Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» icon

Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Скачати 30.39 Kb.
НазваНомер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Дата28.06.2012
Розмір30.39 Kb.
ТипДокументи

Результати виконання НДР

Розробка основ технології отримання нафтових бітумів,

модифікованих функціональними олігомерами


Номер державної реєстрації теми: 0109U001156

Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293

Характер НДР: прикладне дослідження.

Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» (КПКВ 2201040).

Терміни виконання: початок - 01.01.2009 р., закінчення - 31.12.2010 р.

Керівник НДР: Братичак Михайло Миколайович.

Отримані наукові і (або) науково-технічні результати їх наукова новизна та значимість.

Вперше на основі діанової епоксидної смоли ЕД-24 отримано олігомерний ініціатор, який містить одночасно пероксидну групу та атоми флуору.

З використанням пероксидного ініціатора на основі фракції С9, що є побічним продуктом піролізу вуглеводнів до етилену та пропілену, вперше синтезовано нафтополімерні смоли, які містять ненасичені подвійні зв’язки та атоми флуору.

Вивчено процес сумісного окиснення нафтового гудрону з нафтополімерними смолами та важкою смолою піролізу. Показано, що окиснені бітуми, модифіковані вище переліченими речовинами, характеризуються у 1,5 рази більшим значенням дуктильності й адгезії до твердих поверхонь, порівняно із немодифікованим окисненим бітумом. Розроблено математичну модель процесу модифікації нафтової сировини флуорвмісною нафтополімерною смолою.

Вдосконалено технологічний процес отримання модифікованих окиснених нафтових бітумів на основі нафтової сировини; запропоновано нову принципову технологічну схему та розраховано матеріальні баланси для цього процесу.

Новизна отриманих результатів підтверджена деклараційним патентом на корисну модель (Пат. 54123 Україна, МПК С08F 240/00. Спосіб отримання нафтополімерної смоли з карбоксильними групами / Гринишин О.Б., Братичак М.М., Криницький В.В., Дончак В.А.; заявник і власник патенту Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201005476; заявл. 05.05.10; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.), достовірність та точність – актами випробувань на ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” та ПАТ “Укртатнафта”.

Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція

Захищено 1 кандидатську дисертацію, подано до захисту 1 докторську дисертацію і 1 кандидатську дисертацію, підготовлено 1 докторську дисертацію і 2 кандидатських дисертації. Опубліковано 1 підручник, 1 статтю у журналі, що входить до науковометричних баз даних, 9 статей у фахових виданнях (перелік ВАК), 11 матеріалів конференцій, 22 тези доповідей. Результати НДР оприлюднено на 8 міжнародних конференціях, 11 виступах на державних конференціях. Отримано 1 патент, 1 рішення про видачу патентів, подано 1 заявку на отримання патенту.

Створено новий олігомерний ініціатор, в структурі якого містяться атоми флуору та який характеризується молекулярною масою 722 г/моль.

У результаті досліджень з використанням олігомерного ініціатора на основі фракції С9 отримано нову нафтополімерну смолу, яка має в своїй структурі атоми флуору і характеризується молекулярною масою 1000 г/моль, розчинна в органічних розчинниках та здатна суміщатися із гудроном та нафтовими бітумами.

Сумісним окисненням гудрону з 5 % мас. нафтополімерної смоли, що містить атоми флуору, отримано модифікований окиснений бітум з пенетрацією за 298 К 116 мм, дуктильністю 60,5-62,3 см, температурою розм’якшення 318,8 К та адгезією 64,7 %.

На основі промислових бітумів БН-70/30 і БНК-45/190 та 5 % мас. нафтополімерної смоли розроблено бітум-полімерні композиції, які характеризуються пенетрацією 12,7-164,5 мм, дуктильністю 4,2-2,8 см та температурою розм’якшення 341,5-257,1 К.

Запропоновано технологічну схему установки отримання за участю нафтополімерної смоли модифікованих нафтових бітумів на основі вітчизняної (української) сировини.

^ Практична цінність результатів та продукції

Виробництво нафтових бітумів, модифікованих нафтополімерними смолами, планується впровадити на технологічних установках отримання окиснених бітумів ВАТ “НПК-Галичина” (м. Дрогобич Львівської обл.), ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” (м. Надвірна Івано-Франківської обл.), Шебелинського ВПГКН (с. Андріївка Балакліївського р-ну Харківської обл.), ПАТ “Укртатнафта” (м. Кременчук Полтавської обл.)

Виробництво нафтополімерних смол може бути реалізовано на ДП “Орісіл” (м. Калуш Івано-Франківської обл.).

Ефективність нафтополімерних смол як модифікаторів нафтових бітумів підтверджена актами випробувань на ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” (м. Надвірна Івано-Франківської обл.) та ПАТ “Укртатнафта” (м. Кременчук Полтавської обл.).

Потенційними споживачами науково-технічної продукції є усі виробники окиснених і компаундованих нафтових бітумів.

Схожі:

Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconНомер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconНомер облікової картки заключного звіту: №0211U004289 Характер ндр: прикладна розробка Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи