Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування
Сторінка2/3
Дата28.06.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДиплом
1   2   3

^ РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАБУДОВИ


А) Склад графічної частини


Обов’язкові креслення


 1. Ситуаційна схема

 2. Опорний план (М 1:500, 1:1000)

 3. Історико-архітектурний аналіз існуючої забудови (М 1:1000 – 1:2000)

 4. Картограма фізичного зносу будинків (М 1:2000)

 5. Аналіз ландшафтної ситуації ( М 1:2000)

 6. Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування ( М 1:2000)

 7. Схема транспорту і пішохідного руху (М 1:2000)

 8. Генеральний план (М 1:500, 1:1000)

 9. Фрагменти благоустрою і озеленення (М 1:500)

 10. Схема вертикального планування й інженерних мереж (М 1:500, 1:1000)


Креслення, виконувані за погодженням з керівником проекту


 1. Принципові схеми існуючих проектних розробок даної території (М 1:500, 1:1000)

 2. Карта інсоляції, карта шуму території (М 1:500)

 3. Розгортка фасадів будинків по вулицях (М 1:200, 1:500)

 4. Поперечні профілі вулиць ( М 1:200)

 5. Містобудівний розріз території (М 1:200, 1:500)


Нижче наводиться склад кожного креслення.


 1. Ситуаційна схема


Схему виконують у М 1:25000 або без нього. На ній показують місце розташування проектованої території в системі міста, району, кварталу.


 1. Опорний план


На опорному плану відображують сучасний стан забудови території, її насиченість інженерними комунікаціями. 1. Історико-архітектурний аналіз існуючої забудови


Схема історико-архітектурного аналізу графічно відтворює цінність забудови з погляду закону про пам’ятники історії, культури, архітектури. Включає класифікацію будинків за ступенем їхньої значущості у формуванні міського простору (будинки, що мають історико-архітектурну цінність, фонові, дисгармонуючі будинки і споруди) (додаток 11) На схемі виділяють охоронні зони пам’ятників.

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.


 1. Картограма фізичного зносу будинків


На картограмі наносять всі існуючі будинки й споруди з показом ступеня фізичного зносу, а саме:

а) будинки, що мають знос 0-20% (стан добрий) - колір червоний;

б) будинки, що мають знос 21-40 % (стан задовільний) – колір жовтогарячий;

в) будинки, що мають знос 41-60 % (стан незадовільний) – колір жовтий;

г) будинки, що мають знос 61-80 % (старі) – колір зелений;

д) будинки, що мають знос більше 80 % (непридатні) – колір синій.

Показують умовні позначення, таблицю з указівкою загальної площі (М2) і зноси по кожному виду (%).

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.


 1. Аналіз ландшафтної ситуації


Ландшафтний аналіз відбиває ситуацію з погляду наявності унікальних історичних чи охоронюваних ландшафтів. Наявність озеленення, його розташування і якість.

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.


 1. Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування


Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування відтворює ситуацію з розташуванням об’єктів КПО на ділянці реконструкції та у прилеглих кварталах, їхню територію, якість і досяжність.

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

 1. Схема транспорту і пішохідного руху


Схема транспорту й основних пішохідних шляхів дає інформацію про якість обслуговування і досяжність основних елементів міської системи громадського транспорту, наявності на ділянці внутрішньо квартальних, пішохідних зв’язків, наявності гаражів і автостоянок.


 1. Генеральний план


Генеральний план виконують згідно з вимогами до генпланів. Він включає територію реконструкції та оточення об’єкта проектування (див. додаток 1).

Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.


 1. Фрагменти благоустрою і озеленення


Виконують у М1:500 1-2 фрагменти. Підбирають найбільш цікаву в планувальному відношення частину житлової групи за погодженням керівником проекту. Розраховують і розробляють планування майданчиків, доріжок, розставляють малі архітектурні форми. Показують озеленення різними породами; експлікацію майданчиків і специфікацію зелених насаджень, а також умовні позначення. Виконують відповідно до курсового проекту «Комплексний благоустрій міських територій».


 1. Схема вертикального планування та інженерних мереж


Фрагмент вертикального планування ділянки реконструкції несе інформацію про реконструкцію покриття, зміну позначок і прийомів відведення поверхневих вод. Виконують у М 1:500 з нанесенням існуючих і проектних горизонталей або у М 1:100 з нанесенням існуючих і проектних позначок. Для креслення вибирають ділянку з максимально трансформованою забудовою в результаті реконструкції. Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.


 1. Принципові схеми існуючих проектних розробок даної території


Можуть бути подані у вигляді схем генпланів принципові пропозиції, розроблених раніше по даній ділянці. Вони повинні супроводжуватися аналітичними зауваженнями та поясненнями про необхідність їхнього корегування. Креслення ілюмінують аквареллю або гуашшю.

 1. Карта інсоляції, карта шуму територіїКарти інсоляції та шуму виконують у М 1:500. Можуть бути подані окремі найбільш проблематичні ділянки забудови.

Кресленні ілюмінують аквареллю або гуашшю.


 1. Розгортки фасадів будинків по вулицях


Розгортки по вулицях об’єкта проектування виконують у М 1:200 - 1:500. Відбивають існуючий стан забудови вулиці і проектні пропозиції зі змінами й доповненнями відповідними генплану. Повинні бути виконанні мінімум 2 вулиці, тобто 4 розгортки.


 1. Поперечні профілі


Поперечні профілі вулиць виконуються у М 1:200 - 1:100. Відтворюють сучасний стан і пропозиції по їх зміні відповідно до проекту. 1. Містобудівний розріз території


Розріз кварталу повинен відображати характер рельєфу і надавати інформацію про обраний прийом освоювання внутрішнього квартального простору, взаємозв’язки між вулицями, інженерно-технічні питання підземних комунікацій.


^ Б) Зміст пояснювальної записки напрямку «Реконструкція території»


 1. Містобудівна ситуація (5-6 стор.)


Розміщення ділянки в системі міста. Вплив генерального плану міста, елементи планувального району, до складу якого входить ділянка реконструкції. Коротка інформація про прилягаючі житлові райони, промислові зони, місця відпочинку та ін. Основні транспортні зв’язки району з іншими зонами міста. Інші особливості проектованої території і її найближчого оточення.

 1. Існуюче положення (15-17 стор.)
 1. Природні умови


Межа й розміри території реконструкції (га). Рельєф: його характеристика, верхні й нижні позначки, загальний перепад рельєфу, крутість, напрямок ухилів за сторонами світу.

Вітровий режим: напрямок і повторюваність домінуючих вітрів у зимовий і літній час.

Зелені насадження: наявність чи відсутність, характер насаджень, кількість (га), вік, породи, що превалюють, оцінка з погляду подальшого збереження.

Водні поверхні: їхня наявність чи відсутність, характеристика.

Інженерно-будівельні обмеження.


 1. Планувальна структура території


Аналіз планувальної структури, кількість кварталів, середній розмір кварталів, наявність чи відсутність промислових і комунально-складських об’єктів, спеціальних територій.

Вулично-магістральна-мережа: класифікація вулиць і магістралей і їхня значущість, поперечні профілі існуючих вулиць та їхній аналіз.


 1. Характеристика забудови


Характеристика існуючої забудови з функціональним призначенням, поверховістю ступенем історико-архітектурної цінності, технічним станом (ступеню фізичного зносу). Площа забудови. Площа територій, забудованих одноповерховим, малоповерховим (двоповерховим, триповерховим) і багатоповерховим фондом (га). Кількість проживаючого населення (житлова забезпеченість). Кількість загальної площі в існуючих одноповерхових, малоповерхових і багатоповерхових житлових будинках. Вказати місця і характер реконструктивних заходів.


 1. Культурно-побутове обслуговування


Опис схеми функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування. Характеристика існуючої системи культурно-побутового обслуговування, її недоліки. Розміщення на плані об’єктів міського й районного значення їхня характеристика.


 1. Промислові й комунально-складські об’єкти


Найменування об’єктів і їхня характеристика: розміщення в плані, розмір ділянки, клас шкідливості, наявність чи відсутність санітарно-захисних зон, залізничні колії.


 1. Транспортне обслуговування


Опис системи транспорту та основних пішохідних шляхів території. Існуючі види транспорту. Маршрути. Зупинки транспорту. Охоплення транспортним обслуговуванням території проектування.


 1. Інженерні мережі й благоустрій


Основні магістральні інженерні мережі, місця їхньої прокладки. Види покриття вулиць і магістралей. Характеристика існуючого благоустрою кварталу.


 1. ^ Генеральний план району (15-20 стор.)
 1. Архітектурно-планувальне рішення кварталу


Нова планувальна структура кварталу, обґрунтування зносу забудови, розміщення нового житла й об’єктів культурно-побутового обслуговування. Благоустрій території, загальне архітектурно-композиційне вирішення, розрахунки площі ділянок різного призначення, поверховість і характер проектованої забудови.


 1. Транспортне обслуговування і пішохідний рух


Види міського транспорту, що обслуговують житловий квартал. Розміщення зупинок транспорту. Розміщення автостоянок. Розрахунок і розміщення гаражів. Основні пішохідні алеї, їхнє трасування. Проектовані пішохідні переходи чи інші вирішення поділу транспортних і пішохідних потоків.


 1. Основні техніко-економічні показники
Показник

Од. виміру

До реконструкції

Після реконструкції

Показник

% загальної площі

Показник

% загальної площі

1. Площа ділянки

га

2. Житлова територія

га

3. Кількість населення

тис. чол.

4. Загальна площа забудови

м2

5. У тому числі: житлова забудова

м2

6. Іншого призначення

м2

7. Житлова забезпеченість

м2/люд.

8. Середня поверховість

пов.

9. Площа озеленених ділянок

м2

10. Площа проїздів і майданчиків

м2

11. Щільність житлового фонду (брутто)

м2/га

12. Щільність території на одного жителя

м2/люд.

13. Щільність території забудови

м2/га

14. Кількість загальної площі в непридатних для житла будинках

м2

15. Кількість загальної площі, що зноситься

м2

16. Загальна вартість будівництва

млн.грн.

17. Вартість 1 м2 загальної площі

млн.грн.
 1. Вертикальне планування, водовідведення, інженерні мереж

(6-8 стор.)


 1. Вертикальне планування


Принципи, застосовані при розробці вертикального планування ділянки. Обґрунтування проектних позначок головних точок ділянки (перетинання проїздів, в'їздів на ділянки та ін.). Застосування методу червоних горизонталей.


 1. Водовідведення


Основні вирішення водовідведення. Водостічна мережа – трасування, діаметри, розміщення та конструкції оглядових колодязів.


 1. Інженерні мережі


Проектовані інженерні мережі на ділянці. Місця підключення до міських мереж. Потрібний номер у водовідвідних мережах, подача води у висотні будинки, глибина прокладки та ін.

Додаток 3


^ ПЛАНУВАННЯ І БЛАГОУСТРІЙ НАСАДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ


А) Склад графічної частини


Обов’язкові креслення


 1. Ситуаційна схема ( М 1:10000 - 1:50000)

 2. Опорний план (М 1:1000 - 1:500)

 3. Схема ландшафтної оцінки території об’єкта (М 1:2000 - 1:5000)

 4. Схема функціонального зонування території об’єкта (М 1:2000 -1:5000)

 5. Схема транспортного обслуговування і пішохідного руху (М 1:2000 - 1:5000)

 6. Генеральний план (М 1:1000 - 1:500)

 7. Дендрологічний план (М 1:500)

 8. Фрагменти благоустрою та озеленення (М 1:50 - 1:100 - 1:500)

 9. Схема вертикального планування та інженерних мереж (М 1:1000 - 1:2000)

 10. Поперечні профілі вулиць, проїздів, доріжок і майданчиків (М 1:200)


Креслення, що виконуються за погодженням з керівником проекту


 1. Креслення малих архітектурних форм (М 1:50 - 1: 100 - 1:200

 2. Схема генерального плану, розроблена проектною організацією або попередніми студентами-дипломниками (М 1:2000)


Нижче наводиться зміст кожного креслення.


1. Ситуаційна схема


Виконують у масштабі 1:10000 - 1:50000 залежно від величини населеного пункту. На ній показують основні магістралі, вулиці й площі міста, його адміністративні центри, найбільш великі парки, сквери та ін. насадження загального користування. Найбільш чітко і яскраво виділяють проектований об’єкт. Для значніших міст ситуаційний план може бути виконаний для частини міста (планувального чи житлового району), але таким чином, щоб була показана цілісна характеристика системи зелених насаджень даної частини міста. Креслення ілюмінують аквареллю.


2. Опорний план


Складають в тому випадку, якщо на території проектованого об’єкта знаходяться які-небудь будинки, спорудження, дороги, алеї, зелені насадження та інші планувальні елементи.

Для опорного плану приймають М 1:1000 – 1:500. на плані крім перерахованих вище елементів наносять горизонталі та інші елементи рельєфу (яри, вимоїни, обриви та ін.), межа відведення території об’єкта і червоні лінії прилеглих вулиць.

Креслення ілюмінують аквареллю.


3. Схема ландшафтної оцінки території об’єкта


Виконують у М 1:2000 - 1:5000. На схемі виділяють характерні елементи рельєфу, ґрунтові умови, зелені насадження, що існують, інші природні елементи, що входять у даний ландшафт і найбільш цікаві з композиційної точки зору місця для видових майданчиків. На кресленні розміщують умовні позначення. Креслення ілюмінують аквареллю.


4. Схема функціонального зонування території об’єкта


Виконують у М 1:2000 - 1:5000. На схемі в яскравих тонах виділяють усі функціональні зони об’єкта, що передбачаються проектом. Схема виконується на спрощеній підоснові (без горизонталей, планувальних елементів території) і ілюмінується аквареллю. У необхідних випадках показують радіуси доступності між зонами. На кресленні повинні бути умовні позначення.


5. Схема транспортного обслуговування і пішохідного руху


Виконують у М 1:2000 - 1:5000. На схемі показують основні планувальні рішення генплану (алеї, майданчики, автостоянки, зупинки громадського транспорту, входи) і в яскравих тонах наносять основні напрямки руху транспорту, радіуси обслуговування (доступності) зупинок усередині паркового транспорту й основні, найбільш інтенсивні потоки руху пішоходів. На кресленні розміщують умовні позначення, а саме креслення ілюмінують аквареллю.


6. Генеральний план


Виконують у М 1:1000 - 1:500. На ньому необхідно показати планувальне вирішення об’єкта, розміщення будинків, споруд і малих архітектурних форм, підпірних стінок, сходи, загальне вирішення зелених насаджень, місця розміщення світильників та інші дрібні елементи. Крім того, на кресленні графічним шляхом чи за допомогою ілюмінування акварельними фарбами повинні бути виділені в більш слабких тонах існуючі будинки, споруди, зелені насадження. Для всіх будинків, споруд і малих архітектурних форм проставляють маркірування відповідно до експлікації, відомості малих архітектурних форм (додатки 9,12). На кресленні крім таблиці експлікації розміщують стрілку «північ-південь» у правому куті, умовні позначення, таблиці проектного балансу території і техніко-економічних показників (додатки 13,14).


7. Дендрологічний план


Виконують на основі генерального плану втому ж масштабі, що й генеральний план. Дендрологічний план є другим основним документом проекту. На ньому детально показують вирішення озеленення території об’єкту, розшифровку породного складу насаджень, кількість рослин у групі, масиві та ін. або площу, займану ними. На кресленні розміщують умовні позначення і специфікацію зелених насаджень (додаток 15). Креслення ілюмінують аквареллю з обов’язковим виділенням у кольорі чи тонах існуючих насаджень, хвойних дерев, чагарників і квітників.


8. Фрагменти благоустрою


Виконують у М 1:50 - 1:100 - 1:500 залежно від масштабу генерального плану. Необхідно показувати деталювання основного рішення, конструкції, фасади, плани або перспективи малих архітектурних форм, обладнання майданчиків, розробляють робочі креслення планувальних рішень, озеленення, квітників.

При вирішення генерального і дендрологічного планів у М 1:1000 креслення фрагментів благоустрою виконують у масштабі 1:500 на частину території об’єкту (погоджується з керівником) площею 5-7 га. На ньому показують всі елементи генерального і дендрологічного планів. У цьому випадку на кресленні розміщують таблиці експлікації будинків і споруд, специфікацію зелених насаджень, баланс території, умовні позначення.


9. Схема вертикального планування й інженерних мереж


Виконують у М 1:1000 - 1:2000. На кресленні показують планування об’єкту, будинки і споруди, підпірні стінки, сходи й елементи рельєфу.

Креслення виконують в червоних позначках. Вертикальне планування території об’єкта, дає можливість розробки робочих креслень підпірних стінок і сходів (для чого проставляють в характерних точках додаткові червоні позначки), вирішують систему водовідведення поверхових вод. У місцях інтенсивного скидання стоку поверхневих вод влаштовують водовідвідні споруди (лотки, зливова каналізація). На креслення наносять всі необхідні підземні мережі (обов’язково в кольорі) і місця їхнього підключення. Особливо чітке вирішення показують для мереж поливального водопроводу і освітлення території.


10. Поперечні профілі вулиць, проїздів, доріжок і майданчиків


У М 1:200 показують поперечні профілі прилягаючих вулиць, найбільш складних алей, проїздів, майданчиків, пляжів та ін.

Конструкції дорожніх одязів вулиць і пішохідних доріжок показують відповідно до умовного зображення застосовуваних матеріалів (асфальтобетон, щебінь, пісок та ін.) і прийнятої товщини. На винесеннях пишуть найменування матеріалу конструктивного шару і товщину шару. Масштаб зображення 1:20 – 1:10.


11. Креслення малих архітектурних форм


Виконують, як правило, у масштабах, що дозволяють правильно вирішити компоновку основного аркуша і повинні бути додатковим елементом, що розшифровує прийняте рішення.


12. Схема генерального плану, розроблена проектною організацією або попередніми студентами-дипломниками


Виконують у М 1:2000 в тому випадку, якщо проект планування і благоустрою насаджень загального користування вже був розроблений проектною організацією або попередніми студентами-дипломниками. На ньому показують планувальне вирішення об’єкта, розміщення будинків, споруд і малих архітектурних форм, підпірних стінок, сходів, загальне вирішення зелених насаджень, місця розміщення світильників та інших дрібних елементів.

Креслення ілюмінують аквареллю.


^ Б. Зміст пояснювальної записки напрямку «Планування і благоустрій насаджень загального користування»


 1. Містобудівна ситуація (1-2 стор.)


Висвітлюють: розміщення об’єкта в плані міста чи приміської зони, його призначення, ступінь використання і пішохідні зв’язки.


 1. Існуюче становище (5-10 стор.)


Висвітлюють природні характеристики (клімат, рельєф та ін.), ґрунтові й лісорослинні умови, наявність зелених насаджень, їхній склад і придатність до подальшого використання, дають опис будинків, що знаходяться на території, споруд і природних компонентів та виявляють можливість включення їх у пропоноване композиційне вирішення території.


 1. ^ Генеральний план (10-15 стор.)


Наводяться розрахунки, що передують розробці планувального рішення, дають оцінку ландшафтної характеристики території, обумовлюють прийняті у проекті функціональне зонування та організацію руху пішоходів і транспорту.

Описують основні планувальні вирішення, а саме: розміщення входів, мережа основних алей, розміщення будинків і споруд, обладнання різних майданчиків, застосовуваня малі архітектурні форми.


^ 4. Дендрологічне рішення (10-12 стор.)


Обґрунтовують прийнятий стиль композиції зелених насаджень, систему посадок і їхній вигляд. Приводять набір обраних для озеленення деревинно-чагарникових порід і квіткових рослин. Дають опис композиційного і дендрологічного вирішення найбільш цікавих та відповідальних ділянок території (фрагменти). Рекомендуються прогресивні агротехнічні прийоми створення окремих видів насаджень.


 1. ^ Вертикальне планування (2-3 стор.)


Описуються прийняті прийоми водовідведення, конструкції доріжок, майданчиків, водовідвідних лотків, дренажів та інших пристроїв. Приводять розрахунки сходів і їхньої конструкції. Визначають необхідність зрізання і насипки ґрунту.

 1. Інженерні мережі (2-3 стор.)


Дають короткий опис розташування на території підземних мереж. Для каналізаційних колекторів і лотків зливової каналізації приводять позначення й ухили. Докладно описують влаштування поливального водопроводу й електричних мереж, освітлення території.

Додаток 4


^ БЛАГОУСТРІЙ ЖИТЛОВОЇ ТЕРИТОРІЇ


А) Склад графічної частини


Обов’язкові креслення:


 1. Ситуаційна схема (М 1:25 000 - 1:50000)

 2. Опорний план (М 1:1000 - 1:2000)

 3. Генеральний план (М 1:1000)

 4. Схема функціонального зонування і культурно-побутового обслуговування (М 1:2000)

 5. Схема транспортного обслуговування і пішохідного руху (М 1:2000)

 6. Фрагменти благоустрою та озеленення (М 1:500)

 7. Схема вертикального планування та інженерних мереж (М 1:1000 - 1:2000)

 8. Поперечні профілі вулиць (М 1:200)


Креслення, які виконують за погодженням з керівником проекту:


 1. Картограма фізичного зносу будинків (М 1:2000)

 2. Схема генерального плану, розроблена проектною організацією чи попередніми студентами-дипломниками (М 1:2000)

 3. Карта шуму, карта інсоляції (М 1:2000)


Зміст креслень і пояснювальної записки цього напрямку див. у додатку 1.

Додаток 5


Проектування вулично-дорожньої мережі


А) Склад графічної частини


Обов’язкові креслення:


 1. Схема магістральної вулично-дорожньої мережі

 2. Опорний план вулиці (М 1:2000)

 3. Генеральний план (М 1:100 – 1:500)

 4. Поздовжній профіль вулиці (М 1:100 – 1:200)

 5. Поперечні профілі (М 1:100 - 1:200)

 6. Вертикальне планування перехрестя і ділянки вулиці (М 1:1000 - 1:500)

 7. Схема пішохідного руху і транспортного обслуговування (М 1:1000 - 1:2000)

 8. Фрагмент благоустрою (М 1:500)

 9. Транспортні вузли


Нижче наводиться зміст кожного креслення.


 1. Схема магістральної вулично-дорожньої мережі


Схему наносять на аркуш із дотриманням орієнтації за сторонами світу. Масштаб довільний. Повинна бути виділена проектована ділянка, зазначені найменування основних магістралей, зупинки громадського транспорту (для тем, що стосуються організації руху), маршрути пасажирського громадського транспорту. Приводяться умовні позначення.


 1. Опорний план вулиці (дороги)


На плані наносять існуючі проїзні частини, тротуари, інженерні мережі, будинки і споруди, озеленення, червоні лінії забудови. Масштаб не менше 1:2000. Кольорове оформлення довільне. На кресленні мають бути нанесені горизонталі і стрілка «північ-південь». Для тем, пов’язаних з організацією руху, наносять існуючі маршрути і зупинки громадського транспорту. Наводять умовні позначення.


 1. Генеральний план


Розміщують під опорним планом і у випадку збігу масштабів – по одній лінії для однойменних пікетів. Масштаб 1:1000, 1:500. Наносять всі проектні рішення або дублюють окремими варіантами генерального плану. Виділяють всі елементи плану вулиці (червоні лінії, проїзні частини, тротуари, доріжки, смуги руху, кишені, розширення, зелені насадження, пункти зупинок та ін.). Показують інженерні мережі, горизонталі, умовні позначення, техніко-економічні показники проектного рішення (додаток 16).


 1. Поздовжній профіль вулиці


Поздовжній профіль вулиці розміщують під генеральним планом. Відбивають висотне положення вулиці в масштабі 1:100, 1:200. Виділяють початок і кінець кривих, тангенси, бісектриси для горизонтальних і вертикальних кривих. Наводять номери і відстані до пікетів, чорні, червоні й робочі позначки. Позначають ґрунтові й ґрунтово-гідрогеологічні умови.


 1. Поперечні профілі


Зображують в межах червоних ліній, з прийомами архітектурного оформлення. Відображають основні елементи поперечного профілю (проїзні частину, трамвайне полотно, тротуари і доріжки, зелені насадження, опори освітлення, інженерні мережі та ін.). Профілі повинні бути подані в найбільш характерних і типових місцях. Масштаб 1:100, 1:200. Допускається сполучення висотних поперечних профілів з архітектурними з вказівкою напрямків і значень поперечних ухилів.


 1. Вертикальне планування перехрестя і ділянки вулиці


Зображуються у масштабі 1:1000, 1:500 методом проектних позначок чи червоних горизонталей. При варіативному проробленні дипломного проекту вертикальне планування виконують для одного варіанту генплану. Якщо воно виконується у проектних позначках, то окремо здійснюють і методом червоних горизонталей для перехрестя в більш великому масштабі.


 1. Схема пішохідного руху і транспортного обслуговування


Виконують для генерального плану і його варіантів у масштабі 1:2000, 1:1000. Виділяють нові і старі маршрути транспорту, радіуси транспортного обслуговування, основні пішохідні напрямки. Наводяться умовні позначення.


 1. Фрагмент благоустрою


Може виконуватися на генеральному плані в масштабі 1:500. В інших випадках можуть розроблятися фрагменти благоустрою в районі пунктів зупинок транспорту, станцій метро, скверів, бульварів та ін.

 1. Транспортні вузли


Вузли розробляють відповідно до завдання на проектування та у випадку їхньої окремої розробки. Обсяг графічних матеріалів визначається керівником дипломного проекту.


^ Б) Зміст пояснювальної записки напрямку “Проектування вулично-дорожньої мережі”


1. Існуюче становище


В цьому розділі висвітлюють: природні, кліматичні фактори, ґрунтові й грунтово-геологічні умови, дають характеристику рельєфу, вітрового режиму, водних поверхонь та ін.

Характеризують реконструйовану вулицю, для ділянок, що знову споруджуються, описують їхнє положення в плані щодо існуючої забудови, наводять існуючі параметри поперечного профілю, висотну характеристику, прийняту систему водовідведення, дорожній одяг, розташування інженерних мереж, елементи благоустрою й озеленення.

Дають характеристику забудови й оцінку житлового фонду, аналізують поверховість і обсяги необхідного зносу будинків.


 1. ^ Схема магістральної вулично-дорожньої мережі міста


Описують схему вулично-дорожньої мережі , показують зміни плану вулиць, наводять техніко-економічні обґрунтування та необхідність транспортних розв’язок, а також торкаються питань організації руху транспорту. Згідно з класифікацією міських вулиць та доріг визначають категорію вулиці.


 1. ^ Генеральний план


Описують всі варіанти генерального плану з детальним аналізом позитивних і негативних сторін кожного рішення. Поваріантно також висвітлюють: положення вулиці в плані, принципи трасування, аргументи і прийняті концепції кожного рішення. Наводять основні характеристики: прямі ділянки, криві, радіуси, тангенси та ін.


  1. Проїзна частина вулиці


Виконують розрахунки пропускної здатності смуги, кількості смуг і ширини проїзної частини на основі заданих чи отриманих за матеріалами НДРС даних.


  1. Пішохідні тротуари


Наводять вихідні дані для розрахунку ширини тротуару, кількості смуг, тротуару і визначають його загальну ширину. Описують обраний тип конструкції тротуарів.


  1. Ширина вулиці в червоних лініях


Описують взаємне розташування основних елементі архітектурного поперечного профілю. Висвітлюють розміщення підземних інженерних мереж. Обґрунтовують ширину вулиці в червоних лініях.


 1. ^ Вертикальна підготовка території


Описують поздовжній і поперечний профілі, перехресті, прийняту систему водовідведення. Приводять поздовжні й поперечні ухили всіх елементів вулиці, а також результати розрахунків, виконаних методом червоних горизонталей, пов’язані з вертикальним плануваннями прилягаючих кварталів. Коротко викладають суть методу побудови поздовжнього профілю і методу червоних горизонталей. Наводятья основні характеристики вулиці: прямі, вертикальні криві і їхні елементи.


 1. ^ Конструкції дорожнього одягу


На основі розрахункової інтенсивності швидкості і складу потоку розраховують варіанти конструкцій дорожнього одягу з урахуванням характеристик ґрунтів у районі проектованих об’єктів.


 1. ^ Благоустрій і озеленення


Наводять елементи благоустрою вулиці, специфікацію зелених насаджень з вказівкою способів посадки.

Додаток 6


^ Експлікація приміщень

(до архітектурно-будівельної частини)
Найменування приміщень

Площа, м2

Кількість

Примітки

1.Додаток 7


^ Техніко-економічні показники

(до архітектурно-будівельної частини)
Показники

Од. виміру

Кількість

Примітки

1

Площа забудови

м22

Загальна площа

м23

Корисна площа

м24

Будівельний об’єм

м35

Вартість будівництва

тис.грн.6

Вартість 1 м2

тис.грн.

Додаток 8

^ Баланс території
Найменування території

Існуючі

Проектовані

Примітки

розмір, га

%

розмір, га

%

1.

Квартали (ділянки) багатоповерхової забудови
2.

Квартали (ділянки) малоповерхової забудови
3.

Квартали (ділянки) одноповерхової забудови
4.

Ділянка ГТЦ житлового району
5.

Ділянка господарського кварталу
6.

Промислові території
7.

Комунально-складські території
8.

Зелені насадження
9.

Водяні поверхні
10.

Вулиці й проїзди
11.

Смуга відведення залізниціРАЗОМ


Додаток 9


^ Експлікація будинків і споруд

(до генерального плану)
Найменування

Поверховість

Кількість

Площа забудови

Загальна площа

Споруджуваний обсяг
на 1 вим.

всього

на 1 вим.

всього

на 1 вим.

всього


Серія
Додаток 10


^ Техніко-економічні показники

(до напрямку «Планування і забудова території»)


1. Територія кварталу

га

2. Загальна площа житлофонду

м2

3. Чисельність населення

чол.

4. Житлобезпеченість на 1-го жителя

м2

5. Середня поверховість

пов.

6. Щільність житлового фонду (брутто)

м2/га

7. Середня секційність житлових будинків

с

8. Кількість загальної площі, що зноситься

м2

9. Відсоток зносу

%

10. Загальна вартість будівництва

млн.грн.

11. Вартість 1 м2 загальної площі

грн.Додаток 11


^ Характеристика існуючого житлового фонду
Найменування будинку

Повер-ховість

Мате-ріал стін

Загаль-на площа

Спо-руджуваний обсяг

Ступінь зносу

Збері-гається чи зно-ситься1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства г. Л. Коптєва методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Архітектура» та напряму 1201 – «Архітектура» спеціальність 120100 – «Містобудування»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Пожежна профілактика в будівництві” (для студентів І магістрів спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. П. Панова методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу сучасні проблеми містобудування
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Сучасні проблеми містобудування» (для студентів 5 курсу денної форми...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. П. Панова методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «архітектурна екологія»
Для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму – «Архітектура» спеціальностей 06010202, 06010202 – «Містобудування»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «основи геодезії» (для студентів 1 та 3 курсів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи