Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови icon

Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови
Скачати 239.06 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови
Дата28.06.2012
Розмір239.06 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О.Ю.Малюкова


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


(для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки:

6.030504 – «Економіка підприємства»;

6.030509 – «Облік і аудит»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних занять з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»,). / Укл.: Малюкова О.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 30 с.


Укладач: О.Ю.Малюкова


Рецензент: О.В.Кір’янова


Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки,

протокол №7 від 28 березня 2008 р.


ПЕРЕДМОВА


Дані методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу денної форми навчання, які вивчають курс «Українська мова». Їх мета – допомогти студентам здобути навички практичного застосування теоретичних знань, отриманих під час лекційних занять.

Методичні вказівки складаються з 14 занять, що відповідають програмному матеріалу курсу і містять навчальні матеріали зі стилістики, лексики, граматики, фразеології української мови, а також вправи на оволодіння нормами усного та писемного ділового мовлення.

Виконання поданих завдань допоможе студентам поглибити знання з української мови та сприятиме формуванню їх мовленнєвої культури.


ЗАНЯТТЯ 1


1. До яких функціональних стилів належать подані уривки?

^ Доведіть це, знайшовши характерні риси у текстах.


УРИВОК 1. Інтелігентність – це та величезна людська сила, яка поки що не стала, на жаль, загальним надбанням, а багатьма навіть не повністю осмислена.

Людина повинна бути інтелігентною. Інтелігентність потрібна за всіх обставин. Вона потрібна і для інших, і для самої людини, бо дорівнює моральному здоров’ю, а здоров’я потрібне, щоб жити довго не лише фізично, але й розумово. Дехто думає: інтелігентна людина – це та, яка багато читала, одержала гарну освіту, знає кілька мов. Але можна все це мати і бути неінтелігентним, і можна нічого не мати, а бути все-таки внутрішньо інтелігентною людиною.

Давно відомо: презирливе ставлення до інших, егоїзм призводять до краху особистості. А совість, честь, людська гідність зміцнюють нас, дають нам можливість бути корисними людям, реально допомагати іншим.

Чи є на світі хто-небудь, кого жодного разу не спіткала біда? Пригадайте, хто вам тоді подав руку допомоги з тих, хто не мав ніякого відношення до вашої біди. Це і є інтелігентні люди. А хто вас топив, скориставшись нагодою? Це їх антиподи.


УРИВОК 2. Арніка гірська – це багаторічна трав’яниста рослина 20-60 см заввишки, з приємним запахом. Кореневище коротке, циліндричне, багатоголовкове, червоно-буре, 1 см завтовшки. Протягом першого року виростає лише сама розетка з 6-8 досить великих довгастих прикореневих листків з 5-7 поздовжніми жилами – супротивних, короткочерешкових, цілокраїх, закручених або гострих, зібраних у розетку. Листки на стеблі (1-3 пари) на половину менші, напівстеблообгортні, довгасті або ланцетні. Квітка зібрана в кошик 5-8 см. Цвіте арніка гірська у червні – серпні.


УРИВОК 3. Світанком, пообшивавши степи і села, обезсиліла, уляглася хуртовина, з-за неспокійного обрію підвелося розпатлане сонце і витрусило на сніги хирляві тіні. На віях здорожених коней заіскрилася поморозь, під віями прикляклих вершників трималася ніч. Їх не радували ні вишиті в хрещик ялини, ні зодягнені в святкові свити хати, ні булані дими над ними, ні саме сонце. Краще було б поночі скрадатись додому, бо зараз мало не кожна оселя накидає на них оком. Від самої думки про це куцьорбилась душа, в жили вдиралася лють. І тепер на кожну хату Артем косував, як на ворога. А он уже до дровітень, до криниць вибігає в спідницях сільська цікавість. Вона, глипаючи на вершників, з того дива вгрузала в сніг, забувала про дрова і воду і долонями прикривала сміх чи насмішку.


^ 2. Доберіть українські відповідники до поданих фразеологізмів.

Уносить ноги сплошь и рядом

считать ворон чин чином

идти на попятную Федот, да не тот

коломенская верста семь бед – один ответ


^ 3. Відредагуйте подані словосполучення.

Велика ярмарка важкий путь

захисний імунітет приймав участь

семеро комп’ютерів одержати навики

по місцю роботи три випадка

мішати спілкуватися потерпіти неудачу

об’явити приказ здавати екзамени

відноситися сумлінно рішитися на вчинок

вільна вакансія бувший директор


ЗАНЯТТЯ 2


^ 1. Подані вирази замініть прикметниковими чи іменниковими

словосполученнями.

Кошти, що надходять не з бюджету;

вояк, що потрапив у полон;

листування між кількома галузями;

зірка, що має п’ять кутів;

випадок, який важко передбачити;

звіт, що готують кожного кварталу;

результат, який довго очікували;

плани для навчання;

студент першого курсу;

угода між трьома сторонами;

cпортсмен, котрий займається легкою атлетикою;

ситуація, що є небезпечною для життя.


^ 2. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного

походження.

Абсурд аргумент анархія

авторитет асиміляція антипатія

адепт асортимент анулювати

аналогія баланс бартер

^ 3. Відредагуйте подані речення.

1. Представники делегацій заключили договір про співробітництво.

2. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно

розраховується за представлені послуги.

3. По слідуючому питанню виступить голова комісії.

4. Сучасні форми переписки склалися понад 150 років тому.

5. У засіданні приймали участь представники різних організацій.

6. Ще одна стаття розходів нашого об’єднання – охорона оточуючого

середовища.

7. Не дивлячись на тяжкі погодні умови, фермери добилися певних

результатів.

8. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили

голові Вченої ради.

9. В обов’язки секретарші входить ведення документації.

10. Після підписання відповідних бумаг угода вважається укладеною.


ЗАНЯТТЯ 3


^ 1. Узгодьте підмет із присудком у числі.

 1. Ви (бути) на засіданні?

 2. Скільки часу Ви (витратити)?

 3. Чи (знайти) Ви потрібну книгу?

 4. Чи (задоволений) Ви відповіддю?

 5. Більшість присутніх (погодитися) з висновками комісії.

 6. Два учні (виступити) на районній конференції.

 7. Кілька примірників книги (надійти) до магазину.

 8. Ви (прийти) дещо рано, почекайте.

 9. Ви (написати) змістовну роботу.

 10. Начальник відділу (запросити) нас до кабінету.

 11. Велика кількість працівників (перебувати) у відпустці.

 12. Дуже мало творів (бути вдалими).


^ 2. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного

походження.

Дефект лаконічний

домінувати лімітувати

експеримент превентивний

ексклюзивний прерогатива

ідентичний пріоритет

компенсація пролонгація

координувати репродукція

^ 3. Утворіть від поданих імен жіночі та чоловічі форми імен по

батькові.

Андріан Іраклій

Аркадій Кирило

Борис Лаврентій

Вікентій Мар’ян

Гаврило Савелій

Георгій Тихін

Демид Феодосій

Єлісей Юлій

Захар Яким


ЗАНЯТТЯ 4


^ 1. Знайдіть помилки в оформленні документів. Відредагуйте їх.

Зразок 1.

Директору НІІ «Хімпром»

Сватову П.А.

від Вахрушева Миколи

Андрійовича, який проживає

за адресою: (м. Харків, вул.

Мирна, 5, кв.14).


З а я в а

Прошу звільнити мене з моєї посади в зв’язку з власним бажанням.

2. жовтня 2008 р.

(підпис) Вахрушев М.А.


Зразок 2.

Директору харківської

гімназії № 3 м.Харкова

Проценку Альбіні Василівні

З а я в а

Прошу зарахувати мене на посаду вчителя біології.

 1. Автобіографія.

 2. Копія диплома про закінчення освіти.

 3. Трудова книжка.

 4. Особовий листок з обліку кадрів.


^ 2. Запишіть подані слова українською мовою.

Аренда предприниматель

взнос расходы

взыскание сделка

налогообложение смета

отчёт снабжение

отчисления ссуда

пошлина ущерб

^ 3. У поданих реченнях займенники в дужках поставте у відповідній

формі, узгодивши з іншими членами речення.

 1. (Цього) установу з нового року переведуть на двозмінний режим роботи.

 2. (Уся) заклади (нашим) міста вчасно підготувалися до опалювального сезону.

 3. (Нашому) фірма має (всіма) можливості для (те), щоб наростити (своєї) потенціал.

 4. Коли (нам) нарешті прийшли до (ними), (вони), як виявилось, не було в (цього) час удома.

 5. (Уся) обладнання для (нашим) комп’ютерного кабінету (них) завезли ще до початку (цим) навчального року.

 6. З’ясуйте з (кому) належить вимагати пояснювальну записку за (цього) подію?

 7. У (скільки) університетах (нашою) держави готують соціологів і юристів?

 8. Нова продукція (вашій) фірми не мала (жоден) позитивного відгуку (нашими) постійних партнерів.ЗАНЯТТЯ 5


^ 1. Відредагуйте подані документи.

Зразок 1

Декану факультету

Харченко С.В.


Пояснювальна записка


Я спізнився на першу пару сьогодні, бо їздив в лікарню.


Cтудент 1 курсу вашого факультету Сергієнко Антон (підпис)


Зразок 2


Начальнику цеху № 5

Акціонерного товариства

Петрушенка Ф.Д.


Доповідна Записка


На другій зміні сталося таке: Смоляков Костянтин порушив правила експлуатації конвеєра. Через це трохи не сталося аварія.


25.09.2008 Майстер дільниці


^ 2. Подані прізвища запишіть українською мовою.

Буслаев Зоин

Толмачёв Пригорный

Иващенко Цыганов

Бабич Тёркин

Снегов Фадеев

Ермаков Вольных

Свечкин Афанасьев

Григорович Ёлкин

Купецкий Виноградов

Гурьин Малик


^ 3. Відредагуйте подані речення.

1. Обговорюючи екологічні проблеми, була створена комісія по охороні

навколишньої середи.

2. Прийшло повідомлення про ядовиті виброси хімкомбінату.

3. У больниці до мене відносилися уважно, і я швидко вилічився.

4. Треба негайно прийняти строгі міри.

5. Нам сильно повезло, ми вчасно получили стипендію й вспіли взяти

білети на поїзд.

6. Колега розповів мені про нові міроприємства, що заплановані на

наступний місяць.

7. Поставщики прислали груз несвоєчасно.

8. Врачування нежиті слід починати з перших ознак.

9. На площі зібрався натовп школярів, що скінчили школу.

10. Ательє запрошує на роботу одну швею та два грузчика.


ЗАНЯТТЯ 6


^ 1. Відредагуйте поданий документ. Додайте необхідні відомості.


Автобіографія


Черевченка Анатолія,

1985 р.н.


У 2002 році вступив в ХНУ ім. В.Н.Каразіна на історичний факультет. У 2007 році закінчив навчатися, отримавши спеціальність «Викладач історії». Того ж року почав працювати у ЗОСШ № 7 м.Павлоград вчителем.

Домашня адреса: м.Павлоград, пров. Ясний, 31, кв. 9.


16.11.2008 підпис


^ 2. Запишіть подані імена та по батькові у формі кличного відмінка.

Тихін Юхимович Антоніна Силантіївна

Данило Йосипович Соломія Любомирівна

Гордій Кіндратович Зорина Мифодіївна

Лазар Макарович Лідія Станіславівна

Федір Хомич Анфіса Овер’янівна

Зиновій Єпіфанович Наталія Терентіївна

Гнат Климентійович Стефанія Власівна


^ 3. Відредагуйте подані речення.

 1. Нарешті разом з делегацією всі присутні пішли в актовий зал.

 2. У минулому місяці передовим авангардом був Запорізький філіал.

 3. Важко рішитись й прийняти це предложення.

 4. В день на наш адрес прийшла по пошті цінна бандероль.

 5. Ваші власні інтереси захищатиме досвічений адвокат.

 6. Легкова з офіційними лицями мала виїхати у одинадцять ранку.

 7. Більш модернізованіший корпус буде запущено в наступному році.

 8. Залізнодорожна каса була закрита на переучот.

 9. Друзі допомогли нам перемогти усі трудності.

 10. Після успішної кругосвітної подорожі мандрівники на решті

повернулися до дому.


ЗАНЯТТЯ 7


^ 1. Відредагуйте поданий документ. Додайте необхідні відомості.


Лапченко Катерина Андріївна


Мета: заміщення вакантної посади редактора журналу «Підприємець»

Освіта: закінчила Педагогічний університет

^ Досвід роботи: з 1998 по 2003 рік працювала учителем української мови та літератури у ЗОСШ № 26 м.Харкова. З 2004 по 2007 рік була редактором газети «Ранок»

Додаткові відомості: володію ПК.


^ 2. Розкрийте дужки, поставивши слова у потрібному відмінку.


Площа (Тарас Шевченко);

пам’ятник (леся Українка);

вулиця (Олександр Бойченко);

фонд імені (ВасильСимоненко);

музей (Олександр Довженко);

портрет (Іван Мазепа);

вулиця (Герої Севастополь);

панові (Георгій Омельчук);

з секретарем (Петро Найда);

у бухгалтера (Віри Мотрич);

при директорові (Сергій Осика);

для уповноваженого (Олексій Музиченко);

за участю (Ганна Чубач);

відповідального (Савелій Рубченко);

заступникові (Михайлина Ярова);

від керівника (Семен Горенко).


^ 3. Зробіть правильний вибір слів.

 1. Літак було знято з виробництва (у зв’язку з, з-за, завдяки, в силу – його конструктивні недоліки).

 2. Відмовити (по причині, у зв’язку з, з-за, через – відсутність належних приміщень).

 3. Вирішити питання (з, про, через – постачання дизпалива).

 4. Подати заяву (про, на, по – звільнення).

 5. Рішення прийнято (відповідно до, відповідно з, у відповідності до, згідно з – наказ).

6. Робота виконана (з, по, відповідно до – план).

ЗАНЯТТЯ 8


^ 1. Відредагуйте поданий документ.


Характеристика


на Товмаченко Сергія Івановича,

студента 1 курсу ХНАМГ


Товмаченко С.І. навчається в нашій Академії з 2007 року. Є сумлінним студентом. Гарно поводиться з усіма. Завжди ввічливиий та охайний. Має легку вдачу, сірі очі, біляве волосся. Веселий, привітний. У позанавчальний час відвідує секцію вільної боротьби. Приймав участь у змаганнях і зайняв друге місце. Всі у групі його люблять.

Зауважень нема.


17.03..2008


Декан ф-ту підпис Веремейко К.Б.


^ 2. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження.

Реанімація стабілізація

резонний статичний

селекція трансформація

симптом фаворит

симулювати фіктивний

синхронний цензура

специфічний шаблон


^ 3. Розкрийте дужки. Зробіть правильний вибір слів.

1. Підприємство, (здійснювати) свою діяльність і (домагатися) цілей, спрямованих на задоволення попиту споживачів на товари і послуги, застосовує певні засоби.

2. (Аналізувати) товар як інструмент маркетингу, потрібно звернути особливу увагу на концепцію життєвого циклу товару, що rрунтується на постулаті: кожен товар чи послуга мають свій період дії, протягом якого продукт проходить різні стадії, (починати) з введення товару у виробничу програму і до його виведення з неї.

3. (Простежити) тривалість життєвого циклу товару, можна сказати, що він зумовлений кількома моментами: типом товару, ступенем конкуренції, техніко-технологічними факторами і поведінкою покупця.

4. У сучасних умовах держава, (опиратися) на засади ринкової економіки, поступово послабить свою роль у визначенні цієї політики.

5. (Застосовувати) політику єдиних цін, товаровиробник однаково розподіляє товар між покупцями без урахування їх платоспроможності.


ЗАНЯТТЯ 9


^ 1. Відредагуйте поданий документ. Додайте необхідні відомості.

Доручення

Я, Лубенко Марина Олександрівна, паспорт серії ... № ........, виданий 10.12.99 Київським ЗВ ХМУ УМВС України в Харківській області, доручила одержати мою заробітну плату за вересень Степанову О.В.

11.10.2008 підпис


Начальник цеху №1 підпис

^ 2. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження.

Ізолювати інтерпретація

ілюзія інцидент

імпонувати кастинг

імунітет коаліція

інсинуація композиція

інтервал компетенція

інтервенція комунікабельний


^ 3. Зробіть правильний вибір слів.

1. Після перевірки ми провели (загальні, спільні) збори колективу.

2. Нас не (ознайомили, познайомили) з наказом.

3. Комісія прийняла (правильне, вірне) рішення.

4. (За результатами, за наслідками) перевірки виявлено велику

нестачу матеріальних цінностей.

5. Прізвища членів комісії слід (розташовувати, розміщувати) в

алфавітному порядку.

6. Ми виконали поставлені перед нами (завдання, задачі).

7. Запрошені особи (засвідчили, посвідчили, завірили) підписами акт

про нещасний випадок.

8. Повідомлення надійшло на (ваш адрес, вашу адресу).

9. Акт було складено у трьох (примірниках, екземплярах).

10. Під час ревізії виявлено (нестачу, недостачу) коштів.


ЗАНЯТТЯ 10


^ 1. Відредагуйте поданий документ.


Розписка


26 липня 2008 року я Ніколаєв Максим Юрійович узяв в борг гроші у Степанченко І.Т., які обов’язково поверну не пізніше 9.Х.2008.


підпис

(Ніколаєв)


Підпис засвідчено 27.7.08 підпис


^ 2. Запишіть подані слова українською мовою.

Жалоба основание

запрос отмена

залог поощрение

избыток порицание

льготы сбережения

наём совещание

небрежность халатность

несогласие


^ 3. Зробіть правильний вибір слів.

1. Керівники названих господарств (не здійснюють, не виконують) своїх

обов’язків.

2. У складанні тексту договору (брали, приймали) участь як фізичні, так

і юридичні особи.

3. Збори акціонерів (оголосили, проголосили) відкритими.

4. (Подати, дати, надати) допомогу малозабезпеченим.

5. Правил дорожнього руху необхідно (дотримуватися, дотримувати).

6. Звіт про підготовку (жилого, житлового) фонду до зими.

7. Звіт про виконання (завдань, задач) з (запровадження, використання)

передових методів (керування, управління).

8. Звіт про (стан, положення, становище) техніки і надходження

(палива, пального).

9. Звіт про хід (збирання, збору) врожаю, про стан (посівів, сівби)

озимих культур.

10.Звіт про (закупку, покупку, закупівлю) (лишків, надлишків,

залишків) молочної продукції.


ЗАНЯТТЯ 11


^ 1. Відредагуйте поданий документ.


Довідка


Довідку видано у тому, що студентка Фролова Інна Михайлівна дійсно навчається на 1 курсі економічного факультету ХНАМГ.

Ця довідка видана їй для предявлення її по місту вимагання.


Ректор проф. Шутенко Л.М.

Підпис


Студентка Фролова І.М.

Підпис

^ 2. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження.

Конкуренція мораторій

конфронтація оптимальний

легальний орієнтація

лідер парадоксальний

ліквідація реанімація

локалізація резонний

монолітний селекція


^ 3. Зробіть правильний вибір слів.

1. Ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну.

2. Приватизація державного майна сприятиме стабілізації ринкових

(відношень, відносин, взаємин, стосунків).

3. Директор (місцевого, міського) Будинку культури має

(організаторські, організаційні) здібності.

4. Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій.

5. З метою (проведення, здійснення) спільних робiт ми (подовжимо,

продовжимо) термін (дії, чинності) договору.

6. Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу.

7. Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами затримки

вантажу.

8. Ми (надсилаємо, посилаємо, висилаємо) Вам другий (примірник,

екземпляр) листа.

9. У листі (приведено, наведено) цікаві факти.

10. (Положення, становище, стан) фінансів товариства «Просвіта» стало

складним.


ЗАНЯТТЯ 12


^ 1. Відредагуйте поданий документ.


Протокол

про збори колективу орендного підприємства «Динамо»,

що сталися листопада 2007 р.

У м. Кременчук


Повістка дня

  1. Звітний доклад генерального директора В.Ю.Пилипченка.

  2. Затвердження проекту реконструкції головного корпусу.

  3. Інше.


Присутні: гендиректор Пилипченко В.Ю., головінженер Вольський Д.А., главбух Буличова Н.О., члени колективу в составі 45 робітників.


І. Слухали 1. Звіт В.Ю.Пилипченка про працю колективу в 2006 – 2007рр.

2. Співдоклад директора філіалу ОП «Динамо».

Ухвалили – Визначити результати задовільними.


ІІ. Слухали – Інформацію замісника директора Б.Ф.Малишенко про результат незалежної екологічної експертизи.

Ухвалили – 1. Замінити вентилятори й фільтри в цехах.

2. Побудувати запасний пожарний виход.

3. Відповідаючим назначити гол.інженера Вольського Д.А.


ІІІ. Слухали: Заяву технолога Гринченка Є.І. про надання йому путівки до оздоровчого профілакторію.

Ухвалили – Предоставити Гринченку Є.І. путівку.


Додатки: 1. Доклад В.Ю.Пилипченка.


Голова підпис Воронов Л.К.

Секретар підпис Разіна О.П.


^ 2. Запишіть словосполучення українською мовою.

Акцизное обложение

амортизационные отчисления

ассоциация предпринимателей

балансовый отчёт

банковский перевод

бартерная сделка

безвозвратная ссуда

безналичный расчёт

биржевая сделка

в рассрочку

вакантная должность

приходная ведомость

платёжная ведомость

паевой взнос

^ 3. Відредагуйте подані речення.

 1. Перша премєра театра сталася у грудні.

 2. Свою особисту думку можна виразити на протязі перерива.

 3. Сьогодні в три години ночі необхідно зупинити два агрегата.

 4. Фірмі нужний освідчений спеціаліст, щоб в цьому році не понести великих втрат.

 5. Ми за коротенький період часу успіли скінчити будівництво комбінату.

 6. Через три дня у відділення з кадрів поступила моя власноручно написана автобіографія.

 7. Для капітального ремонту нам підійде любий якісний стройматеріал.ЗАНЯТТЯ 13


^ 1. Відредагуйте поданий документ.


Витяг з протоколу за № 43 від 20 лютого 2007 р.

про надання путівки


Слухали: заяву викладачки кафедри філософії Подгорной Катерини Олександрівни про надання їй путівки для лікування в кардіологічний санаторій «Ліпова роща».


Ухвалили: дати Подгорной К.О. путівкy у санаторій.


Голова підпис

Секретар підпис


^ 2. Підберіть українські відповідники до слів іншомовного

походження.

Девальвація екстравагантний

дилетант електорат

дикція інваріантний

еволюція інгредієнт

егіда інертний

екземпляр ініціатива

екіпіровка інкримінувати

^ 3. Зробіть правильний вибір слів.

1. Головуючий ( розгорнув, розкрив, відкрив, відчинив) чергове

засідання профспілкового комітету.

2. Сьогодні по телебаченню виступатиме ( нинішній, діючий, чинний,

теперішній, існуючиий) президент.

3. Я (гадаю, вважаю, рахую), що проект реконструкції старої частини

міста затвердять.

4. (Відношення, відносини, взаємини, стосунки) цих двох керівників

складалися протягом кількох років.

5. Безперечно, що ці два факти не можна (зв’язувати, пов’язувати,

з’єднувати, поєднувати).

6. Зазначену суму треба негайно (перерахувати, перевести, переказати,

передати) на наш розрахунковий рахунок.

7. У цих документах (зустрічаються, трапляються, попадаються) грубі

помилки.

8. (Уздовж, на протязі, упродовж, протягом, уподовж) усієї подорожі

ми жодного разу не зупинялися.

9. Комп’ютери в нашому офісі (знаходяться, містяться, перебувають,

розташовані) у великій наріжній кімнаті.

10. В університеті я (одержав, здобув, отримав, набув, дістав) вищу

освіту.


ЗАНЯТТЯ 14


^ 1. Від поданих іменників утворіть прикметники.

Надлишок інвестиція

акціонер якість

прибуток банк

кошторис фірма

криза чек

готівка суспільство

біржа депозит

план рентабельність

спонсор бухгалтер

баланс кредит

галузь товар

оренда податок

валюта холдинг


^ 2. З якими із запропонованих прикметників сполучаються іменники

відносини, взаємини, стосунки, ставлення, відношення.

Виробничі родинні

доброзичливі міжнародні

господарські громадські

грошові ворожі

промислові дипломатичні

товарні класові

кредитні земельні

майнові уважні

суспільно-політичні економічні


^ 3. Відредагуйте подані речення.

1. На цегляному заводі дуже велика текучість кадрів.

2. Приказ про празничні вихідні об’явили вечером.

3. Відпечатаний тираж афіш послали в агенство по пошті.

4. Чергуючі обеспечували хороший порядок.

5. Комісія по перевірці знайшла багаточисельні недостатки.

6. Сторони договорилися про влаштування спільних міроприємств.

7. Срок дії приказу стік у прошлому році.

8. Сьогодня можно заказать підписні видання.

9. По факсу прийшло нове повідомлення.

10.Довга переписка між двума арендними підприємствами скінчилася в

арбітражному суді.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

2. Бурячок А. Универсальный русско-украинский словарь. – К., 2000.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2001.

4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.,

2006.

5. Зубков М. Російсько-український, українсько-російський словник. –

Харків, 2001.

6. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2003.

7. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Л., 1996.

8. Український правопис /АН України. Ін-т мовознавства ім. О.Потебні;

Ін-т укр. мови – К., 2000.

9. Ющук І. Практичний довідник з української мови. – К.,2000.


ЗМІСТ


Передмова………………………………………………………………….3

Заняття 1…………………………………………………………………...4

Заняття 2……………………………………………………………………6

Заняття 3……………………………………………………………………7

Заняття 4……………………………………………………………………9

Заняття 5……………………………………………………………………11

Заняття 6……………………………………………………………………13

Заняття 7……………………………………………………………………14

Заняття 8……………………………………………………………………16

Заняття 9……………………………………………………………………17

Заняття 10…………………………………………………………………..19

Заняття 11…………………………………………………………………..20

Заняття 12…………………………………………………………………..22

Заняття 13………………………………………………………..................24

Заняття 14......................................................................................................26

Список рекомендованої літератури…………………………………….....28


Навчальне видання


Методичні вказівки до практичних занять з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»)


Укладач: Ольга Юріївна Малюкова


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2008, поз. 53 М
Підп. до друку 11.04.08 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,4 Обл.-вид. арк. 1,5

Замовл. № Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови
Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей Академії)...
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв М. Ф.– Харків, хнамг....
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Гідрологія” та „Гідрологія І гідрометрія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconМіністерство освіти та науки україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло методичні рекомендація до практичних занять з історії української культури
Методичні рекомендація до практичних занять з історії української культури (для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconХарківська національна академія міського господарства манохін В. П., Мирончик П. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл для студентів...
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова професійного спрямування»
Для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030601 – «Менеджмент», «Логістика», 020107 – «Туризм», 140101 –...
Харківська національна академія міського господарства о. Ю. Малюкова методичні вказівки до практичних занять з української мови iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи