Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/10
Дата28.07.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


І.Ю. Садовська


ФЕХТУВАННЯ


Методичні вказівки

для самостійної роботи

з дисциплін


«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»


(для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей академії)


Харків – ХНАМГ – 2009

Фехтування: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисциплін «Фізичне виховання»,«Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей) / Укл.: Садовська І.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2009 – 117с.


Укладач: І.Ю. Садовська


Рецензент: к.т.н., проф., зав. Кафедри ФВіС В.М. Клочко


Рекомендовано кафедрою фізичного виховання і спорту,

протокол № 6 від 21.01.2009р.
ЗМІСТ

^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 5

1.1.  Принципи та методи самостійного фізичного тренування 5

1.2. Самоконтроль за станом здоров’я 6

1.2.1. Аналіз суб'єктивних даних самоконтролю 7

1.2.2. Аналіз об'єктивних даних самоконтролю 9

1.2.3.  Щоденник самоконтролю 10

1.2.4. Самоконтроль при самостійних заняттях фізичними вправами 13

^ 2. КОМПЛЕКСИ ВПРАВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 17

2.1. Загальний комплекс вправ для професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 18

2.1.1. Розвиток координаційних здібностей 18

2.1.2. Розвиток силових здібностей 23

2.1.3. Розвиток швидкості 25

2.1.4. Розвиток гнучкості 27

2.1.5. Розвиток витривалості 29

^ 2.2.  Комплекси вправ з урахуванням виду діяльності 32

2.2.1. Вправи виробничої гімнастики для тих, хто працює сидячи 32

Вправи виробничої гімнастики для тих, хто працює сидячи 33

2.2.2. Вправи виробничої гімнастики для працівників розумової праці 34

^ 3. КОМПЛЕКСИ ВПРАВ ДЛЯ ФЕХТУВАЛЬНИКА 36

3.1.  Комплекси вправ гігієнічної гімнастики 36

3.1.1. Комплекс вправ №1 37

3.1.2. Комплекс вправ №2 38

3.1.3. Комплекс вправ №3 40

^ 3.2.  Комплекси силових вправ 41

3.2.1. Атлетична гімнастика для окремих груп м'язів 42

3.2.2. Силові вправи з гантелями, штангою та гумовим бинтом 66

3.3.  Комплекси вправ для розвинення гнучкості 75

3.4.  Засоби відновлення 102

3.4.1. Методика застосування засобів відновлення 102

3.4.2.  Гігієнічні засоби відновлення 104

3.4.3.  Розслаблення 106

^ 3.5.  Спеціалізовані вправи та завдання 108

113


ВСТУП


Самостійна фізична підготовка - невід'ємна частина тренування фехтувальників на всіх етапах спортивного вдосконалення. Загальна фізична підготовка спрямована на підйом функціональних можливостей організму, його всебічний розвиток і придбання різноманітних рухових навичок. Для вирішення цих завдань застосовується вся сукупність засобів фізичного виховання.

Досягнення високих спортивних результатів у фехтуванні, як і в інших видах спорту, залежить не лише від бездоганного освоєння техніки фехтування і психологічної підготовки, але передусім від фізичних можливостей спортсмена.

Слід враховувати взаємозалежність і взаємовплив вправ, направлених на вдосконалення різних рухових якостей, а також виборчий вплив вправ на вироблення окремих якостей. Однак найбільший розвиток однієї якості можливо лише при одночасному підвищенні рівня розвитку інших. Набір необхідних якостей повинен виражати специфіку рухових властивостей, характерних для фехтування.

^

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

1.1.  Принципи та методи самостійного фізичного тренування


При самостійному тренуванні в тісному взаємозв'язку використовуються наступні методичні прийоми: випробування, виконання вправ за наочними матеріалами, самостійне виконання вправ, самооцінка, заохочування викладачем, надання медичної допомоги, підготовчі вправи, які дозволяють добитися високої ефективності від кожного заняття. Педагогічні принципи, що лежать в основі методики самостійних занять фізичними вправами: активність (цілеспрямована участь студентів в навчальному процесі, що досягається з, одного боку, чіткістю процесу навчання, а з іншого – емоційним настроєм самого студента і проявом ним значних вольових зусиль); свідомість (прагнення до максимального ефективного виконання вправ); систематичність (регулярні заняття фізичними вправами). Об'єктивна оцінка і заохочування стимулюють студентів до активності та впевненості в своїх силах. Самостійне виконання вправ закріплює успіх в зацікавленості навчанням і вихованні студентів. Принцип свідомості означає, що студент ясно розуміє мету розучування вправ, свідомо відноситися до їх оволодіння. Реалізація цього принципу залежить від роз'яснення студентам наступних умов:

а) значення фізичної культури у підвищенні та покращанні якості навчання і фізичного стану;

б) цілей, завдань і програми навчання, конкретні вимоги, необхідні для виконання кожної вправи;

в) сутність вправ, що вивчаються, і їх вплив на організм, ясне розуміння техніки виконання вправ;

г) необхідність формування навичок аналізу і узагальнення своїх успіхів і невдач.

Принцип систематичності означає послідовне і регулярне проходження навчальної програми з таким розрахунком, щоб попередні прості вправи були такими, якими підводять до складніших із закріпленням і розвитком досягнутих результатів. Регулярність навчання забезпечується використанням усіх форм фізичної культури. Систематичність розучення вправ досягається методично при правильному розподілі матеріалу в процесі навчання. Регулярність використання всіх форм фізичної культури забезпечується багаторазовим повторенням вправ. Перерви між заняттями і тренуваннями не повинні перевищувати 1-2 днів. Інакше заняття не дадуть ефекту і знизять рівень фізичної підготовленості студентів.

Принцип повноти і доступності означає безперервне ускладнення вправ та спроможність виконання їх кожним студентом. Треба дотримуватися певної послідовності в переході від легких вправ до складніших. Спочатку розучують їх за елементами простих позицій до поступово ускладнюючих.

^ Поступове підвищення навантаження в процесі навчання досягається відповідністю вправ рівню функціонального стану організму і доступності для студентів. Інакше це може привести до різних травм. При хорошій підготовленості можна застосовувати і підвищені навантаження.

^ Принцип міцності означає закріплення сформованих рухових навичок, збереження високого рівня розвитку фізичних і спеціальних якостей протягом тривалого часу. Забезпечення міцності досягається багаторазовим повторенням вправ у різних поєднаннях, а також систематичною перевіркою і оцінюванням досягнутих результатів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи