Закупорювання ін'єкційних розчинів та контроль на відсутність механічних домішок. 6 год.

23. Особливості технології ін'єкційних розчинів термолабільних лікарських речовин та суспензій для ін'єкцій. 4 год.

24. Очні лікарські плівки, характеристика, номенклатура, вимоги до них. 6 год.

25. Лікарські форми для новонароджених та дітей до 1 року. Визначення. Характеристика. Номенклатура. Вимоги, їх обгрунтування та реалізація. Оцінка якості з урахуванням показників, характерних для конкретної лікарської форми. Удосконалення лікарських форм для новонароджених та дітей до 1 року: підвищення стабільності, нові методи стерилізації та ін. 6 год.

26. Лікарські форми, що застосовуються в гомеопатії. Характеристика, класифікація, технологія. Оцінка якості. 4 год.

27. Ветеринарні лікарські форми: визначення, характеристика, особливості технології специфічних лікарських форм для тварин (гранули, болюси, кашки, пасти); коригуючі речовини для ветеринарних лікарських форм. 6 год.


Всього 146 год.


Схвалено на засіданні кафедри фармації, протокол № 16 від “16” червня 2009 р.


Завідувач кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література:

1. Державна фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

2. Державна фармакопея України / Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. Доповнення 1 – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

3. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд. – М.: Медицина, 1987. – Т.1. – 336 с. – Т.2. – 40с.

4. Государственнная фармакопея СССР. – 10-е изд. – М.: Медицина, 1968. – 1079 с.

5. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підручник/Під ред. О.І.Тихонова. – Вінниця.: “НОВА КНИГА”, 2004 – 640 с.

6. Тихонов А.И., Ярных Т.Г. Технология лекарств: Учебник для фармац. вузов и фак. Пер. с укр. – Харків: Видавництво НФАУ; Харків: ТОВ «Золоті сторінки», 2002. – 704 с.

7. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підручник. – Харків: РВП «Оригінал», 1995. – 600 с.

8. Учебное пособие по аптечной технологии лекарств: Для студентов фармац. вузов и фак. / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, Е.Е. Богуцкая и др.; Ред. Тихонов А.И. – Харків: Видавництво НФАУ; Харьков: ТОВ «Золотые страницы», 2002. – 240 с.

9. Технология лекарственных форм / Под ред. Кондратьева Т.С.; Сост. Иванова Л.А, Зеликсон Ю.И. – М.: Медицина, 1991. – Т.1. – 496 с.

10. Практикум з аптечної технології ліків: Для студ. фармац. вищ. навч. закладів/ О. Тихонов, Т. Ярних, Г. Соболєва, та ін.; Під ред. Тихонова О.І. – Харків: Видавництво НФАУ; ТОВ «Золоті сторінки», 2002. – 256 с.

11. Перцев І.М. та ін. Практикум з аптечної технології ліків / І. Перцев, Л. Шевченко, Р.Чаговець. – Харків: Прапор, 1995. – 304 с

12. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек: Методичні рекомендації / Ред. Тихонов О., Ярних Т. – Вид. офіційне 2-е, доп та перероб. – К.: Міністерство охорони здоров’я України, 2005. – 78 с. – (Юридична бібліотека «Щотижневика Аптека»).

13. Вимоги до виготовлення нестерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек: Методичні рекомендації / Ред. Тихонов О., Ярних Т. – Вид. офіційне 2-е, доп та перероб. – К.: Міністерство охорони здоров’я України, 2005. – 78 с. – (Юридична бібліотека «Щотижневика Аптека»).

14. Наказ МОЗ України № 275 від 05.05.06 р. Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів // Нормативно-правові акти: розділ журналу «Провізор». – 2006. - №13. – с. 3-7.

15. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. – Київ. – 16 с.

16. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.04 р. Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки // Еженедельник “Аптека”. – № 3 (474). – С. 74-83.

17. Інструкція по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсним середовищем до наказу МОЗ України № 197 від 7.09.93р. – Київ, 1993. – 36 с.

18. Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.93. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення. – Київ, 1993. – 48 с.

19. Наказ МОЗ України № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

20. Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...


Додаткова література:

1. Муравьев И.А. Технология лекарств. В 2-х т. – 3-е изд. – М.: Медицина, 1980. – Т. 1. –704 с.

2. Справочник новых лекарственных средств / О.М. Гладченко, Ю.Ф. Крылов, Б.А.Самура, В.К.Лепахин, А.И.Тихонов // Из-во Киев, РИЦ "Проза". – 1993. – 399 с.

3. Справочное пособие по аптечной технологии лекарств / А.И.Тихонов, Н.В.Чернобровая, В.А.Соболева и др. // Харьков: ХГФИ. – 1988. – 231 с.

4. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И. Тенцовой – 2-е изд. – М.: Медицина, 1981.—184 с.

5. Вавилова Н.М. Гомеопатическая фармакодинамика. – В 2-х ч. – Смоленск: Гомеопатический центр; Москва: Эверест. – 1984. – Ч.1. – 507 с. – Ч.2. – 465 с.

6. Котенко А.М., Корьгнюк Р.С. Технология и контроль качества растворов для иньекций в аптеках. – Киев: Здоров'я, 1990. – 136 с.

Схожі:

Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconТематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
А. Визначення, характеристика. Вимоги до порошків. Класифікація. Стадії технологічного процесу приготування порошків. Загальні правила...
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconТематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
А. Визначення, характеристика. Вимоги до порошків. Класифікація. Стадії технологічного процесу приготування порошків. Загальні правила...
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconТематичний план лекцій з промислової технології лікарських засобів для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „фармація”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
Основні тенденції та завдання фармацевтичної технології в розвитку лікарських засобів. Перспективи розвитку сучасних ліків. Загальні...
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconТематичний план лекцій з промислової технології лікарських засобів для студентів ІV курсу заочної форми навчання фармацевтичного факультету зі спеціальності „фармація”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
Основні тенденції та завдання фармацевтичної технології в розвитку лікарських засобів. Перспективи розвитку сучасних ліків. Загальні...
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconТематичний план лекцій з промислової технології лікарських засобів для студентів ІV курсу заочної форми навчання фармацевтичного факультету зі спеціальності „фармація”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”
Основні тенденції та завдання фармацевтичної технології в розвитку лікарських засобів. Перспективи розвитку сучасних ліків. Загальні...
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconТематичний план самостійної роботи
Побічна дія лікарських засобів для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» освітньо-кваліфікаційного...
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconТематичний план самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності “фармація” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Сторія фармацевтичної технології. Основні етапи розвитку. Роль вітчизняних учених у становленні І розвитку технології лікарських...
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМіжнародна фармакопея. Накази моз україни, інформаційні листки та ін
Перелік тем для самостійного вивчення програмних питань за підручниками та навчальними посібниками з аптечної технології лікарських...
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconКалендарно-тематичний план практичних занять з аптечної технології ліків для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Модуль Нормування виробництва лікарських засобів в умовах аптеки. Порошки. Рідкі лікарські форми
Тематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПерелік тем із стандартизації лікарських засобів, які виділені для самостійного вивчення студентами V курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “фармація” освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Використання хімічних та інструментальних методів аналізу для стандартизації лікарських засобів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи