Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу icon

Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу
НазваМетодичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу
Сторінка1/7
Дата28.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ


ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку

Дозволяю

Перший проректор

Г.В.Стадник
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ“


(для студентів 3 курсу спеціальностей ЕПМГ, ММГ )


ХАРКІВ -ХДАМГ -2002
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу “ Економіка праці“ (для студентів 3 курсу спеціальностей ЕПМГ, ММГ) Уклад.: В.М.Прасол, - Харків: ХДАМГ, 2002- 53 с.


Укладач : В.М.Прасол


Рецезент : В.М.Тюріна


Рекомендовано кафедрою ЕПМГ, протокол № 15 від 23.05.2002р.


Вступ


Мета цієї курсової роботи – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу “Економіка праці”, а також придбання навичок самостійного проведення розрахунків, пов’язаних з використанням робочого часу, визначенням нормативної чисельності працівників, розрахунком фонду оплати праці.

У процесі виконання курсової роботи студент повинен виявити:

 • наявність теоретичних знань з виучуваного предмету та вміння їх використовувати в економічних розрахунках;

 • вміння користуватися спеціальною та нормативною документацією;

 • знання діючого законодавства в галузі оплати праці;

 • вміння розробити та обґрунтувати пропозиції щодо поліпшення використання робочого часу.

Для виконання курсової роботи кожному студенту видається індивідуальний варіант завдання та ці методичні вказівки.

Курсова робота призначена для самостійного виконання. Консультації керівника проводяться за встановленим графіком.

Захист курсової роботи проводиться у встановленому порядку. Якщо робота не допущена до захисту як така, що не відповідає висунутим вимогам, то вона повинна бути перероблена студентом відповідно до вказівок керівника.

Курсова робота є важливим елементом підготовки студентів до самостійної діяльності.


Зміст С.


Вступ……………………………………………………………………………….3Завдання…………………………………………………………………………...5

1.Баланс робочого часу…………………………………………………………..6


2.Розрахунок нормативної чисельності працівників депо:…………………...12

2.1. Розрахунок нормативної чисельності водіїв ……..…………………….12

2.2. Розрахунок нормативної чисельності кондукторів……………………..13

2.3. Розрахунок нормативної чисельності робітників вагонного й

заготівельного цехів………………………………………………………13

2.4. Розрахунок нормативної чисельності робітників інших категорій……15

2.5. Розрахунок нормативної чисельності робітників на дільницях

допоміжних робіт…………………………………………………………16

  1. Розрахунок нормативної чисельності робітників, не врахованих

у нормативах………………………………………………………………17

  1. Розрахунок нормативної чисельності керівників, фахівців і службовців………………………………………………………………………..18

3.Розрахунок фонду оплати праці працівників депо:………………………...24

3.1. Розрахунок фонду оплати праці робітників…………………………….26

3.2. Розрахунок фонду оплати праці робітників по ділянках..…………….27

3.3. Оплата праці кондукторів.……………………………………………….28

3.4.Розрахунок фонду оплати праці керівників, фахівців і службовців …..29

4. Фотографія робочого часу……………………………………………………44

Висновки…………………………………………………………………………48

Список літератури……………….……………………………………………..49

Додатки…………………………………………………………………………..50


Завдання :1.Фактична середньоспискова чисельність:


- водіїв – 150 + остання цифра залікової книжки;

- кондукторів- 140 + остання цифра залікової книжки;

- робітників –130 + остання цифра залікової книжки.


2.Кількість рухомого складу:


 • трамвайних вагонів 150 + остання цифра залікової книжки;

 • снігоочисників – 3 од.;

 • спец. вагонів –1 од.;
 1. Баланс робочого часу


Баланс робочого часу одного працівника використовується для розрахунку загальної чисельності працівників. Збільшення фактичної величини ефективного фонду робочого часу одного працівника шляхом зменшення та ліквідації втрат робочого часу в плановому періоді (цілоденні й внутрішньозмінні простої, прогули) приводить до скорочення витрат праці на одиницю продукції, підвищення ефективності праці та умовного вивільнення працівників.

Для розробки балансу робочого часу 1 працівника проведемо аналіз робочого часу групи водіїв, кондукторів і робітників за звітний рік і на плановий період. Вихідні дані заносимо в табл. 1. Задано: середньоспискова чисельність працівників, відсотковий розподіл чергових відпусток, кількість людино-днів відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, через хворобу, для виконання державних обов'язків, навчальних у звітному періоді і відсоткова зміна в плановому періоді відносно звітного; адміністративні відпустки, цілоденні простої, прогули, що мають місце тільки у звітному періоді; людино-години на годування дітей і для пільгових підлітків відсотковою зміною у плановому році.

Розрахунок показників у плановому періоді виконується шляхом множення фактичних показників на відповідні коефіцієнти з урахуванням збільшення або зменшення. Наприклад, передбачається збільшення показника Х на 10%. Тоді величина цього показника в плановому періоді становитиме: Х * () = Х * 1,1 = Y. Якщо передбачається зменшення фактичної величини Х в плановому періоді (наприклад , на 5%), то розрахунки проводять наступним чином: Х * () = Х * 0,95 = Y.


^ Таблиця 1 - Вихідні дані


Показники


Оди-

ниця

Водії


Кондук-тори

Робіт-

ники

виміру

факт

план

факт

план

факт

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Середньоспискова чисельність

люд

15

?

14

?

13

?
Зміна чисельності

%

-

+12

-

+14

-

+12

2

Чергові та додаткові відпустки
в т. ч. 30 днів

%

10

15

8

10

8

10
28 днів

%

70

67

74

75

82

80
24 дня

%

20

18

18

15

10

10

3

Відпустки через хворобу

люд-днів

450

?

440

?

400

?
Зміна

%

-

-20

-

-22

-

-20

4

Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

люд-днів

600

?

600

?

200

?
Зміна

%

-

+10

-

+10

-

+10

5

Відпустки на навчання

люд-днів

108

?

100

?

100

?
Зміна

%

-

+15

-

+10

-

+10

6

Відпустки по держ. обов'язках

люд-днів

75

75

80

80

87

87

7

Адміністративні відпустки (догляд за дітьми)

люд-днів

850

250

800

200

500

150

8

Цілоденні простої

люд-днів

60

-

65

-

55

-

9

Прогули

люд-днів

40

-

45

-

50

-

10

Години на годування дітей

люд-год.

1800

?

2000

?

1200

?
Зміна

%

-

+10

-

+10

-

+10

11

Пільгові години підлітків

люд-год.

-

-

3000

?

2800

?
Зміна

%

-

-

-

+15

-

+5

12

Внутрішньозмінні простої

люд-год.

4000

-

3200

-

3800

-
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу icon2 задачі І обсяг курсової роботи
Методичні вказівки, завдання і приклади до виконання курсової та самостійної робіт з курсу «Методи структурного аналізу матеріалів»...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconХарківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Економіка підприємства»
Методичні вказівки до курсової роботи з курсу “Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 030504, 050100 “Економіка...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки І завдання до виконання курсової роботи з курсу “Аналіз господарської діяльності” (для студентів, екстернів І...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни «Металургія чавуну»
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Металургія чавуну» та виконання курсової роботи...
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Експлуатаційні властивості транспортних засобів“ / для студентів 2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи