Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації icon

Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації
Скачати 160.95 Kb.
НазваТематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації
Дата28.06.2012
Розмір160.95 Kb.
ТипДокументи

Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації


для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”


№ пп.

Тема лекції


семестрVII

К-сть годин

1.

Сутність і еволюція менеджменту. Менеджери та підприємці, рівні управління.

2

2.

Організація як об’єкт управління. Класифікація організацій. Фактори впливу та процес управління організацією.

2

3.

Суб’єкти фармацевтичного підприємництва та умови їх господарювання.

2

4.

Функції фармацевтичного менеджменту.

2

5.

Методи фармацевтичного менеджменту. Сутність, класифікація та характеристика методів фармацевтичного менеджменту.

2

6.

Керівництво та лідерство у фармацевтичних організаціях.

2

7.

Управління трудовими відносинами фармацевтичних організацій.

2

8.

Правове забезпечення трудових відносин.

2

9.

Загальні положення фармацевтичного маркетингу.

2

Всього:

18
№ пп.
^

Тема лекції


семестрVIIІ

К-сть годин

1.

Функціональне забезпечення маркетингової діяльності фармацевтичних фірм.

2

2.

Принципи маркетингового дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів.

2

3.

Моделювання закономірностей фармацевтичного ринку і дослідження маркетингових можливостей фармацевтичних підприємств.

2

4.

Маркетингова політика лікарських засобів. Розробка нових лікарських засобів.

2

5.

Конкурентоспроможність лікарського засобу. Товарні знаки, бренди і упаковка лікарських засобів.

2

6.

Ціна в системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підприємств.

2

7.

Збутова політика фармацевтичних фірм.

2

8.

Просування лікарських засобів на ринку. Реклама лікарських засобів.

2

9.

«Паблік рілейшнз» фармацевтичного підприємства, персональний продаж стимулювання збуту лікарських засобів. Мерчендайзинг в аптеках.

2

10.

Базові засади міжнародного фармацевтичного маркетингу.

2

Всього:

20


Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^

Тематичний план практичних занять

з менеджменту та маркетингу у фармації


для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”


пп.
^

ТемА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


семестр VII

К-сть

годин

1.

Еволюція сучасних управлінських теорій. Поняття принципи та характерні риси етапів розвитку менеджменту.

2

2.

Менеджери та підприємці рівні управління.

2

3.

Сутність та класифікація організацій.

2

4.

Колективи працівників в організації.

2

5.

Фактори впливу на організацію. Процес управління організацією.

2

6.

Підприємництво та підприємства у фармації.

2

7.

Порядок реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності фармацевтичних підприємств.

2

8.

Підприємницький ризик. Банкрутство та припинення підприємницької діяльності.

2

9.

Загальна характеристика функцій менеджменту

2

10.

Планування як загальна функція менеджменту.

2

11.

Організування як загальна функція менеджменту.

2

12.

Контроль і регулювання як загальні функції менеджменту.

2

13.

Сутність і класифікація методів фармацевтичного менеджменту.

2

14.

Характеристика економічних методів фармацевтичного менеджменту.

2

15.

Характеристика технологічних, соціально-психологічних та адміністративних методів фармацевтичного менеджменту.

2

16.

Стандарти фармацевтичного управління.

2

17.

Управлінські рішення.

2

18.

Комунікації та інформація у менеджменті.

2

19.

Діловодство на фармацевтичних підприємствах.

2

20

Сутність та основні засади керівництва та лідерства.

2

21.

Стилі керівництва.

2

22.

Конфлікти та стреси як об’єкти керівництва.

2

23.

Правове забезпечення трудових відносин. Робочий час та час відпочинку.

2

24.

Правове забезпечення трудових відносин. Робочий час та час відпочинку.

2

25.

Мотивування праці, гарантії та компенсації для працівників

2

26.

Правове регулювання праці, трудової дисципліни та трудових суперечок.

2

27.

Післядипломне навчання.

2

28.

Кадровий менеджмент.

2

29.

Підсумкова контрольна робота «Основи фармацевтичного менеджменту».

2

30.

Характеристика фармацевтичного ринку.

2

31.

Сутність та розвиток маркетингової концепції.

2

32.

Складові маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств.

2

33.

Опрацювання стратегії і тактики фармацевтичного маркетингу.

2

34.

Створення служби маркетингу фармацевтичного підприємства.

2

35.

Маркетингове середовище фармацевтичних підприємств

2

36.

Концепція маркетингової інформаційної системи.

2

Всього:

72^ Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косубапп.
^

ТемА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


семестр VIII

К-сть

годин

1.

Організація процесу маркетингового дослідження.

2

2.

Технологія маркетингового дослідження споживачів лікарських засобів.

2

3.

Дослідження поведінки покупців на споживчому сегменті фармацевтичного ринку.

2

4.

Моделювання купівельної поведінки оптової фірми та організації-споживача на фармацевтичному ринку.

2

5.

Дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку.

2

6.

Сегментація фармацевтичного ринку і позиціонування лікарських засобів.

2

7.

Аналіз і оцінка ринкових можливостей фармацевтичних підприємств.

2

8.

Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств.

2

9.

Асортиментна політика фармацевтичних підприємств.

2

10.

Розробка нових лікарських засобів.

2

11

Життєвий цикл лікарського засобу.

2

12.

Конкурентоспроможність лікарського засобу.

2

13.

Товарні знаки, бренди і упаковка лікарських засобів.

2

14.

Фактори що впливають на цінову політику фармацевтичних підприємств.

2

15.

Основні стратегії ціноутворення на лікарські засоби.

2

16.

Моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби.

2

17.

Аналіз цінової кон'юнктури фармацевтичного ринку.

2

18.

Державна реєстрація цін на основні лікарські засоби.

2

19.

Раціональна система збуту лікарських засобів.

2

20.

Стратегії розподілу лікарських засобів.

2

21.

Фармацевтична логістика у збутовій політиці фармацевтичних фірм.

2

22.

Система маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства.

2

23.

Реклама лікарських засобів.

2

24.

«Паблік рілейшнз» фармацевтичного підприємства, персональний продаж і стимулювання збуту лікарських засобів.

2

25.

Міжнародний маркетинг.

2

26.

Підсумкова контрольна робота «Основи фармацевтичного маркетингу».

2

27.

Міжнародний маркетинг: ціноутворення. Розповсюдження та просування лікарських засобів на міжнародному ринку.

2

Всього :

54


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з фармацевтичних дисциплін

17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
^

менеджменту та маркетингу у фармації


для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету

спеціальності „Фармація” освітно-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
пп

ТЕМИ семестр VII

К-сть годин

1.

Мененджмент та методи управління у фармації. Аналіз економічної ефективності діяльності аптеки.

6

2.

Правила організації підприємницької діяльності у фармації. Умови отримання ліцензії на роздрібну торгівлю.

6

3.

Принципи фармацевтичної етики і деонтології.

6

4.

Управління трудовими ресурсами. Кадровий мененджмент.

6

5.

Сполучні процеси в управлінні. Організаційні комунікації, їх класифікація. Діловодство на підприємствах охорони здоров’я. Документооббіг. Реєстрація документів. Контроль їх виконання.

6

6.

Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку. Структура системи маркетингових досліджень ринку та фірми.

6

7.

Ціноутворення у системі міжнародного фармацевтичного ринку.

6

8.

Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції. Сертифікація лікарських засобів.

6

9.

Основні положення фармацевтичного маркетингу.

6

10.

Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів.

6
Всього

60пп

ТЕМИ семестр VIIІ

К-сть годин

1.

Державне регулювання контролю якості фармацевтичної продукції.

6

2.

Ціна в системі маркетингу. Цінова політика фармацевтичних підприємств.

6

3.

Просування товарів. Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту товарів.

6

4.

Формування збутової політики. Збутова політика у системі фармацевтичного маркетингу.

6

5.

Мерчандайзинг в аптеках. Спеціалізовані медичні виставки.

6

6.

Бенчмаркінг у діяльності фармацевтичних фірм.

6

7.

Управління міжнародним фармацевтичним маркетингом

6

8.

Методи і форми виходу на зовнішній фармацевтичний ринок.

4
Всього:

46


Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


^ Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з фармацевтичних дисциплін

17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

фармацевтичних дисциплін,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Громовик Б., Газюк Г., Мороз Л., Чухрай Н. “Фармацевтичний маркетинг” - Львів 2000 – 320 ст.

 2. Мнушко З.М. Діхтярьова Н.М. “Менеджмент та маркетинг у фармації” – Харків “Основа” 1998 – 1 ч. –255 ст., 2 ч.- 285 ст.

 3. Липчук В.В., Дудяк А.П. “Маркетинг основи теорії і практики” –Львів 2003 р. – 280 ст.

 4. Гірняк О.М., Лазановський П.П. “Менеджмент основи теорії і практики” –Львів 2003 р. – 312 ст.

 5. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. – М.: Агропромиздат, 1991.

 6. Методичні рекомендації.^

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес школа» Интел-Синтез, 1995. – 222 с.

 2. Бизнес и менеджер /Драховский И.С., Черноиванов И.П., Прехул Т.В. – М.: Азимут, 1992. – 447 с.

 3. Верхан Питер Х. Предприниматель: его экономическая функция и общественно-политическая деятельность. – Минск: Эридан, 1992.

 4. Войс Хорольд, Якобен Иве. Рыночная экономика. Маркетинг. – М.: Внешторгиздат, 1991. – 127 с.

 5. Все о маркетинге: сб. материалов для руковод. предпр., экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут-центр, 1992. – 365.

 6. Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 432 с.

 7. Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев Б.А. Маркетинг: как завоевать рынок? – М.: Лениздат, 1991. – 193 с.

 8. Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности», К.: 1991.

 9. Закон Украины «О предпринимательстве» от 11.12.93 //Вестник аудитора Украины. – 1995. - №15.

 10. Закон Украины «О предприятиях в Украине» /с изменениями и дополнениями/ от 10.05.93 //Справочник предпринимателя Украины. – Колл. авт. М.: Луч. 1993. – 482 с.

 11. Кодекс Законов о труде Украинской ССР /с изменениями и дополнениями. – В кн.: Сб. Новых законодательных актов о труде Украины. – Харьков-Запорожье, 1992. – 304 с.

 12. Контрактная форма заключения трудового договора //Новые хозяйственные образования /нормативные акты, образцы деловых документов, научно-практический комментарий /Ч.IY. – Харьков: Простор, 1991. –С.778-94.

 13. Кузьмін О.С. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2003. – 352 с.

 14. Лукашова С.В. // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2001. - № 416. – С. 191-196.

 15. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 16. Немченко А.С. Фармацевтическое ценообразование. – Х.: Радар, 1999. – 290 с.

 17. Омелянович О. Тенденції розвитку організаційних структур управління // Економіка і управління: Зб. наук. праць КУЕТТ. – 2006. – Вип. 8. – С. 273-277.

 18. Перцовский Н.И., Спиридонова И.А., Борсукова С.В. Международный маркетинг: учеб. пособ.. – М.: Высшая школа, 2001. – 239 с.

 19. Пилипенко О.С. Трансформація контролю в системі менеджменту // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України: 36 наук. праць. – К.: ІПКДСЗІ, 2006. – С. 285-289.

 20. Ухачевич Я.П. Формування позитивного іміджу продукції: торгова марка чи бренд? // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2006. - № 552. – С. 141-146.Схвалено на засіданні кафедри фармації “16” червня 2009 р. (протокол № 16).


Завідувач кафедри фармації

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба


Схвалено на засіданні предметно-методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю “17” червня 2009 р. (протокол № 6)


Голова предметно-методичної комісії з

дисциплін фармацевтичного профілю,

д.мед.н. професор Р.Б. Косуба

Схожі:

Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconТематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації
Організація як об’єкт управління. Класифікація організацій. Фактори впливу та процес управління організацією. Суб’єкти фармацевтичного...
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план практичних занять з менеджменту та маркетингу у фармації на VIII семестр 2010/2011 навчального року
Принципи дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план практичних занять з менеджменту та маркетингу у фармації на VIII семестр 2010/2011 навчального року
Принципи дослідження фармацевтичного ринку та вивчення поведінки споживачів лікарських засобів
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconЗ менеджменту та маркетингу у фармації
Еволюція сучасних управлінських теорій. Поняття принципи та характерні риси етапів розвитку менеджменту
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconОснов маркетингу та менеджменту у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconОснови маркетингу та менеджменту у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план лекцій з організації та економіки фармації на VI семестр 2010/20 11 навчального року
Основні принципи організації лікарської допомоги населенню. Організація роботи аптеки
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconКалендарно-тематичний план лекцій з організації та економіки фармації на VI семестр 2010/2011 навчального року
Основні принципи організації лікарської допомоги населенню. Організація роботи аптеки
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconС.І. Плотницька основи менеджменту І маркетингу опорний конспект
«Основи менеджменту І маркетингу». Опорний конспект лекцій до вивчення базових тим дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності...
Тематичний план лекцій з менеджменту та маркетингу у фармації iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи