Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/7
Дата28.06.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

вересень-грудень 2011 року


Представлено видань (назв) всього: 617

Книг: 379 (наукових – 303, підручників – 76), дисертацій – 3,

авторефератів – 150, журналів – 80, звітів – 5


1. Наука в цілому
[001.894+005.591.6](477) В48

Винаходи та інновації. Винахідники України / Ред. кол.: Б.М. Малиновський, В.І. Шепель, А.М. Ферчук та ін. – К.: ВЦ "Логос Україна", 2010. – 168 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 2. Комп’ютерна наука і технологія
004(075.8) Б90

Булашенко, А.В. Інформатика і комп'ютерна техніка: конспект лекцій для студ. спец. 6.030504 "Економіка підприємства" заочної форми навчання / А.В.Булашенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 197 с.

Кільк. прим.: 36 (ІШос. – 34, ДБВі. – 1, Стен. – 1)004.056(063)+005.21(063)+341.23 І-74

Інформаційні стратегії в глобальному управлінні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 29 жовтня 2011 р. – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 140 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.056.55(075.8) Ф57

Фільштінський, В.А. Математичні основи криптографії: конспект лекцій для студ. спец. 7.080202 "Прикладна математика" денної форми навчання / В.А.Фільштінський, А.В.Бережний. – Суми : СумДУ, 2011. – 138 с.

Кільк. прим.: 43 (Абон. – 30, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КПММ. – 10)004.31(075.8) Н78

Ноздренков, В.С. Мікропроцесорна техніка: конспект лекцій для студ. напряму підготовки 0902 "Інженерна механіка" усіх форм навчання / В.С.Ноздренков, В.В.Волохін. – Суми: СумДУ, 2011. – 86 с.

Кільк. прим.: 68 (Абон. – 45, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КЕЕ . – 10, Прил. – 5, Глух. – 5)004.738.5:338.46:34(075.8) Б87

Брикайло, Л.Ф. Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН: навч. посіб. / Л.Ф.Брикайло. – К. : ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2011. – 236 с. + Гриф МОН. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.89(063) М34

Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2011): тези доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 листопада 2011 р. – Дніпропетровськ, 2011. – 312 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.94(075.8) К54

Князь, І.О. Комп'ютерне моделювання динамічних систем. Розділ "Моделювання фізичних систем": навч. посіб. / І.О.Князь, А.М.Вітренко. – Суми : СумДУ, 2011. – 141 с.

Кільк. прим.: 25 (Абон. – 12, Навч. – 1, Стен. – 1,

ДБВі. – 1, КМСС. – 10)004.94(075.8) К54

Князь, І.О. Комп'ютерне моделювання динамічних систем. Розділ "Основи комп'ютерного моделювання": навч. посіб./ І.О.Князь. – Суми : СумДУ, 2011. – 103 с.

Кільк. прим.: 25 (Абон. – 12, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КМСС. – 10)004.94:553 Г35

Геоінформаційні технології в надрокористуванні (на прикладі ГІС К-MINE) = Geoinformation technologies in subsurface management (by the example of K-MINE Geoinformation System) / Г.І. Рудько, М.В. Назаренко, С.А. Хоменко та ін.; За ред. Г.І. Рудька, М.В. Назаренка. – К. : Академпрес, 2011. – 336 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 3. Управління. Менеджмент
005(075.8) П30

Петрушенко, М.М. Менеджмент : для студ. напряму підготовки 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання / М.М.Петрушенко, Г.М.Шевченко. – Суми: СумДУ, 2011. – 178 с.

Кільк. прим.: 68 (Абон. – 59, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КУпр. – 6)005.334.4(075.8) Б83

Боронос, В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств: методика і практика: навч. посіб. / В.Г.Боронос, І.Й.Плікус. – Суми : СумДУ, 2011. – 311 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 19 (Абон. – 16, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)005.35(063) К68

Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні: збірник матеріалів І Всеукраїнської наукової конференції студ. та молодих вчених, 9-10 листопада 2011 р. / Ред. кол.: З.Є. Шершньова, С.М. Соболь, О.М. Мозговий та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 83 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.51:005.21:351.746.1 С83

Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К. : Нац. ін-т стратегічних дослідж., 2011. – 288 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.52:005.915(075.8) Ш74

Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.П.Шморгун, І.В.Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)005.52:658(075.8) А64

Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій, ділова гра на прикладі металургійного підприємства: навч. посіб. / За ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 398 с. + Гриф МОН. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)005.572(075.8) П31

Петрушенко, М.М. Основи управлінського консультування: конспект лекцій для студ. спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / М.М.Петрушенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 65 с.

Кільк. прим.: 36 (Абон. – 30, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КУпр. – 3)005.73(075.8) В49

Винославська, О.В. Людські стосунки : навч. посібн. / О.В.Винославська, М.П.Малигіна. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Комп'ютерпрес, 2010. – 143 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)005.745-057.87 П78

Програма студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: 17-18 травня 2011 р., м. Чернівці / Відп. за вип. С.Я. Чорна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2011. – 152 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.92(075.8) П14

Палеха, Ю.І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю.І.Палеха, Н.О.Леміш. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Ліра-К, 2009. – 434 с. + Гриф МОН. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (КІст. – 1)005.93(075) Х19

Ханна, М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача / М.Д.Ханна; Пер. Р. Григоренко, А. Йолкіна, К. Мішенкова та ін. – К., 2003. – 226 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

4. Культура
008(063) М73

Многообразие культур: неоклассика и контркультура: материалы международного семинара, г. Харьков, 22-23 апреля 2009 г. / Ред. кол.: В. Бакиров, С. Бука, И. Журавлева и др. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 313 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)008(09) Б90

Будівничий культури: збірник матеріалів до 100-річчя від дня народження Петра Лінтура / Упорядн. І.М. Сенько. – Ужгород: Всеукр. держ. вид-во "Карпати", 2010. – 352 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

^ 5. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
016 Ч-82

Олександр Олександрович Чувпило - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: біобібліограф покажчик. – Х. :. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 28 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)016(477)НБУВ:09(092) Д33

Дениско, Л.М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького / Л.М.Дениско. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 476 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)016:[378.4+621.3+533.6+536.24+62 П84

Профессор Яковлев Александр Иванович: к 80-летию со дня рождения: биобиблиогр. указатель. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиац. ин-т", 2011. – 112 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)016:340(085) Д36

Держава і право: бібліографічні посібники : анотований каталог / Уклад.: В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна. – К. : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 292 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:378.4:532/533(477.54) П84

Профессор Владимир Ильич Холявко: к 80-летию со дня рождения: биобиблиографический указатель / Сост.: И.В. Олейник, В.Н. Журавлев, В.С. Гресь и др. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковкого "Харьковский авиационный ин-т", 2011. – 44 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)016:378.4:629.7(477.54) И90

История ХАИ: к 80-летию основания ун-та: библиографический указатель / Сост.: И.В. Олейник, В.С. Гресь, Н.М. Ткаченко и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный ин-т", 2011. – 256 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)016:378.4(477.52):62 З-36

Заслужений професор Сумського державного університету Володимир Альбінович Марцинковський: до 85-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик наукових праць за 1958-2011 роки / Уклад.: І.Є. Булига, В.С. Рудецька; авт. передм. С.М. Гудков. – Суми: СумДУ, 2011. – 104 с. – (Біобібліографія вчених університету; Вип.5).

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)016:621.51 Ю71

Юрий Борисович Галеркин / Отв. ред. В.Н. Козлов. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 92 с. – (Биобиблиографическая серия. Выдающиеся ученые СПбГПУ). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:8У(85)+016:8И(Бельт)(085) Р82

Українсько-бельгійські літературні зв'язки. 1870-2008: бібліографічний покажчик / Уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж. – К.: Національна бібліотека Укр. ім. В.І. Вернадського, 2010. – 246 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки Укр. ім. В.І. Вернадського.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:94(092)Стеблій С79

Феодосій Стеблій (1994-2009) = Feodosij Steblij (1994-2009): біобібліографічний покажчик / Ред. кол.: В. Кметь, Б. Якимович, М. Ільницький, В. Горинь; Уклад. О. Галевич. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 122 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис.28. Біобібліографія вчених університету). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)017ЛНУ:093 И99

Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: каталог / Уклад. Ф. Максименко. – 2-ге вид., розшир. та доп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 122 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)019.951(477)"1861/1917" К53

Книга в Україні, 1861-1917: матеріали до репертуару української книги. Вип. 13; Ч.1. П-ПО / С.Й. Петров, С.С. Петров, В.Ю. Омельчук. – К.: Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2010. – 511 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)019.951(477)"1861/1917" К53

Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип.13, Ч.2. По - Пя / С.Й. Петров, С.С. Петров, В.Ю. Омельчук. – К. : Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2010. – 517 с. – (Національна бібліографія України / Ред. кол.: О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

^ Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи